ගංගොඩවිල සෝම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/17තව අවුරුදු 40ක් යන්න කලින් සිංහලයා වඳ වෙනවා - සෝම හාමුදුරුවෝ ජාතියේ අවසානය ගැන එදා කියූ දේ !00:04:35
22019/07/10සෝම හාමුදුරුවෝ ගණ දෙවියන් ගැන කී දේ00:09:00
32019/06/18සෝම හිමිගෙන් දහම් වදනක්00:09:09
42019/06/11gangodawila soma homi bana00:04:22
52019/06/03ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ සුමධුර ධර්ම දේශනා | ඔබේ මිනිසත් බව | Gangodawila Soma Himi00:55:12
62019/06/03ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ සුමධුර ධර්ම දේශනා | අපේ නිදහස | Gangodawila Soma Himi00:56:08
72019/06/03ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ සුමධුර ධර්ම දේශනා | අදුරෙන් එළියට | Gangodawila Soma Himi01:59:24
82019/06/02Gangodawila Soma thero00:04:28
92019/05/27මෙන්න මේකයි ලෝකේ ඇත්ත | Gangodawila Soma Himi | Dharma Deshana01:15:38
102019/05/27පින් අනුමෝදන් වීම | Gangodawila Soma Himi00:04:57
112019/05/272050 වෙනකොට මේ රටින් සිංහල ජාතිය අතුගැවිලා යනවා | Gangodawila Soma Himi00:03:11
122019/05/27දෙවියෝ ළගට යන සියලුම අය යන්නේ අපායට | Gangodawila Soma Himi00:01:41
132019/05/25Soma thero Revel About Communal program00:03:07
142019/05/23සෝම හාමුදුරුවෝ ඒ කාලයේ කියපු කතාවක සහස්‍ර මුඛ00:04:37
152019/05/18මෙන්න මේකයි ලෝකේ ඇත්ත | Gangodawila Soma Himi | Dharma Deshana01:15:38
162019/05/18මෙන්න මේකයි ලෝකේ ඇත්ත | Gangodawila Soma Himi | Dharma Deshana01:15:37
172019/05/18පින් අනුමෝදන් වීම | Gangodawila Soma Himi00:04:57
182019/05/182050 වෙනකොට මේ රටින් සිංහල ජාතිය අතුගැවිලා යනවා | Gangodawila Soma Himi00:03:11
192019/05/18දෙවියෝ ළගට යන සියලුම අය යන්නේ අපායට | Gangodawila Soma Himi00:01:41
202019/05/15How to you Soma Thera.සෝම හාමුදුරුවෝ එදා කල ප්‍රකාශය අද සැබෑ වෙමින් තිබෙි .00:04:37
212019/05/15Gangodawila Soma Himi kalina Dharma Deshana- ගංගොඩවිල සෝම හිමියන්ගේ කාලීණ ධර්ම දේශනා00:59:37
222019/05/12Ven Gangodawila Soma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 202:28:07
232019/05/12සෝම හාමුදුරුවෝ අවුරුදු ගානකට කලින් අද වෙනදේවල් කියපු දේශනාව00:03:07
242019/05/12මේ අපේ සෝම හාමුදුරුවෝ කියන දේට සවන් දෙන්න ඔබට සිතන්න යමක්00:04:28
252019/05/11Ven. Gangodawila Soma Thero (Bana 01) Nidhahasa00:55:50
262019/05/09මේ අපේ සෝම හාමුදුරුවෝ කියන දේට සවන් දෙන්න ඔබට සිතන්න යමක් | Kal thiya kiwwe00:04:28
272019/05/08සෝම හාමුදුරුවෝ දැක්ක අනාගතය00:04:28
282019/05/08ඔබ ඇසිය යුතුම බණ දේශණාවක් | Gangodawila Soma Himi00:55:11
292019/05/08ඔබ ඇසිය යුතුම බණ දේශණාවක් | Gangodawila Soma Himi | Dharma Deshana00:55:11
302019/05/08තාත්තලා කියනවා දරුවෝ හදන්න සල්ලි නැහැ කියලා .00:07:49
312019/05/08සෝම හිමි පෙර කි අනාවැකි ?00:02:56
322019/05/08මුස්ලිම් අය ගැන කතා කරනවාට ඇයි අකමැති ?00:06:20
332019/05/08බලන්න මන් කියන දේ වෙන්නේ නැත්ද කියලා.00:03:00
342019/05/08අනාගතේ ජාති වාදී කෝලාහල ඇති වෙන එක නවත්තන්නයි මට ඕනෙ ?00:06:28
352019/05/07තාත්තලා කියනවා දරුවෝ හදන්න සල්ලි නැහැ කියලා .00:07:49
362019/05/07බලන්න මන් කියන දේ වෙන්නේ නැත්ද කියලා .00:03:00
372019/05/07අනාගතේ ජාති වාදී කෝලාහල ඇති වෙන එක නවත්තන්නයි මට ඕනෙ ?00:06:28
382019/05/07මුස්ලිම් අය ගැන කතා කරනවාට ඇයි අකමැති ?00:06:20
392019/05/07සෝම හිමියන්ගේ එදා කතාව අද අහලා බලන්න..00:03:19
402019/05/06සෝම හිමි හෙළි කළ අනාගත අනතුර00:04:28
412019/05/06සෝම හිමි පෙර කි අනාවැකි ?00:02:56
422019/05/02Ven Gangodawila Soma Thero00:53:37
432019/04/27සෝම හිමි වසර 14 පෙර සිදුකළ ප්‍රකාශය00:03:12
442019/04/13බෞද්ධයින්ට සිංහල අවුරුද්ද කැපද00:06:19
452019/04/12බුදු දහමේ හරය - කෙටි විග්‍රහය - Bana - Dharmadeshana01:00:06
462019/03/08සුචරිතයේ හැසිරෙන්න - Most Ven. Gangodawila Soma Thero 25-08-2017_144p00:53:37
472019/03/04Gangodavila Soma Himi - Sadakathmina00:52:44
