බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/15දැන් ඉන්න කෙල්ලො දන්නෙ ෆෝන් ඔබන්න ඉතරයි Borelle kovida thero Bana 201900:11:29
22019/07/14අසුරයෝ එක්ක යුද්ධ කරලා සක්‍රදෙවියන්ට පැනලා දුවන්න වුන හැටි ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපුරු කතාව00:17:03
32019/07/12Ven Borelle Kowida Thero Sathi Pinkama 2019 07 0900:51:49
42019/07/06Boralle kovida himi ඔබගෙ පෙම්වතිය පෙම්වතා ගෙ ගතිගුණ හදුනාගමු00:03:17
52019/07/04පුජ්ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2019:06 26 ව්‍යාපාර ආදායම අඩු නම් කළ යුත්තේ කුමක්ද? සදහම් ධර්ම දේශණාව00:53:29
62019/06/29 Ven Borelle Kovida Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:56:14
72019/06/29Ven. Boralle Kovida Thero 2019-06-2900:49:36
82019/06/29මංගල කියන නමෙහි සැබෑ තේරුම Borelle Kovida thero Bana 201900:10:22
92019/06/29Ven boralle kovida himi බන01:40:20
102019/06/28ව්‍යාපාර ආදායම් අඩු නම් කල යුත්තේ කුමක්ද Ven. Borelle Kovida thero (2019 - 06 - 27)00:53:40
112019/06/27මංගල කියන නමෙහි සැබෑ තේරුම Borelle Kovida thero Bana 201900:10:22
122019/06/27Ven Boralle Kovida Thero 2019-06- 2601:00:00
132019/06/26තරුණයෙකුට, තරුණියකට දියුණු වීමට අවශ්‍ය කරුණු Ven. Borelle Kovida thero (2019 - 06 - 25)00:49:30
142019/06/26Ven Boralle Kovida Thero 2019-06-2500:47:06
152019/06/25පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි2019 06 19පොල් කීයකින් මැස්සෙක් පසාරු කළ අකුසලයේ විපාකයට උල තැබූ ස්වාමීන්00:48:29
162019/06/21Boralle Kovida Thero - රාහූලෝවාද සුත්‍රය - Rahulovada Sutta -බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:43:36
172019/06/20පොල් කීරකින් මැස්සෙක් පසාරු කළ අකුසලයේ විපාකයට උල තැබූ ස්වාමින්වහන්ස Borelle Kovida thero 2019-6-1900:48:41
182019/06/18Ven. Boralle Kovida Thero 2019-06-1800:42:17
192019/06/11Ven Borelle Kovida Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:59:22
202019/06/11Ven Borelle Kovida Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:49:01
212019/06/08පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි2019 06 06නිරායුධ සත්වයින්ට හිරිහැර කිරීමේ මහා විපාක බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකා00:53:58
222019/06/07නිරායුධ සත්වයෙක්ට හිරිහැර කිරීමේ මහා විපාක (2019 - 06 - 06) පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:53:58
232019/06/07Ven. Boralle Kovida thero 2019-06- 0700:45:46
242019/06/01දිව්‍යලෝකයේ දෙවි අසුර යුද්ධය ඇතිවූ හැටි ගැන boralle kovida himi ගේ අපූරු දේශණාව00:15:53
252019/05/29Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-12-08 | Ven Borelle Kovida Thero01:03:17
262019/05/19පූජ්‍යපාද බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2019 05 18 වෙසක් පෝදා දෙරණාභිවන්දනා ධර්ම දේශනාව දෙරණ ටීවි විකාශනයකි00:54:03
272019/05/17අම්මා නාන එක වීඩියෝ කරපු පොඩි එකා Borelle kovida thero bana 201900:17:18
282019/05/13සිත දමනය කිරීම Ven. Boralle Kovida Thero 2019-05-1300:46:15
292019/05/10බිත්තියට කණුවලට හේත්තු වෙලා බණ අහන උපාසක අම්මලා ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපුරූ කතාව00:13:11
302019/05/07Ven Borelle Kovidha Thero 2019 ,05 04 17 00 The Buddhist TV බොරැල්ලේ කෝවිධ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන00:51:56
312019/05/05Boralle Kovida Thero - පන්සිල් - Pansil - බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:49:06
322019/05/03පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2019 05 02 කයෙන් මෛත්‍රී කිරීමේ ආනිසංස බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:58:21
332019/05/03Ven. Boralle Kovida Thero 2019-05-0300:40:44
342019/05/03කයෙන් මෛත්‍රී කිරීම (2019 - 05 - 02) පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:58:39
352019/05/02Ven. Boralle Kovida Thero 2019-05-0200:48:28
362019/05/01Ven Boralle Kovida Thero - සීවලී මහා රහතන් වහන්සේ00:44:24
372019/04/28Borelle Kovida Thero - Dharmasanaya - 2019-04-2400:39:25
