දියසෙන්පුර විමල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/27 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:49:16
22020/07/23(2020 - 07 - 22) පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි - Ven. Diyasenpura Wimala thero00:43:57
32020/07/22Ven Diyasenpura Wimala Thero 2020 07 2200:43:57
42020/06/15ධර්මය ඇසිය යුතු පිළිවෙල __ දියසෙන්පුර විමල හිමි __ Diyasenpura Wimala himi00:59:00
52020/05/29Ven Diyasenpura Wimala Thero 2020 05 2900:54:06
62020/05/26Sadaham sawana - බුදුන්වහන්සේ දෙසු පුද්ගල පරිවර්තනය - Ven Diyasenpura vimala Thero00:52:47
72020/05/02 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:47:27
82020/04/30(2020 - 04 - 28) පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි - Ven. Diyasenpura Wimala thero00:51:12
92020/04/28Ven Diyasenpura Wimala Thero 2020 04 2800:46:03
102020/04/13(2020 - 04 - 12) පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි - Ven. Diyasenpura Wimala thero00:51:16
112020/04/12මහා සාගරය බදු ජීවිතය පිළිබද පහාරාද සූත්‍රය Diyasenpura Wimala Thero00:47:52
122020/04/12පහාරාද සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 2020-04-1200:47:23
132020/03/23(2020 - 03 - 20) පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි Ven Diyasenpura Wimala thero00:52:00
142020/03/04Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2020-03-0400:48:15
152020/02/24 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:46:10
162020/02/21කැපුවත් කොල ද? නිල් ද? දැන් ඇති.. Ven. Diyasenpura Wimala thero (2020 - 02 - 13)00:56:27
172020/02/13සීලවන්ත වෙනකොට ආර්ථිකය සහ ආධ්‍යාත්මය පුදුම විදිහට හරියනවා Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2020-02-1300:50:52
182020/01/31පෙර පිනට ලැබෙන නිධාන 4ආකාරයකින් ලැබේ Ven. Diyasenpura Wimala thero (2020 - 01 - 29)00:56:45
192020/01/26Ven. Diyasenpura Vimala Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 180 - TV Didula00:53:39
202019/12/20Ven. Diyasenpura Vimala Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 157 - TV Didula00:54:00
212019/12/19 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:51:37
222019/12/18Ven Diyasenpura Wimala Thero - පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි / සුසංදේශ පුවත් රාත්‍රී 08.3000:03:21
232019/12/08 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:54:34
242019/12/02 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:50:30
252019/11/22 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:50:38
262019/11/18Ven. Diyasenpura Vimala Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 131 - TV Didula00:51:01
272019/11/15 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 801:06:13
282019/10/31FM Derana | Asapuwa | පිංකමට දායක වීම තුලින් දීර්ඝායුෂ ලැබෙන හැටි | Ven Diyasenpura Vimala Thero00:55:38
292019/10/30FM Derana | Asapuwa | හිත එකතැන නවතින්නේ නැත්තේ ඇයි? | Ven Diyasenpura Vimala Thero00:52:21
302019/10/07අවවාදයට පහර නොදෙන්න Ven. Diyasenpura Wimala thero (2019 - 10 - 06)01:02:58
312019/10/05 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:53:42
322019/09/23FM Derana | Asapuwa | දානයේ ආනිශන්ස හා ආත්මීය පුරුදු කොයි වගේද? | Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:42
332019/09/18සැබෑ කළකිරීම හා ද්වේශ සහගත කළකිරීම Ven. Diyasenpura Wimala thero (2019 - 09 - 17)00:56:15
342019/09/17ජීවිතය නැමැති වාහනයේ සිහිය නැමැති රියදුරා Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2019-09-1700:46:08
352019/09/12 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:53:20
362019/09/11 9/9 Preethimath Jeevithaya - ප්‍රීතිමත් ජීවිතය - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:59:45
372019/09/11 7/9 Preethimath Jeevithaya - ප්‍රීතිමත් ජීවිතය - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:55:18
