ගංගොඩවිල සෝම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/05පූජ්‍ය Gangodavila soma himi..00:12:09
22020/07/03අති පූජනීය ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් දේශනා කළ දුර්ලභ ධර්ම දේශනය #Dineshwaluka #Sinhala #SriLanka00:53:36
32020/07/02Sadaham sawana - විනාශය සහ සන්තුෂ්ටිය - Ven Gangodavila Soma Himi00:58:48
42020/07/02Sadaham sawana - තම ගෙදර නිසිලෙස මෙහෙයවීම - Ven Gangodavila Soma Himi00:57:44
52020/07/02අති පූජ්‍ය සෝම සමිදුන් එදා දෙසූ ජීවිතයට වටින සැමදාටම පොදු වූ ධර්ම දේශනා මාලාවේ 05 වන කොටස00:55:20
62020/07/01දියුණුවන පුද්ගලයා සහ පරිහාණියට පත්වන පුද්ගලයින් - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි - Bana - Dharmadeshana00:28:54
72020/06/27ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණන්ගේ ධර්ම දේශනයක්.ජීවිතයට දහම් කරුණක්.sri lanka 🇱🇰00:03:40
82020/06/26සෝම හාමුදුරුවෝ කියන ගණ දෙවියන්ගේ කතාව අහල බලන්නකෝ00:08:43
92020/06/24Gangodawila Soma himi වසර කීපයකට කලින් කිව්ව කතාවක්00:04:49
102020/06/23ගංගොඩවිල සෝම හිමියනි නැවත වඩිනු මැන මිහිතලයට |ජීවිතේට යමක් දරුවෙකුට පෙන්නවන්න00:12:59
112020/06/22සොම හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා අසන ඔබට00:08:43
122020/06/22අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි විසින් දියුණු වීමට කැමති සුවහසක් මිනිසුන් උදෙසා දේශනාකල අති දුර්ලභ00:45:44
132020/06/22බුද්ධ පූජාවේ ආනිසංස අති පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ. Ven. Gangodawila soma thero00:02:46
142020/06/18ආගම හා දර්ශනය [පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ]00:02:38
152020/06/16ගංගොඩවිල සෝම හිමි ගේ අනාවැකි00:04:27
162020/06/13එදා ගංගොඩවිල සෝම හිමියන්කියුදෙවල් අද වෙමින් පවතිනවා. විකෘති වුණු ඉතිහාසය ගැණ.උන්වහාසේ.කියු හැටි02:25:14
172020/06/13මෙන්න මේකයි ලෝකේ ඇත්ත - Gangodawila Soma Himi - ගංගොඩවිල සෝම හිමි | අමා දම් වැස්ස01:15:38
182020/06/13ඔබේ මිනිසත් බව - Obe Minisath Bawa - Gangodavila Soma Himi ගන්ගොඩවිල සෝම හිමි | අමා දම් වැස්ස00:54:54
192020/06/11එදා සෝම හිමියන් දෙසූ බණ අද ඇත්තක් වෙලා | සිංහලයිනි දැන්වත් අවදි වෙයල්ලා |00:07:28
202020/06/10Gangodawila soma himi deshana 1000:51:59
212020/06/09සෝම හාමුදුරුවෝ එදා ටයිටැනික් ගැන කිව්ව කතාව00:07:09
222020/06/09ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ00:08:50
232020/06/09බේබද්දා ඇත්තටම පිරිමියෙක්ද​? Is drunk really a man? (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:05:03
242020/06/09බුදු දහම සහ බෞද්ධයා | Buddhism and The Buddhist (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:02:04
252020/06/08Budu Bana | බුදු බණ | Venerable Gangodawila Soma Himi | Bana 202000:47:17
262020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (බුද්ධඝෝශ විදුහලේ බණ 02)01:11:06
272020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (බුද්ධඝෝශ විදුහලේ බණ 01)01:18:07
282020/06/07සෝම හාමුදුරුවෝ වදාළ කාලීන ධර්ම දේශනාව00:01:53
292020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (ගල්කිස්සේදී දෙසූ බණ)01:16:32
302020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (මෛත්‍රිය 02)00:20:36
312020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (මෛත්‍රිය 01)00:57:10
322020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (අපන්ණක ප්‍රතිපදාව 02)01:00:25
332020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (අපන්ණක ප්‍රතිපදාව 01)01:00:17
342020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (අකුසල් අතහැරීම හා අපන්ණක ප්‍රතිපදාව)01:00:25
352020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (පංච දුෂ්චරිතයේ ආදීනව)01:00:17
362020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (වැනසීම හා සැනසීම)00:58:47
372020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (චතුරාර්‍ය සත්ය 04)00:59:51
382020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (චතුරාර්‍ය සත්ය 03)00:59:17
392020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (චතුරාර්‍ය සත්ය 02)01:00:10
402020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (චතුරාර්‍ය සත්ය 01)01:00:03
412020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (බුදු දහම සහ හින්දු ආගම 02)00:19:50
422020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (බුදු දහම සහ හින්දු ආගම 01)00:18:34
432020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (තෙරුවන් ගුණ 02)00:23:20
442020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (තෙරුවන් ගුණ 01)00:20:35
452020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (ගොඩගම දී දෙසු බණ 04)00:30:33
462020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (ගොඩගම දී දෙසු බණ 03)00:17:08
472020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (ගොඩගම දී දෙසු බණ 02)00:25:41
482020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (ගොඩගම දී දෙසු බණ 01)00:31:13
492020/06/07Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (ගොඩගම දී දෙසු බණ 05)00:42:22
502020/06/06Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (ඔබේ මිනිසත් බව)00:55:12
512020/06/06Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (පවුලේ වගකීම)00:57:44
522020/06/06Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (අපේ නිදහස)00:56:08
532020/06/06Gangodawila Soma Himi - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනා (අදුරෙන් එළියට)01:59:24
542020/06/06" බුදු දහම සහ බෞද්ධයා " ඔබ ඇසිය යුතුමයි... Gangodawila #Soma #Thero00:01:53
552020/06/06පූජ්‍යපාද ගංගොඩවිල සෝම නාහිමිපාණන් වහන්සේ පැවැත් වූ ධර්ම දේශනයකි01:07:57
562020/06/05පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:11:49
572020/06/05සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද00:12:24
582020/06/05ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ ධර්මදේශනා - 0100:59:34
592020/06/04Gangodawila soma himi deshana 0900:58:31
602020/06/02සෝම හාමුදුරුවෝ | Soma Hamuduruwo00:01:53
612020/05/31Gangodawila soma himi dharma deshana 0800:25:03
622020/05/30සිතීමේ ශක්තිය සහ බුද්ධියේ වර්ධනය - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි- Bana - Dharma Deshana00:34:45
632020/05/29Gangodawila soma himi deshana 0700:22:36
642020/05/27අනුන් හට හිංසා නොකරන්න, Ven Gangodavila Soma Thero, Kusal Arana, (කුසල් අරණ)00:04:49
