දොඩන්දූවේ සිරිකර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/06/15(2020 - 06 - 09) පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven. Dodanduwe Sirikara thero01:01:56
22020/06/12(2020 - 06 - 10) පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven. Dodanduwe Sirikara thero00:56:54
32020/05/17(2020 - 05 - 16) පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven. Dodanduwe Sirikara thero00:55:11
42020/05/15Sadaham sawana - උපාසක උපාසිකා = ven . Dodanduwe sirikara thero00:58:36
52020/05/03(2020 - 05 - 02) පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven. Dodanduwe Sirikara thero00:57:51
62020/04/28(2020 - 04 - 27) පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven. Dodanduwe Sirikara thero00:55:16
72020/03/25VEN. DODANDUWE SIRIKARA 14 -07 -201800:44:37
82020/02/28වළාකුළු වර්ග 4ක් Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2020 - 02 -24)00:53:40
92020/01/13දෙව්, මිනිසුන්ගේ විපුලත්වයට බලපාන චක්‍ර 4ක් Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2020 - 01 - 12)01:00:29
102019/12/31ගසක් හිස් ගෙයක් මෙන් සිතන්න Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 12 - 29)00:56:27
112019/12/28එකිනෙකාගේ රාමුව හඳුනා ගැනීම Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 12 -26)00:52:52
122019/11/10බහුධාතුක සූත්‍රය Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 11 - 10)01:03:53
132019/10/31බුද්ධ අයිතිය තවත් ශ්‍රාවකයන්ට පැවරූ අවස්ථා Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 10 - 30)01:00:37
142019/10/23"බුද්ධ" වචනය භාවිත කළ හැක්කේ ලොව තුන් දෙනෙකුට පමණි" Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 10 - 21)00:55:14
152019/10/20අරුණවතී සූත්‍රය-Ven. Dodanduwe Sirikara Tero00:57:21
162019/10/18අරුණවතී සූත්‍රය - Dodanduwe Sirikara Tero - පූජ්‍ය දොඩන්දුවේ සිරිකාර ස්වාමින් වහන්සේ - Budu Bana00:57:21
172019/10/18බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා බ්‍රහ්ම ලෝකය වැටලීම Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 10 - 17)01:02:32
182019/09/03බලයට පැමිණි පසු සියළු පාලකයන්ට සිදුවන ඛේදවාචකය Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 09 - 02)00:55:08
192019/07/19දෙවඟනක් විසින් ශ්‍රමණයෙක් පංච කාමයට පෙළඹවීමට තැත් කිරීම Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 07 - 18)00:58:18
202019/07/01 Ven Dodanduwe Sirikara Thero - Upan Akusal - උපන් අකුසල් දුරු කිරීමට - Sathara Samyak Pradhana 201:01:35
212019/06/24විමුක්ති සුවය අනුභව කරන ඵල සමාපත්තිය Ven. Dodanduwe Sirikara thero (2019 - 06 - 23)00:59:07
222019/06/24Dodanduwe Sirikara Tero - සක්‍ර දෙවියන් මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේව රැවටීම00:54:03
232019/06/11 Ven Dodanduwe Sirikara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:55:36
242019/05/21Ven.Dodanduwe Sirikara Nayaka Thero  - 2019.05.19 - 20.02 දොඩන්දූවේ සිරිකර නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහ00:43:28
252019/03/20Ven.Dodanduwe Sirikara Nayaka Thero - 2019.03.20 - 08.04 Live දොඩන්දූවේ සිරිකර නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:54:30
262019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven Dodanduwe Sirikara thero00:59:19
272019/03/13Ven.Dodanduwe Sirikara Nayaka Thero - 2019.03.13 - 16.00 The Buddhist TV දොඩන්දූවේ සිරිකර නායක හිමි01:02:32