382019/09/06 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:54:17
392019/08/29 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:51:52
402019/08/26 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:51:54
412019/08/24බුදුන්වහන්සේ දේශනා කලා යම් දවසක මේ ශාසනය විනාශ වේ නම් එය වන්නේ ශාසනය තුල00:40:58
422019/08/18 Ven Diyasenpura Vimala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:46:22
432019/08/18උපනාහය හෙවත් වෛරය - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:24:52
442019/08/16ව්‍යාපාද යනු මොනවාද? - ව්‍යාපාද නිසා අකුසල පථයක්ම සෑදේ00:19:36
452019/08/16ලෝභය තණ්හාව හඳුනා ගැනීම - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:23:05
462019/08/16අවිද්‍යාව සහ විෂමලෝභය, ස්වකීය වස්තුන්ට ඇති ආශාව සහ අන්සතු වස්තුන්ට ඇති00:23:47
472019/08/15සාමාවතිය හා මාගන්ධියා බිසවුන්ගේ චරිත - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:19:15
482019/08/15සැරියුත් මුගලන් කතා වස්තුව - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:19:12
492019/08/15කුම්භගෝෂක කතා වස්තුව - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:20:16
502019/08/05අනුරුද්ධ සූත්‍රය Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2019-08-0400:47:50
512019/08/05මහා පුරුෂ විතර්ක අට Ven. Diyasenpura Wimala thero (2019 - 08 - 04)01:01:00
522019/07/22වෙරළට පමණක් ඇවිත් මහා සාගරය ගැන අනාවැකි කිව හැකිද? Ven. Diyasenpura Wimala thero (2019 - 07 - 21)00:54:22
532019/07/21Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2019-07- 2100:44:34
542019/07/02 Ven Diyasenpura Vimala Thero - Upan Kusal - උපන් කුසල් දියුණුවිමට - Sathara Samyak Pradhana 400:56:20
552019/07/01මරණ මොහොතේ සිහිමුලා නොවීමට Ven. Diyasenpura Wimala thero (2019 - 06 - 30)01:02:40
562019/05/26උල තැබීමේ වේදනාව පුළුන් ගොඩක ඇති සුඛ වේදනාවක් වීම (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි01:01:23
572019/05/26Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2019-05 -2500:53:56
582019/05/09සංසාරය නම් රෝහලේ, මරණ මොහොතේදී බිය නොවීමට (2019 - 05 - 08) පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි00:51:04
592019/05/08Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2019-05-0800:44:51
602019/05/05Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-04-2700:53:25
612019/03/22දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ පවත්වන ලද මනහර දම් දෙසුමක් "01:27:59
622019/03/18Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2019-03-1700:44:17
632019/03/17Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-03-1600:54:40
642019/03/17Dharma deshana - Ven. Diyasenpura Vimala Thero01:25:38
652019/03/17Darma Dakshina - 2019.03.16 - Diyasenpura Vimala Himi00:46:10
662019/03/12Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-03-0900:57:11
672019/03/10Dharma deshana - Ven. Hegoda Vipassi Thero01:07:34
682019/03/09Dharma deshana - Ven. Medagoda Abhayathissa Thero01:00:58
692019/03/09Darma Dakshina - 2019.03.09 - Diyasenpura Vimala Himi00:49:50
702019/03/03Sadaham sawana - තිස්ස මෙත්තෛය සුතුර - පූජණීය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:41
712019/03/03Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-03-0201:34:24
722019/03/02Darma Dakshina - 2019.03.02 - Diyasenpura Vimala Himi00:38:43
732019/02/24Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-02-2300:54:59
742019/02/23Darma Dakshina - 2019.02.23 - Diyasenpura Vimala Himi00:54:59
752019/02/19Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-02-1600:55:24
762019/02/192019 - 02 - 18 පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි - Ven Diyasenpura Wimala thero00:52:24
772019/02/18Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2019-02-1800:51:42
782019/02/12Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-02-0900:54:58
