පිටිගල ගුණරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2019 06 22 | අති පූජණීය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:21:23
22019/05/04අන්‍යාගමිකයකුගේ හෝ ධ්‍යාන සිතේ විසුද්ධියක් ඇත (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමි00:51:21
32019/05/03Ven. Pitigala Gunarathana Thero 201- 05-0300:48:31
42019/04/142019 - 04 - 13 පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමි - Ven Pitigala Gunarathana thero00:52:09
52019/04/12Ven. Pitigala Gunarathana Thero 2019-04-1200:36:15
62019/04/11Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2019-03-28 සද්ධම්මං අති දුල්ලභං01:26:41
72019/04/03Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2019-03-28 | අති පූජණීය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ01:26:51
82019/03/20Pitigala Gunarathana Thero Part 400:19:11
92019/03/20Pitigala Gunarathana Thero Part 500:06:16
102019/03/20Pitigala Gunarathana Thero Part 300:19:11
112019/03/20Pitigala Gunarathana Thero Part 200:19:11
122019/03/20Pitigala Gunarathana Thero Part 100:19:11
132019/01/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2019-01-20 එකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ, සත්තානං විශුද්ධියා00:51:06
142019/01/23Ven Pitigala Gunarathana Thero Dhamma Sermon on Live TV00:52:32
152019/01/20Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2019-01-20 සත්වයාගේ පාරිශුද්ධිය පිණිස ඒකායන මාර්ගයකි01:09:45
162019/01/20දුරුතු පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Pitigala Gunarathana Thero 2019-01-2000:51:52
172019/01/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-12-31 නාචින්ත යන්තෝ පුරිසෝ විසේස මදි ගච්චති00:54:20
182018/12/31සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Pitigala Gunarathana Thero 2018-12-3100:42:06
192018/12/22උදුවප් පෝය දිනය වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනාවක්00:40:31
202018/12/19Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-10-17 අවිද්‍යා සහගත මනසින් දුක උපදින අයුරු01:38:21
212018/12/17Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-12 සතිපට්ඨානයට පිවිසෙනු වස් සදහම් බිදක් (සිඩ්නි දේශණා) නිමි01:57:10
222018/12/16Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-12 අවිද්‍යා මෙහෙයුම් දුරලමු (සිඩ්නි දේශණා 05)01:58:43
232018/12/11Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-11 ආදීනවය දැක සිහිය පිහිටව් (සිඩ්නි දේශණා 04)01:14:17
242018/12/10Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-11 නූපන් සම්මා දිට්ඨිය උපදිනු පිණිස ( සිඩ්නි දේශණා )01:25:37
252018/12/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-11 සති පට්ඨානයෙහි සැබෑ පිළිවෙත (සිඩ්නි දේශණා) 03 කොටස01:56:19
262018/12/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-10 සසරදුක නිම නොවුනේ කිමද ? (සිඩ්නි දේශණා) - 2 කොටස01:28:57
272018/12/05Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-10 දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදා (සිඩ්නි දේශණා) ධර්ම සාකච්චාව01:09:40
282018/12/04Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-10 දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදා (සිඩ්නි දේශණා) 01 - කොටස01:44:02
292018/11/28පිටිගල ගුණරතන හිමි සමඟ ධර්ම සාකච්චාව00:27:41
302018/11/27Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-15 සෝථාපත්ති ඵලං වරං (මෙල්බර්න්) 04 කොටස01:00:25
312018/11/27දෙවියන් බඹුන් ඇතුළු සියලු සත්වයන්ට අවශ්‍ය ආහාර Ven. Pitigala Gunarathana Thero 2018-11- 2700:53:23
322018/11/27Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-14 සෝථාපත්ති ඵලං වරං (මෙල්බර්න්) 03 කොටස01:00:53
332018/11/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-08 සෝථාපත්ති ඵලං වරං (මෙල්බර්න්) 02 කොටස01:13:22
342018/11/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-07 සෝථාපත්ති ඵලං වරං (මෙල්බර්න්) 01 කොටස01:10:55
352018/11/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-06 වේදනානුපස්සනාවේ නොදුටු පැතිකඩ - (10)01:08:27
362018/11/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-06 නැණ පහණයි අදුර බිදෙන - 0901:14:28
372018/11/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-06 ජීවිත දර්ශනයට සතර සතිපට්ඨානයෙහි උපකාරීත්වය - 0801:57:20
382018/11/24Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-05 සතර සතිපට්ඨානයෙන් විඥාණයේ මායාව පිරිසිද දකිමු - 0702:36:41
392018/11/24Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-05 සතර සතිපට්ඨාන පූර්ව ප්‍රතිපදා .. (06)01:42:14
402018/11/22Seela Bhawana Retreat Day (04) - Ven Pitigala Gunarathana Thero (2018-11-06)04:18:40
412018/11/21Seela Bhawana Retreat Day (03) - Ven Pitigala Gunarathana Thero (2018-11-05)04:48:46
422018/11/18Asirimath Sath Budu Wandanawa - අසිරිමත් සත් බුදු වන්දනාව 201801:54:37
432018/11/15Dhamma Sermon (04) - Ven Pitigala Gunarathana Thero (2018-11-15)01:00:31
442018/11/14Dhamma Sermon (03) - Ven Pitigala Gunarathana Thero (2018-11-14)01:00:59
452018/11/13Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-04 ලෝකයෙන් මිදී සතිපට්ඨානය වඩමින් මෙලොව ජයගන්නේ කෙසේද ? 502:21:27
462018/11/12Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-04 බුද්ධානුස්සතිය වඩමින් සතිපට්ඨානයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම - 0402:06:51
472018/11/12Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-11-03 ධර්ම සාකච්චාව (සදහම් ගැටළු සහ විසදුම්) 0301:23:30
482018/11/11ven pitigala gunarathana thero | 2018-11-03 සැබෑ ශ්‍රාවකයා සතර සති පට්ඨානයට පිවිසෙන්නේ කෙසේද ? - 0201:46:39
492018/11/11ven pitigala gunarathana thero | 2018-11-03 කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවී උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස - 0102:05:05
502018/11/10Seela Bhawana Retreat Day (02) - Ven Pitigala Gunarathana Thero (2018-11-04)06:19:08
512018/11/09දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය යථාර්තය - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:59:14
522018/11/09චතුරාර්‍ය සත්‍ය - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:05:48
532018/11/09ආශ්‍රව දුරලීමට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සෝතාපත්ති අංග වැඩීම - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:18:28
542018/11/09Seela Bhawana Day (01) - Ven Pitigala Gunarathana Thero (2018-11-03)06:50:02