652020/05/26බණ කතා - Ven Gangodavila Soma thero | Bana Katha02:25:05
662020/05/26නාමික බෞද්ධත්වය - පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණන් වහන්සේ00:01:53
672020/05/25Gangodawila Soma Thero බුදුන් වහන්සේ දහම් දෙසුවේ බෞද්ධයින්ටද? පූජ්‍ය සෝම හිමි00:01:51
682020/05/25Gangodawila soma himi deshana 0600:57:56
692020/05/24අකුසල් අතහැරීම ...!!01:00:06
702020/05/24sinhala apita jathiyak nedda00:00:53
712020/05/24sinhala jathiye awasanaya00:00:52
722020/05/24pujaniya gangodawila soma himi00:02:42
732020/05/24Gangodawila soma himi deshana 0500:48:07
742020/05/22පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් අර්ථවත් ජීවිතයකට පංචශීලයෙන් මග පෙන්වීම.00:53:37
752020/05/22Gangodawila somahimi deshana 0401:00:04
762020/05/22Gangodawila Soma Thero 100:46:37
772020/05/21බුදු බණ 3 - Gangodavila Soma Himi - ගන්ගොඩවිල සෝම හිමි ~ අමා දම් වැස්ස00:53:33
782020/05/19Ven Gangodawila Soma Thero 25 08 201700:53:37
792020/05/18අපේ සෝම හාමුදුරුවෝ00:06:00
802020/05/18Sitha Niwana budu bana -Episode 3 -A Buddha Dhamma you should ask - Ven Gangodavila Soma thero00:58:53
812020/05/18බුදු බණ 2 - Gangodavila Soma Himi - ගන්ගොඩවිල සෝම හිමි | අමා දම් වැස්ස00:27:17
822020/05/17සෝම හිමියන් රචිත ගීතය00:05:34
832020/05/16Dharma Deshana - Gangodawila Soma thero 0300:55:52
842020/05/15අදවෙනකොට සැබැවු සෝම හිමි පෙර කි අනාවැකි .mp400:02:56
852020/05/15මේ අපේ සෝම හාමුදුරුවෝ කියන දේට සවන් දෙන්න.ඔබට සිතන්න යමක්..mp400:04:28
862020/05/15අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවන්ගේ අවසන් සිංහනාදය....00:20:06
872020/05/14DHARMA DESHANA - Gangodawila Soma Thero (ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:04:53
882020/05/13සසර බව දැක ජීවිතය හදාගන්නට පාර කියාදුන් ඔබ වහන්සේ තවමත් සිටියානම් - අති පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි බණ00:47:54
892020/05/13Gangodavila Soma Thero - ගංගොඩවිල සෝම හිමි - සිංහලයින් බුදුන් සරණ ගියේ කවදාද00:26:22
902020/05/12කතරගම දෙවියන්ගෙ වැඩ | Katharagama Deviyange Wada (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:08:04
912020/05/12වසර 20කට පෙර කියූ දේ | Wasara 20kata Pera Kiyu De (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:03:18
922020/05/12මහවංශයේ සඳහන් සියල්ලම සත්‍යද? | Mahawanshaye Sandahan Siyallama Sathyada?00:22:24
932020/05/12Ven gangodawila soma himi deshana 0200:47:10
942020/05/12ඔබේ බෞද්ධ ලේබලය ගලවා දමන්න - Gangodawila Soma Thero -පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමින් වහන්සේ - Budu Bana00:46:37
952020/05/10DHARMA DESHANA-01 - Gangodawila Soma Thero (ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:12:40
962020/05/10Late Ven Gangodawila Soma Thero 2020 05 1000:46:37
972020/05/10ගංගොඩවිල සෝම හිමි අති දුර්ලභ ධර්ම දේශනාවක් | soma himi00:47:16
982020/05/10Ven gangodawila soma himi deshana 0100:44:08
992020/05/10විජයට එහා ඉතිහාසය | History Beyond Vijaya (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි) | Vijayata Eha Ithihasaya00:02:43
1002020/05/09අවසන් දහම් දෙසුමේ ආන්දෝලාත්මක කතාව | The Controversial Story of The Last Dharma Deshana00:05:49
1012020/05/09වැලන්ටයින් දිනය කියන්නේ මොකද්ද? | What is Valentine's Day? (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:05:15
1022020/05/09පිලිමෙ නොවැලදුවා වෙන්න පුලුවන් ....!!!|පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි | Ven Gangodawila Soma Thero00:02:30
1032020/05/09මහවංශයේ සඳහන් සියල්ලම සත්‍යද - සෝම හිමිපාණන් වහන්සේ00:22:22
1042020/05/09පංච ඉන්ද්‍රියන් පිනවීම, දැන් නම් ඇති කියල කවදාවත් ඔබට හිතිල තියෙනවද ? | Ven Gangodawila Soma Thero00:45:04
1052020/05/09බුදු බණ 1 - Gangodavila Soma Himi ~ ගන්ගොඩවිල සෝම හිමි | අමා දම් වැස්ස00:47:13
1062020/05/08සිංහල බෞද්ධයා | The Sinhala Buddhist (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:20:41
1072020/05/08සතුන්ට හිංසා කරන්න එපා | Sathunta Hinsa Karanna Epa (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:04:19
1082020/05/08අතරමං උන අපේ සිංහලයා | Atharaman Una Ape Sinhalaya (අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි)00:12:23
1092020/05/05අතරමං උන අපේ සිංහලයා00:12:20
1102020/05/02අවසන් දහම් දෙසුමින් සැකයක් ඉතිරි කල ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:07:42
1112020/04/28සෝම හිමි හෙළි කළ විජයට එහා ඉතිහාසය උන්වහන්සේගේ හඬින්ම දැනගන්න00:03:22
1122020/04/27ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:42:48
1132020/04/27වෙඩි වැදුනු වඳුරෙකු, තමන්ට වෙඩි තැබූ මිනිසාට ඉගැන්වූ පාඩම | Ven Gangodawila Soma Thero00:04:29
1142020/04/26සෝමහිමියන්ගේ 72 වන ජන්මදිනය - උත්සව පැවැත්වීම මුලාවෙන් සතුටුවීමක්ද? .- Bana - Dharma Deshana00:47:14
1152020/04/24 Paying Homage to Sangha - පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ජන්ම දිනය - 24.04.194800:02:35
1162020/04/24තුරුනුවන් යනු...!!! පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි | Ven Gangodawila Soma Thero01:14:57
1172020/04/21සෝම හාමුදුරුවෝ මීට 19 වසරකට පෙර කියූ දේ ඇත්ත වූ සැටි00:03:08
1182020/04/17how to change your life ජීවිතය වෙනස් කරගන්නෙ කොහොමද00:57:30
1192020/04/16change the life අදම ජීවිතය වෙනස් කරගන්න01:00:57
1202020/04/14ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් අවසන් වරට මෙරට තුළ පැවත්වු සිංහ නාදය00:20:06
1212020/04/12wanaseema ha sana seema soma himi වැනසීම හා සැනසීම ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:55:40
1222020/04/11sucessful family life soma himi සාර්ථක පවුල් ජීවිතයකට මග ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:55:07
1232020/04/08appanaka prathipadawa soma himi අපණ්ණක ප්‍රතිපදාව ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:01:06
1242020/04/08soma himi darma desana සෝම හිමි එදා පැවසු දේ00:59:51
1252020/03/28සෝම හිමි බණ02:00:51
1262020/03/27පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් විසින් රචිත ගීයක්00:08:25
1272020/03/18අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි විසින් දියුණු වීමට කැමති සුවහසක් මිනිසුන් උදෙසා දේශනාකල අති දුර්ලභ01:08:40
1282020/03/15ඇසිය යුතුම බණ දේශණාවක් - Gangodawila Soma Himi00:51:44
1292020/03/08Gangodawila soma swamnin wahanse dewa sankalpanawa00:47:48