482019/03/04Gangodavila Soma Himi - Rahathan Wahanse00:46:18
492019/03/04Gangodavila Soma Himi - Poho dina Dharma Desenaya00:55:08
502019/03/02Aape Soma Himi - අවසන් ගමන - Gangodavila Soma Himi00:23:32
512019/03/02Gangodavila Soma Himi - Deva sankalpaya00:47:10
522019/03/02Gangodavila Soma Himi - Apannaka pratipada01:00:28
532019/03/02Gangodavila Soma Himi - Gas Gal Sarana Yaama00:44:08
542019/03/02Gangodavila Soma Himi Dharma Rathnaya 101:12:50
552019/03/02Gangodavila Soma Himi - Dhamma chintha00:48:06
562019/03/02Gangodavila Soma Himi - Guwanviduli Damma Desana 200:55:46
572019/03/02Gangodavila Soma Himi - (ලෝක ධර්මය)Looka Dharmaya01:03:10
582019/03/02Gangodavila Soma Himi - (අවසාන් ප්‍රසිද්ද දේශනය)Last Speach00:59:34
592019/03/02Gangodavila Soma Himi - (කාලාම සුත්‍රය)Kalama Suthraya00:48:20
602019/03/02Gangodavila Soma Himi - Pas Puw01:06:16
612019/03/02Gangodavila Soma Himi - Parabhava Suthraya01:52:42
622019/03/02Gangodavila Soma Himi Ape Nidahasa00:56:10
632019/03/02Gangodavila Soma Himi -(කර්මය හා කර්ම ඵලය) Karmaya ha kam palaya 300:48:02
642019/03/02Gangodavila Soma Himi -(කර්මය හා කර්ම ඵලය) Karmaya ha kam palaya 200:55:20
652019/03/02Gangodavila Soma Himi Ape nidahasa00:56:12
662019/03/02Gangodavila Soma Himi Misaditu Athaharima00:52:16
672019/03/02Gangodavila Soma Himi Misa Ditu Weemen Budusasuna Wanase00:58:30
682019/03/02Gangodavila Soma Himi Obe Minisath Bawa00:54:46
692019/03/02Gangodavila Soma Himi Misaditu weemen Budusasuna Wenese00:58:46
702019/03/02Gangodavila Soma Himi Misaditu Athaharimu00:52:16
712019/03/02Gangodavila Soma Himi - Panchaseela Prathipadawa 200:59:26
722019/03/02Gangodavila Soma Himi - Panchaseela Prathipadawa 100:56:58
732019/03/02Gangodavila Soma Himi - Wenaseema ha senaseema00:58:50
742019/03/02Gangodavila Soma Himi - Wanaseema ha Sanaseema00:58:50
752019/03/01Gangodavila Soma Himi - Pansil Rekeema01:57:24
762019/03/01Gangodavila Soma Himi - Arya Ashtangika Margaya 200:54:22
772019/03/01Gangodavila Soma Himi - Arya Ashtangika Margaya 100:53:08
782019/03/01Gangodavila Soma Himi - Apanneke Prathipadawa 201:18:08
792019/03/01Gangodavila Soma Himi - Apanneke Prathipadawa 101:00:20
802019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye hasirenna suvase wesei 300:57:48
812019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye hasirenna suvase wesei 200:46:44
822019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye hasirenna suvase wesei 100:45:02
832019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye Theruwan Sarana Yema 101:18:12
842019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye Theruwan Sarana Yema 301:08:54
852019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye Theruwan Sarana Yema 200:45:16
862019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 400:27:14
872019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 600:21:46
882019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 500:22:48
892019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 300:27:10
902019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 200:27:30
912019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 100:27:28
922019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 501:25:48
932019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 400:01:00
942019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 301:25:48
952019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 200:59:54
962019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 100:59:36
