කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/13MCC, SOFA, ACSA සහ ආර්ථික කොරිඩෝවේ ඔබ නොදුටු භයානක පැතිකඩවල්..00:22:24
22019/11/11සිත් නෙත් අසපුව 2019 11 09 පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ01:43:38
32019/11/10භව දෙකක් අතර කර්ම නිමිත්ත මාරුවන තැන අතිශය සියුම් Ven Kirulapana Dhammavijaya thero (2019 - 11 - 09)01:30:24
42019/11/10සිත් නෙත් අසපුව - පච්‌චය ( පච්චයුප්පන්න )සූත්‍රය - Ven Kirulapana Dhammavijaya Thero 2019-11-0900:50:53
52019/11/10Sith Neth Asapuwa 2019 11 09; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:01:30
62019/11/09පංච උපාදානස්කන්දයේ පීඩන (සංකත, සංථාප, විපරිනාම ) ස්භාවය Ven Kirulapana Dhammavijaya tero (2019-11-8)00:54:52
72019/11/05Sith Neth Asapuwa 2019-11-0301:47:47
82019/11/05මරණාසන්න මොහොතේදී ඇතිවන ජවන් සිත් දුර්වලයි - Ven.Kirulapona Dhammawijaya Thero00:59:12
92019/11/04නෙත් FM ඉරිදා සිත් නෙත් අසපුව 2019 11 03 පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ සාදූ සාදූ සාදූ .01:52:05
102019/11/04පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලියෙන් ප්‍රයෝගිකව මිදෙන්නෙ මෙහෙමයි- Ven. Kirulapona Dhammavijaya Thero00:53:49
112019/11/04නැති බැරි කම් වලට සමුදී ඇති හැකි කම් ඇතිවෙන විදියට දන් දෙන විදිය | 03 කොටස00:46:04
122019/11/04නාම රූප ධර්මවල රූප පිළිබදව සියල්ල Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:55:09
132019/11/04Sith Neth Asapuwa 2019 11 03; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:52:05
142019/11/03Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-10-3000:46:04
152019/11/03Kirulapana Dhammavijaya Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-10-2701:45:29
162019/11/02Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero - ඉන්ද්‍රීය අනුසාරයෙන් ඇති වෙන ඥාණය යථාර්ථයක් නෙවෙයි01:10:23
172019/11/02Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero - භව දෙකක් අතර කර්ම නිමිත්ත මාරුවන තැන අතිශය සියුම්01:30:24
182019/11/02Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero - පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලියෙන් ප්‍රයෝගිකව මිදෙන්නෙ මෙහෙමයි00:53:49
192019/11/02Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero - අදිනවනම් තණ බුරුලෙන්ම අදින්න00:55:20
202019/11/02Kirulapana Dammawijaya Himi - කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි 0400:46:51
212019/11/02Kirulapana Dammawijaya Himi - කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි 0700:57:29
222019/11/02Kirulapana Dammawijaya Himi - කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි 0600:50:30
232019/11/02Kirulapana Dammawijaya Himi - කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි 0500:57:57
242019/11/02Kirulapana Dammawijaya Himi - කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි 0300:52:54
252019/11/02Kirulapana Dammawijaya Himi - කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි 0200:51:33
262019/11/02Kirulapana Dammawijaya Himi - කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි 0100:44:38
272019/10/31ඔබට ඇයි නිවන් දකින්න තවමත් බැරි වුනේ ? - Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero00:55:20
282019/10/282019 10 27 සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ නෙත් FM ඉරිදා සිත් නෙත් අසපුව01:49:04
292019/10/28Sith Neth Asapuwa 2019 10 27; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:49:04
302019/10/26Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-10-1600:38:15
312019/10/23පට්ච්චසමුප්පාදය ක්‍රියාවලිය Ven kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:49
322019/10/23අසදෘශ දානය දෙනවා වගේ පස්වනක් ප්‍රීතියෙන් ඔබේ නිවසේ දෙන දානය දෙන්න.. | 02 කොටස00:45:20
332019/10/22භික්ෂුව කරන්නෙ ඔබ කරන කඩපිල් දේශපාලනය නෙවෙයි - Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero00:11:06
342019/10/21Sith Neth Asapuwa 2019 10 20; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:49:19
352019/10/212019 10 20 සිත් නෙත් අසපුව sith neth අසපුව පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ01:45:44
362019/10/21පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලියෙන් ප්‍රයෝගිකව මිදෙන්නෙ මෙහෙමයි | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:49
