ගල්පියුමේ සුමනරංසි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/20Kamatahan Dharma Deshanaya 2019-03-20 (poya Day)01:37:26
22019/03/16Kamatahan Deshanawa 2019-03-16(2) ven.Galpiyume Sumanaransi Thero ama dora viwara viya.....01:24:51
32019/03/16Kamatahan Deshanawa 2019-03-16 (1) Ven.Galpiyume Sumanaransi Thero Ama Dora Viwara Viya.....01:32:56
42019/03/13Galpiume Sumanaransi Thero -Pansil Maluwa 2019-03-1001:13:19
52019/03/10Sirasa FM Pansil Maluwa 2019.03.1001:03:10
62019/02/22Sumadhura Dharma Deshanawa - සුමධුර ධර්ම දේශනාව - Ven. Galpiyume Sumanaransi Thero01:48:56

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.