තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/232013 07 02 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:53:08
22020/05/20පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ..01:32:59
32020/05/07පූජ්‍යපාද තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරනු ලබන දායකත්ව ධර්ම දේශනාව.....00:08:36
42020/05/06උත්තම මුණි පූජා... "ස්වභාවධර්මය සහ බුදුන් වදාළ අනුශාසනා මග"02:09:46
52020/05/04(2020 - 05 - 03) පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero00:55:11
62020/05/02Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero 2020.05.02 - 08.06 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණ00:52:40
72020/04/27(2020 - 04 - 26) පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero00:56:29
82020/04/21(2020 - 04 - 20) පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero00:50:29
92020/04/18Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero 2020.04.17 - 08.05 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණ00:46:06
102020/03/25Ven. Thalgamuwe Sudeerananda Thero on consequncess of pleasure00:48:10
112020/03/192020 03 15 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:54:26
122020/02/25සිතේ කෙලෙස් සමග දානය,සීලය සාර්ථකව කළද භාවනාවේදී එසේ නොහැක Thalgamuwe Sudheerananda thero (2020-2-22)00:55:21
132020/02/14ක්ලේෂයන්ට පහර දීමට බුදු ගුණයකින් සන්නද්ධ වීමට Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2020 - 02 - 11)00:52:40
142020/02/09Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2020.02.08 - 19.03 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නාහිමි00:50:54
152020/01/25ප්‍රශ්නයට පිළිතුර මනසට පණිවිඩයක් ලෙස ලැබීමට Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2020 - 01 - 23)00:52:12
162020/01/07බ්‍රහ්මයිනට නාසයක් ඇත ඝාන ප්‍රසාදයක් නැත Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2019 - 01 - 05)00:55:11
172020/01/07පුබ්බ හාසි, පුබ්බ භාසි Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2020 - 01 - 05)01:00:39
182019/12/29ධර්ම දේශණාව - පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Dharma deshana - Thalgamuwe Sudeerananda Thero01:31:07
192019/12/21පරචිත්ත විජානන ඥාණය Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2019 - 12 -19)00:50:51
202019/12/20Ven. Thalgamuwe Sudeerananda Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 164 - TV Didula00:53:55
212019/12/20Ven. Thalgamuwe Sudeerananda Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 156 - TV Didula00:51:05
222019/12/18Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero, 2019.12.18 - 20.03 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නාහිමි00:44:44
232019/12/18TV Didula Live Stream00:36:20
242019/12/17“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven Thalgamuwe Sudheeranandha Thero01:14:15
252019/11/28භය ඇතිවීම හා භයට මනස හුරුවීම Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2019 - 11 - 27)00:53:49
262019/11/26Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero, 2019.11 26 - 08.02 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් ව00:51:25
272019/11/26භයභෙරව සූත්‍රය Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2019-11-2600:46:57
282019/11/23ජනාධීපතිතුමා අමාරුවේ දාන්න එපා. තව ඉවර නෑ.00:12:17
292019/11/23ඉදිරි කාලයේ අනතුරුදායක ස්වභාවයක්..00:04:15
302019/11/18#පුජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ ජනාධිපතිවරණයට පසු සිදුකල ප්‍රකාශය.00:15:32
312019/11/14සුළු ජාතීන් ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් පාඨලී ඒක ඉවර කරන්නේ යුද්ධයකින්00:03:16
322019/11/13#නායකත්වය පිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක විය යුතු ආකාරය .00:16:37
332019/11/1204 දෑහිතකාමී කදවුර තෝරා ගන්නට දකුණු ලකේ ඔබ සියලු දෙනාටම කෙරෙන ආයාචනයක්00:13:47
342019/11/11#නායකත්ව ලක්ෂණ තුලින් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ සජිත්ද? ‌ගෝටාා ද?00:11:51
352019/11/10#මධ්‍යස්ථ මතධාරියාට තමා සහයොගය දියයුතු කදවුර ‌ෙතෝරා ගැනීමට මාර්ගෝපදේශකත්වය.00:13:02
362019/11/08#භික්ෂුව ඡන්දය පාවිච්චිකිරීම වරදක්ද [VIDEO NUMBER 01]00:13:38
372019/11/03ධර්මයේ හැසිරෙන්නාට ලැබෙන නිවනේ හෝඩුවාව Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2019 - 11 - 02)00:44:21
382019/10/28 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:47:02
392019/10/22භික්ෂුවගේ කර මත පැටවූ විශාල වගකීමක් හා යුතුකමක් පවතිනවා- පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි00:28:57
402019/10/05රෝගී, වේදනා අවස්ථා වලදී රාගික ආදී අකුසල පථනය බහුල වීම Thalgamuwe Sudheerananda thero (2019 - 10 - 4)00:57:53
412019/09/13ධර්ම කරුණු බුදුගුණ හරහා අධ්‍යනයෙන් සසරට ඇතිවන දැවැන්ත ශක්තිය Thalgamuwe Sudheerananda tero 2019-9-1200:53:51
422019/09/02ත්‍රිපිටකාචාර්ය, සුධීරානන්ද හිමිගෙන් සංඝරත්නයට අපහාස කරන්නන්ට පිළිතුරු00:23:46
432019/08/07මහාභිනිෂ්ක්‍රමණයේදී බෝසත් සිතේ ඇතිවූ යුද්ධය Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2019 - 08 - 06)00:48:45
442019/06/25මුළු ත්‍රිපිටකයම බුදු ගුණ 9ට සාරාංශ වේ Ven. Thalgamuwe Sudheerananda thero (2019 - 06 - 24)00:50:01
452019/06/19Ven. Talgamuwe Sudheerananda Thero 2019-06 -1800:53:47
462019/06/19රැස් විහිදීම, අහසින් යාම ආදී සෘධි වල රසායනික ක්‍රියාකාරීත්වය දැකීම හේතු ඵල දැකීමයි (2019-06-18)00:56:56