1302020/03/05නිවරදි බෞද්ධයයෙක් වෙන්න (Ven Gangodawila Soma Thero) Dms priyadarshana00:06:04
1312020/02/21දෙවියන් යදින ඔබට සෝම හිමි කියු කතාව00:08:43
1322020/02/11තමෝ තම පරායන සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශනාව " අඳුරෙන් ආලෝකය කරා " | Ven Gangodawila Soma Thero00:45:55
1332020/02/08බුද්ධ පූජාවේ ආනිසංශ - පූජ්‍යපාද ගංගොඩවිල සෝම හිමි.Ven.Gangodavila Soma Thero00:02:30
1342020/02/08පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ මෙල්බර්න් පංසල- Venerable Gangodawila Soma Thera's Melbourne Temple00:09:05
1352020/01/31Ven Gangodawila Soma Thero Theruwan Sarana Yamu 201:06:57
1362020/01/31Ven Gangodawila Soma Thero Theruwan Sarana Yamu 101:18:11
1372020/01/31Ven Gangodawila Soma Thero Sucharithaya Duscharithaya00:53:37
1382020/01/31Ven Gangodawila Soma Thero Namaskaraya00:42:48
1392020/01/31Ven Gangodawila Soma Thero Aduren Eliyata Emu02:29:26
1402020/01/31Ven Gangodawila Soma Thero Loka Dharmathawaya01:03:07
1412020/01/31Ven Gangodawila Soma Thero Arahan Gunaya00:27:17
1422020/01/30පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන00:47:07
1432020/01/268. Most Ven Gangodawila Soma Thero - 6.30am 14May201901:00:17
1442020/01/20සියළු සත්වයෝ හිංසා විඳින්න, පිඩා විඳින්න කැමති නෑ | භයානක සසර 16 | Ven Gangodawila Soma Thero00:05:10
1452020/01/16Chathurarya Saththyaya [Part 02] | Gangodavila Soma Himi සෝම හිමි00:33:32
1462020/01/15Mathriya | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara01:18:01
1472020/01/15Budu Dahama Ha Hindu Agama | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara00:38:41
1482020/01/15Chathurarya Sathyaya 02 | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara01:00:26
1492020/01/15Pavule Wagakima | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara00:58:00
1502020/01/15Galkissadi Desu Bana | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon - | #Damsara01:16:48
1512020/01/15Buddhagosha viduhale bana 02 | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara01:11:22
1522020/01/15Theruwan Guna | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara00:41:26
1532020/01/15Chathurarya Sathyaya 04 | Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara01:00:07
1542020/01/15Godagamadi Desu Bana | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara02:27:10
1552020/01/15Chathurarya Sathyaya 03 | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara00:59:33
1562020/01/15ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ අවසන් ඉල්ලීම | Red Tv00:02:15
1572020/01/15Chathurarya Saththyaya [Part 01] | Gangodavila Soma Himi සෝම හිමි01:00:21
1582020/01/13අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:46:15
1592020/01/06Anduren Eliyata 02| Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara01:00:07
1602020/01/05Anduren Eliyata 01| Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara00:59:50
1612020/01/05Akusal Athherima saha Apannaka Prathipadawa | Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon | #Damsara01:00:41
1622019/12/29Niyama Bauddayeku Wemu Ven Gangodawila Soma Thero00:48:19
1632019/12/27Gangodawila Soma Hamuduruwo|ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ-ape nidahasa01:00:25
1642019/12/27Gangodawila Soma Hamuduruwo|ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ-aduren eliyata 301:00:17
1652019/12/27Gangodawila Soma Hamuduruwo|ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ-aduren eliyata 200:59:51
1662019/12/27Gangodawila Soma Hamuduruwo|ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ-aduren eliyata00:59:33
1672019/12/2308 අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි විසින් දියුණු වීමට කැමති සුවහසක් මිනිසුන් උදෙසා දේශනාකල අති දුර්ලභ01:08:51
1682019/12/18සෝම හිමි / Ven Gangodawila Soma Thero - 16 වන ගුණ සැමරුම /සුසංදේශ පුවත් රාත්‍රී 08.3000:04:58
1692019/12/16සැබෑ බෞද්ධයෙක් වෙමු - Bana - Dharmadeshana - Most. Ven. Gangodawila Soma Thero00:47:38
1702019/12/14ණුවනින් විමසා බලන්න - Ven Gangodawila Soma Thero00:53:02
1712019/12/13Real New Year of Sinhala Buddhist - Ven. Gangodawila Soma Thero In Sinhala | Damsara00:12:32
1722019/12/12Ven. Gangodawila Soma Thero Dhamma Sermon In Sinhala | Damsara00:45:13
1732019/12/12Ven Gangodawila Soma Thero | 2019-12-12 | 16 වන ගුණානුස්මරණ විශේෂ වැඩසටහන00:31:00
1742019/12/12ඔබේ පා යුග - සෝම හිමි උපහාර ගීතය | Obe Paa Yuga Dhana Namannata00:04:23
1752019/12/12දැයම පුබුදුවාලූ...අවිදු අදුර දුරලූ .....ඔබ වහන්සේට නිවන් දැකීමට කරන ලද පින් හේතු වේවා!!!00:05:58
1762019/12/08ගංගොඩවිල සෝම හිමි ගැන කැටවල හාමුදුරු කිව්ව කතාව Ketawala hemaloka thero Dharma Deshana00:12:31
1772019/11/24Ape Dhahama Ven Gangodawila Soma Thero00:59:31
1782019/11/19මිසදිටු වීමෙන් බුදුසසුන වැනසේ - Bana - Dharmadeshana - Most Ven. Gangodawila Soma Thero00:56:00
1792019/11/18බොදු හදවත් අවදිකල සිංහ නාදය ( සෝම හිමි )00:15:05
1802019/10/23සෝම හිමි දෙසු බණ 00:08:43
1812019/10/18සිතන්නට යමක්00:04:28
1822019/10/14පූජ්‍යපාද ගංගොඩවිල සෝම හිමි.00:11:45
1832019/09/30මුස්ලිම් අය ගැන කතා කරනවාට ඇයි අකමැති Gangodawila Soma Himi Dharma Deshana00:06:20
1842019/09/29Ven. Gangodawila Soma Thero | Dhamma Deshana 0201:00:07
1852019/09/25Ven. Gangodawila Soma Thero01:59:06
1862019/09/20මනුසත්භවේ දුර්ලභ බව - Bana- Dharma deshana - Most.Ven. Gangodawila Soma Thero00:47:50
1872019/09/16සෝම හාමුදුරුවෝ00:01:38
1882019/09/13අනුශාසනාව....රට දැයට මෙත් වැඩූ පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:47:16
1892019/09/10Most Venerable Gangodawila Soma Thero00:19:01
1902019/09/09බලන්න සෝම හාමුදුරුවෝ කිව්ව මේ කතාව කාටද කියලා00:08:11
1912019/09/04දෙවියන් යදින අපේ බෞද්ධයෝ - Gangodawila Soma Thero - පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමින් වහන්සේ - Budu Bana01:06:57
1922019/09/01#Soma_himi සෝම හාමුදුරුවෝ අනාගතය දැක්ක හැටි.00:04:28
1932019/08/30සින්හලයා රටෙන් නැතිවීමට හේතුව...සෝම හාමුදුරුවෝ කළ හෙලිදරව්ව..00:04:17
1942019/08/29දෙවියන් ගැන සෝම හාමුදුරුවෝ කිව්ව කතාව...00:08:23