972019/02/28Rev.Gangodawila Soma Himi - (ගන්ගොඩවිල සෝම හිමිපාණන්) Dharma Dheshanaya00:47:15
982019/02/27සෝම හිමියන් විසින් අපේ නිදහස මැයෙන් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවකි.00:56:13
992019/02/20සිත නිවන බුදු බණ - 72 Ven Gangodawila Soma Thero 2019.02.20 - 05.03 ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමින්ද්‍රයාණන්00:39:25
1002019/02/15පුජ්‍ය සෝම හාමුදුරුවෝ ධර්ම දේශණය | Ven Gangodawila Soma Thero Budu Bana02:25:14
1012019/02/14"මම නම් විජයගෙ පරම්පරාවෙ නෙවෙයි" ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ අභීත සිහනද00:19:35
1022019/02/13ජාතික ගීය රීමික්ස් කරන්න හදපු කෙනාට සෝම හිමි කියපු දේ.00:08:09
1032019/02/13වැලන්ටයින් කියන්නේ මොකක්ද? ලස්සන බණ දේශනාවක්...සෝම හිමි00:06:04
1042019/02/13Ven Gangodawila Soma Thero Budu Bana | පුජ්‍ය සෝම හාමුදුරුවෝ | Rupavahini TV00:53:37
1052019/02/12Ven Gangodawila Soma Thero Budu Bana | පුජ්‍ය සෝම හාමුදුරුවෝ | Budu Bana Rupavahini TV00:47:16
1062019/02/11සුචරිතයේ හැසිරෙන්න Most Ven Gangodawila Soma Thero 25 08 201700:53:37
1072019/02/11සෝම හිමි නික්ම යාම....00:03:15
1082019/02/08Ven Gangodawila Soma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:03:07
1092019/02/05Gangodawila soma himi ඔබ ඇසිය යුතුම බන02:25:14
1102019/02/01Gangodawila soma himi ගන දෙවියො හැදුන හැටි ගැන කියපු බන00:08:43
1112019/01/29අදුරින් එලියට I Gangodawila Soma Thero01:00:09
1122019/01/29අදුරින් එලියට II Ven. Gangodawila Soma Thero01:00:13
1132019/01/24REV.GANGODAWILA SOMA HIMI LIFE STORY (SINHALA)00:08:15
1142019/01/13මේ සෝම හාමුදුරුවෝ කියන දේට සවන් දෙන්න_144p00:04:28
1152019/01/11රටක් අවදිකල ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ මෙම ධර්ම දේශණය සමහරවිට ඔබ නොඅසා ඇති අහල බලන්න02:25:14
1162018/12/17දරුවො වද කරනවා මෙහෙම ගියොත් දවසක දෙමල අයගෙයි මූස්ලිමි අයගෙයි වහලුන් විදිහට සිංහල අපට ඉන්න වෙනවා.00:14:02
1172018/12/17Ven Gangodawila Soma Thero Budu Bana | පුජ්‍ය සෝම හාමුදුරුවෝ | Budu Bana Sirasa TV00:27:17
1182018/12/13Most Ven Gangodawila Soma Thero | 2018-12-12 | The Buddhist TV - Special Program00:14:33
1192018/12/12සිත නිවන බුදු බණ - 62 Ven.Gangodawila Soma Thero 2018.12.12-05.02 ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්ස00:33:07
1202018/12/12පූජණීය ගංගොඩවිල සෝම හිමි සැමරුම Ven. Meegoda Sukitha Thero 2018-12-1200:50:32
1212018/12/12සෝම හිමියන් විසින් කර්න ලද අවසාන දේශනය .00:20:06
1222018/12/12Gangodawila Soma Hamuduruwo 15 Year00:10:19
1232018/12/02නමෝ බුද්ධාය - සෝම ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා00:47:16
1242018/11/27බුද්ධ රශ්මි - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:45:15
1252018/11/23I Know they will kill me - Last Sermon by Ven. Gangodawila Soma Thero00:59:42
1262018/11/05සෝම හිමි දෙසු බුදු බණ00:47:16
1272018/11/05සෝම හිමි රාජ්‍ය පාලනය ගැන කියූ කියමන්00:20:06
1282018/11/05සෝම හිමි දෙසූ බණ00:10:01
1292018/11/05සෝම හිමි දෙසූ බණ00:27:17
1302018/11/05සෝම හිමි දෙසූ බණ00:08:21
1312018/10/17Most Ven. Gangodawila Soma Thero00:29:01
1322018/10/14ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය 11 - අති පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:54:20
1332018/10/14ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය 1 - අති පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:53:07
1342018/10/08අපේ නිදහස - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:54:48
1352018/09/25පංච ශීලයෙන් නිවන් මගට - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:59:41
1362018/09/21Dhammadesana by Rev Gangodawila Soma himi at Le Bourget France02:55:41
1372018/09/20Dhammadesana -Rev Gangodawila Soma Himi in IBC France02:59:19