552018/11/092018-08-18 අතිපූජනීය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ - පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව00:49:41
562018/11/08Dhamma Sermon (02) - Ven Pitigala Gunarathana Thero (2018-11-08)01:13:28
572018/11/07Dhamma Sermon (01) - Ven Pitigala Gunarathana Thero (2018-11-07)01:10:58
582018/11/01පුජනීය පිටිගල ගුනරතන හිමියන්ගේ සදහම් දේශනාව - දින සිරි ඇලන්මැතිනියාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේදී01:30:11
592018/10/26Dhamma Sermon - Ven. Pitigala Gunarathana Thero - පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින්වහන්සේ02:27:13
602018/10/222018 10 22 පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමි Ven Pitigala Gunarathana thero00:51:59
612018/10/22Ven Pitigala Gunarathana Thero - අෂ්ඨාංගික මාර්ගය00:56:12
622018/10/162018-01-02 කුඹුක්කඩවල ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය. පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ03:52:35
632018/10/082018 - 10 - 07 පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමි Ven Pitigala Gunarathana thero00:49:50
642018/09/30Ven. Pitigala Gunarathana Thero00:50:17
652018/09/14පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමි පූජ්‍ය දිගන සුගතවංශ හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa00:52:45
662018/09/05Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-12-15 බුද්ධත්වය සහ නිර්වාණය (දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදා)02:33:31
672018/08/30Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-08-25 බුදුන් ඇප වූ ඒකායන නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාව01:39:28
682018/08/19Ven Pitigala Gunarathana Thero පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව ( විනෙය් ය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං )00:49:00
692018/08/18පංච මහා අදිෂ්ඨාන පූජාව රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් අභියස-​ Ven Pitigala Gunarathana Thero-18-08-201800:49:05
702018/08/18Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-08-18 විනෙය්‍ය ලෝකේ අභිජ්ජා දෝමනස්සං (පංච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව)00:49:00
712018/08/14Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-07-01 කාය වාචානං සමෝදානං සීලං (ලෙබනන් දේශණා 06)00:47:41
722018/08/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-06-28 නැණ පහණයි අදුර බිදෙන (ලෙබනන් දේශණා 05)01:19:47
732018/07/31Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-07-01 දර්ශණය පිරිසිද දැකීම උදෙසා (ලෙබනන් දේශණා 04)02:51:16
742018/07/27Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-07-01 අවිද්‍යාවෙන් මිදී සම්‍යක් ප්‍රතිපදාව කරා(ලෙබනන් දේශණා 0301:00:20
752018/07/24Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-06-30 ලෝකය පිරිසිද දකිමින් නියත පුද්ගල බවට (ලෙබනන් දේශණා - 02)01:43:33
762018/07/22Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-06-29 උතුම් වූ ලෝකෝත්තර සුවය කරා (ලෙබනන් දේශණා - 01)01:26:11
772018/07/06පංච උපාදාන පිරිසිද දැකීම - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:54:18
782018/07/04දුක හට ගන්නේ කෙසේද? - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:34:05
792018/07/04උපන් ආශ්‍රව දුරලමින්, නූපන් ආශ්‍රව නූපදීමට - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:56:46
802018/07/04මරණයට පෙර සෝවාන් ඵලය කරා - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:59:32
812018/06/30සෝවාන් ඵලයේ වැදගත් කම - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:54:09
822018/06/19විභජ්ජවාද 2018-05-12 අති පූජනීය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:19:40
832018/04/24Ven Pitigala Gunarathana Thero 2018-04-2400:54:04
842018/04/20Pitigala Gunarathana Thero -සමුදය ප්‍රහානය වන විට නිරෝධය සාක්ෂාත් වේ.01:16:34
852018/02/11Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-01-02 සතෝච සම්පජාණෝ ( සීල භාවනා වැඩසටහන) 04 - අවසාන කොටස00:28:56
862018/02/11Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-01-02 සතෝච සම්පජාණෝ ( සීල භාවනා වැඩසටහන) 03 කොටස00:57:14
872018/02/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-01-02 සතෝච සම්පජාණෝ ( සීල භාවනා වැඩසටහන) 02 කොටස01:23:59
882018/02/04Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2018-01-02 සතෝච සම්පජාණෝ ( සීල භාවනා වැඩසටහන) 01 කොටස01:22:37
892018/02/01Ven Pitigala Gunarathana Thero 2018 01 3100:57:52
902018/01/25ලෝකය යනු කුමක්ද Ven Pitigala Gunarathana Thero 2018-01-2500:52:00
912018/01/0357. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 9 am 26 Oct 201700:46:33
922017/12/21Ven Pitigala Gunarathana Thero 20-12 -201700:51:44
932017/12/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-12-08 පුද්ගල පණ්ඩිත සහ බාල බව03:05:41
942017/12/06Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2008-04-28 කෙළෙස් සිත දුරුකළ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙකු වීමට(අනංගන සූත්‍රය02:22:40
952017/11/03Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-04-19 සදහම් ගැටළු විශ්ලේෂණය (භික්ෂූන් වහන්සේලාට පැවැත්වූවකි)02:19:09
962017/10/29Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-04-23 සියලු සංස්කාරයෝ අනිත්‍ය බව නුවනින් දකිමින් විමුක්තියට01:13:47
972017/10/26Ven. Pitigala Gunarathana Thero 26-10-201700:48:01
982017/10/23Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-06-08 සතර සතිපට්ඨානය වැඩීමේ ඒකායන අරමුණ කුමක් විය යුතුද ?01:25:08
992017/10/20Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-09-24 ලෝකය අතහැරීමට සති නිමිත්ත පිහිටුවීමේ ප්‍රයෝගික පිළිවෙත01:45:04
1002017/10/13Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-07-08 සිහියෙන්, නුවණින් දෙලොව ජය ගැනීම උදෙසා (ඇසළ පෝය දේශනය)01:12:35
1012017/09/07Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-09-03 ලෝකයෙන් අත් මිදී ධම්ම විනයෙහි නියත භාවයට01:18:45
1022017/08/22Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-08-21 ලෝකය නිරුද්ධ කිරීමේ ඒකායන වූ මාර්ග අත්වැල(සතර සතිපට්ඨානය01:11:54
1032017/08/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-06-25 සංකාර ලෝකයෙන් මිදී අර්ථවත් ලොවක් කරා01:06:49
1042017/07/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-07-10 පූර්ව ප්‍රතිපදාවෙන්, උපාධානයෙන් මිදෙන ප්‍රතිපදාව උදෙසා00:51:15