1952019/08/14ඔබ ඇසියමයුතු ධර්මදේශනාවක් අති පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ .....00:55:11
1962019/08/07සෝම හාමුදුරුවෝ කිව්ව ඇත්ත බනක්..00:04:27
1972019/08/01පූජනීය ගංගොඩවිල සෝම හිමි ධර්ම දේශනාව00:56:13
1982019/07/17තව අවුරුදු 40ක් යන්න කලින් සිංහලයා වඳ වෙනවා - සෝම හාමුදුරුවෝ ජාතියේ අවසානය ගැන එදා කියූ දේ !00:04:35
1992019/07/10සෝම හාමුදුරුවෝ ගණ දෙවියන් ගැන කී දේ00:09:00
2002019/06/28යහපත් ගෘහජීවිතය - Bana - Dharmadeshana - Most Ven. Gangodawila Soma Thero - Successful family life00:57:42
2012019/06/18සෝම හිමිගෙන් දහම් වදනක්00:09:09
2022019/06/11gangodawila soma homi bana00:04:22
2032019/05/27මෙන්න මේකයි ලෝකේ ඇත්ත | Gangodawila Soma Himi | Dharma Deshana01:15:38
2042019/05/27පින් අනුමෝදන් වීම | Gangodawila Soma Himi00:04:57
2052019/05/272050 වෙනකොට මේ රටින් සිංහල ජාතිය අතුගැවිලා යනවා | Gangodawila Soma Himi00:03:11
2062019/05/27දෙවියෝ ළගට යන සියලුම අය යන්නේ අපායට | Gangodawila Soma Himi00:01:41
2072019/05/25Soma thero Revel About Communal program00:03:07
2082019/05/23සෝම හාමුදුරුවෝ ඒ කාලයේ කියපු කතාවක සහස්‍ර මුඛ00:04:37
2092019/05/19සෝම හිමියන්ගේ වටිනා දහම් දේසනාවක්...00:47:16
2102019/05/18මෙන්න මේකයි ලෝකේ ඇත්ත | Gangodawila Soma Himi | Dharma Deshana01:15:38
2112019/05/18මෙන්න මේකයි ලෝකේ ඇත්ත | Gangodawila Soma Himi | Dharma Deshana01:15:37
2122019/05/18පින් අනුමෝදන් වීම | Gangodawila Soma Himi00:04:57
2132019/05/182050 වෙනකොට මේ රටින් සිංහල ජාතිය අතුගැවිලා යනවා | Gangodawila Soma Himi00:03:11
2142019/05/18දෙවියෝ ළගට යන සියලුම අය යන්නේ අපායට | Gangodawila Soma Himi00:01:41
2152019/05/15Gangodawila Soma Himi kalina Dharma Deshana- ගංගොඩවිල සෝම හිමියන්ගේ කාලීණ ධර්ම දේශනා00:59:37
2162019/05/12 Ven Gangodawila Soma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 202:28:07
2172019/05/12මේ අපේ සෝම හාමුදුරුවෝ කියන දේට සවන් දෙන්න ඔබට සිතන්න යමක්00:04:28
2182019/05/11Ven. Gangodawila Soma Thero (Bana 01) Nidhahasa00:55:50
2192019/05/08සෝම හාමුදුරුවෝ දැක්ක අනාගතය00:04:28
2202019/05/08ඔබ ඇසිය යුතුම බණ දේශණාවක් | Gangodawila Soma Himi00:55:11
2212019/05/08ඔබ ඇසිය යුතුම බණ දේශණාවක් | Gangodawila Soma Himi | Dharma Deshana00:55:11
2222019/05/08තාත්තලා කියනවා දරුවෝ හදන්න සල්ලි නැහැ කියලා .00:07:49
2232019/05/08සෝම හිමි පෙර කි අනාවැකි ?00:02:56
2242019/05/08මුස්ලිම් අය ගැන කතා කරනවාට ඇයි අකමැති ?00:06:20
2252019/05/08බලන්න මන් කියන දේ වෙන්නේ නැත්ද කියලා.00:03:00
2262019/05/08අනාගතේ ජාති වාදී කෝලාහල ඇති වෙන එක නවත්තන්නයි මට ඕනෙ ?00:06:28
2272019/05/07තාත්තලා කියනවා දරුවෝ හදන්න සල්ලි නැහැ කියලා .00:07:49
2282019/05/07බලන්න මන් කියන දේ වෙන්නේ නැත්ද කියලා .00:03:00
2292019/05/07අනාගතේ ජාති වාදී කෝලාහල ඇති වෙන එක නවත්තන්නයි මට ඕනෙ ?00:06:28
2302019/05/07මුස්ලිම් අය ගැන කතා කරනවාට ඇයි අකමැති ?00:06:20
2312019/05/07සෝම හිමියන්ගේ එදා කතාව අද අහලා බලන්න..00:03:19
2322019/05/06සෝම හිමි හෙළි කළ අනාගත අනතුර00:04:28
2332019/05/06Last Public Speech of Late Most Ven Gangodawila Soma Thero of Sri Lanka00:20:06
2342019/05/06සෝම හිමි පෙර කි අනාවැකි ?00:02:56
2352019/05/01I Know they will kill me Last Sermon by Ven Gangodawila Soma Thero00:59:42
2362019/04/30LTTE War - Gangodavila Soma Himi00:59:54
2372019/04/30යුධ වැදීම උදෙසා ඔබවහන්සේ කිවූ දෙය අද පසක් වී ඇත. ඔබ අද සිටියානම් — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:06:03
2382019/04/27සෝම හිමි වසර 14 පෙර සිදුකළ ප්‍රකාශය00:03:12
2392019/04/13බෞද්ධයින්ට සිංහල අවුරුද්ද කැපද00:06:19
2402019/04/12බුදු දහමේ හරය - කෙටි විග්‍රහය - Bana - Dharmadeshana-Most Ven. Gangodawila Soma Thero01:00:06
2412019/03/04Gangodavila Soma Himi - Sadakathmina00:52:44
2422019/03/04Gangodavila Soma Himi - Rahathan Wahanse00:46:18
2432019/03/04Gangodavila Soma Himi - Poho dina Dharma Desenaya00:55:08
2442019/03/02Aape Soma Himi - අවසන් ගමන - Gangodavila Soma Himi00:23:32
2452019/03/02Gangodavila Soma Himi - Deva sankalpaya00:47:10
2462019/03/02Gangodavila Soma Himi - Apannaka pratipada01:00:28
2472019/03/02Gangodavila Soma Himi - Gas Gal Sarana Yaama00:44:08
2482019/03/02Gangodavila Soma Himi Dharma Rathnaya 101:12:50
2492019/03/02Gangodavila Soma Himi - Dhamma chintha00:48:06
2502019/03/02Gangodavila Soma Himi - Guwanviduli Damma Desana 200:55:46
2512019/03/02Gangodavila Soma Himi - (ලෝක ධර්මය)Looka Dharmaya01:03:10
2522019/03/02Gangodavila Soma Himi - (අවසාන් ප්‍රසිද්ද දේශනය)Last Speach00:59:34
2532019/03/02Gangodavila Soma Himi - (කාලාම සුත්‍රය)Kalama Suthraya00:48:20
2542019/03/02Gangodavila Soma Himi - Pas Puw01:06:16
2552019/03/02Gangodavila Soma Himi - Parabhava Suthraya01:52:42
2562019/03/02Gangodavila Soma Himi Ape Nidahasa00:56:10
2572019/03/02Gangodavila Soma Himi -(කර්මය හා කර්ම ඵලය) Karmaya ha kam palaya 300:48:02
2582019/03/02Gangodavila Soma Himi -(කර්මය හා කර්ම ඵලය) Karmaya ha kam palaya 200:55:20
2592019/03/02Gangodavila Soma Himi Ape nidahasa00:56:12
2602019/03/02Gangodavila Soma Himi Misaditu Athaharima00:52:16
2612019/03/02Gangodavila Soma Himi Misa Ditu Weemen Budusasuna Wanase00:58:30
2622019/03/02Gangodavila Soma Himi Obe Minisath Bawa00:54:46
2632019/03/02Gangodavila Soma Himi Misaditu weemen Budusasuna Wenese00:58:46
2642019/03/02Gangodavila Soma Himi Misaditu Athaharimu00:52:16
2652019/03/02Gangodavila Soma Himi - Panchaseela Prathipadawa 200:59:26
2662019/03/02Gangodavila Soma Himi - Panchaseela Prathipadawa 100:56:58
2672019/03/02Gangodavila Soma Himi - Wenaseema ha senaseema00:58:50
2682019/03/02Gangodavila Soma Himi - Wanaseema ha Sanaseema00:58:50
2692019/03/01Gangodavila Soma Himi - Pansil Rekeema01:57:24
2702019/03/01Gangodavila Soma Himi - Arya Ashtangika Margaya 200:54:22
2712019/03/01Gangodavila Soma Himi - Arya Ashtangika Margaya 100:53:08
2722019/03/01Gangodavila Soma Himi - Apanneke Prathipadawa 201:18:08
2732019/03/01Gangodavila Soma Himi - Apanneke Prathipadawa 101:00:20
2742019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye hasirenna suvase wesei 300:57:48
2752019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye hasirenna suvase wesei 200:46:44
2762019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye hasirenna suvase wesei 100:45:02