792019/02/09Darma Dakshina - 2019.02.09 - Diyasenpura Vimala Himi00:53:42
802019/02/08Meth Mal Wila | මෙත් මල් විල Ven Diyasenpura Wimala Thero Meth Tv Live Stream00:44:36
812019/02/03Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-02-0200:54:48
822019/02/01Ven Diyasenpura Wimala Thero01:11:11
832019/01/27Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-01-2600:54:19
842019/01/26Darma Dakshina - 2019.01.26 - Diyasenpura Vimala Himi00:49:16
852019/01/24Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-01-1900:55:57
862019/01/19Darma Dakshina - 2019.01.19 - Diyasenpura Vimala Himi00:47:27
872019/01/12Darma Dakshina - 2019.01.12 - Diyasenpura Vimala Himi00:51:37
882019/01/12Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-01-1200:54:56
892019/01/08Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2019-01-0600:44:28
902019/01/08Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2019-01-0500:54:34
912019/01/05Darma Dakshina - 2019.01.05 - Diyasenpura Vimala Himi00:54:34
922018/12/30Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-12-2900:55:31
932018/12/29Darma Dakshina - 2018.12.29 - Diyasenpura Vimala Himi00:54:17
942018/12/16Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-12-1500:54:17
952018/12/15Darma Dakshina - 2018.12.15 - Diyasenpura Vimala Himi00:50:30
962018/12/08Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-12-0800:54:58
972018/12/08Darma Dakshina 2018 12 08 - Diyasenpura Vimala Himi00:51:58
982018/12/05Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-12-0100:53:59
992018/12/01Darma Dakshina - 2018.12.01 - Diyasenpura Vimala Himi00:50:38
1002018/11/25Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-11-2400:55:31
1012018/11/24Darma Dakshina - 2018.11.24 - Diyasenpura Vimala Himi00:51:52
1022018/11/18Sadaham sawana - කාලය පිලිබඳව කළ බුදුවදන් - පූජණීය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:16
1032018/11/18Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-11-1700:53:36
1042018/11/17Darma Dakshina - 2018.11.17 - Diyasenpura Vimala Himi00:51:54
1052018/11/172018 - 11 - 16 පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල හිමි - Ven Diyasenpura Wimala thero00:57:58
1062018/11/16Ven. Diyasenpura Wimala Thero 2018-11-1600:56:56
1072018/11/10Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-11-1000:54:13
1082018/11/10Darma Dakshina - 2018.11.10 - Diyasenpura Vimala Himi00:53:20
1092018/11/04Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-11-0300:52:38
1102018/11/03Darma Dakshina - 2018.11.03 - Diyasenpura Vimala Himi00:46:22
1112018/10/23පියුමතුරා බුදු සමයේ එක ධර්ම දේශණාවක් ඇසීමෙන් 31 වරක් ශක්‍ර දෙවියන් ලෙසද 21 වතාවක් සක්විති රජ ලෙසද...00:40:06
1122018/10/21Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-10-2100:43:23
1132018/10/21Sadaham sawana - පටිසංඛා සහ භාවනා බලය - පූජණීය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:58
1142018/10/20Diyasenpura Wimala Thero - Darma Dakshina 2018-10-2000:55:21
1152018/10/03ඥානසාර හිමි සිරගත කල දේශපලකයන්ගේ ආගමික කටයුතුවලින් බැහැර වෙමු - දියසෙන්පුර විමල හිමි00:07:53
1162018/09/20Ven.Diyasenpura Vimala Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 76 - TV Didula00:59:25
1172018/09/17Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-09-1600:42:51
1182018/08/13පුජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේ ගැන, පුජනිය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින්වහන්සේ දැක්වූ අදහස්...00:23:23
1192018/08/13පුජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේ ගැන, පුජනිය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින්වහන්සේ දැක්වූ අදහස්00:23:23
1202018/07/16Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-07-1500:47:46