472019/06/13සිත නිවන බුදු බණ - 92 Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2019.06.13 - 05.00 තල්ගමුවේ සුධීරාන00:38:58
482019/06/08අසුරයෝ මහා සාගරයට ප්‍රිය කරන හේතු 8කි (2019 - 06 - 07) පූජ්‍ය දේවාලේගම විනීත හිමි00:56:54
492019/06/08සත්වයා නම් පදාර්ථයේ, 80% පමණ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කර්ම ශක්තියයි (2019 - 6 - 7) තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි00:50:33
502019/05/28තමා කුමන චරිතයක් දැයි වටහා ගැනීම භාවනාවට පහසුවකි (2019 - 05 - 27) පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි00:52:02
512019/05/28බුදුගුණ භාවනාව හා පිරිසිඳු සීලයකින් මහා පෞර්ශයක් ගොඩ නැගේ (2019 - 05 - 27) තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි00:43:52
522019/05/27Ven. Talgamuwe Sudheerananda Thero 2019-05-2700:49:01
532019/05/27Ven. Talgamuwe Sudheerananda Thero 2019-05-2700:39:08
542019/05/21Ven. Talgamuwe Sudheerananda Thero 2019-05- 2100:59:36
552019/04/052019 - 04 - 03 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:54:35
562019/04/01Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2019-03-3100:44:39
572019/03/252019 - 03 - 24 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:54:56
582019/03/24Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2019.03.24 - 08.04 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රය00:50:13
592019/03/182019 - 03 - 16 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:57:56
602019/03/182019 - 03 - 16 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි (ii) - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero01:01:24
612019/03/15Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2019.03.15 - 08.02 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රය00:47:32
622019/03/10Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero  - 2019.03.10 - 08.08 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:52:35
632019/03/032019 - 03 - 03 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero01:00:17
642019/03/03Ven. Talgamuwe Sudheerananda Thero 2019-03-0301:00:00
652019/02/152019 - 02 - 14 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:54:27
662019/02/14Ven. Talgamuwe Sudheerananda Thero 2019-02-1400:54:15
672019/02/12Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 2019 02 12 08 03 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද  ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්ස00:44:01
682019/02/06Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:49:52
692019/01/31Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero  - 2019.01.28 - 13.30 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:54:59
702019/01/282019 - 01 - 27 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero01:00:52
712019/01/172019 - 01 - 16 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:53:52
722019/01/082019 - 01 - 07 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:56:49
732019/01/05Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 91 - TV Didula00:55:46
742019/01/032019 - 01 - 03 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:59:37
752019/01/0328. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - 7pm26 Jun201800:50:16
762019/01/034.1 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - Anapanasathiya - 01p Mar2018 FM00:49:32
772018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි (ii) - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:49:38
782018/12/26Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 2018-12-2600:55:34
792018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:57:06
802018/12/25Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 2018-12-2500:49:32
812018/12/19Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.11.14 - 15.10 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නාහිමි00:54:35
822018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda ther00:52:24
832018/12/082018 - 12 - 08 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:57:00
842018/12/02Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.12.02 - 08.08 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:13
852018/11/29Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.11.29 - 20.02 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:39:06
862018/11/272018 - 11 - 27 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:52:20
872018/11/27Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.11.06 - 10.05 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:00:32
882018/11/25Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 2018-11-2500:55:02
892018/11/20Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero  - 2018.11.20 - 20.02 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:43:55
902018/11/112018 - 11 - 10 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:53:45
912018/11/052018 - 11 - 05 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:53:59
922018/11/022018 - 11 - 02 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි - Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:51:51