1382018/09/19බුද්ධ පූජාව තුළින් නුවණින් බුදුන් දකිමු පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:35
1392018/09/11ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් විසින් රචිත එකම බුදු බැති ගීතය00:08:35
1402018/09/07බුද්ධ පූජාව පිලිම වහන්සේටද ? තියන්න්වද ? පුජා කරනවද? -Ven. Gangodawila Soma Thero00:11:49
1412018/09/04බුද්ධ පූජාව නිෂ්ඵලද නැද්ද? අදටත් ගැලපෙන සෝම හාමුදුරුවෝ එදා කල දේශනාව!00:11:49
1422018/08/19Ven Gangodavila Soma Thero00:04:37
1432018/08/05පුජ්‍යපාද ගංගොඩවිල සෝම නාසමිදුන්ගෙ දහම් දෙසුම00:44:22
1442018/07/27අරහං බුදු ගුණය - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:27:20
1452018/06/23සිත නිවන බුදු බණ - 43 Ven.Gangodaeila Soma Thero - 2018.06.23 - 05.00 - ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:52
1462018/06/21ගංගොඩවිල සෝම හිමි - පින්දීම , දියුණුවේ දොරටු සහ පිරිහීමේ දොරටු00:44:53
1472018/05/07Gangodawila soma hamuduruwo00:30:47
1482018/04/27Gangodawila soma hamuduruwo00:26:43
1492018/04/27තෙරුවන් සරණ යාම, පින්බර සෝම හිමිගේ දේශනා02:25:06
1502018/04/26Gangodawila Soma Hamuduruwo00:25:03
1512018/03/29දානයක් දෙනවිට බුද්ධ පුජාවට මුල් තැන දෙන්න | Gangodawila Soma Himi Bana00:05:41
1522018/03/21Gangodawila Soma Thero00:08:17
1532018/03/06සෝම හිමි එදා කියූ දේ දැන් සැබෑ වෙලා......00:04:28
1542018/03/01anduren eliyata - pujya gangodavila soma himi (දෙවන කොටස )පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:59:51
1552018/02/17Soma himi Pansil rakinna04:32:26
1562018/01/11දේශපාලනෙන් පිරිහෙන බෞද්ධයෝ - පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:45:13
1572018/01/09සිංහල ජාතිය පිරිහිමට හේතු - පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:44:19
1582017/12/25CHAPA against Gangodawilla Soma Thero's Honours Giving Day!00:05:01
1592017/12/23බඩු මිල ගැන සෝම හිමියන් කියා දුන් කතාව...00:02:25
1602017/12/16Rahathan Wahanse - Ven. Gangodawila Soma Thero01:50:39
1612017/12/10අති පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණන් විසින් රචිත එකම බොදු ගීතය00:08:20
1622017/12/08diyunuwa ha pirihima දියුණුව හා පිරිහීම00:55:36
1632017/12/06Soma Himi 14 wani Guna Samuruwa00:04:01
1642017/11/26Api Diyunu Wemu 1 Ven. Gangodawila Soma Thero03:02:13
1652017/10/02Ven Gangodawila Soma Thero - කාම මිත්‍යාචාරය00:04:11
1662017/10/01ven gangodawila soma thero 300:57:07
1672017/10/01ven gangodawila soma thero00:46:40
1682017/09/30ven gangodawila soma thero00:44:22
1692017/09/24Ven Gangodawila Soma Thero - අන්සතු දේ ගැනීමෙන් වැලකීම00:03:51
1702017/09/17Ven Gangodawila Soma Thero - භාවනා කර්මානස්ථාන - බුද්ධානුස්සති භාවනව00:04:19
1712017/09/16Gangodawila-Soma-thero Special Dhamma Sermon | ගංගොඩවිල-සෝම-හාමුදුරුවන්ගේ විශේෂ ධර්ම දේශනය |00:08:49
1722017/08/25සුචරිතයේ හැසිරෙන්න - Most Ven. Gangodawila Soma Thero 25-08-201700:53:37
1732017/07/15Ven Gangodawila Soma Thero - Kalama Suththraya ( කාලාම සුත්‍රය )00:48:11
1742017/07/14Soma Himi-සෝම හිමි - ඝණ දෙවියෝ කවුද ? ෆෙන්ෂු ආසිරිට දැනගන්නත් එක්කම00:03:21
1752017/07/13Ven Gangodawila Soma Thero - දහම් ඔවදන ( සම්මා දිට්ඨිය )00:04:17
1762017/07/09Ven Gangodawila Soma Thero - දහම් ඔවදන ( මෛත්‍රී භාවනාව )00:05:23
1772017/07/06Ven Gangodawila Soma Thero - දහම් ඔවදන ( චාගානුස්සතිය )00:06:03
1782017/06/05DHARMA DESHANA 16 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI03:33:40
1792017/06/05Rahathan Wahanse Ven. Gangodawila Soma Thero01:05:40
1802017/05/11Budu Bana Gangodawila Soma Himi - 200:27:17
1812017/05/11Budu Bana Gangodawila Soma Himi - 100:47:16
1822017/04/16Gangodawila soma himi00:12:40
1832017/03/06Gangodawila soma thero01:06:57