382019/04/19Borelle Kovida Thero - Dharmasanaya - 2019-04-1700:40:45
392019/04/13පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2019 04 12 pujya Borelle kovida Himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:57:38
402019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:58:15
412019/04/13Boralle Kovida Thero - බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Rag - නවක වදය00:51:34
422019/04/12Ven Borelle Kovidha Thero 2019 04 12 23 00 The Buddhist TV බොරැල්ලේ කෝවිධ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්01:03:37
432019/04/12Borelle Kovida Thero - Dharmasanaya - 2019-04-1000:39:42
442019/04/11අවුරුදු ධර්ම දේශනාව Ven. Boralle Kovida Thero 2019-04-1100:48:30
452019/04/08කුල්ල ගැන නොදැන නටන කුලු නැටුමට boralle kovida him 200:10:41
462019/04/05පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවින්ද හිමි2019 04 02 Pujya Borelle Kovida Himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:41
472019/04/032019 - 04 - 02 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:49:50
482019/04/03Ven. Boralle Kovida Thero 2019-04-0200:46:22
492019/03/28Borelle Kovida Thero - Dharmasanaya - 2019-03-2700:40:43
502019/03/25හිඟාකාපු මහාචාර්‍යවරයා ගැන කෝවිද හිමි කිව්ව අපූරු කතාව Borelle kovida Himi Bana 201900:06:57
512019/03/19පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2019 03 18 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා බැතිබර විකාශනයකි00:52:34
522019/03/19Ven. Boralle Kovida Thero 2019-03-1900:51:13
532019/03/19මතකය අඩු වෙන්න නින්ද බලපාන්නේ කෙසේද |ASAPUWA 2019 02 03| Borelle Kovida Thero00:38:35
542019/03/19Boralle Kovida Thero-බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි-Diyunuwa -දියුණුව00:39:39
552019/03/192019 03 18 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවින්ද හිමි ven Borelle kovIda Himi සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාව00:46:39
562019/03/182019 - 03 - 18 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:52:50
572019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:47:44
582019/03/16Ven. Boralle Kovida Thero 2019-03-1600:39:14
592019/03/06වහින වෙලාවටත් බෝධින් වහන්සේ දෝවනය කරන මෝඩයෝ ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:16:01
602019/03/03Borelle Kovida Thero -Pansil Maluwa 2019-03-0301:31:15
612019/03/01ටොෆිය කන විදියට මිනිස්සු හඳුනාගන්නා හැටි Borelle kovida thero bana 201900:10:28
622019/02/272019 - 02 - 23 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:53:54
632019/02/26හාමුදුරුවෝ ඉස්සරහා නොදන්න ෆෝන් එක ඔබන්න ගිහින් රියදුරාට වෙච්ච දේ boralle kovida himi bana deshana00:12:07
642019/02/23boralle kovida himi bana දකුණු පලාතේ ගං වතුර ආධාර වතුර බෝතල් හොරාකෑ අය ගැන කිව්ව කතාව00:14:50
652019/02/22බලය Ven. Boralle Kovida Thero 2019-02-200:45:23
662019/02/20ලව් කරලා අඬන කෙල්ලන්ට කිව්ව කතාව Borelle kovida thero Sinhala bana 201900:11:01
672019/02/14boralle kovida himi bana.කෝටි 20 මැෂිම පිලිකා රෝහලට පූජා කරපු වෙලාවේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කිව්ව කතාව00:10:14
682019/02/10kovida himi bana.ටොෆිය කන විධිය අනුව යාලුවා මොන වගේද? bana deshana00:08:30
692019/02/09Borelle Kovida Thero - Dharmasanaya - 2019-02-0600:55:53
702019/02/06චිත්‍ර ගෘහපතිතුමා එනකොට මහා මල් වැස්සක් වැටෙන්න ගත්තා.එදා 84000ක් ධර්මාවබෝධය ලැබුවා00:41:21
712019/02/03දැන් ඉන්න තරුණ ලමයි කරන හොඳ වැඩක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව කතාව00:13:52
722019/02/03නන්දාමාලනී සහ අමරදේවයන් ගැන කෝවිද හිමි කිව්ව කතාව Borelle kovida thero Bana 201900:10:29
732019/02/02Ven Borelle kovida Thero 2019 01 29 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:54:31
742019/02/01Borelle Kovida Thero - Dharmasanaya - 2019-01-3000:40:06
752019/01/31දානයේ වටිනාකම සහ නිතර බණ ඈසිමට පුරුදු වෙමු.. Ven. Boralle Kovida Thero00:04:32