372019/10/21එළදෙනෙගෙ අං දෙකෙන් ඇද්දට කිරි එන්නෙම නෑ පින්වත්නි.. අදිනවනම් තණ බුරුලෙන්ම අදින්න..00:55:20
382019/10/19Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-10-0900:46:22
392019/10/19Kirulapana Dhammavijaya Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-10-0601:37:29
402019/10/18භික්ෂුව කරන්නෙ ඔබ කරන කඩපිල් දේශපාලනය නෙවෙයි..00:11:06
412019/10/17ඔබේ දාන ගෙදර අර්ථවත් වෙන්නෙ මහත්ඵල වෙන්නෙ පිළිවෙත් හරියට දැනගෙන කිරීමෙන් විතරයි | 01 කොටස00:39:47
422019/10/12Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-10-0200:43:40
432019/10/12Kirulapana Dhammavijaya Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-09-2901:41:36
442019/10/12Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-09-2500:49:01
452019/10/12Kirulapana Dhammavijaya Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-09-2201:44:27
462019/10/10බැදීම් අත්නොහැර දුක නිවාගැනීමට - Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:39
472019/10/10උපාසක චණ්ඩාල සුත්‍රය ඇසුරෙන් - Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:45:52
482019/10/10ස්වකීය ධාතුන් වහන්සේලා පවා සිද්ධාර්ථ වෙනුවෙන්ම කැප කළ උත්තම යශෝධරාවන්ගේ කථා පුවත..00:49:09
492019/10/09ඔබත් උපාසක චණ්ඩාලයෙක් ද ? | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:45:52
502019/10/07සිත් නෙත් අසපුව 2019 10 06 පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ01:45:06
512019/10/06Sith Neth Asapuwa 2019 10 06; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:45:06
522019/10/06Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-09-1800:45:06
532019/10/06Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-09-1100:43:37
542019/10/02සිත් නෙත් අසපුව 2019 09 29 පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ01:43:42
552019/10/02ආනාපානසති භාවනාව - Part 02 Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero00:51:39
562019/10/01ආනාපානසති භාවනාව නිවැරදිව වඩමු - Part 01 Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero00:44:42
572019/10/01ඉන්ද්‍රීය අනුසාරයෙන් ඇති වෙන ඥාණය යථාර්ථයක් නෙවෙයි - Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero01:10:23
582019/10/01දහම් පාසල කියන්නෙ අකුරු උගන්වන තැනක් නෙවෙයි | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:46:17
592019/09/30මධු පිණ්ඩික සූත්‍රය ධර්ම රුචියන්ට මී පිඬක් වගේ - Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:29
602019/09/30Sith Neth Asapuwa 2019 09 29; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:43:42
612019/09/29සත්වයා කියන්නෙ ගොඩවල් පහක එකතුවට | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:25
622019/09/29ඉන්ද්‍රීය අනුසාරයෙන් ඇති වෙන ඥාණය යථාර්ථයක් නෙවෙයි | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero01:10:23
632019/09/29අපේ මිනිස්සුන්ට ඕනි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ව අල්ලන් කාලය නාස්ති කරන්න මිසක් නිවන් දකින්න නෙවෙයි00:45:59
642019/09/29මධු පිණ්ඩික සූත්‍රය ධර්ම රුචියන්ට මී පිඬක් වගේ | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:29
652019/09/29අනේ මගේ අම්මෙ තාත්තේ සංසාර ජීවීතේ දුක් විඳින්න වෙන්නේ.. | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:37:23
662019/09/29බඩට දරුවෙක් ආවා නම් කරුණාකරලා TV එකේ Jack එක කපලා දාන්න | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:40:21
672019/09/29පීලි ගඳ ගහන ලේ කිරි සුවඳට හැරෙව්වෙ අම්මගෙ ආදරයයි... | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:42:11
682019/09/28අකුසලයක් ක්‍රියාත්මක වන අනුශය, පරිවුට්ඨාන, වියතික්ක්‍රමණ අවස්ථා 3කි00:58:45
692019/09/26ආනාපානසතියෙන් හතරවැනි ධ්‍යානයට - Venkirulapana Dhammawijaya Thero00:59:37
702019/09/26රාග ගිනි නිවා අමෘතය පොවන අසුභ භාවනාව - Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:54:07
712019/09/26භව දෙකක් අතර කර්ම නිමිත්ත මාරුවන තැන අතිශය සියුම් - Ven. Kirulapona Dammavijaya Thero01:30:24
722019/09/26අම්මල තාත්තලා හෙට නිවන් යන්න වගේ ඉන්නේ එත් දුව පුතා ඇහුවොත් මහණවෙන්න ඒකට බණිනවා00:45:56
732019/09/25නුවණත්තන් විසින් කරන්නා වූ ශාප සහ ඒවායේ අභ්‍යන්තර යතාර්ථය 'බිස ජාතකය ඇසුරින්' ❤00:08:48