1842017/02/18වැලන්ටයින් කියන්නේ මොකක්ද ? ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන්වහන්සේ02:25:14
1852017/02/14වැලන්ටයින් දිනය කියන්නේ මොකද්ද? What is Valentine's Day?00:05:56
1862017/02/14වැලන්ටයින් ඩේ කියන්නේ මොකද්ද? පූජනීය ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ00:04:34
1872017/02/09Pinbara Udesana (පින්බර උදෑසන) | 2017-02-01 | 8.30 AM (පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණන්)00:52:48
1882017/01/04Gangodawila Soma Himi 101:18:10
1892016/12/14Last Sermon Before Leaving for Russia - Ven Gangodawila Soma Thero.-00:59:31
1902016/12/12Gangodavila Soma himi gunanusmaranaya( 03 - 04)00:36:01
1912016/12/12Gangodavila Soma himi gunanusmaranaya( 02 - 04)00:35:01
1922016/12/12Gangodavila Soma himi gunanusmaranaya( 01 - 04)00:34:01
1932016/12/10සදහම් වැස්ස සීල භාවනා වැඩසටහන - පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ05:04:00
1942016/11/18DHARMA DESHANA 01 ven GANGODAWILA SOMA HIMI00:44:07
1952016/10/26අපන්නක ප්‍රතිපදාව 2 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:00:22
1962016/10/25අපන්නක ප්‍රතිපදාව 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:00:38
1972016/09/22Gangodawila soma thero - අපි විජය පරම්පරාවෙන් පැවත එන්නේද ? මෙන්න පළිතුර.00:22:55
1982016/09/18Late Most Ven Gangodawila Soma Thero _ Budu Bana Sirasa TV 16th September 201600:27:17
1992016/09/09Apannaka Prathipadava 2 - Venerable Gangodawila Soma Thero Sinhala Dharma Deshana01:00:25
2002016/09/09Apannaka Prathipadava 1 - Venerable Gangodawila Soma Thero Sinhala Dharma Deshana01:00:17
2012016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - ධර්‍මරත්නය 201:03:38
2022016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - ධර්‍මරත්නය 101:12:46
2032016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - පස්පව්01:06:13
2042016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - යුද වැදීම01:06:03
2052016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - රහතන්වහන්සේ00:46:15
2062016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - ගස් ගල් සරණ යාම00:44:04
2072016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - දේව සංකල්පය00:47:07
2082016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - කාලාම සූත්‍රය00:48:16
2092016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - ලෝකධර්‍මය01:03:07
2102016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - තෙරුවන් සරණ යාම 201:06:57
2112016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - තෙරුවන් සරණ යාම 101:18:10
2122016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - තෙරුවන් සරණ යාම01:08:51
2132016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - අවසන් ප්‍රසිද්ධ දේශනය00:59:31
2142016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - පරාභව සූත්‍රය 200:51:17
2152016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - පරාභව සූත්‍රය 101:14:59
2162016/08/09Gangodawila Soma Himiyange Darma Deshanawa -Lanka video01:11:46
2172016/07/21Venerable Gangodawila Soma Thero - Debt Crisis and Conversions Out Of Buddhism00:47:00
2182016/07/21Venerable Gangodawila Soma Thero - Importance of Observing the Five Precepts00:47:19
2192016/03/02භවය ? | උපාදාන පච්චයා භවෝ | Bhavaya ? | Upadana Pachchaya Bavoo00:07:03
2202016/02/07ධර්ම රත්නය 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:12:46
2212016/02/06සෝම හිමිගේ අවසන් ඉල්ලීම00:04:37
2222015/07/28මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:05:16
2232015/06/23Sri AV Tv network - ගංගොඩවිල සෝම හිමි .00:04:24
2242015/06/19Last Public Speech of Late Most Ven Gangodawila Soma Thero - Complete Speech00:20:06
