කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/22Sith Neth Asapuwa 2019 09 22; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:50:12
22019/09/21Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-09-0200:42:11
32019/09/21Kirulapana Dhammavijaya Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-09-0101:41:02
42019/09/21Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-08-2600:37:23
52019/09/18අපේ රටේ ස්ත්‍රියකට පුළුවන්ද රෑ 10න් පස්සෙ තනියම පාරේ බැහැලා යන්න..00:43:36
62019/09/14සුවපත් වේවා කියලා කටින් කියපු පමණින් මෛත්‍රීය වැඩෙන් නෑ | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:57:30
72019/09/14ආනාපානසතියෙන් හතරවැනි ධ්‍යානයටම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:59:36
82019/09/07Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-08-1900:40:21
92019/09/04සිත්නෙත් අසපුව 2019-09-01. පුජනීය කිරුලපන ධම්මව්ජය ස්වාමින්වහන්සේ01:39:28
102019/09/02Sith Neth Asapuwa 2019 01 01; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:47:46
112019/08/19ඔබ භාවනාව කල යුත්තෙ ඇයි .........පුජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන්වහන්සේ00:06:51
122019/08/13බොහෝ දෙනෙක් දුකයි දුකයි කිව්වට මේ ජීවිතයේ දුක හරියට දන්නේ නෑ.බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ00:51:53
132019/08/13කඨිනය පිලිබඳව භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් දැන ගත යුතු සියලුම කරුණු | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:12:06
142019/08/13වස්සාන සමයේදී ගිහි පින්වතුන් හැසිරිය යුත්තේ කොයි ආකරයෙන් ද ? එහි ආනිශංස ගැන ඔබ දැනුවත් ද ?00:17:18
152019/08/13කඨිනය පිලිබඳව ගිහි පින්වතුන් විසින් දැන ගත යුතු සියලුම කරුණු | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:16:13
162019/08/13වස්සාන කාලයේ භික්ෂුවක් දත යුතු සියලුම විනය කරුණු සහ ස්වකීය චර්යා රටාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:17:10
172019/08/12දුක්ඛ සත්‍ය Neth Fm Sith Neth Asapuwa Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:29
182019/08/12Neth Fm | Sith Neth Asapuwa - Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:25
192019/08/11Sith Neth Asapuwa 2019 08 11; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:53:28
202019/08/10මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පැහැදිලි කිරිම Ven Kirulapana Dhammavijaya Thero00:05:33
212019/08/08සත්පුරුෂ දරැවන්ට ඔවදනක් .....Ven Kirulapana Dammavijaya Thero00:04:06
222019/08/08Sadaham sawana -අනතුරක් ! විමසිලිමත්ව ශ්‍රවණය කරන්න - කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි00:45:13
232019/08/06චාල්ස් තෝමස් කියන්නෙ නරියෙක්... පුජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි00:45:13
242019/08/06චාල්ස් තෝමස් කියන්නෙ නරියෙක් | කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි00:45:13
252019/08/03අනිච්ච සංඥාව Ven Kirulapana Dammavijaya Thero00:05:55
262019/08/02අසුභ භාවනාව - රාග ගිනි නිවා අමෘතය Ven Kirulapama Dammavijaya Thero00:54:09
272019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {7}00:57:29
282019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {6}00:50:29
292019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {5}00:57:57
302019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {4}00:46:51
312019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {3}00:52:54
322019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {2}00:51:33
332019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {1}00:44:38
342019/08/02ප්‍රහාණ සංඥාව - නිවන් දකින්න අවශ්‍යම දේශනයක් Ven Kirulapama Dammavijaya Thero00:58:47
352019/08/02අට්ඨික සංඥාෙව - සම්මුතියබිඳ නිවනට Ven Kirulapama Dammavijaya Thero00:47:35
362019/07/27සිත පිළිබඳව වූ කථන්දරය | අති දූරවබෝධ චිත්ත ප්‍රවෘත්තිය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි01:30:24
372019/07/22ජිවිතයේ යථාර්තය Ven Kirulapana Dammawijaya Thero00:53:38
382019/07/13ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 12 - නව මහා විදර්ශණා ඥාණයන් තුලින් සෝතාපන්න ඵලයට.01:00:19
392019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 11 | කාමද සූත්‍රය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:56:29
402019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 10 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය 300:53:13
412019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 9 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය 2 | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Himi00:55:57
422019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට 08 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:55:00
432019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 07 | භාවනා කරන අයට එන ගැටළු | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:52:08
442019/06/29ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 06 | කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:59:18
452019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 05 | සීලයේ වටිනාකම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:50:11
462019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 04 | සතර සෘද්ධි පාද ධර්ම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero01:00:10
472019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 03 | දිට්ඨි විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:50:37
482019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 02 | දිට්ඨි විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:50:16
492019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 01| දිට්ඨි විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:57:29
502019/06/27Kirulapana Dhammavijaya himi - කොච්චර බණ ඇහුවත් මරණයක් ඉස්සරහා අපි දුක් වෙනවා ...00:07:56
512019/06/04බැඳීම් අත් නොහැර දුක් නිවා ගැනීමට | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:39
522019/03/29පාලිභාෂාවතරණය 0300:21:05
532019/03/13පාලිභාෂාවතරණය - 03 වන පාඩම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:34:12
542019/03/12පාලිභාෂාවතරණය - 02 වන පාඩම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:24:09
552019/03/07පාලිභාෂාවතරණය - 01 වන පාඩම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:07:33
562019/01/24Kirulapana Dhammavijaya himi - Niwana00:49:49
572019/01/09නිවන් දකින්න යන ඔබ යන මාර්ගය නිවැරදි ද ? | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:07
582019/01/09නිවන් දකින්න නැතිවම බැරි ප්‍රහාණ සංඥාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:45
592019/01/09අට්ඨික සංඥාවෙන් සම්මුතිය බිඳ නිවනට | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:47:33
602019/01/09රාග ගිනි නිවා අමෘතය පොවන අසුභ භාවනාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:07
612019/01/0403. අලුත් අවුරුද්ද ඇත්තටම සුභ කරගන්න ධර්මය තුළින් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කෙසේද ?00:42:20
622019/01/0402. බුදු පහන සහ බුද්ධ පූජාව නිවැරදිව තබන ආකාරය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:45:05
632018/12/2001. බුදු පහන සහ බුද්ධ පූජාව නිවැරදිව තබන ආකාරය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:29
642018/12/10අනිත්‍ය බව දැනගෙනම තාම උපාදානය වෙනවාද ? හේතුව මෙන්න.. | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:55
652018/12/06දුලභව ලැබෙන බුද්ධොත්පාද කාලය හා මිනිසත් බව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:49
662018/12/0401. අසේඛ පටිපදා | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:45
672018/11/17සතිපට්ඨාන භාවනා - අසුභ භාවනාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:47
682018/11/10දුක ශෝකය උදුරා හරින සෝක සල්ල හරණ සූත්‍රය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:12
692018/06/09නිවැරදි මාර්ගය සමථ පූර්වාංගම විපස්සනාව ද ? විපස්සනා පූර්වාංගම සමථය ද ?00:09:13
702018/06/09ආනාපානසති භාවනාව - Part 02 (Ven Kirulapana DhammawijayA Thero)00:51:39
712018/06/08ආනාපානසති භාවනාව - Part 01 (Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero)00:44:42
722018/06/01සරු නිසරු දේවල් - අසාරේ සාර මතිනො (Poson Pohoya 2018) Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:42:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.