762019/01/302019 - 01 - 29 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:54:36
772019/01/30AC කාමරයක බර ගානක් වටිනා ඇඳක නිදාගන්න හැදුවත් නින්ද යන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ 30-01-201900:39:11
782019/01/29Ven. Boralle Kovida Thero 2019-01-2900:51:12
792019/01/29Ven boralle kovida thero කලින බන00:55:07
802019/01/23සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Boralle Kovida Thero 2019-01-2300:46:13
812019/01/22ළමයි ඉන්න එක දුකක්ද සැපක්ද?boralle kovida himi dharma deshana00:12:46
822019/01/20Ven Borelle Kovidha Thero - 2019.01.20 - 08.00 බොරැල්ලේ කෝවිධ ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:56
832019/01/13වට් පපා දිස්.දිස් පුතා කොස් .එංගලන්තෙන් ආ පුතාට තාත්තා කරපු දෙයක් boralle kovida himi bana00:14:22
842019/01/08Sadaham sawana - මේ ධර්ම දේශණය අසන්න? - පූජණීය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:09
852019/01/06Boralle Kovida Thero 2019-01-0600:49:58
862019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:51:48
872019/01/02වැසිකිලියට ගිහිල්ලා සිංදු කියන අය ගැන කිව්ව අපුරූ කතාව boralle kovida himi bana00:11:52
882019/01/02Ven Boralle Kovida Thero - සීවලී මහ රහතන්වහන්සේ00:44:25
892019/01/01නව වසරේ සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Boralle Kovida Thero 2019-01-0100:48:17
902018/12/30Ven. Boralle Kovida Thero 2018-12-3000:48:37
912018/12/28ජීවිතය දිනන්න ආසද නැත්නම් පරදින්න ආසද බොරැල්ලේ කෝවිද හිමියන්ගෙන් බණ අහමු00:57:49
922018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:49:28
932018/12/26Boralle Kovida Thero 2018-12-2600:49:30
942018/12/26කොලොන්නාවේ පොඩි කොලුවෙක් නිසා boralle kovida himiට වෙච්ච අපූරු සිදුවීමක් ගැන කිව්ව කතාව00:17:22
952018/12/26ධර්මය දේශණාව - බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි01:08:45
962018/12/25ඥාතීන්ට සංග්‍රහ කිරීම Ven. Boralle Kovida Thero 2018-12-2500:46:35
972018/12/212018 - 12 - 21 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:58:42
982018/12/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Boralle Kovida Thero 2018-12-2000:49:56
992018/12/192018 - 12 - 19 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:57:59
1002018/12/18Ven Boralle Kovida Thero - සැප පිණිස පවතින බුදු උපත00:45:32
1012018/12/18ආකල්ප - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Boralle Kovida Thero 2018-12-1800:52:00
1022018/12/18ජීවිතේ ගැන ඉගෙන ගන්න බොරැල්ලේ කෝවිද හිමිගෙන් තවත් ධර්ම දේශනාවක්00:46:23
1032018/12/17බයිට් එකට හදලා තිබුන සුදුළුුණු දානෙට බෙදලා වෙච්ච දෙයක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:12:37
1042018/12/162018 - 12 - 16 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:52:39
1052018/12/15සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Boralle Kovida Thero 2018-12 -1500:47:12
1062018/12/06කැළණි පන්සලේ නිදාගතපු මනුස්සයෙකුට වෙච්ච දෙයක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:11:19
1072018/12/032018 - 12 - 02 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:53:09
1082018/12/02Ven. Boralle Kovida Thero 2018-12-0201:08:41
1092018/12/01Ven Boralle Kovida Thero - ලොව ලොකුම සැපය00:45:32
1102018/11/252018 - 11 - 25 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:56:36
1112018/11/24කළයුතු වැඩ නොකළයුතු වැඩ - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Boralle Kovida Thero2018-11-2400:48:46
1122018/11/222018 - 11 - 21 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:49:24
1132018/11/21උපාසක අම්මා උණු උණු ආප්ප දානෙට ගෙනල්ලා වෙච්ච වැඩක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:14:32
1142018/11/21කාටත් කරදරයක් නැති ජීවිතයක් Ven. Boralle Kovida Thero 2018 -11 -2100:47:47
1152018/11/212018 - 11 - 20 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven Borelle Kovida thero00:53:14