1052017/07/19Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-21 විමුක්තියම උදෙසා හදුනාගතයුතු ඒකායන දහම කුමක්ද ?02:05:12
1062017/07/19Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-06-03 සදහම් ඇරුත විනිවිද දකිනු වස් (ධර්ම සාකච්චාව - පානදුර)01:18:15
1072017/07/16Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-06-03 හේතුව සහ ඵලය හදුනාගත් කල්හී (සීල භාවනා - 02 කොටස)01:15:42
1082017/07/10Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-06-03 අවිද්‍යාවෙන් මිදී සත්‍ය ලොව සොයා02:24:50
1092017/05/10Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-07-14 බුදු සසුනක නියත භාවයට පත්වුවකු වීමට01:30:33
1102017/05/09Ven. Pitigala Gunarathana Thero | Discussion| Damrivi Foundation | 2017.04.3002:17:09
1112017/05/08Ven. Pitigala Gunarathana Thero | Sermon | Damrivi Foundation | 2017.04.3001:59:01
1122017/05/07Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-07-09 සසර ගමනින් මිදෙන සංකාර (දුලභ දේශනා)01:13:36
1132017/05/05Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-07-22 බුදු සසුනක ශ්‍රේෂ්ඨත්වය පදනම් වූ අරුත01:22:34
1142017/05/04Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-07 පරම සැපත උදෙසා ඒකායන වූ මාර්ගය ශ්‍රී සද්ධර්මයයි01:14:42
1152017/05/03Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-04-30 සසර තරණයට එකම පිහිට ශ්‍රී සද්ධර්මය ම වූ කල්හී02:16:38
1162017/05/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-04-30 විමුක්තිය උදෙසා ප්‍රතිපත්තිය වැඩිය යුත්තේ කෙසේද ?01:58:34
1172017/05/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-03 ප්‍රතිපදාව වැඩීමට නුවණ මෙහෙයවිය යුත්තේ කෙසේද ?01:35:20
1182017/05/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-09 සසර දුක නිමාවට භික්ෂු ජීවිතයක ඇරඹුම (ධර්ම සාකච්චාව)01:59:32
1192017/05/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-09 සසර දුක නිමාවට භික්ෂු ජීවිතයක ඇරඹුම01:53:02
1202017/04/30Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-09 උතුම් මිනිසත් බවින් උතුම් සැපත කරා01:13:31
1212017/04/30Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-12 විශිෂ්ඨ ඥාණ දර්ෂණය උදෙසා බුදු දහමෙහි උපකාරීත්වය00:53:35
1222017/04/29Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-07-11 බුදු සසුනෙහි යථාර්තය තුලින් උතුම් වූ සැපත කරා01:16:48
1232017/04/29Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-07-19 සසර දුක නිමාවේ ඒකායන වූ මාර්ගය උදෙසා01:45:03
1242017/04/28Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-07-19 මනස මූලිකව සසරින් එතෙර වීමේ ක්‍රියාවලිය00:58:18
1252017/04/27Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-06-11 සසර දුක් ගිනි නිවෙන මංපෙත01:03:26
1262017/04/24Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-06-27 දුක නිමාවට අවබෝධය කලයුතු චතුරාර්‍ය සත්‍යය01:25:46
1272017/04/24Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-21 දුක අවබෝධ කලේද, සියල්ල සාක්ෂාත් වනුයේය01:16:14
1282017/04/23Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-10-21 සම්මුතිය බිදලමින් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය අවබෝධයට00:59:14
1292017/04/22Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-10-29 ස්කන්ධයන්හි උදය වැය දකිමින් සම්මතයෙන් පරමාර්ථයට01:17:11
1302017/04/22Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-10-22 දුක පිළිසිද දැක දුකෙන් අත්මිදීම උදෙසා01:34:05
1312017/04/21Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-18 සසර ගමන නැවත්වීමට අවබෝධ කලයුත්තේ කුමක්ද ?00:59:37
1322017/04/19Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-11 චිත්ත විශුද්ධියෙන්, දිට්ඨි විශුද්ධියට මාර්ගය01:51:22
1332017/04/18Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-14 අවිද්‍යාවේ මූලය වූ මෝහයේ අරුත සොයා01:03:38
1342017/04/17Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-17 මහත්ඵල මහානිසංශ දානය තුලින් විමුක්තියට00:46:16
1352017/04/17Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-08 විමුක්ති සුවය උදෙසා ඒකායන ඥාණ දර්ශනය00:58:56
1362017/04/17Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-12 අවිද්‍යාවෙන් මිදීම උදෙසා ඒකායන මාර්ගය00:46:46
1372017/04/16Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016 12 16 දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කල කල්හී00:58:15
1382017/04/14Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016 12 04 ලෞකික මාර්ගය දිනීමෙන් ලෝකෝත්තර විජයග්‍රහණයට01:50:26
1392017/04/14Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-09 සියලු දුකෙන් නිදහස්වීමේ ඒකායන මාර්ගය01:07:32
1402017/04/14Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-08 තුන් ලෝක ධාතුවෙහි උතුම්ම සැපත ලගාකරගනු පිණිස01:13:30
1412017/04/12Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-10 සදහම් වැස්ස (සීල භාවනා වැඩසටහන) 04 කොටස - නිමි01:02:32
1422017/04/12Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-10 සදහම් වැස්ස (සීල භාවනා වැඩසටහන) 03 කොටස02:05:39
1432017/04/12Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-10 සදහම් වැස්ස (සීල භාවනා වැඩසටහන) 02 කොටස01:06:09
1442017/04/11Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-10 සදහම් වැස්ස (සීල භාවනා වැඩසටහන) 01 කොටස00:49:34
1452017/04/07Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-05 බුද්ධ පූජාව (03 දිනය)00:30:11
1462017/04/07Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-05 බුදුගුණ භාවනාව (03 දිනය)00:31:24
1472017/04/03Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-04 විමුක්තිය මාර්ගය උදෙසා අත්වැල (02 දිනය)00:15:56
1482017/04/03Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-04 බුදුගුණ භාවනාව (02 දිනය)00:31:48
1492017/04/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-04 සති නිමිත්ත සහ සතිපට්ඨානය (02 දිනය)00:51:04
1502017/04/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-04 බුදුගුණ භාවනාව (02 දිනය)00:20:36
1512017/04/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-04 උදෑසන බුද්ධ පූජාව (02 දිනය)00:34:04
1522017/04/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-03 නිර්වාණ මාවත පිණිස අත්වැලක් (01 දිනය)00:50:10
1532017/04/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-03 දුකෙන් අත් මිදීමේ ඤාණ දර්ශනය (01 දිනය)02:02:14
1542017/04/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-03 බුද්ධානුස්සතිය වැඩීම (01 දිනය)01:27:55
