ගොතටුවේ රේවත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/05/24දුක හටගන්නේ ලෝකයේ දේවල් මගේ කරගැනීමේන්ද, Duka Hataganne, Ven Gothatuwe Rewatha Thero, Kusal00:18:29
22020/05/23සමුදය නිරෝධය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero ( සුවපත් සිත )01:20:54
32020/05/19මගේ වස්තු සහ සහ මගේ නොවන වස්තු | Q&A - 13 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:17:28
42020/05/17ඔබ තවත් පුද්ගලයෙක්ව සරණ යන්න එපා .ven gothatuwe rewatha tero (kumara s5000)00:28:29
52020/05/16පච්චුප්පන්න යො ධම්මං තත්ත තත්ත විපස්සතී - Ven Gothatuwe Rewatha Thero ( සුවපත් සිත )01:33:08
62020/05/13ඇස් ඇත්තෝ | අල් කයන්න | 09.05.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:54:55
72020/05/13අමුලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් මිදී අකාර්වති ශ්‍රද්ධාවට, Amulika Saddhawen midima, Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:23:03
82020/05/11"තාන්හව" හා තවත් දහම් සාකච්ඡාව - Ven Gothatuwe Rewatha Thero (සුවපත් සිත )01:08:56
92020/05/08එදිනෙදා පවතින දුකත් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනලද දුකත් අතර වෙනස පහදා ගන්න ven gothatuwe rewatha tero00:27:19
102020/05/07අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පැවති සකච්ජව මාලව - Ven Gothatuwe Rewatha Thero01:29:34
112020/05/06ඇදිරි නිතිය | ගිනි දල්ල | 07.05.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත00:59:36
122020/05/05එගොඩහ යන්නෝ | මාළු ලෝකය | 02.05.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:13:43
132020/05/02ශුන්‍යතා ව්ග්‍රහය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero ( සුවපත් සිත )01:29:18
142020/04/30හැමදෙයක්ම කරන්නෙ ලාබයක් බලාපොරොත්තුවෙනද veb gothatuwe rewatha tero ( kumara s5000 )00:05:19
152020/04/29යෝනිසෝ මනසිකාරය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero01:01:29
162020/04/28යෝනිසෝ මනසිකාරය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero01:00:47
172020/04/25නිවරදිව ව්දර්ශනාව කරන අකාරය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero ( සුවපත් සිත )01:00:01
182020/04/24සමුදය , නිරෝධය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero (සුවපත් සිත)01:22:45
192020/04/24දුක යනු කුමක්ද? Duka Yanu Kumakda, Ven Gothatuwe Rewatha Thero, ගොතටුවේ රේවත හිමි, World Buddhist00:27:19
202020/04/23බතුයි කොත්තුයි | මහේච්චතාවයෙන් අල්පෙච්චතාවයට | 11.04.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:12:12
212020/04/23හැමදේම කරන්නනේ ලාබයක් බලාපොරොත්තු ඇතාවද, Ven Rajagiriye Ariyagnana Thero, රාජගිරියේ අරියඥාන හිමි,00:05:19
222020/04/23ශ්‍රද්ධාව 3 වන කොටස, Saddhawa, Ven Gothatuwe Rewatha Thero, ගොතටුවේ රේවත හිමි, World Buddhist01:24:06
232020/04/21සත්‍ය ඥනයේ යථාර්ථය ව්ග්‍රහය Ven Gothatuwe Rewatha Thero (සුවපත් සිත)01:41:59
242020/04/20අනුපුර්ව ප්‍රතිපදවක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි - Ven Gothatuwe Rewatha Thero (සුවපත් සිත )02:16:03
252020/04/17නාම රූප අන්තවලිනන් මිදිමට උපකර දේශනය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero ( සුවපත් සිත )02:40:36
262020/04/13අවිද්‍යාව සිත "නිරෝධය" පිළිබඳ ව්ග්‍රහය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero (සුවපත් සිත )02:10:44
272020/04/12තාර්කික මනස | ප්ලෑන් කරල කරන්න බෑ | 01.03.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:22:57
282020/04/11නැවත ඉපදෙන බව | Q&A - 12 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:14:25
292020/04/10මල්ල හිස් | ප්ලෑන් කරල කරන්න බෑ | 05.04.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:01:06
302020/04/08☸️අනිත්‍ය ධර්මතාවය පැහැදිලි කිරීම - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:10:53
312020/04/073. අරවත් ඉවරයි මේවත් | ඉවරයි | 18.12.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:48:01
322020/04/062. මේවා නිසා මෙව්වා | කරුමක්කාරයෝ | 18.12.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:01:23
332020/04/03අරවා නිසා මේවා | කරලා දකින නිවන | 18.12.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:39:08
342020/04/03☸ ️සිහිය පිහිටුවා ගන්නෙ කොහොමද - Ven Gothatuwe Rewatha Thero ( සුවපත් සිත )00:09:04
352020/03/29ඇත හා නැත යන උභයාන්තය | Q&A - 11 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:11:26
362020/03/28මහ ගෙදර | හැමෝම එන තැන | 09.03.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:28:29
372020/03/27☸️ කාමසුඛල්ලිකානුයෝගය හා අත්තකිලමථානුයෝගය පැහැදිලි කිරීම -Ven Gothatuwe Rewatha Thero (සුවපත් සිත )00:11:09