1162018/11/20පවට පොලඹවන අය ඇසුරු නොකරන්න Ven.Boralle Kovida Thero 2018-11-2000:48:33
1172018/11/16මදය හෙවත් මත්වීම පිළිබඳව -සුරාවෙන් මත් වෙනවට වඩා භයානක මත් වීම් 27 ක් 11-11-201800:45:34
1182018/11/10කතරගම පාරේ ඉන්න අලිය නිසා boralle kovida himi ට වෙච්ච අපූරු දෙයක් ගැන කිව්ව කතාව00:10:11
1192018/11/10Ven Borelle Kovidha Thero Dharma Deshana Japan01:40:20
1202018/11/092018 - 11 - 09 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි - Ven. Borelle Kovida thero00:48:38
1212018/10/30අයාලේ යන බල්ලා සහ මංගල ඇතා ගැන කිව්ව අපූරු කතාව.boralle kovida thero bana00:13:16
1222018/10/25Sadaham sawana - මේ ධර්ම දේශණය අසන්න? - පූජණීය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:13
1232018/10/242018 10 23 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි Ven Borelle Kovida thero00:42:35
1242018/10/19කට හොඳනැති ගෑණුන්ට boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:10:25
1252018/10/19Ven Boralle Kovida Thero 2018092600:46:04
1262018/10/10බෙරේ වංගෙඩියට කියපු නියම කතාව boralle kovida thero bana deshana00:11:09
1272018/10/062018 - 10 - 06 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි Ven Borelle Kovida thero00:54:01
1282018/10/042018 අති පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන්වහන්සේ00:46:23
1292018/10/03ජීවිත කාලයටම කිසිම ලෙඩක් හැදුනේ නැහැ, කිවිසුමක් වත් ගියේ නැහැ.- බක්කුල මහාරහතන් වහන්සේ00:39:54
1302018/10/03උපන් දිනයදා කේක් එකේ ගහපු ඉටිපන්දම් නිවන අයට කිව්ව අපූරු කතාව.boralle kovida himi bana00:12:40
1312018/09/292018 - 09 - 26 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි Ven Borelle Kovida thero00:49:20
1322018/09/252018.අති පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:49
1332018/09/21කෝවිද හාමුදුරුවෝ ත්‍රීවිල් එකේ යන ගමන් කරපු පරීක්ෂණය. boralle kovida himi බණ දේශණාව00:11:26
1342018/09/18පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2018 08 23 Ven Borelle Kovida thero00:49:16
1352018/09/18පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2018 08 22 Ven Borelle Kovida thero00:41:40
1362018/09/17පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2018 08 20 Ven Borelle Kovida thero00:54:58
1372018/09/13ළිඳෙන් වතුර ගන්න ගන්න තමයි වතුර උනන්නේ..ඒ වගේ දන් දෙන්න දෙන්න තමයි ලැබෙන්නේ - සීවලී මහා රහතන් වහන්සේ00:39:18
1382018/09/12පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2018 07 04 Ven Borelle Kovida thero00:47:23
1392018/09/12පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2018 06 88 Ven Borelle Kovida thero00:50:58
1402018/09/12පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි 2018 06 26 Ven Borelle Kovida thero00:51:01
1412018/09/10සුරූපී අන්ධ තරුණියගෙන් අමුතු අල්ලසක් ඉල්ලූ වෛද්‍යවරයෙකු ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:10:49
1422018/08/31හාමුදුරුවන්ගේ රියදුරාගේ කෙල්ල කෝල් කරලා වෙච්ච දෙයක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:12:09
1432018/08/26Ven. Boralle Kovida Thero 2018082500:51:33
1442018/08/26Ven. Boralle Kovida Thero 20180824B01:15:00
1452018/08/26Ven. Boralle Kovida Thero 20180824A00:56:56
1462018/08/26මිනිහට ආයුශ ලැබුන හැටි-වයසට යන්න කලින් දැනගතයුතු දේවල් 10-බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:14:31
1472018/08/23පිගානේ උඩින් පඩික්කම තියලා දානේ පිලිගැන්වූ තරුණයෙක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:15:40
1482018/08/21Sadaham sawana - අම්මා යනු කවුද? - පූජණීය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:29
1492018/08/20boralle kovida himi00:04:49
1502018/08/19Ven. Boralle Kovida Thero 20180817A00:49:16
1512018/08/19Ven. Boralle Kovida Thero 2018081700:46:04
1522018/08/16පොඩි කොලුවෙක් බක්මහේ දත් ගැන boralle kovida හාමුදුරුවන් ලොප් වෙන්න අහපු අපූරු ප්‍රශ්ණය00:12:29
1532018/08/13Ven. Boralle Kovida Thero 2018081200:51:11