932018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero01:00:11
942018/10/192018 - 10 - 19 පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero01:00:08
952018/10/14Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 2018.10.14 - 08.10 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:45:34
962018/10/12Ven. Thalgamuwe Sudeerananda Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 86 - TV Didula00:58:58
972018/10/10Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero, 2018.10.06 - 06.50  තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:56:17
982018/09/27පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 09 12 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:52:20
992018/09/23Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2018-09-2300:45:47
1002018/09/22Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero 2018.09.16 - 17.10 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේTHE BUDDHIST00:57:14
1012018/09/14පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven01:02:45
1022018/09/12පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 06 20 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:56:50
1032018/09/12පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 06 26 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:52:15
1042018/09/12පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 06 10 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:54:08
1052018/09/12පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද හිමි 2018 07 18 Ven Thalgamuwe Sudheerananda thero00:54:35
1062018/07/30Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - නියත විවරන ලැබූ මොහොතෙසිට අත් නොහරින ධර්මතා00:50:53
1072018/07/22Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 2018.07.22 - 08.00 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:48:15
1082018/07/13Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - නිවන බලාපොරොත්තුවන පුද්ගලයා නොකලයුතු වරදවල්00:48:48
1092018/06/23Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero-20-06-201800:56:51
1102018/06/22TV Didula Live Stream00:11:24
1112018/06/22Who can remove the greatness of a Buddhist monk _Sri Puvath00:07:25
1122018/06/04Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 2018.06.04 - 08.00 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:05
1132018/05/24Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Nayaka Thero - 2018.05.24 - 20.00 තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නාහිමි00:45:16
1142018/05/06උත්තම මුණි පූජා - Uththama Muni puuja - EP 04 Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:58:52
1152018/04/10Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-04-1000:49:22
1162018/04/09Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2018-04-0800:43:02
1172018/04/08භය Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018 04 0800:42:28
1182018/03/19Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-03-1900:49:31
1192018/03/13Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-03-1300:38:38
1202018/03/03Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero | 2018-03-0300:05:56
1212018/02/23Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-02-2300:42:32
1222018/02/21Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-02-2100:46:22
1232018/02/18Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Nayaka Thero-2018.02.18-08.00-තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:39
1242018/02/12සේනාසන පූජාව Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 2018-02-1200:50:50
1252018/01/12Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Nayaka Thero - 2018.01.08 - 08.00Guwanviduli Dharmanushasanawa00:48:17
1262018/01/05Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 04-01- 201800:52:32
1272017/11/27සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 26-11- 201700:47:11
1282017/11/26Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2017-11-2600:46:29
1292017/09/25සැඩපහර නතර කරන්නේ කෙසේද? Ven. Thalgamuwe Sudheerananda Thero 25- 09- 201700:45:29
1302017/08/25නා උයනේ අරියධම්ම හිමි ජීවන තතූ -Dhamma Discussion00:41:20
1312017/06/18Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Damsak Nada 2017-06-1800:43:17
1322017/02/20Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 19-02-201700:45:57
1332017/02/20Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 20-02-201700:47:40
1342017/01/28Ven Thalgamuwe Sudhirananda Thero 2017 01 27 20 0000:45:19
1352017/01/19Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 19-01-201700:39:45
1362016/12/02සිතන ක්‍රමය සංස්කරණය කරමු Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 02-12-201600:50:11
1372016/08/01සියල්ලෝම ඇසිය යුතු ධර්ම දේශනාවක් - පුජ්‍යපාද තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:54:43
1382016/08/01සියල්ලෝම ඇසිය යුතු ධර්ම දේශනාවක් - පුජ්‍යපාද තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ01:01:13
1392016/06/23Ven.Thalgamuwe Sudheerananda Thero -බෝ සෙවන -අංක 06-TV Didula00:47:33