382020/03/26☸ ️රතන සුත්‍රයේ පරමාර්ථ සත්‍ය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero ( සුවපත් සිත )01:27:59
392020/03/25කාමයේ ආදීනව හා නෙක්කම්මයේ ආනිසංස | Q&A - 10 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:19:54
402020/03/25උදයවැය | Q&A - 9 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:15:25
412020/03/25හැමෝටම නිවාඩුයි !00:12:24
422020/03/25කාමසුඛල්ලිකානුයෝගය ද ? අත්තකිලමථානුයෝගය | Q&A - 4 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:11:20
432020/03/24මේ මොහොතේ සිහිය | Q&A - 3 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:09:10
442020/03/23නැති බව නේද නිවන කියන්නේ ? | Q&A - 5 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:07:46
452020/03/23මඤ්ඤනාව | Q&A - 8 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:11:08
462020/03/23අසුර ගහන සැණින් | Q&A - 7 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:06:30
472020/03/23ඵලයේ හේතු හොයනව ද? | Q&A - 6 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:08:17
482020/03/22දෙයියෝ සාක්කි | අන්ධයාට ඇස් ලැබීම | 08.02.2020 | අකම්පිත | දහම් දෙසුම02:20:52
492020/03/22දුක යනු කුමක්ද? | Q&A -1| දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:27:29
502020/03/21ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු | රතන සුත්‍ර විග්‍රහය | 21.03.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:29:34
512020/03/19තණ්හාව යනු කුමක්ද? | Q&A - 2 | දම් විමසුම පෙළ | අකම්පිත00:17:26
522020/03/16හරි තැනට ගහන්න බෝම්බය | දරුකම | 08.02.2020 | අකම්පිත | දහම් දෙසුම02:19:12
532020/03/08☸️සමුදය වැය(Ven Gothatuwe Rewatha Thero)Dms priyadarshana00:07:31
542020/03/08මනුස්සකම මිනිස්සුනේ | ප්ලෑන් එක | 05.03.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:17:36
552020/03/07නිරෝධය දකින්න (ven Gothatuwe Rewatha Thero)Dms priyadarshana00:49:20
562020/03/01හේතුඵල නිරෝධය -(Ven Gothatuwe Rewatha Thero) Dms priyadarshana00:31:05
572020/02/28වලදාපු නිධානය | කොහෙද යන්නෙ ? මල්ලෙ පොල් | 05.01.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:22:09
582020/02/28නිරෝධ අර්‍ය සත්‍ය (Ven Gothatuwe Rewatha Thero) Dms priyadarshana00:07:41
592020/02/27බැඳුම | අස්ථාවරත්වය | 01.01.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:46:38
602020/02/27මළ කරුමේ | දුෂ්ඨයා සීට් එක වීරයා ෂර්ට් එක | 27.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:31:46
612020/02/265. මැටි මෝල්කම | පැලවෙනවද ? මැලවෙනවද ? | 02.02.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:52:42
622020/02/24ගහ ගන්න බෑ | expired | 01.02.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:09:52
632020/02/22කණ්ණඩිය ගලවන්න | කොළ පාට බිත්තිය | 31.01.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:20:45
642020/02/20මිදි තිත්තයි | බත් එක නතර කරන්න | 01.02.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:54:30
652020/02/19දුක්‍ය අාර්‍ය සත්‍ය ව්ග්‍රහය - අතිපුජණිය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්සේ00:20:26
662020/02/18උදය වැය ඥානය - අතිපුජණිය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්සේ00:17:24
672020/02/17විස්වාස නෑදෑයා | වර්ණවත් අවර්ණ බව | 23.09.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත02:27:28
682020/02/15කුප්පිය | සම්මතයෙන් ඔබ්බට | 01.02.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:08:03
692020/02/08සුක්කානම බදාගෙන අඬන්න | දුකට හේතුව | 06.12.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:12:48
702020/01/30මොහොතම බැඳුමක් | ආර්‍යය සත්‍යය | 21.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත00:40:02
712020/01/27නොකාපු කෑම කාලා තියෙන්නේ | උදය වැය | 26.01.2020 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත00:54:24
722020/01/23නිවන් මගට වඩින පිලිවෙල Niwan Magata Wadina Piliwela- Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:06:21
732020/01/19නිවන් මඟයි නිවන් සුවයයි පැටලිලා ද ? Ven Gothatuwe Rewatha Thero01:42:07
742020/01/16රෙද්ද පොඩි වුණා | ලත් තැනම ලොප් | 21.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:43:20
752020/01/16නිවන් මගට වඩ්න පිලිවෙල - Vem Gothatuwe Rewatha Thero00:06:21
762020/01/15ප්‍රඥ ඉන්දියෙන් පමනයි නිරෝධය දකින්නේ - අතිපුජණිය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස00:55:26
772020/01/15සංකල්ප වලින් නිර්මාණය වන අතිපුජණිය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්සේ00:42:55