1542018/08/09Ven Borelle Kovidha Thero - 2018.08.09 - 02.00 බොරැල්ලේ කෝවිධ ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:50:35
1552018/08/08කිසිම දෙයක් මගේ කියල ඇත්තේ නැහැ..තමාට තමා වත් නැතුව අසරණව වාසය කරනවා-රට්ටපාල මහා තෙරුන්ගේ කථාව00:40:48
1562018/08/07දුවගේ මගුලට රත්‍රන් වැසිකිලියක් දුන්න තාත්තා ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:10:50
1572018/08/02කතා කරන සැලලිහිනියා කෝවිද හිමිට කිව්ව අපූරු කතාව boralle kovida thero bana00:12:55
1582018/07/24බණ අහන්න ගිය උපාසක ඇත්තෙක්ට වෙච්ච දෙයක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව කතාව. sinhala bana00:15:28
1592018/07/21Ven Boralle kovida Thero 2018 05 29 ven Dodam pahala Rahula Thero01:13:19
1602018/07/19ඇමතිගේ ඔලුවට ජරා කල කාක්කට වෙච්ච දෙයක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව. sinhala bana00:10:06
1612018/07/13Ven. Boralle Kovida Thero 2018 -07-1300:50:45
1622018/07/11බෙහෙත් නොදුන්නත් දැක්කත් සනීප වෙන දෝස්තරලා ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:10:04
1632018/07/05borelle kovida himi bana. ගුරු පූජාවට ඇගිලි කැපූ අංගුලිමාල.ජයමංගල ගාථා 4 වන ගාථාවේ තේරුම00:02:51
1642018/07/03කුල්ල ගැන නොදැන නටන කුලු නැටුමට boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:10:41
1652018/06/29එදා වගේම අදත් ඉන්න චිංචිමානවිකාවෝ.ජයමංගල ගාථා.පස්වන ගාථාවේ තේරුම.boralle kovida thero00:04:22
1662018/06/19Ven Boralle kovida Thero sumudura dharma desanawa00:46:23
1672018/06/19අපේ එකා මූඩියෙන් එකක් ගහලා එහෙමනම් රා බිව්ව නාලාගිරි කොහොමද? boralle kovida himi bana00:06:30
1682018/06/17ආලවක යකාටත් යකා නැග්ග කේලම.ජයමංගල ගාථා.දෙවන ගාථාව තේරුම- boralle kovida himi bana00:07:31
1692018/06/17මහානුභාව සම්පන්න ජයමංගල ගාථාවල තේරුම-පළමු ගථාව. boralle kovida thero bana00:10:07
1702018/06/11ඉස්කෝලේ ඇරුනම කියන"යෝවධතම්පව රෝමණුජේසූ"ගාථාවේ නිධාන කතාව ගැන boralle kovida himi බණ දේශණාව00:25:18
1712018/06/07Sadaham sawana - කාය වචී මනෝ කර්මයන් දුරුකරමු - පූජණීය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:00
1722018/06/02බිව්වට පස්සේ හැදෙන බඹර,ගිරා ,සිංහ,බලු ,කබර පදම ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතා00:13:43
1732018/05/31Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-04-14 | Ven Borelle Kowida Thero01:04:34
1742018/05/30Ven Boralle kovida Thero 2018 05 29 ven Dodam pahala Rahula Thero sirasa TV sumudura dharma katikawa01:13:19
1752018/05/29ශ්‍රී දළදා මාලිගාව ගැන boralle kovida himi කියූ කවදාවත් නොඇසූ ඉතා වටිනා බණ දේශණය.00:13:46
1762018/05/20අසූචී තවරගතපු ඌරගේ සහ කේෂර සිංහයාගේ සටනට වෙච්ච දේ ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:11:49
1772018/05/14නන්දසේන රත්නපාල පොතක් ලියන්න ගිහින් වෙච්ච දෙයක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:15:39
1782018/05/07යාලු වෙලා අඬන කොල්ලෝ කෙල්ලොන්ට boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:12:45
1792018/05/02සදාතනික ආදරයේ රහස කුමක්ද? - බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි Ven Boralle Kovida Thero00:23:23
1802018/05/01බලෙන් නතරකරලා බලෙන්ම කවන ලංකාවේ පුදුම දන්සල් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:14:12
1812018/04/29පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේගේ - සිරි වෙසඟේ පවුල් සහජීවනය Ven Boralle Kovida - Family Peace00:04:46
1822018/04/24පරණ පිනක් කඩා ගෙන වැටුන ජනපතිගේ ලැබීම ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:12:46
1832018/04/17ඡත්ත මානවක ගාථාවල නිධාන කතාව Most Ven Boralle Kovida Thero 26 11 201600:52:59
1842018/04/15දකුණු පලාතේ ගං වතුර ආධාර වතුර බෝතල් හොරාකෑ අය ගැන boralle kovida himi කිව්ව කතාව00:14:53
1852018/04/08වනාතමුල්ලේ තරුණයෙක් කරපු දෙයක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:11:53
1862018/04/05Ven Boralle Kovida Thero 2018-04-0500:49:59
1872018/04/03කෝටි 20 මැෂිම පිලිකා රෝහලට පූජා කරපු වෙලාවේ වෙච්ච දෙයක් ගැන boralle kovida himi කිව්ව කතාව.00:10:09
