දොඩන්දූවේ සිරිකර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/03බලයට පැමිණි පසු සියළු පාලකයන්ට සිදුවන ඛේදවාචකය Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 09 - 02)00:55:08
22019/07/19දෙවඟනක් විසින් ශ්‍රමණයෙක් පංච කාමයට පෙළඹවීමට තැත් කිරීම Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 07 - 18)00:58:18
32019/07/01Ven Dodanduwe Sirikara Thero - Upan Akusal - උපන් අකුසල් දුරු කිරීමට - Sathara Samyak Pradhana 201:01:35
42019/06/24විමුක්ති සුවය අනුභව කරන ඵල සමාපත්තිය Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 06 - 23)00:59:07
52019/06/24Dodanduwe Sirikara Tero - සක්‍ර දෙවියන් මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේව රැවටීම00:54:03
62019/06/11Ven Dodanduwe Sirikara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:55:36
72019/05/21Ven.Dodanduwe Sirikara Nayaka Thero  - 2019.05.19 - 20.02 දොඩන්දූවේ සිරිකර නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහ00:43:28
82019/03/20Ven.Dodanduwe Sirikara Nayaka Thero - 2019.03.20 - 08.04 Live දොඩන්දූවේ සිරිකර නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:54:30
92019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven Dodanduwe Sirikara thero00:59:19
102019/03/13Ven.Dodanduwe Sirikara Nayaka Thero - 2019.03.13 - 16.00 The Buddhist TV දොඩන්දූවේ සිරිකර නායක හිමි01:02:32
112019/02/182019 - 02 - 17 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven Dodanduwe Sirikara thero00:52:56
122019/01/292019 - 01 - 29 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven Dodanduwe Sirikara thero00:57:01
132018/10/182018 - 10 - 17 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි Ven Dodanduwe Sirikara thero00:56:18
142018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි Ven Dodanduwe Sirikara thero00:55:51
152018/09/19පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි 2018 09 03 Ven Dodanduwe Sirikara thero00:44:13
162017/09/07Ven. Dodanduwe Sirikara Thero 07-09-201700:44:29
172017/09/05බිනර පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Dodanduwe Sirikara Thero 05-09-201700:36:51
182016/11/03Ehipassiko 2016.11.03 | Dodanduwe Sirikara Thero.00:30:00
192016/10/05Ehipassiko 2016.10.05| Dodanduwe Sirikara Thero00:29:32
202016/01/0118. Hiri Sutta SN - Ven Dodanduwe Sirikara Thero - 16 Sep201500:48:45
212015/05/012013 06 21 Ven Dodanduwe Sirikara Thero00:56:23
222015/04/022013 06 07 Ven Dodanduwe Sirikara Thero00:56:05
232015/02/21Ven Dodanduwe Sirikara Thero 21.01.201500:53:15
242014/11/172013 05 23 Ven Dodanduwe Sirikara Thero01:00:24
252014/03/25126.3 Ven Dodanduwe Sirikara Thero - 09 Oct13 - Maha Sathipattana Suta D.N (Dhammanupassanava)00:56:55
262014/03/2441. Ven Dodanduwe Sirikara Thero - 05 Apr13 - Sathipattanaya Vedananupassanawa00:57:03
272013/12/212011 12 07 සූත්‍ර දේශනා Ven Dodanduwe Sirikara Thero Punnowada Sutta01:20:07
282013/04/0138. Viriyaarambha Gnanaya (විරියාරම්භේ ඥාණය) Ven Dodanduwe Sirikara Thero 07 June1100:49:03
292013/03/2749. Jatila& Sela Brahmana (ජටිල සහ සේල බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය) Dodanduwe Sirikara Thero15 Oct1101:01:10
302013/03/2737. Ambalattika Rahulowada Sutta (අම්බලට්ඨික සූත්‍රය) Ven Dodanduwe Sirikara Thero 14 Sep1101:01:34
312013/03/2714. Maha Seehanada Sutta (මහා සීහනාද සූත්‍රය) Ven Dodanduwe Sirikara Thero 27 Jul1100:54:03
322013/03/275. Bhaya Bherawa Sutta (භය භේරව සූත්‍රය) Ven Dodanduwe Sirikara Thero18 Jul1100:54:13
332013/03/2650. Ven Dodanduwe Sirikara Thero පට්ටාන ධර්මය 10.30am29 Mar1200:56:47
342013/03/179. Dhamma padaya - Naga Wagga - Ven Dodanduwe Sirikara Thero00:55:52
352013/03/1411. Meththa Bavana - Ven Dodanduwe Sirikara Thero00:25:20
362013/03/145. Devathanussathi Bavana - Dodanduwe Sirikara Thero00:49:08
372013/03/125. Upan Akusal Prahanaya Kirime Virya - 2012-04-25 - Ven Dodanduwe Sirikara Thero01:01:35
382013/03/11161. Kewadda Sutta - Ven Dodanduwe Sirikara Thero01:00:17
392013/03/0942. Kosambiya Sutta - Dodanduwe Sirikara Thero01:03:58
402012/08/23Kosambiya Sutta - Dodanduwe Sirikara Thero - Suthra Dharma Deshana01:03:58
412012/08/03Ven Dodanduwe Sirikara Thero - Kewadda Sutta01:00:17
422012/07/25Devathanussathi Bavana - Dodanduwe Sirikara Thero00:49:08
432012/06/242012-04-25 Ven Dodanduwe Sirikara Thero - Upan Akusal Prahanaya Kirime Virya01:01:35
442012/02/21Ven Dodanduwe Sirikara Thero - Dhamma padaya - Naga Wagga - The Buddhist TV Dharma Desana00:55:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.