1552017/04/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-12-03 උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව - මෙල්බර්න් (01 දිනය)00:44:24
1562017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-27 සදහම් කතිකාවත (07 දිනය)01:17:17
1572017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-27 දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය දුටු කල්හී (07 දිනය) නිමි00:54:35
1582017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-27 සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය දකිමින් සම්මා දිට්ඨියට (07 දිනය)00:48:01
1592017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-26 ලෞකික ජීවිත අරුත දැකීම පිණිස (06 දිනය)00:56:26
1602017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-26 උදෑසන බුද්ධ වන්දනාව සහ බුද්ධානුස්සතිය (06 දිනය)01:37:20
1612017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-26 ධර්ම සාකච්චාව සහ ධර්ම විසදුම් (06 දිනය)01:56:14
1622017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-25 කාම ආශ්වාදය ආදීනවය නිස්සරණය නුවනින් දැකීම (05 දිනය)01:13:57
1632017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-25 ධර්ම සාකච්චාව සහ සදහම් විසදුම් (05 දිනය)02:05:20
1642017/03/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-25 බුද්ධ වන්දනාව සහ බුද්ධානුස්සතිය (05 දිනය)01:28:03
1652017/03/24Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-24 ශ්‍රී සද්ධර්ම සාකච්චා (04 දිනය)02:06:52
1662017/03/24Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-24 රහතන් වහන්සේගේ සසර ගමනේ නිමාව (04 දිනය)01:01:49
1672017/03/24Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-24 උදැසන බුද්ධ පූජාව සහ බුදුගුණ භාවනාව (04 දිනය)01:25:37
1682017/03/23Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-23 සත්‍යය අවබෝධය පිණිස ධර්ම සාකච්චා (03 දිනය)02:02:33
1692017/03/23Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-23 ධාතු මනසිකාරයෙන් සත්‍යය සොයා (03 දිනය)00:55:55
1702017/03/23Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-23 උදෑසන බුද්ධ පූජාව සහ බුද්ධානුස්සතිය වැඩීම (03 දිනය)01:23:57
1712017/03/22Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-22 නොහික්මෙන සිත දමනයට (02 දිනය)01:07:13
1722017/03/21Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-22 සුදුසු කල්හී ධර්ම සාකච්චාව උතුම් මංගල කරුණකි (02 දිනය)01:54:10
1732017/03/20Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-22 විමුක්තිය උදෙසා සතිය පිහිටුවිය යුත්තේ කිමද ? (02 දිනය)00:47:35
1742017/03/18Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-21 විමුක්ති සුවයට ඒකායන මාර්ගය වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය (01 දිනය)01:20:33
1752017/03/17Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-21 ධර්ම සාකච්චාව සහ දහම් ගැටළු (01 දිනය)01:37:37
1762017/03/17Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-21 උදෑසන බුද්ධ පූජාව සහ ධර්ම දේශනය (01 දිනය)01:42:49
1772017/03/10Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015 12 24 සුදුසු කල්හී ධර්ම ශ්‍රවනය සහ ධර්ම සාකච්චා මංගල කරුණුය02:03:54
1782017/03/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-12-19 නිර්වාණය උතුම් වූ සැපතයි (ධර්ම දේශණාව සහ දහම් පැන)01:57:20
1792017/03/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-11-29 සියලු දුක් නිම කිරීමට ඇත්තේ එකම පිහිටය01:23:14
1802017/03/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-09-29 ජීවමාන වූ ශාස්තෘවරයාණන් වහන්සේ02:56:16
1812017/03/09Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-12-05 නිවන් මගට අත්වැලක් වන ධර්ම සාකච්චාව00:48:28
1822017/03/08Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-08-28 යහපත් දිවි පෙවෙතකට බුදු දහමින් අත්වැලක්01:53:36
1832017/03/08Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-03-06 (පායාසි රාජඤ්ඤ සූත්‍රය) මිසදුටුවකු දහම දකී01:10:31
1842017/03/08Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-02-14 සුදුසු කල්හී ධර්ම සාකච්චාව උතුම් මංගල කරුණකි01:34:40
1852017/03/02Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-11-15 ක්‍ෂණ සම්පත්තිය ලද ඔබට සසර ජය ගැනීම පිණිස01:04:46
1862017/03/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-03-18 දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය නොපෙනෙන කල්හී00:59:13
1872017/03/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-02-13 එලිය දකින්නයි භව කතරේ (ධර්ම සාකච්චාව)01:36:12
1882017/03/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-02-21 සිත හදුනාගත් කල සියලු මාර බන්ධනයන්ගෙන් නිදහස් වනුයේය00:40:01
1892017/03/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-08-28 චතුරාර්‍ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයෙන් සසර ජයගැනීම01:05:48
1902017/03/01Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-09-17 කාම ලෝකයෙන් එතෙර වීම කල හැකි කෙසේද ?00:53:22
1912017/02/28Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-05-10 සියල්ල ඇවිල ගත්තේ වුවද ඒ බව නොමදැන01:16:13
1922017/02/28Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-12-27 පංච උපාධාන පිරිසිද දුටු කල්හී දුකෙන් අත් මිදෙන්නේය00:54:18
1932017/02/28Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-09-10 දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කල කල්හී00:59:00
1942017/02/28Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-01-10 සතර සති පට්ඨානය සහ ආශ්‍රව00:42:42
1952017/02/28Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-01-23 දුක පිළිසිද දැක, දුකෙන් මිදීම උදෙසා මාර්ගය (දුලභ දේශණා)02:32:04
1962017/02/28Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-09-25 සසරෙහි දුක පිණිස දුක සැකසෙන අයුරු01:28:49
1972017/02/28Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-09-25 සසර දුක නිවාලමින් පරම සැපත උදෙසා00:51:51
1982017/02/27Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-01-03 මරණින් මතු ලබාදෙන පින ලැබෙනුයේ කවරකුටද ?00:57:45
1992017/02/27Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-12-07 මරණයට පෙර උතුම් වූ සෝවාන් ඵලය කරා00:59:32
2002017/02/27Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-11-19 පින යනු නිවන් සැප දක්වාම උපකාරී වන සම්පතයි01:13:52
2012017/02/27Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-02-12 පංච උපාධාන ස්කන්ධයෝ සියල්ලක්ම දුකක්ම වූ කල්හී02:15:20
2022017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-11-29 ආශ්‍රව දුරලමින් නිර්වාණ මාවතට02:02:24