2252015/06/19Last Public Speech of Late Most Ven.Gangodawila Soma Thero00:01:30
2262015/05/12Last Public Speech of Late Most Ven.Gangodawila Soma Thero of Sri Lanka00:20:06
2272015/04/18gangodawila soma thero 4 - niwaradiwa budun wadimu part 201:06:57
2282015/04/18Ven Gangodawila Soma Thero 3 - Niwaradiwa Budun Wadimu part 101:18:10
2292015/02/01තෙරුවන් සරණ යෑම 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:18:10
2302014/12/3013. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පිළිබඳව - Ven Gangodawila Soma Thero01:02:18
2312014/12/3012. යහපත් ගෘහ ජිවිතයක් - Ven Gangodawila Soma Thero (End Missing)01:29:02
2322014/12/22පස් පව් 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:06:13
2332014/12/07නියම බෞද්ධයෙක් වෙමු 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:48:18
2342014/12/06පන්සිල් රැකීමෙන් මෙලොවදී ලැබෙන ආනිසංශ...ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:00
2352014/11/25ලෝක ධර්මතාවය 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:03:06
2362014/10/14අඳුරෙන් එලියට 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:12:39
2372014/10/08පංචශීල ප්‍රතිපදාව සහ අනිත්‍ය අතර ඇති සම්බන්ධය..... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:09:04
2382014/10/01පංචශීල ප්‍රතිපදාව බෞද්ධයන්ට පමන ද... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:38
2392014/09/27ව්‍යාපාර හිමිකරුවන් වෙත... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:01:49
2402014/09/27ඔබටත් බුද්ධිමත් ලෙස ගැටලු විසදා ගැනීමට අවශ්‍ය ද...ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:35
2412014/09/25ඔබත් දුම් බොනවා ද....ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:17
2422014/09/23ඔබත් දෙවියන් යදිනවා ද...ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:15:19
2432014/09/22සතර කර්ම ක්ලේශ පිළිබඳ....ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:05:58
2442014/09/21පංච දුෂ්චරිතය පිළිබඳ....ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:04:57
2452014/09/21කාමේසුමිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි පිළිබඳ... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:09:41
2462014/09/20ඔබත් රූපවාහිණිය නරඹමින් ආහාර අනුභව කරනවාද... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:00
2472014/09/19පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි යනු.... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:27
2482014/09/19මනුෂ්‍යයා සහ තිරිසන් සත්වයා අතර වෙනස.... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:03:46
2492014/09/12Gangodawila Soma Thero01:06:57
2502014/09/04සෝම හිමි එදා දුටු අනාගතය...00:06:28
2512014/09/01රහතන් වහන්සේ 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:46:15
2522014/08/26උත්සව 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:53:05
2532014/08/26යුධ වැදීම 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:06:03
2542014/08/26කාලාම සූත්‍රය 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:48:16
2552014/06/04Gangodawila Soma Himi. ගණ දෙවියෝ හැදුන හැටි..00:08:43
2562014/05/27ධර්මානුශාසනාව - පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි.00:46:13
2572014/05/27ධර්ම දේශනාව - කාලාම සූත්‍රය00:48:12
2582014/05/02Theruwan Sarana Yamu (part 4) Ven Gangodawila Soma Thero00:08:44
2592014/05/02Theruwan Sarana Yamu (part 3) Ven Gangodawila Soma Thero00:13:59
2602014/05/02Theruwan Sarana Yamu (part2) Ven Gangodawila Soma Thero00:12:58
2612014/05/02Theruwan Sarana Yamu (part1) Ven Gangodawila Soma Thero00:13:40
2622014/04/27- අති පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි - (රුසියාවට පිටත්ව යාමට පෙර මෙසේ අවසන් වදන් සඳහන් කල වගයි)00:14:19