1212018/07/15Sith Neth Asapuwa 2018 07 14; දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින්වහන්ස.01:44:12
1222018/07/15Diyasenpura Wimala Thero - Sith Neth Asapuwa 2018-07-1401:41:14
1232018/06/18Sirasa FM Sanaramara Sewana 2018-05-19 | Ven Diyasenpura Wimala Thero01:06:13
1242018/06/07Ven.Diyasenpura Wimala Thero - පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල​ හිමි00:56:45
1252018/05/26Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2018-05-1900:55:35
1262018/05/10අති පුජනීය රාජගිරියේ අරියඥාන ස්වාමින්වහන්සේ පිළිබදව...Maha Rahathun wedi Maga Osse...00:27:27
1272018/05/10සිරස පන්සිල් මළුව Maha rahathun wadi maga osse00:27:27
1282018/05/05Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-04-2900:48:16
1292018/03/23Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-03-2300:45:13
1302018/03/02Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-03-0200:44:44
1312018/02/28Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-02-2800:49:35
1322018/01/22Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-01- 2200:50:29
1332018/01/17Ven Diyasenpura Wimala Thero 2018-01-1700:47:35
1342018/01/14Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2018-01-1400:42:01
1352017/12/23Ven. Diyasenpura Wimala Thero 23-12- 201700:46:29
1362017/12/22ප්‍රාණඝාතයක් කරපු කෙනෙකුට එය නිතර නිතර මතක් වෙනවා ..සිතට සහනයක් ලබාගන්නේ කෙසේද 16-12-201700:56:57
1372017/12/16Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2017-12-1601:03:35
1382017/11/30Ven. Diyasenpura Wimala Thero 30-11- 201700:49:03
1392017/11/26දෙවැනි ආයුශ Ven. Diyasenpura Wimala Thero 26-11- 201700:48:26
1402017/11/18Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2017-11-1800:55:04
1412017/10/25කාලය හා සම්බන්ධව ජීවිතයට පැමිණෙන උවදුරු Ven. Diyasenpura Wimala Thero 25-10-201700:51:33
1422017/09/02සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Diyasenpura Wimala Thero 02- 09- 201700:41:35
1432017/08/28කසල ගොඩක පිපුණු මල Ven. Diyasenpura Wimala Thero 28- 08- 201700:51:57
1442017/08/20Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2017-08-1900:43:41
1452017/08/16Ven. Diyasenpura Wimala Thero 16- 08- 201700:43:06
1462017/08/11Ven. Diyasenpura Vimala Thero 11- 08- 201700:31:45
1472017/04/29Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2017-04-2201:00:20
1482017/04/04Ven Diyasenpura Wimala Thero 04- 04-201700:44:16
1492017/03/24Ven Diyasenpura Wimala Thero 24- 03-201700:48:51
1502017/03/23දුතිය ආයු සූත්‍රය - සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Diyasenpura Wimala Thero 23- 03-201700:50:42
1512017/03/20Sanaramara sewana 2017.03.18 Diyasenpura Vimala Himi01:10:17
1522017/03/18Diyasenpura Wimala Thero - Sanaramara Sewana 2017-03-1801:10:40
1532017/03/09Ven Diyasenpura Wimala Thero සෙවිලි නොකල ගෙය 09-03-201700:44:34
1542017/02/19Diyasenpura Wimala Thero - Damsak Nada 2017-02-1900:41:53
1552017/02/16Ven. Diyasenpura Vimala Thero - Dubai Lankaramaya 201701:25:05
1562017/01/29දණ්ඩ සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 29-01-201700:44:00
1572017/01/19Ven Diyasenpura Wimala Thero 19-01-201700:45:32
1582017/01/17අත ලඟ ඇති අනතුර Ven Diyasenpura Wimala Thero 17-01-201700:44:27
1592017/01/10Ven Diyasenpura Wimala Thero 09-01-201700:43:18
1602017/01/10Ven Diyasenpura Wimala Thero 09-01-201700:44:29
1612016/12/26Ven.Diyasenpura Vimala Thero- භාවනා අත්පොත - අංක 2300:46:07
1622016/12/19ගිලාන සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 19-12-201600:50:42
1632016/12/09උපනාහය හෙවත් වෛරය Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa 09-12-201600:24:52
1642016/12/09ව්‍යාපාද යනු මොනවාද Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa 07-12-201600:19:36