2772019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye Theruwan Sarana Yema 101:18:12
2782019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye Theruwan Sarana Yema 301:08:54
2792019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye Theruwan Sarana Yema 200:45:16
2802019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 400:27:14
2812019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 600:21:46
2822019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 500:22:48
2832019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 300:27:10
2842019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 200:27:30
2852019/03/01Ven Gangodawila Soma - Dharmaye 100:27:28
2862019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 501:25:48
2872019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 400:01:00
2882019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 301:25:48
2892019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 200:59:54
2902019/03/01Ven .Gangodawila Soma - Anduren Eliyata 100:59:36
2912019/02/28Rev.Gangodawila Soma Himi - (ගන්ගොඩවිල සෝම හිමිපාණන්) Dharma Dheshanaya00:47:15
2922019/02/27සෝම හිමියන් විසින් අපේ නිදහස මැයෙන් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනාවකි.00:56:13
2932019/02/20සිත නිවන බුදු බණ - 72 Ven Gangodawila Soma Thero 2019.02.20 - 05.03 ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමින්ද්‍රයාණන්00:39:25
2942019/02/15පුජ්‍ය සෝම හාමුදුරුවෝ ධර්ම දේශණය | Ven Gangodawila Soma Thero Budu Bana02:25:14
2952019/02/14"මම නම් විජයගෙ පරම්පරාවෙ නෙවෙයි" ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ අභීත සිහනද00:19:35
2962019/02/13ජාතික ගීය රීමික්ස් කරන්න හදපු කෙනාට සෝම හිමි කියපු දේ.00:08:09
2972019/02/13වැලන්ටයින් කියන්නේ මොකක්ද? ලස්සන බණ දේශනාවක්...සෝම හිමි00:06:04
2982019/02/13Ven Gangodawila Soma Thero Budu Bana | පුජ්‍ය සෝම හාමුදුරුවෝ | Rupavahini TV00:53:37
2992019/02/12Ven Gangodawila Soma Thero Budu Bana | පුජ්‍ය සෝම හාමුදුරුවෝ | Budu Bana Rupavahini TV00:47:16
3002019/02/11සුචරිතයේ හැසිරෙන්න Most Ven Gangodawila Soma Thero 25 08 201700:53:37
3012019/02/11සෝම හිමි නික්ම යාම....00:03:15
3022019/02/08 Ven Gangodawila Soma Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 101:03:07
3032019/02/01සියලු දෙනා අසත්වා !! පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණන්00:11:49
3042019/01/3109 අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි විසින් දියුණු වීමට කැමති සුවහසක් මිනිසුන් උදෙසා දේශනාකල අති දුර්ලභ01:47:22
3052019/01/3107 අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි විසින් දියුණු වීමට කැමති සුවහසක් මිනිසුන් උදෙසා දේශනාකල අති දුර්ලභ01:06:14
3062019/01/3106 අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි විසින් දියුණු වීමට කැමති සුවහසක් මිනිසුන් උදෙසා දේශනාකල අති දුර්ලභ02:25:05
3072019/01/3003 අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි විසින් දියුණු වීමට කැමති සුවහසක් මිනිසුන් උදෙසා දේශනාකල අති දුර්ලභ00:47:07
3082019/01/2901 අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි විසින් දියුණු වීමට කැමති සුවහසක් මිනිසුන් උදෙසා දේශනාකල අති දුර්ලභ00:44:04
3092019/01/29අදුරින් එලියට I Gangodawila Soma Thero01:00:09
3102019/01/29අදුරින් එලියට II Ven. Gangodawila Soma Thero01:00:13
3112019/01/27එදා ගංගොඩවිල සෝමහිමියන් දේශනාකල දුර්ලභ ධර්ම දේශනා ලෝක ධර්මතාවය මෙයයි 0401:12:39
3122019/01/26එදා ගංගොඩවිල සෝමහිමියන් දේශනාකල දුර්ලභ ධර්ම දේශනා ලෝක ධර්මතාවය මෙයයි 0201:08:30
3132019/01/26ලෝක ධර්මතාවය මෙයයි.. එදා ගංගොඩවිල සෝමහිමියන් දේශනාකල දුර්ලභ ධර්ම දේශනා 0101:34:40
3142019/01/26ලෝක ධර්මතාවය මෙයයි.. එදා ගංගොඩවිල සෝමහිමියන් දේශනාකල දුර්ලභ ධර්ම දේශනා 0302:55:41
3152019/01/11රටක් අවදිකල ගංගොඩවිල සෝම හිමිගේ මෙම ධර්ම දේශණය සමහරවිට ඔබ නොඅසා ඇති අහල බලන්න02:25:14
3162018/12/31''සෝම හිමි''- බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද ❓ හොඳින් අහන්න හැමෝම| Budun upanne lankaweda ❓00:19:35
3172018/12/17Ven Gangodawila Soma Thero Budu Bana | පුජ්‍ය සෝම හාමුදුරුවෝ | Budu Bana Sirasa TV00:27:17
3182018/12/16ගණ දෙයියෝ සරණ යන ඇත්තෝම බලත්වා - සෝම හිමිපාණන් වහන්සේ00:08:43
3192018/12/16මිනිස්සුන්ට බුදු දහම කියන්නෙ මොකද්ද කියලවත් තේරුනාද දන්නෙ නැහැ - සෝම හිමිපාණන් වහන්සේ00:01:32
3202018/12/15Special speech by ven.gangodavila soma thero.00:08:11
3212018/12/13Most Ven Gangodawila Soma Thero | 2018-12-12 | The Buddhist TV - Special Program00:14:33
3222018/12/12සිත නිවන බුදු බණ - 62 Ven.Gangodawila Soma Thero 2018.12.12-05.02 ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්ස00:33:07
3232018/12/12පූජණීය ගංගොඩවිල සෝම හිමි සැමරුම Ven. Meegoda Sukitha Thero 2018-12-1200:50:32
3242018/12/12සෝම හිමියන් විසින් කර්න ලද අවසාන දේශනය .00:20:06
3252018/12/12Gangodawila Soma Hamuduruwo 15 Year00:10:19
3262018/12/02නමෝ බුද්ධාය - සෝම ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා00:47:16
3272018/11/27බුද්ධ රශ්මි - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි - ( Bana , Dharma Deshana)00:45:15
3282018/11/23I Know they will kill me - Last Sermon by Ven. Gangodawila Soma Thero00:59:42
3292018/11/12කාන්තාවගෙ ඇඳුම කෙසේ විය යුතුද - සෝම හිමිපාණන් වහන්සේ00:05:43
3302018/11/05සෝම හිමි දෙසු බුදු බණ00:47:16
3312018/11/05සෝම හිමි රාජ්‍ය පාලනය ගැන කියූ කියමන්00:20:06
3322018/11/05සෝම හිමි දෙසූ බණ00:10:01
3332018/11/05සෝම හිමි දෙසූ බණ00:27:17
3342018/11/05සෝම හිමි දෙසූ බණ00:08:21
3352018/10/17Most Ven. Gangodawila Soma Thero00:29:01
3362018/10/08අපේ නිදහස - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි - ( Bana , Dharma Deshana)00:54:48
3372018/09/25පංච ශීලයෙන් නිවන් මගට - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:59:41
3382018/09/21Dhammadesana by Rev Gangodawila Soma himi at Le Bourget France02:55:41
3392018/09/20Dhammadesana -Rev Gangodawila Soma Himi in IBC France02:59:19
3402018/09/19බුද්ධ පූජාව තුළින් නුවණින් බුදුන් දකිමු පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:35
3412018/09/11ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් විසින් රචිත එකම බුදු බැති ගීතය00:08:35