2632014/02/10gangodawila soma thero chathurarya sathya part 0201:00:14
2642014/02/09gangodawila soma thero chathurarya sathya part 0101:00:08
2652014/02/05Dharam Deshanawa 1 - Gangodawila Soma Thero00:45:51
2662014/02/05Dharam Deshanawa 1 - Gangodawila Soma Thero00:45:51
2672013/12/3160. Ven Gangodawila Soma Thero - 5am17jul1300:37:25
2682013/12/13මොහොමඩ් වටරැක ගැන අති පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් මීට වසර ගණනකට පෙර හෙලිදරව් කල ආකාරය00:01:42
2692013/12/09පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන්වහන්සේගේ අවසාන දේශනය00:59:31
2702013/10/29Dhamma Deshana - Ven Gangodawila Soma Thero01:06:13
2712013/10/28Dhamma Deshana - Ven. Gangodawila Soma Thero00:10:29
2722013/08/24තෙරුවන් සරණ යාම01:08:51
2732013/08/12Gangodawila Soma Thero Dharma Deshana00:47:16
2742013/03/3114. Ven Gangodawila Soma Thero 08 Aug1100:39:57
2752013/03/318. Ven Gangodawila Soma Thero 30 Jul1100:38:37
2762013/03/07GANGODAWILA SOMA THERO LAST VIDEO - SECRET VIDEO00:05:01
2772012/08/03Kalama Sutta - කාලාම සූත්ත00:45:43
2782012/07/25Ven Gangodawila Soma Thero01:06:03
2792012/07/02Soma Thero - Anuradhapura Dhamma Talk00:47:16
2802012/07/01අවසන් ප්‍රසිද්ධ දේශනය - සෝම හිමි00:59:56
2812012/05/104 Gangodawila Soma Thero Final bana deshanawa00:06:03
2822012/03/28DHARMA DESHANA-22 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:46:15
2832012/03/27DHARMA DESHANA-21 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:55:04
2842012/03/27DHARMA DESHANA-20 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:52:39
2852012/03/27DHARMA DESHANA-19 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:57:20
2862012/03/27DHARMA DESHANA-18 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI02:37:18
2872012/03/26DHARMA DESHANA-16 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI02:29:25
2882012/03/26DHARMA DESHANA-17 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI02:38:14
2892012/03/25DHARMA DESHANA-14 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:59:24
2902012/03/25DHARMA DESHANA-15 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:47:22
2912012/03/25DHARMA DESHANA-13 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:08:51
2922012/03/25DHARMA DESHANA-12 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:06:13
2932012/03/25DHARMA DESHANA-11 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI02:25:05
2942012/03/25DHARMA DESHANA-10 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:03:07
2952012/03/25DHARMA DESHANA-09 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:52:13
2962012/03/25DHARMA DESHANA-08 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:58:48
2972012/03/25DHARMA DESHANA-06 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:58:42
2982012/03/25DHARMA DESHANA-07 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:48:02
2992012/03/25DHARMA DESHANA-05 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:47:07
3002012/03/25DHARMA DESHANA-04 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:48:16
3012012/03/25DHARMA DESHANA-01 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:44:04
3022012/03/24DHARMA DESHANA-02 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:56:08
3032012/03/24DHARMA DESHANA-03 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:00:17
3042011/08/19DARMADESANA SOMA HIMI02:20:00
3052011/06/07Soma himi Pansil rakinna02:06:06
3062011/04/30SOMA HIMI DARMADESANA 200:56:56
3072011/04/30SOMA HIMI DARMADESANA 100:55:35
