මොරවත්තේ සුබෝධි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/11/23දෙමව්පියන් Ven. Morawatte Subhodhi Thero 2018-04-2500:55:35
22018/09/12Ven.Morawaththe Subodhi Thero 2018.09.08 - 17.10 මොරාවත්තේ සුබෝධි ස්වාමීන්වහන්සේ  THE BUDDHIST RADIO00:49:51
32017/12/23ගොඩක් අය ජීවිතයේ සුවය කියන්නේ අනිත් කෙනාට වැඩ වැඩියෙන් සම්පත්,ධනය රැස් කරගන්න එකයි 23-17-201700:50:59
42017/09/30මමත් අනුන්ට පාප මිත්‍රයෙක් ද ?පාප මිත්‍රයන් හඳුනා ගනිමු Ven morawaththe subodhi thero 30-09-201700:50:28
52017/09/16ඉක්මන් පැහැදීම ජීවිතේ පසුතැවීමට කාරණයක් වෙන්න පුළුවන් ven morawaththe subodhi thero 16 -09-201700:50:54
62017/03/11Morawaththe Subodhi Thero - Darma Dakshina 2017-03-1100:56:40
72017/02/23සමාධිමත් සිතක් ඇති කරගන්නේ කෙසේද Ven morawaththe subodhi thero pansil maluwa 23-02-201700:23:23
82014/10/317th01:02:37
92014/10/316th01:01:20
102014/10/315th00:59:11
112014/10/234th01:17:30
122014/10/233rd00:58:49
132014/10/232nd01:22:03
142014/10/23sabe adaraya00:59:44
152014/10/02Sewanaya kala uththa Rev Morawaththe Subodhi thero01:00:19
162014/10/02darmadeshana 2100:45:32
172014/10/02darmadeshana 2000:59:28
182014/10/02chulla dukkakkhandha suthraya01:04:55
192013/09/04morawaththe subodhi thero Ghateekara suthraya 1801:04:36
202013/09/04morawaththe subodhi thero Dharmaye Pihiteema00:59:47
212013/09/04morawaththe subodhi thero darmadeshana 1601:22:03
222013/08/21morawaththe subodhi thero darmadeshana 1500:58:49
232013/08/21morawaththe subodhi thero darmadeshana 1300:59:48
242013/08/21morawaththe subodhi thero darmadeshana 1401:08:38
252013/06/15morawaththe subodhi thero darmadeshana 1200:55:24
262013/06/15morawaththe subodhi thero darmadeshana 1100:59:50
272013/06/14morawaththe subodhi thero darmadeshana 1001:07:07
282013/06/14morawaththe subodhi thero Darmadeshana 901:22:26
292013/06/13Morawaththe subodhi thero darmadeshana 801:00:48
302013/04/30Damma Deshana Rev. Morawaththe Subodhi Thero 0101:25:41
312013/04/12Damma Deshana. Rev. Morawaththe Subodhi Thero 04 (Part 03)00:00:04
322013/04/12Damma Deshana. Rev. Morawaththe Subodhi Thero 04 (Part 02)00:33:27
332013/04/12Damma Deshana. Rev. Morawaththe Subodhi Thero 04 (Part 01)00:33:27
342013/04/12Dharma Deshana. Rev. Morawaththe Subodhi Thero 03 (Part 03)00:08:04
352013/04/12Dharma Deshana. Rev. Morawaththe Subodhi Thero 03 (Part 02)00:22:46
362013/04/12Dharma Deshana. Rev. Morawaththe Subodhi Thero 03 (Part 01)00:22:46
372013/04/11Dharma Deshana Rev. Morawaththe Subodhi Thero 02 (Part 02)00:26:03
382013/04/11Dharma Deshana Rev. Morawaththe Subodhi Thero 02 (Part 01)00:33:34
392013/04/11Dharma Deshana Rev. Morawaththe Subodhi Thero 01 (Part 02)00:21:47
402013/02/22Dharma Deshana 06 Ven. Morawaththe Subodhi Thero Edit by Kinzly Dhanushka00:50:02

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.