3422018/09/07බුද්ධ පූජාව පිලිම වහන්සේටද ? තියන්න්වද ? පුජා කරනවද? -Ven. Gangodawila Soma Thero00:11:49
3432018/09/04බුද්ධ පූජාව නිෂ්ඵලද නැද්ද? අදටත් ගැලපෙන සෝම හාමුදුරුවෝ එදා කල දේශනාව!00:11:49
3442018/08/19Ven Gangodavila Soma Thero00:04:37
3452018/08/05පුජ්‍යපාද ගංගොඩවිල සෝම නාසමිදුන්ගෙ දහම් දෙසුම00:44:22
3462018/07/27අරහං බුදු ගුණය - අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි - Bana , Dharma Deshana00:27:20
3472018/06/23සිත නිවන බුදු බණ - 43 Ven.Gangodaeila Soma Thero - 2018.06.23 - 05.00 - ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:52
3482018/06/21පින්දීම , දියුණුවේ දොරටු සහ පිරිහීමේ දොරටු - අති පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි - Bana , Dharma Deshana00:44:53
3492018/05/07Gangodawila soma hamuduruwo00:30:47
3502018/04/27Gangodawila soma hamuduruwo00:26:43
3512018/04/27තෙරුවන් සරණ යාම, පින්බර සෝම හිමිගේ දේශනා02:25:06
3522018/04/26Gangodawila Soma Hamuduruwo00:25:03
3532018/03/29දානයක් දෙනවිට බුද්ධ පුජාවට මුල් තැන දෙන්න | Gangodawila Soma Himi Bana00:05:41
3542018/03/24Gangodawila soma hemi.00:05:52
3552018/03/21Gangodawila Soma Thero00:08:17
3562018/03/07සිංහලයෙනි උබලගේ ඇස් ඇරලා කන් යොමු කරලා බලපල්ලා එදා සෝම හිමි කිව් දේත් අද ඤාණසාර හිමි ක 0000:04:28
3572018/03/06සෝම හිමි එදා කියූ දේ දැන් සැබෑ වෙලා......00:04:28
3582018/03/02මේ අපේ සෝම හාමුදුරුවෝ කියන දේට සවන් දෙන්න.ඔබට සිතන්න යමක්.00:04:28
3592018/03/01anduren eliyata - pujya gangodavila soma himi (දෙවන කොටස )පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:59:51
3602018/02/05අද ගැන එදා දුටු අපේ සෝම හාමුදුරුවෝ - Streamlanka දහම් දැනුම00:02:30
3612018/01/11දේශපාලනෙන් පිරිහෙන බෞද්ධයෝ - පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:45:13
3622018/01/09සිංහල ජාතිය පිරිහිමට හේතු - පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:44:19
3632017/12/23බඩු මිල ගැන සෝම හිමියන් කියා දුන් කතාව...00:02:25
3642017/12/10අති පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණන් විසින් රචිත එකම බොදු ගීතය00:08:20
3652017/12/08diyunuwa ha pirihima දියුණුව හා පිරිහීම00:55:36
3662017/12/06Soma Himi 14 wani Guna Samuruwa00:04:01
3672017/10/20සිංහල අප සියලුම දෙනා ...සෝම හිමිගේ අවසන් ඉල්ලිම නිතර සිහියේ තබා කටයුතු කරමු.00:04:37
3682017/10/02Ven Gangodawila Soma Thero - කාම මිත්‍යාචාරය00:04:11
3692017/10/01ven gangodawila soma thero 300:57:07
3702017/10/01ven gangodawila soma thero00:46:40
3712017/09/30ven gangodawila soma thero00:44:22
3722017/09/24Ven Gangodawila Soma Thero - අන්සතු දේ ගැනීමෙන් වැලකීම00:03:51
3732017/09/17Ven Gangodawila Soma Thero - භාවනා කර්මානස්ථාන - බුද්ධානුස්සති භාවනව00:04:19
3742017/08/25සුචරිතයේ හැසිරෙන්න - Most Ven. Gangodawila Soma Thero 25-08-201700:53:37
3752017/07/15Ven Gangodawila Soma Thero - Kalama Suththraya ( කාලාම සුත්‍රය )00:48:11
3762017/07/14Soma Himi-සෝම හිමි - ඝණ දෙවියෝ කවුද ? ෆෙන්ෂු ආසිරිට දැනගන්නත් එක්කම00:03:21
3772017/07/13Ven Gangodawila Soma Thero - දහම් ඔවදන ( සම්මා දිට්ඨිය )00:04:17
3782017/07/09Ven Gangodawila Soma Thero - දහම් ඔවදන ( මෛත්‍රී භාවනාව )00:05:23
3792017/07/06Ven Gangodawila Soma Thero - දහම් ඔවදන ( චාගානුස්සතිය )00:06:03
3802017/05/11Budu Bana Gangodawila Soma Himi - 200:27:17
3812017/05/11Budu Bana Gangodawila Soma Himi - 100:47:16
3822017/05/11කතරගම දෙවියො ඇතුලු දේව මණ්ඩලේ හැදුන හැටි00:08:49
3832017/04/16එදා සෝම හිමියන් දුටු සිංහල හින්දු අවුරුද්ද...00:12:40
3842017/04/16Gangodawila soma himi00:12:40
3852017/02/18වැලන්ටයින් කියන්නේ මොකක්ද ? ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන්වහන්සේ02:25:14
3862017/02/14වැලන්ටයින් දිනය කියන්නේ මොකද්ද? What is Valentine's Day?00:05:56
3872017/02/14වැලන්ටයින් ඩේ කියන්නේ මොකද්ද? පූජනීය ගංගොඩවිල සෝම හාමුදුරුවෝ00:04:34
3882017/02/09Pinbara Udesana (පින්බර උදෑසන) | 2017-02-01 | 8.30 AM (පුජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණන්)00:52:48
3892017/01/04Gangodawila Soma Himi 101:18:10
3902016/12/14Last Sermon Before Leaving for Russia - Ven Gangodawila Soma Thero.-00:59:31
3912016/12/12Gangodavila Soma himi gunanusmaranaya( 03 - 04)00:36:01
3922016/12/12Gangodavila Soma himi gunanusmaranaya( 02 - 04)00:35:01
3932016/12/12Gangodavila Soma himi gunanusmaranaya( 01 - 04)00:34:01
3942016/12/10සදහම් වැස්ස සීල භාවනා වැඩසටහන - පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ05:04:00
3952016/11/22කතරගම දෙවියො ඇතුලු දේව මණ්ඩලේ හැදුන හැටි00:08:49
3962016/11/18DHARMA DESHANA 01 ven GANGODAWILA SOMA HIMI00:44:07
3972016/10/26අපන්නක ප්‍රතිපදාව 2 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:00:22
3982016/10/25අපන්නක ප්‍රතිපදාව 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:00:38
3992016/09/22Gangodawila soma thero - අපි විජය පරම්පරාවෙන් පැවත එන්නේද ? මෙන්න පළිතුර.00:22:55
4002016/09/18Late Most Ven Gangodawila Soma Thero _ Budu Bana Sirasa TV 16th September 201600:27:17
4012016/09/09Apannaka Prathipadava 2 - Venerable Gangodawila Soma Thero Sinhala Dharma Deshana01:00:25
4022016/09/09Apannaka Prathipadava 1 - Venerable Gangodawila Soma Thero Sinhala Dharma Deshana01:00:17
4032016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - ධර්‍මරත්නය 201:03:38
4042016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - ධර්‍මරත්නය 101:12:46
4052016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - පස්පව්01:06:13
4062016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - යුද වැදීම01:06:03
4072016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - රහතන්වහන්සේ00:46:15
4082016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - ගස් ගල් සරණ යාම00:44:04
4092016/08/17පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - දේව සංකල්පය00:47:07
4102016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - කාලාම සූත්‍රය00:48:16
4112016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - ලෝකධර්‍මය01:03:07
4122016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - තෙරුවන් සරණ යාම 201:06:57
4132016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - තෙරුවන් සරණ යාම 101:18:10
4142016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - තෙරුවන් සරණ යාම01:08:51