3082011/04/25Yudha Wadeema - Gangodawila Soma Thero01:06:03
3092011/04/25Rahathan Wahanse - Gangodawila Soma Thero00:46:15
3102011/04/25Last Sermon Before Leaving for Russia - Gangodawila Soma Thero00:59:31
3112011/04/25Kalama Suthraya - Gangodawila Soma Thero00:48:16
3122011/04/25Dharmarathnaya - 2 - Gangodawila Soma Thero01:03:38
3132011/04/25Dharmarathnaya - 1 - Gangodawila Soma Thero01:12:46
3142011/04/25Sadaham Sisila - Gangodawila Soma Thero01:08:51
3152011/04/25Api Diyunu Wemu - Gangodawila Soma Thero - 101:14:59
3162011/04/25Theruwan Sarana Yamu - 1 - Gangodawila Soma Thero01:18:10
3172011/04/25Pas Puw - Gangodawila Soma Thero01:06:13
3182011/04/25Loka Dharmathawaya - Gangodawila Soma Thero01:03:07
3192011/04/25Utsava - Gangodawila Soma Thero00:53:05
3202011/04/25Theruwan Sarana Yamu - 2 - Gangodawila Soma Thero01:06:57
3212011/04/25Niyama Bauddayeku Wemu - Gangodawila Soma Thero00:47:07
3222011/04/25Api Diyunu Wemu - Gangodawila Soma Thero - 200:51:17
3232011/04/25Anduren Eliyata - Gangodawila Soma Thero01:12:39
3242011/03/11Last Public Speech of Late Most Ven Gangodawila Soma Thero of Sri Lanka00:20:06
3252011/01/19Budu Bana _Soma Himi00:47:16
3262011/01/18Chathurarya Saththyaya - Part 2 Gangodavila Soma Himi සෝම හිමි01:00:14
3272011/01/18Chathurarya Saththyaya - Part 1 Gangodavila Soma Himi සෝම හිමි01:00:08
3282010/12/24Niyama Bauddayeku Wemu - Ven. Gangodawila Soma Thero00:48:18
3292010/12/20Theruwan Sarana Yamu 1 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:18:10
3302010/12/20Theruwan Sarana Yamu 2 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:06:57
3312010/12/20Dharmarathnaya 1 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:12:46
3322010/12/20Dharmarathnaya 2 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:03:38
3332010/12/20Api Diyunu Wemu 1 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:15:00
3342010/12/20Api Diyunu Wemu 2 - Ven. Gangodawila Soma Thero00:51:17
3352010/12/20Yudha Wadeema - Ven. Gangodawila Soma Thero01:06:03
3362010/12/20Utsava - Ven. Gangodawila Soma Thero00:53:05
3372010/12/20Sadaham Sisila - Ven. Gangodawila Soma Thero01:08:51
3382010/12/20Rahathan Wahanse - Ven. Gangodawila Soma Thero00:46:15
3392010/12/20Pas Puw - Ven. Gangodawila Soma Thero01:06:13
3402010/12/20Loka Dharmathawaya - Ven. Gangodawila Soma Thero01:03:07
3412010/12/20Last Sermon Before Leaving for Russia - Ven. Gangodawila Soma Thero00:59:31
3422010/12/20Kalama Suthraya - Ven. Gangodawila Soma Thero00:48:16
3432010/12/20Anduren Eliyata - Ven. Gangodawila Soma Thero01:12:39
3442009/08/01TNL Nenapahana700:05:15
3452009/08/01TNL Nenapahana6 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
3462009/08/01TNL Nenapahana5 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
3472009/08/01TNL Nenapahana4 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
3482009/08/01TNL Nenapahana3 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
3492009/08/01TNL Nenapahana2 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
3502009/08/01TNL Nenapahana1 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
3512009/05/10api diyunu wemu - part 0200:09:37
3522007/04/05Gangodawila Soma Himi, Before leave for Russia PART 400:10:52
3532007/04/05Gangodawila Soma Himi, Before leave for Russia PART 300:03:52
3542007/04/05Gangodawila Soma Himi, Before leave for Russia PART 200:09:03
3552007/04/05Gangodawila Soma Himi, Before leave for Russia PART 100:06:12

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.