1882018/03/27ටොෆිය කන විධියෙන් යාලුවා මොන වගේද කියලා බලාගන්න හැටි ගැන boralle kovida himi කිව්ව අපූරු කතාව00:08:28
1892018/03/26Ven Boralle Kovida Thero 2018-03-2500:51:50
1902018/03/18Ven Boralle Kovida Thero 2018-03-1700:58:45
1912018/03/17Ven Boralle Kovida Thero 2018-03-1700:45:09
1922018/03/15මේ රටේ උදේ නැගිට්ට ගමන් කොච්චර බොරු, කේළම්, හිත රිදෙන වචන කියනවද Ven Boralle Kovida Thero 14-03-201800:37:54
1932018/03/14Ven Boralle Kovida Thero 2018-03-1400:50:10
1942018/03/08Ven Boralle Kovida Thero 2018-03-0700:49:02
1952018/02/18Ven Boralle Kovida Thero 2018-02-1800:44:45
1962018/02/13දුකට හේතුව තියෙන්නේ කාගෙවත් ළඟ නෙමෙයි තමන් ළඟමයි Ven Boralle Kovida Thero 11-02-201800:42:17
1972018/02/11Ven Boralle Kovida Thero 2018-02-1100:41:22
1982018/02/08Ven Boralle Kovida Thero 2018-02-0800:45:53
1992018/02/02Ven Boralle Kovida Thero 2018-02-0200:50:39
2002018/01/27Ven Boralle Kovida Thero 2018-01-2700:46:29
2012018/01/26Ven Boralle Kovida Thero 2018-01- 2500:51:28
2022018/01/15Borelle Kovida himi - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:03:11
2032018/01/08සතර බ්‍රහ්ම විහරණ වඩමු Ven Boralle Kovida Thero 08-01- 201800:40:19
2042018/01/01දුරුතු පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව Ven Boralle Kovida Thero 01- 01- 201700:51:59
2052017/12/20Dharma deshanawa ven Boralle kovida Thero00:54:57
2062017/12/20Ven Boralle Kovida Thero 17-12-201700:54:29
2072017/12/18Ven. Boralle Kovida Thero 18-12- 201700:49:17
2082017/12/09Buddhist TV dharma deshanawa ven boralle kovida thero 2017 12 0900:43:41
2092017/12/09Ven. Boralle Kovida Thero 2017-12- 0900:43:41
2102017/11/29සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Boralle Kovida thero 29-11-201700:43:03
2112017/11/26සතර සංග්‍රහ වස්තූන් Ven. Boralle Kovida Thero 2017-11- 2600:47:57
2122017/11/16Damsak Nada 2017-11-11 Boralle Kovida Thero00:41:53
2132017/11/11උසස් තැන් වල ඉන්න අයගේ ඉඳල රටේ හිඟන්නා පවා දැන් බොරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ.Boralle kovida thero 11-11-1700:39:21
2142017/11/10Ven. Boralle Kovida Thero 10-11-201700:45:23
2152017/10/29Ven. Boralle Kovida Thero 29-10-201700:55:02
2162017/10/05Dhamma Desana by Borelle Kovidha Thera at the house of Mr & Mrs Nihal & Sujatha Hewawaladanage House00:52:26
2172017/08/21Ven. Boralle Kovida Thero 21- 08- 201700:50:27
2182017/08/06අරටුව සොයන මිනිසා Ven. Boralle Kovida Thero 06- 08- 201700:45:31
2192017/08/06Ven. Boralle Kovida Thero 06- 08- 201700:50:00
2202017/08/01Ven Boralle Kovida Thero 01- 08- 201700:51:10
2212017/06/28Ven. Boralle Kovida Thero 2017 06 2700:57:08
2222017/06/15තරුණ මදය පිළිබඳව Ven Boralle Kovida Thero sirsa damsak nada 11 06 201700:44:57
2232017/06/13කය නම් අසාරය00:36:46
2242017/06/08Ven Boralle Kovida Thero 2017 05 1100:46:10
2252017/06/03Ven Boralle Kovida Thero Vesak Poya Oman 2017 05 1001:04:24
2262017/05/30Ven Boralle Kovida Thero 2017 05 0900:55:07
2272017/05/28Boralle Kovida Thero 2017 05 06 Part 200:29:35
2282017/05/28Boralle Kovida Thero 2017 05 0501:03:04
2292017/05/23Ven Borelle Kovidha Thero| Nāgha Sutra Deshana00:50:04
2302017/05/15ජිවිතයට අරැතක් 05 පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:01:03
2312017/05/15ජිවිතයට අරැතක් 04 පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:04:31
2322017/05/15ජිවිතයට අරැතක් 03 පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:32:28
2332017/05/15ජිවිතයට අරැතක් 01 පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි00:32:27
2342017/05/01Sadaham sawana -චන්දූපම සුත්‍රය - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමින් වහන්සේ00:53:08
2352017/04/27Ven. Boralle Kovida Thero 2017 04 2700:48:53
2362017/04/14Ven Boralle Kovida Thero 2017 04 1400:57:30
2372017/04/13Ven. Boralle Kovida Thero 2017 04 1300:47:14