2032017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-11-24 (ධම්මදින්න සූත්‍රය) සතර අපායෙන් මිදීමේ මාර්ගය කුමක්ද ?01:10:45
2042017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-02-13 එලිය දකින්නයි භව කතරේ (දුර්ලභ සජීවී දේශණය)03:14:34
2052017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-01-07 සම්මතය සහ පරමාර්ථය00:27:00
2062017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-01-30 දෙ ආකාර, සම්මා දිට්ඨිය සසර දුක නිම කිරීම පිණිසම වනුයේය01:10:00
2072017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-12-27 ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙහි සැබෑ ගුණය හදුනා ගත් කල00:51:40
2082017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-12-20 (මරණය) මෙලොව උපන් කිසිදු සත්වයකුට අමරණීයත්වයක් නොමැත00:44:11
2092017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-03-19 වැඩෙන සිත, වඩන මග02:04:18
2102017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-01-24 සියලු බුදු වරුන්ගේ අවවාදය මෙයම වනුයේය00:42:38
2112017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-12-12 ආශ්‍රව දුරලීමට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සෝතාපත්ති අංග වැඩීම01:18:28
2122017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-02-28 (සිඝා ලෝවාද සුත්‍රය) ගිහි ජීවිතයේ වගකීම් සහ යුතුකම්00:40:45
2132017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-11-01 ධර්ම සාකච්චාව සහ දහම් පැන සාකච්චාව01:35:33
2142017/02/26Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2017-01-19 සම්මා දිට්ටිය පෙරටුකොට ගනිමින් දුක්ඛ නිරෝධය උදෙසා01:10:51
2152017/02/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-11-16 සසර ගමනට හේතු වන ආහාර වර්ග 4 සහ චතුරාර්ය සත්‍යය01:18:18
2162017/02/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-02-20 සිත මනා කොට පිහිටවූ කල, එපමණකින්ම සසර ජය ගනුයේය01:15:00
2172017/02/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-02-27 චතුරාර්ය සත්‍යය සහ නිවන01:07:14
2182017/02/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-01-01 සසර දුකින් මිදීමේ ඇරඹුම සත් පුරුෂ ඇසුරයි00:44:10
2192017/02/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2015-12-27 නූපන් ආශ්‍රව නූපදීමටත්, උපන් ආශ්‍රව දුරු කිරීමටත් මාර්ගය00:56:46
2202017/02/25Ven Pitigala Gunarathana Thero | 2016-02-28 දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය නුවණින් දුටු කල්හී (නවම් පෝය දේශනය)02:06:28
2212016/12/12ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ (2016-12-12)00:40:24
2222016/12/10සදහම් වැස්ස සීල භාවනා වැඩසටහන - පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ05:04:00
2232016/12/09Ven. Pitigala Gunarathna Thero - Day 1 Session 3 (Dhamma Deshana)01:20:17
2242016/12/09Ven. Pitigala Gunarathna Thero - Day 1 Session 2 (Dhamma Sakachcha)01:39:24
2252016/12/09Ven. Pitigala Gunarathna Thero - Day 1 Session 1 (Buddha Vandana)01:40:43
2262016/12/08සීල භාවනා වැඩසටහන 03 - පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ04:31:54
2272016/12/04සීල භාවනා වැඩසටහන 02 - පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ02:12:22
2282016/12/03සීල භාවනා වැඩසටහන 01 - පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ05:09:46
2292016/10/29Svarnamali Maha sa warnanava ස්වර්ණමාලී මහා සෑ වර්ණනාව01:30:01
2302016/10/15බාල පන්ඩිත සූත්‍රය01:17:32
2312016/10/08Ven.Pitigala Gunarathana Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 32- TV Didula00:53:48
2322016/09/23"හද සනසන බුදු සිසිලස" - Ven. Pitigala Gunarathana Thero01:43:10
2332016/08/07NETH FM Dharma Dakshina - උතුම් සංඝ රත්නය - පූජ්‍යපාද පිටිගල ගුණරතන හිමි00:57:01
2342016/05/07Ven Pitigala Gunarathana Thero - Awasana Sitha - RARE DHAMMA00:07:06
2352016/05/05Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Sowan Phalayata00:54:09
2362016/04/26Rev Pitigala Gunarathana Thero introduction to sathara sathipattana Zurich buddhist vihara02:58:17
2372016/04/19131_Pitigala Gunarathana Thero Dhamma Sakschcha Paris 10-04-201601:49:41
2382016/04/17130_Pitigala Gunarathana Thero_Introduction to Chathurarya Sathya01:37:51
2392016/03/01සාංඝික දානය මහත්ඵල මහානිශංස කරවන මූලික කරුණු ! Sanghika Danaya Mahathpala Karawana mulika karunu00:21:18
2402016/01/03118_ Ven Pitigala Gunarathana Thero_UnnabhaBrahmana_Sutta_03-01-201601:46:02
2412016/01/0158. Ven Pitigala Gunarathana Thero - Arahan Arahothi Namena - 6.30am20 June201500:52:59
2422016/01/0145. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 7.30pm06 May201500:51:35
2432016/01/0141. Ven Pitigala Gunarathana Thero - Dhathu Manasikaraya - 4am19 Apr201500:55:24
2442016/01/0115. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 10am04 Feb201500:52:48
2452015/12/31ධර්ම දේශනාව අසන අතරතුරම ප්‍රයෝගිකව දහම අත් දැකීම සදහා සුවිශේෂ ධර්ම දේශනාවක්00:56:38
2462015/12/07Ven Pitigala Gunarathana Thero at Manchester Ketumati Buddhist Vihara - UK on 05th December 201500:52:40
2472015/12/06114_ Ven Pitigala Gunarathana Thero_06-12-201500:58:05
2482015/10/21107_Sankara_Ven Pitigala Gunarathana thero_Stroud_UK_2015.10.19 (1)01:56:00
2492015/10/21107_දුකින් මිදීමේ ලෞකික වෑයම සහ ආර්ය ප්‍රතිපදාව_Ven Pitigala Gunarathana thero_Stroud_UK_2015.10.1901:09:30
2502015/10/01මෛත්‍රී භාවනාව 3 — පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින් වහන්සේ01:06:14
2512015/07/26පස් කඳෙහි අසාරය 1 — පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:58:52
2522015/06/25Sadaham sawana- සතිපට්ඨානය 15- Ven. Pitigala gunarathana swameen wahanse - From Internet00:56:10
2532015/06/25Sadaham sawana - සතිපට්ඨානය 12 - Ven. Pitigala gunarathana swameen wahanse - from internet01:01:52
2542015/06/25Sadaham sawana - සතිපට්ඨානය14 - Ven. Pitigala gunarathana swameen wahanse - From internet01:16:59
2552015/06/25Sadaham sawana -සතිපට්ඨානය13 - Ven. Pitigala gunarathana swameen wahanse - From Internet01:02:36
2562015/06/25Sadaham sawana -සතිපට්ඨානය 11 - Ven . Pitigala gunarathana swameen wahanse - From internet00:58:26
2572015/06/25Sadaham sawana - සතිපට්ඨානය 10 - Ven. Pitigala gunarathana swameen wahanse - From Internet00:57:53
2582015/06/25Sadaham sawana -සතිපට්ඨානය 09-Ven . Pitigala gunarathana swameen wahanse - from internet00:56:54