1652016/12/09ලෝභය තණ්හාව හඳුනා ගැනීම Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa 06-12-201600:23:05
1662016/12/07සිත කිලිටි කරන ධර්ම, කාම තණ්හා Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa 05-12-201600:23:47
1672016/11/27සිහියෙන් සිටීමේ වැදගත්කම Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa damsak nada 27-11-201600:40:30
1682016/11/16බ්‍රහ්මචරියපඤ්ඤ සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 15 11 2016100:51:22
1692016/11/15බ්‍රහ්මචරියපඤ්ඤ සූත්‍රය Ven Diyasenpura Wimala Thero 15-11-201600:51:21
1702016/11/05අනුන්ගේ කර්ම අපි ගෙවිය යුතුද ,පින්කම් කරොත් ව්‍යාපාර බංකොලොත් වේද Ven Diyasenpura Wimala Thero01:02:34
1712016/10/11Ehipassiko 2016.10.11 | Diyasenpura Wimala Thero.00:29:22
1722016/10/0130-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil maluwa නිවනට මග දහමයි V00:20:16
1732016/09/3029-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil maluwa නිවනට මග දහමයි IV00:21:28
1742016/09/2928-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil maluwa නිවනට මග දහමයි III00:22:39
1752016/09/2827-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil maluwa නිවනට මග දහමයි II00:21:47
1762016/09/2726-09-2016 Ven Diyasenpura Wimala Thero sirasa pansil handawa නිවනට මග දහමයි I00:23:01
1772016/09/17Ehipassiko 2016.09.17 | Diyasenpura Wimala Thero00:29:37
1782016/08/04Sadaham sawana - ධර්ම දේශණාව - පූජ්‍ය දියසෙන්පුර විමල ස්වාමින් වහන්සේ00:54:45
1792016/06/16Ven.Diyasenpura Wimala Thero - බෝ සෙවන -- අංක 04 -TV Didula00:59:38
1802016/05/06Ven. Diyasenpura Vimala Thero 06- 05- 201600:54:56
1812016/01/0147. Ven Diyasenpura Wimala Thero - Adi Brahmacariya Panna Sutta - 8am16 May201500:48:50
1822016/01/012. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 6.30am05 Jan201500:51:06
1832015/10/20Ehipassiko 2015.10.20 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:19
1842015/10/13Ehipassiko 2015.10.13 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:10
1852015/10/12Dam sak nada 2015 10 11 Diyasenpura Vimala Thero00:39:17
1862015/10/06Ehipassiko 2015.10.06 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:38
1872015/09/29Ehipassiko 2015.09.29 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:09
1882015/09/22Ehipassiko 2015.09.22 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:38:51
1892015/09/15Ehipassiko 2015.09.15 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:10
1902015/09/08Ehipassiko 2015.09.08 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:19
1912015/09/01Ehipassiko 2015.09.01 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:39:10
1922015/07/09Sadaham sawana- නිජ්ජ සූත්‍රය - Ven, Diyasenpura wimala swameen wahanse00:51:47
1932015/06/08Sadaham sawana - Ven Diyasenpura wimala Swameen wahanse00:47:49
1942015/04/302013 06 26 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:54:59
1952015/04/27Ehipassiko 2015.04.26 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:30
1962015/04/20Ehipassiko 2015.04.19 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:28:43
1972015/04/12Ehipassiko 2015.04.12 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:29:30
1982015/04/10Ehipassiko 2015.03.22 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:41
1992015/04/09Ehipassiko 2015.03.28 |00:31:49
2002015/04/09Ehipassiko 2015.03.01 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:29:48
2012015/04/09Ehipassiko 2015.03.08 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:53
2022015/04/09Ehipassiko 2015.03.15 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:45
2032015/04/09Ehipassiko 2015.03.29 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:30:53
2042015/04/09Ehipassiko 2015.04.05 | Delivered by Rev: Diyasenpura Wimala Thero.00:29:46