782020/01/10සියලුම සංස්කාරයෝ අනිත්‍යයි - පුජනීය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස01:21:53
792020/01/09වැල්ල පාගන්න | කෝටි සීයේ ලොතරැයිය ඇදුණා | 26.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:00:34
802020/01/05ශුන්‍යතාවය යනු තවත් රැපයක් නෙවේ සිතේ මායාවට හදුනා ගන්න - පුජනීය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස00:54:06
812020/01/02අන්ත දෙකෙන් ම්දි නිවන් මඟට - පුජනීය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස01:03:20
822019/12/30උපෙක්ෂාවෙන් එහාගිය ශුන්‍යතා ව්ග්‍රහය - අතිපුජනිය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස00:51:03
832019/12/3026 Illusion of mind - Ven Gothatuwe Rewatha thero00:52:12
842019/12/28ආත්ම්ය සංඥාව යනු ලෝකයේ යථාර්ථය නොදන්නා කමයි - පුජනීය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස01:58:44
852019/12/27දෑවැද්ද | අනිච්චා සබ්බ සංඛාරා | දේවතා සංයුක්තය | 21.12.2019 | 2 වන දිගහැරුම | දහම් සාකච්ඡව | අකම්පිත01:24:07
862019/12/25ජිව්තේ ඔබ රගපානවා වැඩ් හැබැයි සංසාරේ හොදට රවුම් ගහන්න පුලුවන් - පුජනිය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස00:50:01
872019/12/20සංඥාවට අනුවයි ලෝකය දකින්නෙ -Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:49:59
882019/12/16Rupayata nowe gunayata saddhawa ethikaraganna. Ven gothatuwe rewatha thero00:21:49
892019/12/16සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනුශාසනාව- Ven Gothatuwe Rewatha thero00:14:46
902019/12/147.මොනවහරි | 2019.06.16 | දහවල් දම් දෙසුම | අකම්පිත01:03:06
912019/12/07CAKE ලොකු බබා | අරිය නිස්සරණයේ මඟ |17.09.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත02:45:39
922019/12/07මෝඩ ගමයා මං | දේවතා සංයුක්තය | 28.11.2019 | 1 වන දිගහැරුම | දහම් සාකච්ඡව | අකම්පිත02:47:56
932019/12/05පූසා මැරිලා නැහැ | මං මෝඩයොත් එක්ක ඉන්නම් | 13.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:07:29
942019/12/028.මම හිත | 2019.06.16 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත00:49:59
952019/11/29ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 22 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:53:29
962019/11/29ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 21 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:04:22
972019/11/29ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 20 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:58:01
982019/11/29ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 19 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:59:24
992019/11/28හුස්ම පිම්බා | කැපුවත් එකයි කෑවත් එකයි | 20.10.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත00:52:12
1002019/11/28අපි බලු වෙමු | හඳට යන්න බැහැ | 12.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:47:57
1012019/11/28ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 18 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:58:44
1022019/11/276.මල් වට්ටිය | 2019.06.16 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත01:12:01
1032019/11/27ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 16 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:10:54
1042019/11/27ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 15 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:04:29
1052019/11/27ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 14 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:03:46
1062019/11/27ලෝකයෙන් යමු බව්වෙක් වෙමු | 20.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත00:50:51
1072019/11/26ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 17 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:01:35
1082019/11/25බෝනික්කට පණ ආවා | ආත්මය | 19.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:59:49
1092019/11/234. උපන් ඇඳුම | 2019.06.15 | රාත්‍රී දම් දෙසුම | අකම්පිත02:16:45
1102019/11/22කෙළවර හොයං යං | the big bang | epi 1 | 29.10.2019 | අකම්පිත01:14:21
1112019/11/21Ethan Buddhanasasanan Episode 17 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:01:35
1122019/11/21Ethan Buddhanasasanan Episode 16 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:10:54
1132019/11/21Ethan Buddhanasasanan Episode 15 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:04:29
1142019/11/21Ethan Buddhanasasanan Episode 14 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:03:46