2592015/06/25Sadaham sawana - සතිපට්ඨානය 08 - Ven Pitigala gunarathana swameen wahanse - from Internet01:09:27
2602015/06/25Sadaham sawana - සතිපට්ඨානය 06 - Ven. Pitigala gunarathana swameen wahnse01:16:13
2612015/06/25Sadaham sawana - සතිපට්ඨානය 07 - Ven. Pitigala gunarathana swameen wahanse - from internet01:04:50
2622015/06/25Sadaham sawana-සතිපට්ඨානය-05.Ven. Pitigala gunarathana swameen wahanse - From internet01:01:20
2632015/06/25Sadaham sawana-සතිපට්ඨානය 04 -Ven. Pitigala gunarathana swameen wahanse -from internet01:12:48
2642015/06/25Sadaham sawana- සතිපට්ඨානය 03 -Ven Pitigala gunarathana swameen wahanse - from internet01:13:00
2652015/05/12Ven Pitigala Gunarathana Thero 2015 04 2205:34:12
2662015/04/302013 06 28 Ven Pitigala Gunarathana Thero01:00:39
2672015/04/302013 06 25 Ven Pitigala Gunarathana Thero00:58:37
2682015/04/04අප්‍රමාදය 1 — පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින් වහන්සේ01:02:03
2692015/04/032013 06 12 Ven Pitigala Gunarathana Thero00:56:48
2702015/03/01අනමතග්‌ග සංසාර, පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන හිමි, Ven. Pitigala Gunarathana, Anamatagga Samsara00:53:10
2712015/02/14සේල සෑ වන්දනාව 03 pitigala gunarathana thero01:08:42
2722015/02/02නිවන 2 — පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:55:05
2732015/01/04105. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 10pm12 June201401:56:35
2742015/01/0386. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 10am20 May201400:54:05
2752014/11/22Sadaham Sawana - Ven.pitigala Gunarathana Hamuduruwo00:52:07
2762014/11/19ආනාපානසති භාවනාව 1 — පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින් වහන්සේ01:06:10
2772014/09/19Dharma Desana by Ven. Pitigala Gunarathana in Bristol (part 5)00:00:37
2782014/09/19Dharma Desana by Ven. Pitigala Gunarathana in Bristol (part 4)00:12:36
2792014/09/19Dharma Desana by Ven. Pitigala Gunarathana in Bristol (part 3)00:15:00
2802014/09/19Dharma Desana by Ven. Pitigala Gunarathana in Bristol (part 2)00:15:00
2812014/09/19Dharma Desana by Ven. Pitigala Gunarathana in Bristol (part 1)00:15:00
2822014/09/07DHARMA DESHANA Ven Pitigala Gunarathana Thero | 07-09-201400:52:16
2832014/08/212013 03 21 Ven Pitigala Gunarathana Thero01:02:19
2842014/08/192013 03 30 | Ven Pitigala Gunarathana Thero00:58:46
2852014/07/072013 02 03 Ven Pitigala Gunarathana Thero00:48:17
2862014/06/122013 01 21 Ven Pitigala Gunarathana Thero00:58:52
2872014/05/272013 01 30 Ven Pitigala Gunarathana Thero01:05:38
2882014/05/252013 01 13 Ven Pitigala Gunarathana Thero00:56:38
2892014/03/29ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 2200:59:43
2902014/03/27ධර්ම දේශනාව | පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 2900:59:38
2912014/03/25140. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 08 Nov13 - Dhammavadi Sutta S.N00:55:34
2922014/03/2562. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 22 May13 - Channaovada Sutta00:49:08
2932014/03/2416. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 13 Feb13 - Ananda Sutta00:53:46
2942014/03/23235. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 2am26 Oct1300:51:56
2952014/02/08200. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 10am01 Sep1300:52:57
2962014/02/08191. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 10pm14 Aug1300:50:48
2972014/01/23161. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 2am02 Jul1300:53:23
2982014/01/23155. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 6.30pm26 Jun1300:51:59
2992014/01/22137. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 6.30am24 May13 (Full Moon Poya Day)00:54:08
3002014/01/2073. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 8am26 Mar13 - Full Moon Poya Day00:53:08
3012014/01/2072. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 12am25 Mar1300:56:39
3022014/01/1941. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 6.30pm04 Feb1300:39:08
3032014/01/1931. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 8am26 Jan13 - Full Moon Poya Day00:39:12
3042014/01/1928. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 4am25 Jan1300:51:44
3052014/01/1916. Ven Pitigala Gunarathana Thero - 3am16 Jan1300:45:40
3062013/12/319. Bhagawa Gunaya - 6.30pm09 May13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:55:03
3072013/12/311. Arahan Gunaya - 6.30pm01 May13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:56:01
3082013/12/309. Seelaya 3 - Fri9pm23 Aug13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:54:02
3092013/12/308. Seelaya 2 - Fri9pm09 Aug13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:57:30
3102013/12/307. Seelaya 1 - Fri9pm02 Aug13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:57:15
3112013/12/305. Danaya 4 - Fri9pm19 Jul13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:45:14
3122013/12/304. Danaya 3 - Fri9pm12 Jul13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:58:41
3132013/12/303. Danaya 2 - Fri9pm05 Jul13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:58:37
3142013/12/302. Danaya - 1 Fri9pm28 Jun13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:53:56
3152013/12/3010. Sukho Buddhanan Uppado - Fri9pm16 Aug13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:51:36
3162013/12/301. Dakkhina Vibhanga Sutta - Fri9pm21 Jun13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:57:50
3172013/09/1315. Day 11 Dhamma Discussion Thursday (Jun14th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:53:23
3182013/09/1313. Day 9 Dhamma Sermon Sunday (Jun10th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:11:05
3192013/09/1314. Day10 Dhamma Sermon Wednesday (Jun13th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:26:47
3202013/09/137. Day 5 Dhamma Sermon Wednesday (May30th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:26:48
3212013/09/138. Day 6 Dhamma Sermon Sunday A.M (Jun3rd 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:15:29
3222013/09/1312. Day 8 Dhamma Sermon Saturday (Jun9th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:01:54