2052015/02/202013 06 02 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:10
2062015/01/25Sadaham Sawana - Most Ven. Diyasenpura Wimala Swameen wahanse00:39:30
2072015/01/18Sadaham sawana - Most Ven. Diyasenpura wimala Swameen wahanse. Bhawana00:46:55
2082015/01/0437. Gilana Upattaka Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Diyasenpura Wimala Thero - 19 Apr1400:42:26
2092015/01/0425. Akusala Moola Anguththara Nikaya Thika Nipathaya - Ven Diyasenpura Wimala Thero - 23 Mar1400:45:46
2102015/01/04129. Sukha Somanassa Sutta - Ven Diyasenpura Wimala Thero - 10pm20 Dec201400:50:34
2112015/01/04104. Akusala Samapaththi Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Diyasenpura Wimala Thero - 10pm09 June201400:48:47
2122015/01/0346. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 4am22 Mar1400:51:18
2132014/08/192013 03 10 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:53:35
2142014/07/132013 02 23 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:57:41
2152014/07/122013 02 27 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:56:17
2162014/07/122013 02 19 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:56:22
2172014/07/122013 02 13 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:02
2182014/05/272013 01 25 Ven Diyasenpura Wimala Thero00:51:24
2192014/03/25136. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 04 Nov13 - Lohicca Sutta D.N00:51:20
2202014/03/2581. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 02 Jul13 - Choola Gopalakasutta M.N00:47:44
2212014/03/2431. Ven Diyasenpura Wimala Thero - 23 Mar13 - Abhayaraja Kumarasutta M.N00:43:21
2222013/12/314. Sugatha Gunaya - 12am05 May13 - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:44:40
2232013/11/12Dharma Deshana | Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:57
2242013/09/10Dharma Deshana | Ven Diyasenpura Wimala Thero00:57:38
2252013/08/31Dhamma Padaya | Thrusna Wagga | Ven Diyasenpura Wimala Thero01:00:48
2262013/07/18Alawaka Sutta | Ven Diyasenpura Wimalawansa Thero01:00:17
2272013/06/12121. Ven Diyasenpura Wimala Thero 25p Oct1000:44:19
2282013/05/048 Upan Kusal Diyunu Kireeme Weeryaya - Ven Diyasenpura Wimala Thero 27Apr1200:46:42
2292013/04/29Ven Diyasenpura Wimala Thero00:58:36
2302013/04/016. Udayabbaya Gnanaya (උදයබ්බය ඥාණය) Ven Diyasenpura Wimala Thero 06 May1100:43:37
2312013/03/3128. Arahanthasutta (අරහන්ත සූත්‍රය) Ven Diyasenpura Wimala Thero 02 Mar1200:48:06
2322013/03/2648. Ven Diyasenpura Wimala Thero 0.30am24 Mar1200:46:57
2332013/03/2517. Ven Diyasenpura Wimala Thero 13a Apr1100:46:09
2342013/03/252. Ven Diyasenpura Wimala Thero 21p Feb1100:47:21
2352013/03/127. Upan Kusal Wardanaya Kirime Virya - 2012-04-27 - Ven Diyasenpura Vimala Thero00:56:20
2362013/03/11186. Kandaraka Sutta - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:50:17
2372013/03/11157. Ven Diyasenpura Wimala Thero00:54:35
2382013/03/11143. Apara Sutta ( Saththa Bojjanga ) - Ven Diyasenpura Wimala Thero00:52:02
2392013/03/10125. Punna Sutta - Ven Diyasenpura Wimala Thero01:00:37
2402012/12/30Punna Sutta - Ven Diyasenpura Wimala Thero01:00:37
2412012/07/20Ven Diyasenpura Wimala Thero - Buddhist TV Sinhala Dharma Desana00:58:59
2422012/07/20Ven Diyasenpura Wimala Thero - The Buddhist TV Sinhala Bana Dharma Desana00:59:00
2432012/06/252012-04-27 Ven Diyasenpura Vimala Thero - Upan Kusal Wardanayakirime Virya00:56:20
2442012/05/17Ven Diyasenpura Wimala Thero - Dara Sutta00:54:35
2452012/03/25Ven Diyasenpura Wimala Thero - Apara Sutta ( Saththa Bojjanga )00:52:02
2462012/03/19Ven Diyasenpura Wimala Thero - Kandaraka Sutta00:50:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.