2382017/04/112017 04 10 Ven Boralle Kovida Thero01:02:06
2392017/04/04Ven Boralle Kovida Thero 04- 04- 201700:45:54
2402017/03/29Sadaham sawana - ජලයට ඇති සතර බියකරු බව - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:56
2412017/03/27තුලනය කිරීමට නොයන්න Ven Boralle Kovida Thero 27- 03-201700:51:12
2422017/03/26Ven Boralle Kovida Thero 26-03-201700:45:12
2432017/03/17දක්ෂ මාලාකරුවා Ven Boralle Kovida Thero 17-03-201700:51:17
2442017/03/16Sadaham sawana - භය සහ ලජ්ජාව - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:18
2452017/03/15සොරකම Ven Boralle Kovida Thero 15- 03-201600:46:22
2462017/03/11ධර්ම දේශනය : පුජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමි (2017 පෙබරවාරි 12 වන දින)00:59:15
2472017/03/11කාමතෝ ජායතී සෝකෝ Ven Boralle Kovida Thero 11-03-201700:51:57
2482017/03/10Pansil Maluwa | Borelle Kovidha Himi - 2017.03.0501:17:44
2492017/03/05Borelle Kowida Thero - Pansil Maluwa 2017-03-0501:18:57
2502017/03/01Sadaham sawana - කාමය යනු - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:51
2512017/02/28Ven Boralle Kovida Thero - 2017-02-28 | කාමයේ ආදීනව00:50:07
2522017/02/22Ven Boralle Kovida Thero - 2017-02-21 | චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රය00:51:10
2532017/02/15Ven Boralle Kovida Thero - 2017-02-14 | පහරාද සූත්‍රය00:50:13
2542017/02/14Sadaham sawana - පහරාද සුත්‍රය - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:08
2552017/02/13කල්‍යාන මිත්‍රයා Ven Boralle Kovida Thero 13-02-201700:57:19
2562017/02/01Ven Boralle Kovida Thero - 2017-01-31 | මැටි බඳුනක් වන් ශරීරය00:47:36
2572017/01/22වීර්‍ය්ය Ven Boralle Kovida Thero 22-01-201700:49:15
2582017/01/17Sadaham sawana - චන්දුපම සුත්‍රය.- පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමින් වහන්සේ00:51:21
2592017/01/08Borelle Kowida Thero - Pansil Maluwa 2017-01-0800:57:36
2602017/01/08Sadaham sawana - බුදුන් වහන්සේ - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමින් වහන්සේ00:54:07
2612017/01/02Boralle Kovida Theo 02-01-201600:46:52
2622016/12/17අවවාදය Ven Boralle Kovida Thero 11-12-201600:47:53
2632016/12/17මෛත්‍රිය Ven Boralle Kovida Thero 17-12-201600:49:58
2642016/12/13උඳුවප් පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව Ven Boralle Kovida Thero 13-12-201600:53:40
2652016/11/30Sadaham sawana- කාමච්ඡන්දය - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:17
2662016/11/30කාමච්ඡන්ද නීවරණය Ven Boralle Kovida Thero 30-11-201600:43:15
2672016/11/27ඡත්ත මානවක ගාථාවල නිධාන කතාව Most Ven Boralle Kovida Thero 26-11-201600:52:59
2682016/11/23තපස හෙවත් පාලනය Most Ven Boralle Kovida Thero 23-11-201600:46:20
2692016/11/11දුක් කතා Ven Boralle Kovida Thero 11- 11 -201600:48:21
2702016/10/22සමනානංච දසසනං ඒතං මංගල මුත්තමං Most Ven Boralle Kovida Thero 22-10-201600:52:55
2712016/10/10ඇවිදින කනත්ත Ven Boralle Kovida Thero 9- 10-201600:50:56
2722016/09/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - බ්‍රහ්ම සූත්‍රය Most Ven Boralle Kovida Thero 20 - 09 -201600:53:15
2732016/09/10සත්පුරිස වඩුවා - Most Ven Boralle Kovida Thero 10 Sept 201600:51:41
2742016/09/07Most Ven Boralle Kovida Thero 7 -09-201600:49:05
2752016/09/04ආතප්ප සූත්‍රය (වීර්ය්‍ය) - Most Ven Boralle Kovida Thero 3- 9-201600:47:41
2762016/09/02සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - Ven Boralle Kovida Thero 2 - 09 - 201600:50:16
2772016/08/30සිත දමනය කිරීම - Ven Boralle Kovida Thero 30- 8- 201600:50:59
2782016/08/04'ඇවිදින කනත්ත' - Most Ven Boralle Kovida Thero 4 Aug 201600:47:10
2792016/07/17බැබලෙන ජීවිතයක් සඳහා... Ven Boralle Kovida Thero 17July201600:56:36
2802016/07/17Sadaham sawana - සත්‍යවාදී බව - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද හිමියන්00:38:56
2812016/07/09මා පිය උපස්ථානය Ven Boralle Kovida Thero 9 July 201600:48:00