4152016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - අවසන් ප්‍රසිද්ධ දේශනය00:59:31
4162016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - පරාභව සූත්‍රය 200:51:17
4172016/08/16පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමිපාණෝ - පරාභව සූත්‍රය 101:14:59
4182016/08/09Gangodawila Soma Himiyange Darma Deshanawa -Lanka video01:11:46
4192016/07/21Venerable Gangodawila Soma Thero - Debt Crisis and Conversions Out Of Buddhism00:47:00
4202016/07/21Venerable Gangodawila Soma Thero - Importance of Observing the Five Precepts00:47:19
4212016/03/02භවය ? | උපාදාන පච්චයා භවෝ | Bhavaya ? | Upadana Pachchaya Bavoo00:07:03
4222016/02/07ධර්ම රත්නය 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:12:46
4232016/02/06සෝම හිමිගේ අවසන් ඉල්ලීම00:04:37
4242015/12/24Ven. Gangodavilla Soma Himi -සෝම හිමි නොඇසූ බණ02:19:59
4252015/07/28මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:05:16
4262015/06/23Sri AV Tv network - ගංගොඩවිල සෝම හිමි .00:04:24
4272015/06/23Sri AV Tv network - සෝම හිමි .00:04:37
4282015/06/19Last Public Speech of Late Most Ven Gangodawila Soma Thero - Complete Speech00:20:06
4292015/06/19Last Public Speech of Late Most Ven.Gangodawila Soma Thero00:01:30
4302015/05/12Last Public Speech of Late Most Ven.Gangodawila Soma Thero of Sri Lanka00:20:06
4312015/04/18gangodawila soma thero 4 - niwaradiwa budun wadimu part 201:06:57
4322015/04/18Ven Gangodawila Soma Thero 3 - Niwaradiwa Budun Wadimu part 101:18:10
4332015/02/01තෙරුවන් සරණ යෑම 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:18:10
4342014/12/3013. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පිළිබඳව - Ven Gangodawila Soma Thero01:02:18
4352014/12/3012. යහපත් ගෘහ ජිවිතයක් - Ven Gangodawila Soma Thero (End Missing)01:29:02
4362014/12/22පස් පව් 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:06:13
4372014/12/07නියම බෞද්ධයෙක් වෙමු 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:48:18
4382014/12/06පන්සිල් රැකීමෙන් මෙලොවදී ලැබෙන ආනිසංශ...ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:00
4392014/11/25ලෝක ධර්මතාවය 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:03:06
4402014/11/25Sadaham Sawana - Most Ven. Gangodavila Soma hamuduruwo00:59:29
4412014/10/14අඳුරෙන් එලියට 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:12:39
4422014/10/08පංචශීල ප්‍රතිපදාව සහ අනිත්‍ය අතර ඇති සම්බන්ධය..... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:09:04
4432014/10/01පංචශීල ප්‍රතිපදාව බෞද්ධයන්ට පමන ද... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:38
4442014/09/27ව්‍යාපාර හිමිකරුවන් වෙත... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:01:49
4452014/09/27ඔබටත් බුද්ධිමත් ලෙස ගැටලු විසදා ගැනීමට අවශ්‍ය ද...ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:35
4462014/09/25ඔබත් දුම් බොනවා ද....ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:17
4472014/09/23ඔබත් දෙවියන් යදිනවා ද...ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:15:19
4482014/09/22සතර කර්ම ක්ලේශ පිළිබඳ....ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:05:58
4492014/09/21පංච දුෂ්චරිතය පිළිබඳ....ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:04:57
4502014/09/21කාමේසුමිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි පිළිබඳ... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:09:41
4512014/09/20ඔබත් රූපවාහිණිය නරඹමින් ආහාර අනුභව කරනවාද... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:00
4522014/09/19පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි යනු.... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:02:27
4532014/09/19මනුෂ්‍යයා සහ තිරිසන් සත්වයා අතර වෙනස.... ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:03:46
4542014/09/12Gangodawila Soma Thero01:06:57
4552014/09/04සෝම හිමි එදා දුටු අනාගතය...00:06:28
4562014/09/01රහතන් වහන්සේ 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:46:15
4572014/08/26උත්සව 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:53:05
4582014/08/26යුධ වැදීම 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි01:06:03
4592014/08/26කාලාම සූත්‍රය 1 — අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි00:48:16
4602014/08/12සෝම හිමි වසර 14 කට පෙර සිට දුටු ඉස්ලාම් හිස එසවීම හා සිංහලයා...00:03:07
4612014/07/07ගණ දෙයියො සරණ යන ඇත්තෝම බලත්වා-සෝම හිමියන්ගේ දේශනා00:08:43
4622014/06/30අනේ ඇයි දුවල පුතාල ඔච්චර පස්සට දුවන්නෙ-සෝම හිමි00:06:28
4632014/05/27ධර්මානුශාසනාව - පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි.00:46:13
4642014/05/27ධර්ම දේශනාව - කාලාම සූත්‍රය00:48:12
4652014/05/02Theruwan Sarana Yamu (part 4) Ven Gangodawila Soma Thero00:08:44
4662014/05/02Theruwan Sarana Yamu (part 3) Ven Gangodawila Soma Thero00:13:59
4672014/05/02Theruwan Sarana Yamu (part2) Ven Gangodawila Soma Thero00:12:58
4682014/05/02Theruwan Sarana Yamu (part1) Ven Gangodawila Soma Thero00:13:40
4692014/02/10gangodawila soma thero chathurarya sathya part 0201:00:14
4702014/02/09gangodawila soma thero chathurarya sathya part 0101:00:08
4712014/02/05Dharam Deshanawa 1 - Gangodawila Soma Thero00:45:51
4722014/02/05Dharam Deshanawa 1 - Gangodawila Soma Thero00:45:51
4732013/12/3160. Ven Gangodawila Soma Thero - 5am17jul1300:37:25
4742013/12/13මොහොමඩ් වටරැක ගැන අති පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමියන් මීට වසර ගණනකට පෙර හෙලිදරව් කල ආකාරය00:01:42
4752013/12/09පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන්වහන්සේගේ අවසාන දේශනය00:59:31
4762013/10/29Dhamma Deshana - Ven Gangodawila Soma Thero01:06:13
4772013/10/28Dhamma Deshana - Ven. Gangodawila Soma Thero00:10:29
4782013/08/24තෙරුවන් සරණ යාම01:08:51
4792013/08/12Gangodawila Soma Thero Dharma Deshana00:47:16
4802013/03/3114. Ven Gangodawila Soma Thero 08 Aug1100:39:57
4812013/03/318. Ven Gangodawila Soma Thero 30 Jul1100:38:37
4822013/03/07GANGODAWILA SOMA THERO LAST VIDEO - SECRET VIDEO00:05:01
4832012/08/03Kalama Sutta - කාලාම සූත්ත00:45:43
4842012/07/25Ven Gangodawila Soma Thero01:06:03