1402016/06/20Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero_04_06_201600:55:13
1412016/06/05Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 04- 06- 201600:55:10
1422016/05/30Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 29- 05- 201600:51:27
1432016/03/04චිත්ත සමාධි-[බෞද්ධ වැඩසටහන​]අංක02-TV Didula00:44:58
1442016/01/0114. Mahalee Sutta - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 14 Aug201500:44:44
1452016/01/019. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 6.30am20 Jan201500:48:57
1462015/08/14සදහම් සවන - අමා දම් ගඟ - පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:53
1472015/07/21Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero on 18th July 201501:10:38
1482015/07/19Sadaham sawana - උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිස - අති පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:38
1492015/05/232013 07 02 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:53:08
1502015/05/012013 06 21 Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero00:52:30
1512015/04/302013 06 28 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:54:59
1522015/01/152013 05 21 - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:53:35
1532015/01/0453. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 25 May1400:46:02
1542015/01/048. Mugalan Maha Rahathan Vahanse - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 17 Jan1400:48:13
1552015/01/0430. Nagitha Sutta (Anguththara Nikaya) - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 04 Apr1400:48:49
1562015/01/04131. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 6.30pm22 Dec201400:49:54
1572015/01/028. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 4am18 Jan1400:48:16
1582015/01/02107. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 30pDec201400:49:03
1592014/12/27Sadaham Sawana - Most Ven.Thalgamuwe Sudeerananda Hamuduruwo01:01:28
1602014/11/30ශ්‍රද්ධා බලය 1 — පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරනන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේ00:47:47
1612014/11/042013 05 04 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:51:05
1622014/09/11Thalgamuwe Sudeerananda Thero (28 Aug 2014)00:40:53
1632014/09/08DHARMA DESHANA Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero 08-09-201400:58:33
1642014/08/202013 03 11 Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:54:33
1652014/07/122013 02 14 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:55:30
1662014/06/122013 01 16 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:50:44
1672014/05/262013 01 20 Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero01:00:18
1682014/05/07Tana sutta ---Thalgamuwe Sudeerananda-----00:58:32
1692014/03/27ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය තල්ගමුවේ සුධීරානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 0900:53:29
1702014/03/25110. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 07 Sep1300:47:49
1712014/03/25108. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 01 Sep13 - Samannaphala Sutta00:50:20
1722014/03/2584. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 07 Jul13 - Saleyyaka Sutta M.N00:47:20
1732014/03/2432. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 24 Mar13 - Bahuwedaneeya Sutta M.N00:48:55
1742014/03/242. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 04 Jan13 - Gilana Sutta S.N00:50:27
1752014/02/08212. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 10pm22 Sep1300:44:48
1762014/02/08207. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 7am12 Sep1300:49:25
1772014/02/08197. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 10am27 Aug1300:44:14
1782014/01/23153. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 2am25 Jun1300:45:30
1792014/01/23157. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 6.30am28 Jun1300:49:14
1802014/01/21119. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 10pm04 May1300:43:35
1812014/01/03252. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - 01p Dec1300:44:58
1822014/01/03231. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 26p Oct1300:49:01
1832014/01/03208. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 23a Sep1300:53:23
1842014/01/03202. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - Nirodha Sathyaya - 05p Sep1300:47:02
1852014/01/03205. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Marga Sathyaya - 12p Sep1300:46:57
1862014/01/03198. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Samudaya Sathya - 29p Aug1300:48:25
1872014/01/03145. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 11a Jul1300:48:31
1882014/01/02121. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 10p Jun1300:44:40
1892014/01/02123. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 13p Jun1300:46:27
1902014/01/02112. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 02p Jun1300:42:54
1912014/01/0277. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - Bhikshunee Shasanaya - 28a Apr1300:53:20