3232013/09/1311. Day 7 Dhamma Sermon Wednesday (Jun6th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:19:35
3242013/09/139. Day 6 Dhamma Sermon Sunday P.M (Jun3rd 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:05:58
3252013/09/1310. Day 6 Dhamma Discussion Sunday P.M (Jun3rd 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:34:19
3262013/09/132. Day 2 Dhamma Sermon Friday (May25th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:35:31
3272013/09/136. Day 4 Dhamma Sermon Sunday (May27th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:16:41
3282013/09/133. Day 3 Pooja Saturday (May 26th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:21:26
3292013/09/135. Day 3 Dhamma Sermon Saturday (May26th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:12:22
3302013/09/131. Day 1 Dhamma Sermon Wednesday (May 23rd 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:54:46
3312013/09/134. Day 3 Meditation Saturday (May26th 2012) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:15:17
3322013/09/0208 cheewara ariyawansaya-ven pitigala gunarathana thero-අති පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සෙ01:14:20
3332013/08/0619. Dhamma Discussion 6 (13-09-2008) ධර්ම සාකච්චාව 6 - Ven Pitigala Gunarathana Thero02:01:08
3342013/07/19Sabbasawa Sutta Part-1600:50:02
3352013/07/19Sabbasawa Sutta Part-1500:55:07
3362013/07/18Sabbasawa Sutta Part-1401:01:34
3372013/07/18Sabbasawa Sutta Part-1300:49:53
3382013/07/14Sabbasawa Sutta Part-1200:43:56
3392013/07/14Sabbasawa Sutta Part-1101:18:04
3402013/07/141. Meditation Instructions 1 (භාවනා අනුශාසනා 1) - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:59:25
3412013/07/147. Meditation Instructions 7 (භාවනා අනුශාසනා 7) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:42:03
3422013/07/132. Meditation Instructions 2 (භාවනා අනුශාසනා 2) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:15:48
3432013/07/136. (Meditation Instructions 6 (භාවනා අනුශාසනා 6) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:20:44
3442013/07/135. Meditation Instructions 5 (භාවනා අනුශාසනා 5) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:32:11
3452013/07/133. Meditation Instructions 3 (භාවනා අනුශාසනා 3) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:31:07
3462013/07/134. Meditation Instructions 4 (භාවනා අනුශාසනා 4) - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:14:13
3472013/07/1322. Dhamma Discussion 9 (04-10-2008) ධර්ම සාකච්චාව 9 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:57:27
3482013/07/1318. Dhamma Discussion 5 (06-09-2008) ධර්ම සාකච්චාව 5 - Ven Pitigala Gunarathana Thero02:02:25
3492013/07/1324. Dhamma Discussion 11 (18-10-2008) ධර්ම සාකච්චාව 11 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:58:29
3502013/07/1320. Dhamma Discussion 7 (20-09-2008) ධර්ම සාකච්චාව 7 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:54:45
3512013/07/1316. Dhamma Discussion 3 (16-08-2008) ධර්ම සාකච්චාව 3 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:47:19
3522013/07/1323. Dhamma Discussion10 (11-10-2008) ධර්ම සාකච්චාව 10 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:32:19
3532013/07/1314. Dhamma Discussion 1 (02-08-2008) ධර්ම සාකච්චාව 1 - Ven Pitigala Gunarathana Thero02:02:58
3542013/07/1317. Dhamma Discussion 4 (30-08-2008) ධර්ම සාකච්චාව 4 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:56:30
3552013/07/1315. Dhamma Discussion 2 (09-08-2008) ධර්ම සාකච්චාව 2 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:58:52
3562013/07/1321. Dhamma Discussion 8 (27-09-2008) ධර්ම සාකච්චාව 8 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:37:23
3572013/07/1326. Samadi Bawana Sutta (15-10-2008) සමාධි භාවනා සූත්‍රය - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:46:15
3582013/07/1317. Saththattana Sutta Part 1 (13-08-2008) සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 1 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:09:08
3592013/07/1321. Devadaha Sutta (10-09-2008) දේවදහ සූත්‍රය - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:06:57
3602013/07/1320. Saththattana Sutta Part 4 (03-09-2008) සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 4 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:02:27
3612013/07/1318. Saththattana Sutta Part 2 (20-08-2008) සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 2 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:13:05
3622013/07/1324. Kamma Nidana Sutta Part 1 (01-10-2008) කම්ම නිධාන සූත්‍රය 1 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:07:24
3632013/07/1323. Nibbedika Sutta Part 2 (24-09-2008) නිබ්බෙදික සූත්‍රය 2 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:06:54
3642013/07/1319. Saththattana Sutta Part 3 (27-08-2008) සත්තට්ඨාන සූත්‍රය 3 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:02:01
3652013/07/1314. Avijja Sutta Part 1 (23-07-2008) අවිජ්ජා සූත්‍රය 1 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:51:20
3662013/07/1310. Sabbhasawa Sutta 10 සබ්බාසව සූත්‍රය 10 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:20:06
3672013/07/139. Sabbhasawa Sutta 9 සබ්බාසව සූත්‍රය 9 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:06:49
3682013/07/1325. Kamma Nidana Sutta Part 2 (08-10-2008) කම්ම නිධාන සූත්‍රය 2 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:53:44
3692013/07/1322. Nibbedika Sutta Part 1 (17-09-2008) නිබ්බෙදික සූත්‍රය 1 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:01:24
3702013/07/1315. Avijja Sutta Part 2 (30-07-2008) අවිජ්ජා සූත්‍රය 2 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:02:44
3712013/07/132. Sabbhasawa Sutta 2 සබ්බාසව සූත්‍රය 2 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:22:33
3722013/07/1316. Beeja Sutta (06-08-2008) බීජ සූත්‍රය - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:53:41
3732013/07/1313. Sabbhasawa Sutta 13 සබ්බාසව සූත්‍රය 13 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:06:59
3742013/07/1311. Sabbhasawa Sutta 11 සබ්බාසව සූත්‍රය 11 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:00:25