742019/09/232019 09 22 සිත් නෙත් අසපුව01:50:12
752019/09/23ඔබේ බැඳීම් යශෝධරාවගේ බැඳීම් වගේ නිකෙලෙස් බවින් අවසන් කරගන්න..01:50:12
762019/09/22Sith Neth Asapuwa 2019 09 22; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:50:12
772019/09/21Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-09-0200:42:11
782019/09/21Kirulapana Dhammavijaya Thero - Sith Neth Asapuwa 2019-09-0101:41:02
792019/09/21Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-08-2600:37:23
802019/09/18අපේ රටේ ස්ත්‍රියකට පුළුවන්ද රෑ 10න් පස්සෙ තනියම පාරේ බැහැලා යන්න..00:43:36
812019/09/14සුවපත් වේවා කියලා කටින් කියපු පමණින් මෛත්‍රීය වැඩෙන් නෑ | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:57:30
822019/09/14ආනාපානසතියෙන් හතරවැනි ධ්‍යානයටම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:59:36
832019/09/07Kirulapana Dhammavijaya Thero - Dharmasanaya - 2019-08-1900:40:21
842019/09/04සිත්නෙත් අසපුව 2019-09-01. පුජනීය කිරුලපන ධම්මව්ජය ස්වාමින්වහන්සේ01:39:28
852019/09/02Sith Neth Asapuwa 2019 01 01; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:47:46
862019/08/19ඔබ භාවනාව කල යුත්තෙ ඇයි .........පුජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන්වහන්සේ00:06:51
872019/08/13බොහෝ දෙනෙක් දුකයි දුකයි කිව්වට මේ ජීවිතයේ දුක හරියට දන්නේ නෑ.බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ00:51:53
882019/08/13කඨිනය පිලිබඳව භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් දැන ගත යුතු සියලුම කරුණු | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:12:06
892019/08/13වස්සාන සමයේදී ගිහි පින්වතුන් හැසිරිය යුත්තේ කොයි ආකරයෙන් ද ? එහි ආනිශංස ගැන ඔබ දැනුවත් ද ?00:17:18
902019/08/13කඨිනය පිලිබඳව ගිහි පින්වතුන් විසින් දැන ගත යුතු සියලුම කරුණු | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:16:13
912019/08/13වස්සාන කාලයේ භික්ෂුවක් දත යුතු සියලුම විනය කරුණු සහ ස්වකීය චර්යා රටාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:17:10
922019/08/12දුක්ඛ සත්‍ය Neth Fm Sith Neth Asapuwa Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:29
932019/08/12Neth Fm | Sith Neth Asapuwa - Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:25
942019/08/11Sith Neth Asapuwa 2019 08 11; Ven. Kirulapana Dhammawijaya Thero.01:53:28
952019/08/10මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පැහැදිලි කිරිම Ven Kirulapana Dhammavijaya Thero00:05:33
962019/08/08සත්පුරුෂ දරැවන්ට ඔවදනක් .....Ven Kirulapana Dammavijaya Thero00:04:06
972019/08/08Sadaham sawana -අනතුරක් ! විමසිලිමත්ව ශ්‍රවණය කරන්න - කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි00:45:13
982019/08/06චාල්ස් තෝමස් කියන්නෙ නරියෙක්... පුජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි00:45:13
992019/08/06චාල්ස් තෝමස් කියන්නෙ නරියෙක් | කිරුලපන ධම්මවිජය හිමි00:45:13
1002019/08/03අනිච්ච සංඥාව Ven Kirulapana Dammavijaya Thero00:05:55
1012019/08/02අසුභ භාවනාව - රාග ගිනි නිවා අමෘතය Ven Kirulapama Dammavijaya Thero00:54:09
1022019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {7}00:57:29
1032019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {6}00:50:29
1042019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {5}00:57:57
1052019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {4}00:46:51
1062019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {3}00:52:54
1072019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {2}00:51:33
1082019/08/02Kirulapana Dammawijaya Himi [කිරුලපනේ ධම්මවිජය හිමි ] {1}00:44:38
1092019/08/02ප්‍රහාණ සංඥාව - නිවන් දකින්න අවශ්‍යම දේශනයක් Ven Kirulapama Dammavijaya Thero00:58:47
1102019/08/02අට්ඨික සංඥාෙව - සම්මුතියබිඳ නිවනට Ven Kirulapama Dammavijaya Thero00:47:35
1112019/07/27සිත පිළිබඳව වූ කථන්දරය | අති දූරවබෝධ චිත්ත ප්‍රවෘත්තිය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි01:30:24
1122019/07/22ජිවිතයේ යථාර්තය Ven Kirulapana Dammawijaya Thero00:53:38
1132019/07/13ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 12 - නව මහා විදර්ශණා ඥාණයන් තුලින් සෝතාපන්න ඵලයට.01:00:19
1142019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 11 | කාමද සූත්‍රය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:56:29