2822016/07/02Ven Boralle Kovida Thero 2July00:50:51
2832016/06/26මසුරුකම Ven Boralle Kovida Thero 26 06 201600:56:25
2842016/06/25Ven Boralle Kovida Thero 25 June 201600:50:44
2852016/06/18කෝණාගමන සූත්‍රය Ven Boralle Kovida Thero 18 June 201600:57:54
2862016/06/12ආරති විරති පාපා - ඒතං මංගල මුත්තමං Ven Boralle Kovida Thero 12 Jun 201600:47:21
2872016/06/09Ven Boralle Kovida Thero 10 June 201600:51:22
2882016/06/05අප්‍රමාදය Ven Boralle Kovida Thero 05 Jun 201600:49:05
2892016/06/02Ven Boralle Kovida Thero - The Buddhist TV00:52:01
2902016/05/31Ven Boralle Kovida Thero 31- 05- 201600:49:37
2912016/05/29Ven Boralle Kovida Thero 29- 05- 201600:51:15
2922016/05/27දුතිය භය සූත්‍රය Ven Boralle Kovida Thero 27- 05- 201600:45:07
2932016/05/12Ven. Boralle Kovida Thero 12- 05- 201600:51:07
2942016/04/20Ven Boralle Kovida Thero 20- 04- 201600:48:21
2952015/09/27Ven. Borelle kovida Thero Damma deshana00:53:46
2962015/08/15සදහම් සවන - සචිත්ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:44
2972015/08/12සදහම් සවන - ජීවිතයට බුදු දහම - පූජ්‍ය බොරැල්ලේ කෝවිද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:52
2982015/06/29Ehipassiko 2015.06.29 | Delivered by Rev: Borella Kovidha Thero.00:28:08
2992015/06/22Ehipassiko 2015.06.22 | Delivered by Rev: Borella Kovidha Thero.00:50:39
3002015/06/19"boralle kovida himi" darma deshana sri mahindaramaya panagama rathnapura laktvchannel00:54:18
3012015/06/15Ehipassiko 2015.06.15 | Delivered by Rev: Borella Kovidha Thero.00:38:28
3022015/06/08Ehipassiko 2015.06.08 | Delivered by Rev: Borella Kovidha Thero.00:39:24
3032015/05/25Ehipassiko 2015.05.25 | Delivered by Rev: Borella Kovidha Thero.00:30:01
3042015/05/04Ehipassiko 2015.05.04 | Delivered by Rev: Borella Kovidha Thero.00:28:26
3052015/04/022013 06 08 Ven Boralle Kovida Thero00:53:24
3062015/02/09Sadaham Sawana - Ven.Boralle Kovida Thero00:38:50
3072015/01/29Dharma Deshanawa - Ven. Borelle Kovida Thero [www.dhammakiththikarama.org]01:01:20
3082014/11/192013 05 30 Ven Boralle Kovida Thero00:50:52
3092014/11/192013 05 28 Ven Boralle Kovida Thero00:53:51
3102014/11/152013 05 12 Ven Boralle Kovida Thero00:53:35
3112014/08/202013 03 06 Ven Boralle Kovida Thero00:52:11
3122014/08/202013 03 21 Ven Boralle Kovida Thero00:50:25
3132014/07/072013 02 02 Ven Boralle Kovida Thero00:52:30
3142014/04/27Ven Boralle Kovida Thero - Dhajagga Suthraya01:03:47
3152013/06/26Dhajagga Sutta | Ven Boralle Kovida Thero01:03:47
3162013/03/1219. Sathi Sambojjangaya - 2012-05-12 - Ven Borelle Kowida Thero00:50:32
3172013/03/11183. Appamada Sutta - Ven Borella Kowida Thero00:54:32
3182013/03/11171. Ko Danan Sutta - Ven Borella Kowida Thero00:57:36
3192013/03/1092. Seeha Sutta - Ven Borella Kowida Thero00:50:01
3202013/03/1099. Nandi Visala Sutta - Ven Borella Kowida Thero00:54:28
3212012/11/27Vas Pawaranaya - Ven Boralle Kovida Thero00:50:07
3222012/08/14Ven. Borelle Kovida Thero00:56:02
3232012/07/04Ven Borelle Kowida Thero - Esala Dhamma Sermon00:54:13
3242012/07/03Ven Borelle Kowida Thero - Nivana00:51:58
3252012/07/03Ven Borelle Kowida Thero - Dukka Nirodaya00:51:19
3262012/06/30Ven Borelle Kowida Thero - Pina00:48:19
3272012/06/292012-05-12 Ven Borelle Kowida Thero - Sathi Sambojjangaya00:50:32
3282012/06/17Dhanaya - Ven Borelle Kovidha Thero00:55:09
3292012/06/16Ven Borella Kowida Thero - Appamada Sutta00:54:32
3302012/06/04Ven Borella Kowida Thero - Seeha Sutta00:50:01
3312012/05/19Ven Borella Kowida Thero - Nivana ( Dewatha Prasna )00:47:27
3322012/05/17Ven Borella Kowida Thero - Nandi Visala Sutta00:54:28
3332012/05/12Ven Borella Kowida Thero - Ko Danan Sutta00:57:36

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.