3752013/07/138. Sabbhasawa Sutta 8 සබ්බාසව සූත්‍රය 8 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:00:54
3762013/07/136. Sabbhasawa Sutta 6 සබ්බාසව සූත්‍රය 6 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:02:59
3772013/07/133. Sabbhasawa Sutta 3 සබ්බාසව සූත්‍රය 3 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:44:54
3782013/07/137 Sabbhasawa Sutta7සබ්බාසවසූත්‍රය7 Ven Pitigala Gunarathana Thero00:55:41
3792013/07/1312. Sabbhasawa Sutta 12 සබ්බාසව සූත්‍රය 12 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:53:57
3802013/07/135. Sabbhasawa Sutta 5 සබ්බාසව සූත්‍රය 5 - Ven Pitigala Gunarathana Thero01:00:52
3812013/07/134 Sabbhasawa Sutta4 සබ්බාසව සූත්‍රය 4 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:58:13
3822013/07/131. Sabbhasawa Sutta 1සබ්බාසව සූත්‍රය 1 - Ven Pitigala Gunarathana Thero00:58:10
3832013/06/15Sabbasawa Sutta Part-1001:11:02
3842013/06/1289. Ven Pitigala Gunarathana Thero 29p Jul1000:44:56
3852013/06/1265. Ven Pitigala Gunarathana Thero 18p May1000:47:19
3862013/06/1241. Ven Pitigala Gunarathana Thero 21p Mar1000:41:28
3872013/06/08Sabbasawa Sutta Part-0901:06:51
3882013/06/01Sabbasawa Sutta Part-0800:39:01
3892013/05/26Dharma Deshana | Ven Pitigala Gunarathana Thero01:01:24
3902013/05/20Ven Pitigala Gunarathana Thero01:04:19
3912013/05/13Sabbasawa Sutta Part-0700:38:08
3922013/05/04Sabbasawa Sutta Part-0601:11:47
3932013/04/12Sabbasawa Sutta Part-0501:08:46
3942013/04/10Sabbasawa Sutta Part-0400:57:01
3952013/04/05Sabbasawa Sutta Part-0300:44:02
3962013/04/011. Suthamaya Gnanaya (සුතමය ඥාණය) Ven Pitigala Gunarathana Thero 01 May1100:57:06
3972013/04/01Sabbasawa Sutta Part-0200:47:37
3982013/03/26154. Ven Pitigala Gunarathana Thero 3am03 Dec1200:55:07
3992013/03/26Sabbasawa Sutta Part-0101:09:26
4002013/03/26122. Ven Pitigala Gunarathana Thero 6am11 Oct1200:49:39
4012013/03/2642. Ven Pitigala Gunarathana Thero 6am16 Mar1201:06:38
4022013/03/2535. Ven Pitigala Gunarathana Thero 2am03 Mar1200:46:31
4032013/03/2522. Ven Pitigala Gunarathana Thero 6am28 Jan1200:53:36
4042013/03/2511. Ven Pitigala Gunarathana Thero 28a Mar1100:59:38
4052013/03/11180. Ven Pitigala Gunarathana Thero - Anna Sutta01:03:00
4062012/07/09Ven Pitigala Gunarathana Thero - Anna Sutta01:03:00
4072012/06/29Ven Pitigala Gunarathana Thero - Buddhist TV Dharma Desana00:55:00
4082012/06/13Ven. Pitigala Gunarathana Thero Youth Talk in January 200901:01:42
4092012/05/17Ven Pitigala Gunarathana Thero - The Buddhist TV Sinhala Dharma Desana01:02:03
4102012/05/10Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-05-04 Part 3 of 300:18:27
4112012/05/09Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-05-04 Part 2 of 300:30:18
4122012/05/09Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-05-04 Part 1 of 300:30:18
4132012/05/05Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-05-02 Part 3 of 300:20:00
4142012/05/05Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-05-02 Part 2 of 300:30:18
4152012/05/05Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-05-02 Part 1 of 300:30:19
4162012/05/04Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-27 Part 1 of 300:30:19
4172012/05/04Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-27 Part 2 of 300:30:18
4182012/05/03Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-27 Part 3 of 300:23:47
4192012/05/03Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-20 Part 3 of 300:23:30
4202012/05/03Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-20 Part 2 of 300:30:18
4212012/05/02Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-20 Part 1 of 300:30:18
4222012/05/02Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-25 Part 3 of 300:11:31
4232012/05/02Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-25 Part 2 of 300:30:18
4242012/04/27Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-25 Part 1 of 300:30:18
4252012/04/20Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-18 Part 1 of 300:30:19
4262012/04/20Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-18 Part 2 of 300:30:18
4272012/04/19Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-18 Part 3 of 300:20:40
4282012/04/18Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-13 Part 1 of 300:30:19
4292012/04/18Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-13 Part 2 of 300:30:18
4302012/04/18Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-13 Part 3 of 300:17:29
4312012/04/12Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-11 Part 1 of 300:30:18
4322012/04/12Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-11 Part 2 of 300:30:18
4332012/04/12Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-11 Part 3 of 300:11:56
4342012/04/08Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-06 Part 4 of 400:26:14
4352012/04/07Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-06 Part 3 of 400:30:18
4362012/04/07Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-06 Part 2 of 400:30:19
4372012/04/07Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-06 Part 1 of 400:04:48
4382012/04/07Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-04 Part 300:13:13
4392012/04/06Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-04 Part 200:30:18
4402012/04/05Ven. Pitigala Gunarathana Thero - Calgary - Dhamma Talk 2012-04-04 Part 100:30:18
4412012/03/25Bawanawa Anapanasathi Ven Gunaratha thero01:06:10
4422011/10/26Pitigala Gunarathana Thero - 2011 02 20 Bana Part 100:30:00
4432011/10/15Pitigala Gunarathana Thero-2011-2-21 Bana - Part 2.mpg00:32:24
4442011/10/15Pitigala Gunarathana Thero-Uduwap Poya Bana 2010-Part 2.mpg00:27:56
4452011/10/15Pitigala Gunarathana Thero-Uduwap Poya Bana 2010- Part 1.mpg00:40:31
4462011/10/12Pitigala Gunarathana Thero-2011-2-21 Bana - Part 1.mpg00:29:35
4472011/05/26Ven. Pitigala Gunarathana & Ven. Worapont, May 201101:02:17
4482011/05/26Ven. Pitigala Gunarathana, May 201100:31:13

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.