4852012/07/02Soma Thero - Anuradhapura Dhamma Talk00:47:16
4862012/07/01අවසන් ප්‍රසිද්ධ දේශනය - සෝම හිමි00:59:56
4872012/05/104 Gangodawila Soma Thero Final bana deshanawa00:06:03
4882012/03/28DHARMA DESHANA-22 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:46:15
4892012/03/27DHARMA DESHANA-21 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:55:04
4902012/03/27DHARMA DESHANA-20 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:52:39
4912012/03/27DHARMA DESHANA-19 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:57:20
4922012/03/27DHARMA DESHANA-18 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI02:37:18
4932012/03/26DHARMA DESHANA-16 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI02:29:25
4942012/03/26DHARMA DESHANA-17 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI02:38:14
4952012/03/25DHARMA DESHANA-14 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:59:24
4962012/03/25DHARMA DESHANA-15 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:47:22
4972012/03/25DHARMA DESHANA-13 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:08:51
4982012/03/25DHARMA DESHANA-12 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:06:13
4992012/03/25DHARMA DESHANA-11 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI02:25:05
5002012/03/25DHARMA DESHANA-10 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:03:07
5012012/03/25DHARMA DESHANA-09 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:52:13
5022012/03/25DHARMA DESHANA-08 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:58:48
5032012/03/25DHARMA DESHANA-06 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:58:42
5042012/03/25DHARMA DESHANA-07 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:48:02
5052012/03/25DHARMA DESHANA-05 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:47:07
5062012/03/25DHARMA DESHANA-04 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:48:16
5072012/03/25DHARMA DESHANA-01 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:44:04
5082012/03/24DHARMA DESHANA-02 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI00:56:08
5092012/03/24DHARMA DESHANA-03 ven.GANGODAWILA SOMA HIMI01:00:17
5102011/08/19DARMADESANA SOMA HIMI02:20:00
5112011/06/07Soma himi Pansil rakinna02:06:06
5122011/04/30SOMA HIMI DARMADESANA 200:56:56
5132011/04/30SOMA HIMI DARMADESANA 100:55:35
5142011/04/25Yudha Wadeema - Gangodawila Soma Thero01:06:03
5152011/04/25Rahathan Wahanse - Gangodawila Soma Thero00:46:15
5162011/04/25Last Sermon Before Leaving for Russia - Gangodawila Soma Thero00:59:31
5172011/04/25Kalama Suthraya - Gangodawila Soma Thero00:48:16
5182011/04/25Dharmarathnaya - 2 - Gangodawila Soma Thero01:03:38
5192011/04/25Dharmarathnaya - 1 - Gangodawila Soma Thero01:12:46
5202011/04/25Sadaham Sisila - Gangodawila Soma Thero01:08:51
5212011/04/25Api Diyunu Wemu - Gangodawila Soma Thero - 101:14:59
5222011/04/25Theruwan Sarana Yamu - 1 - Gangodawila Soma Thero01:18:10
5232011/04/25Pas Puw - Gangodawila Soma Thero01:06:13
5242011/04/25Loka Dharmathawaya - Gangodawila Soma Thero01:03:07
5252011/04/25Utsava - Gangodawila Soma Thero00:53:05
5262011/04/25Theruwan Sarana Yamu - 2 - Gangodawila Soma Thero01:06:57
5272011/04/25Niyama Bauddayeku Wemu - Gangodawila Soma Thero00:47:07
5282011/04/25Api Diyunu Wemu - Gangodawila Soma Thero - 200:51:17
5292011/04/25Anduren Eliyata - Gangodawila Soma Thero01:12:39
5302011/03/11Last Public Speech of Late Most Ven Gangodawila Soma Thero of Sri Lanka00:20:06
5312011/01/19Soma Himi Funeral _ මතු බුදුවන සෝම හිමි ආදාහනය00:23:32
5322011/01/19Budu Bana _Soma Himi00:47:16
5332011/01/18Chathurarya Saththyaya - Part 2 Gangodavila Soma Himi සෝම හිමි01:00:14
5342011/01/18Chathurarya Saththyaya - Part 1 Gangodavila Soma Himi සෝම හිමි01:00:08
5352010/12/24Niyama Bauddayeku Wemu - Ven. Gangodawila Soma Thero00:48:18
5362010/12/20Theruwan Sarana Yamu 1 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:18:10
5372010/12/20Theruwan Sarana Yamu 2 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:06:57
5382010/12/20Dharmarathnaya 1 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:12:46
5392010/12/20Dharmarathnaya 2 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:03:38
5402010/12/20Api Diyunu Wemu 1 - Ven. Gangodawila Soma Thero01:15:00
5412010/12/20Api Diyunu Wemu 2 - Ven. Gangodawila Soma Thero00:51:17
5422010/12/20Yudha Wadeema - Ven. Gangodawila Soma Thero01:06:03
5432010/12/20Utsava - Ven. Gangodawila Soma Thero00:53:05
5442010/12/20Sadaham Sisila - Ven. Gangodawila Soma Thero01:08:51
5452010/12/20Rahathan Wahanse - Ven. Gangodawila Soma Thero00:46:15
5462010/12/20Pas Puw - Ven. Gangodawila Soma Thero01:06:13
5472010/12/20Loka Dharmathawaya - Ven. Gangodawila Soma Thero01:03:07
5482010/12/20Last Sermon Before Leaving for Russia - Ven. Gangodawila Soma Thero00:59:31
5492010/12/20Kalama Suthraya - Ven. Gangodawila Soma Thero00:48:16
5502010/12/20Anduren Eliyata - Ven. Gangodawila Soma Thero01:12:39
5512009/08/01TNL Nenapahana700:05:15
5522009/08/01TNL Nenapahana6 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
5532009/08/01TNL Nenapahana5 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
5542009/08/01TNL Nenapahana4 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
5552009/08/01TNL Nenapahana3 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
5562009/08/01TNL Nenapahana2 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
5572009/08/01TNL Nenapahana1 - Gangodawila Soma Thera00:10:01
5582009/05/10api diyunu wemu - part 0200:09:37
5592007/04/05Gangodawila Soma Himi, Before leave for Russia PART 400:10:52
5602007/04/05Gangodawila Soma Himi, Before leave for Russia PART 300:03:52
5612007/04/05Gangodawila Soma Himi, Before leave for Russia PART 200:09:03
5622007/04/05Gangodawila Soma Himi, Before leave for Russia PART 100:06:12

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.