1152019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 10 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය 300:53:13
1162019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 9 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය 2 | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Himi00:55:57
1172019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට 08 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:55:00
1182019/07/12ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 07 | භාවනා කරන අයට එන ගැටළු | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:52:08
1192019/06/29ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 06 | කංඛාවිතරණ විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:59:18
1202019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 05 | සීලයේ වටිනාකම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:50:11
1212019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 04 | සතර සෘද්ධි පාද ධර්ම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero01:00:10
1222019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 03 | දිට්ඨි විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:50:37
1232019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 02 | දිට්ඨි විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:50:16
1242019/06/28ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 01| දිට්ඨි විශුද්ධිය | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:57:29
1252019/06/27Kirulapana Dhammavijaya himi - කොච්චර බණ ඇහුවත් මරණයක් ඉස්සරහා අපි දුක් වෙනවා ...00:07:56
1262019/06/04බැඳීම් අත් නොහැර දුක් නිවා ගැනීමට | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:53:39
1272019/03/29පාලිභාෂාවතරණය 0300:21:05
1282019/03/13පාලිභාෂාවතරණය - 03 වන පාඩම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:34:12
1292019/03/12පාලිභාෂාවතරණය - 02 වන පාඩම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:24:09
1302019/03/07පාලිභාෂාවතරණය - 01 වන පාඩම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:07:33
1312019/01/24Kirulapana Dhammavijaya himi - Niwana00:49:49
1322019/01/09නිවන් දකින්න යන ඔබ යන මාර්ගය නිවැරදි ද ? | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:53:07
1332019/01/09නිවන් දකින්න නැතිවම බැරි ප්‍රහාණ සංඥාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:45
1342019/01/09අට්ඨික සංඥාවෙන් සම්මුතිය බිඳ නිවනට | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:47:33
1352019/01/09රාග ගිනි නිවා අමෘතය පොවන අසුභ භාවනාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:54:07
1362019/01/0403. අලුත් අවුරුද්ද ඇත්තටම සුභ කරගන්න ධර්මය තුළින් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කෙසේද ?00:42:20
1372019/01/0402. බුදු පහන සහ බුද්ධ පූජාව නිවැරදිව තබන ආකාරය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි00:45:05
1382018/12/2001. බුදු පහන සහ බුද්ධ පූජාව නිවැරදිව තබන ආකාරය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:36:29
1392018/12/10අනිත්‍ය බව දැනගෙනම තාම උපාදානය වෙනවාද ? හේතුව මෙන්න.. | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:05:55
1402018/12/06දුලභව ලැබෙන බුද්ධොත්පාද කාලය හා මිනිසත් බව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:49
1412018/12/0401. අසේඛ පටිපදා | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:45
1422018/11/17සතිපට්ඨාන භාවනා - අසුභ භාවනාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:47
1432018/11/10දුක ශෝකය උදුරා හරින සෝක සල්ල හරණ සූත්‍රය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ00:39:12
1442018/06/09නිවැරදි මාර්ගය සමථ පූර්වාංගම විපස්සනාව ද ? විපස්සනා පූර්වාංගම සමථය ද ?00:09:13
1452018/06/09ආනාපානසති භාවනාව - Part 02 (Ven Kirulapana DhammawijayA Thero)00:51:39
1462018/06/08ආනාපානසති භාවනාව - Part 01 (Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero)00:44:42
1472018/06/01සරු නිසරු දේවල් - අසාරේ සාර මතිනො (Poson Pohoya 2018) Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero00:42:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.