282019/02/182019 - 02 - 17 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven Dodanduwe Sirikara thero00:52:56
292019/01/292019 - 01 - 29 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි - Ven Dodanduwe Sirikara thero00:57:01
302018/10/182018 - 10 - 17 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි Ven Dodanduwe Sirikara thero00:56:18
312018/10/042018 - 10 - 03 පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි Ven Dodanduwe Sirikara thero00:55:51
322018/09/19පූජ්‍ය දොඩංදූවේ සිරිකර හිමි 2018 09 03 Ven Dodanduwe Sirikara thero00:44:13
332017/09/07Ven. Dodanduwe Sirikara Thero 07-09-201700:44:29
342017/09/05බිනර පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Dodanduwe Sirikara Thero 05-09-201700:36:51
352016/11/03Ehipassiko 2016.11.03 | Dodanduwe Sirikara Thero.00:30:00
362016/10/05Ehipassiko 2016.10.05| Dodanduwe Sirikara Thero00:29:32
372016/01/0118. Hiri Sutta SN - Ven Dodanduwe Sirikara Thero - 16 Sep201500:48:45
382015/05/012013 06 21 Ven Dodanduwe Sirikara Thero00:56:23
392015/04/022013 06 07 Ven Dodanduwe Sirikara Thero00:56:05
402015/02/21Ven Dodanduwe Sirikara Thero 21.01.201500:53:15
412014/11/172013 05 23 Ven Dodanduwe Sirikara Thero01:00:24
422014/03/25126.3 Ven Dodanduwe Sirikara Thero - 09 Oct13 - Maha Sathipattana Suta D.N (Dhammanupassanava)00:56:55
432014/03/2441. Ven Dodanduwe Sirikara Thero - 05 Apr13 - Sathipattanaya Vedananupassanawa00:57:03
442013/12/212011 12 07 සූත්‍ර දේශනා Ven Dodanduwe Sirikara Thero Punnowada Sutta01:20:07
452013/04/0138. Viriyaarambha Gnanaya (විරියාරම්භේ ඥාණය) Ven Dodanduwe Sirikara Thero 07 June1100:49:03
462013/03/2749. Jatila& Sela Brahmana (ජටිල සහ සේල බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය) Dodanduwe Sirikara Thero15 Oct1101:01:10
472013/03/2737. Ambalattika Rahulowada Sutta (අම්බලට්ඨික සූත්‍රය) Ven Dodanduwe Sirikara Thero 14 Sep1101:01:34
482013/03/2714. Maha Seehanada Sutta (මහා සීහනාද සූත්‍රය) Ven Dodanduwe Sirikara Thero 27 Jul1100:54:03
492013/03/275. Bhaya Bherawa Sutta (භය භේරව සූත්‍රය) Ven Dodanduwe Sirikara Thero18 Jul1100:54:13
502013/03/2650. Ven Dodanduwe Sirikara Thero පට්ටාන ධර්මය 10.30am29 Mar1200:56:47
512013/03/179. Dhamma padaya - Naga Wagga - Ven Dodanduwe Sirikara Thero00:55:52
522013/03/1411. Meththa Bavana - Ven Dodanduwe Sirikara Thero00:25:20
532013/03/145. Devathanussathi Bavana - Dodanduwe Sirikara Thero00:49:08
542013/03/125. Upan Akusal Prahanaya Kirime Virya - 2012-04-25 - Ven Dodanduwe Sirikara Thero01:01:35
552013/03/11161. Kewadda Sutta - Ven Dodanduwe Sirikara Thero01:00:17
562013/03/0942. Kosambiya Sutta - Dodanduwe Sirikara Thero01:03:58
572012/08/23Kosambiya Sutta - Dodanduwe Sirikara Thero - Suthra Dharma Deshana01:03:58
582012/08/03Ven Dodanduwe Sirikara Thero - Kewadda Sutta01:00:17
592012/07/25Devathanussathi Bavana - Dodanduwe Sirikara Thero00:49:08
602012/06/242012-04-25 Ven Dodanduwe Sirikara Thero - Upan Akusal Prahanaya Kirime Virya01:01:35
612012/02/21Ven Dodanduwe Sirikara Thero - Dhamma padaya - Naga Wagga - The Buddhist TV Dharma Desana00:55:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.