1922014/01/0267. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 12p Apr1300:45:08
1932014/01/015. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - Madupindika Sutta - 09a Jan1300:52:04
1942014/01/0122. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero - 30a Jan1300:54:02
1952013/12/3120. Ahuneyyagunaya - 5.45pm20 May13 - Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero00:45:26
1962013/08/10Choola Rahulowada Sutta | Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero01:01:38
1972013/07/06Ven. Thalgamuwe Sudheeranada Thero - Dubai - 26 Jun 2013 Dharma Deshana01:13:14
1982013/06/13162. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 28p Dec1000:50:10
1992013/06/12154. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 13p Dec1000:47:26
2002013/06/12138. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 30p Nov1000:48:59
2012013/06/12122. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 26p Oct1000:45:21
2022013/06/12115. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 15p Oct1000:46:07
2032013/06/12109. Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 28p Sep1000:47:31
2042013/06/1288. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 27p Jul1000:10:27
2052013/06/1273. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 29a Jun1000:53:50
2062013/06/1267. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 25a May1000:53:34
2072013/06/1252. Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 20a Apr1000:37:33
2082013/06/1239. Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 16a Mar1000:52:45
2092013/04/0774. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 13 July1101:17:40
2102013/04/0769. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 08 July1100:43:01
2112013/04/0770. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 09 July1100:43:51
2122013/04/0773. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 12 July1100:46:45
2132013/04/0772. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 11 July1100:40:26
2142013/04/0767. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 06 July1100:48:55
2152013/04/0764. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 03 July1101:08:15
2162013/04/0763. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 02 July1100:42:30
2172013/04/0750. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 19 Jun1101:09:33
2182013/04/0740. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 09 Jun1100:56:14
2192013/04/0735. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 04 Jun1101:11:09
2202013/04/0721. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 21 May1100:51:50
2212013/04/0720. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 20 May1101:07:37
2222013/04/0135. Parinibbana Gnanaya (පරිනිබ්බාන ඥාණය) Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero6pm04 June1100:51:09
2232013/03/3193. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 02 Dec1200:45:20
2242013/03/3173. Santhutti Sutta (සන්තුට්ටි සූත්‍රය) Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 22 Oct1200:44:21
2252013/03/3154. Subha Sutta (සුභ සූත්‍රය ස.නි) Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 07 Jun1200:48:04
2262013/03/2732. Marathajjaneeya Sutta (මාර තජ්ජනීය සූත්‍රය) Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 03 Sep1100:39:05
2272013/03/26121. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 4am07 Oct1200:49:36
2282013/03/24149. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 14a Nov12- Sattha Wratha Pada00:53:00
2292013/03/24101. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 01p Jul12- Sabbasawa Sutta00:46:41
2302013/03/2492. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 22p Jun12- Moolapariyaya Sutta- Samudaya Sathyaya00:47:16
2312013/03/2367. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 30a Apr12- Samaya Sutta00:51:42
2322013/03/2326. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 13p Feb1200:46:03
2332013/03/22129. Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero 26a Dec1100:49:24
2342013/03/22103. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 09p Oct1100:44:39
2352013/03/2275. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 26p Aug1100:41:14
2362013/03/2254. Ven Talgamuwe Sudheerananda Thero 26p May1100:44:50
2372013/03/2242. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 20p Apr1100:42:53
2382013/03/2213. Ven Thalgamuwe Sudheerananda Thero 25p Jan11.00:44:15
2392013/03/11193. Asivisopama Sutta - Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:48:12
2402013/03/11181. Sabbasawa Sutta - Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero00:03:34
2412012/07/09Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:49:32
2422012/07/05Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Sabbasawa Sutta00:43:04
2432012/07/01Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Asivishokma Sutta00:48:12
2442012/06/15Ven Thalgamuwe Sudeerananda Thero - Suba Sutta00:54:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.