1152019/11/20ගොයියෝ | කඨිනානිසංසය | 12.11.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:42:33
1162019/10/31සුපිරිම වීරයා | නමෝ බුද්ධාය | 19.09.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත01:57:56
1172019/10/31පිටිපැස්සෙන් ගිහින් බලන්න | දේහකලාරංගනය | 03.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:12:11
1182019/10/30කුණු මල්ල | හරියට මැරෙන්න | 17.09.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත00:55:20
1192019/10/26මහා සෑය බලන්න | චක්ඛුං භික්ඛවේ අනිච්චං | 22.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත00:57:54
1202019/10/24මට ඕනේ football player කෙනෙක් වෙන්න | මට දැන් ආසාවක් නෑ | 17.10.2019 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත00:39:05
1212019/10/23පිං කරනකොට සසර දික් වෙනවාද - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:19:54
1222019/10/19නිරය (ලෝකුඹ නිරය) - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:09:34
1232019/10/18පුද්ගල සරණ යන්න එපා - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:28:30
1242019/10/18අමුලික ශ්‍රද්ධාව මිදි අකාරවති ශ්‍රද්ධාවට - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:22:20
1252019/10/17රැපයට නෙවේ ගුණයට ශද්ධාව පිහිටන්න - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:21:49
1262019/10/16බුදුපියාණන් වහන්සේලාගේ දේශනය - Ven Gothatuwe Rewatha Thero00:14:45
1272019/10/16කඨිනෙට කලින් කරවල උයන්න ? | බෙදාගෙන බදාගෙන කෑම | 14.10.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත01:59:10
1282019/10/13වැටුණොත් වැටෙන්නේ පහළට | සංවරෝ සාධූ | 05.10.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත00:41:26
1292019/10/09සුනිල් the spy | කර්ම අස්ථාන වෙනවද? | 01.10.2019 | සදහම් දෙසුම | අකම්පිත01:57:21
1302019/10/07මං තාම හොඳ නෑනේ | චුට්ටක් තල්ලු කරන්න | 31.08.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:10:32
1312019/10/02අමරපාලත්‍රිලෝකසමන් | පොෂ් පුස් වීම | 01.09.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:37:59
1322019/09/24ස්කන්දපංචකය ව්ග්‍රහය.... පුජනීය ගොතටුවෙ රේවත ස්වාම්න්වහන්ස00:57:26
1332019/09/23රංසි | කොළඹ දුවන යකඩ යකා | 11.09.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත00:56:36
1342019/09/105.එතෙර මෙතෙර | 2019.06.16 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත01:08:58
1352019/09/08ගෑණූ ළමයව මතක් වෙනවා | යකාව පැන්වීම | 20.08.2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:27:07
1362019/09/08බැලින්නම් ගහලම නැහැනේ | ශුන්‍යතාවය | 07.09.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත00:40:49
1372019/09/082. නිවන් පුරේ | 2019.06.15 | දහවල් දම් දෙසුම | අකම්පිත01:33:26
1382019/09/053. ගෙඹි කිරි තේ | 2019.06.15 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත01:20:22
1392019/08/30ශ්‍රද්ධාව 02 කොටස (ඒතං බුද්ධානසාසනං - 02කොටස ) - Ven Gothatuwe Rewatha Thero01:30:41
1402019/08/25අභාවප්‍රාප්තයි | නැවත ඉපදෙන බව | 19.12.18 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:12:58
1412019/08/25ශ්‍රද්ධාව යනු කුමක්ද - (ඒතං බුද්ධානසාසනං 01කොටස ) - Ven Gothatuwe Rewatha Thero01:12:50
1422019/08/25මුවා දුවනවා. මිනිහා දුවන්නෑ. ඇයි ...? | ප්‍රභාශ්වර හිත | 22.08.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:05:15
1432019/08/241. අභිනික්මන | 2019.06.15 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:06:04
1442019/08/239. මස් ලේ නැති ඇට | 2019.06.14 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත02:28:19
1452019/08/23වක්කඩේ හකුරු හැංඟුවා වගේ !00:03:49
1462019/08/22මෙච්චර කල් අපි ඇහුවේ බණ නෙමේ ද? | හොයන එක නතර කරන්න එපා | 11.07.19 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත03:35:53
1472019/08/22ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 13 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:55:01
1482019/08/22ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 12 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:57:00
1492019/08/21Ethan Buddhanasasanan Episode 13 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:55:01
1502019/08/21Ethan Buddhanasasanan Episode 12 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:57:00
1512019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 11 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:06:53
1522019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 10 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:03:33
1532019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 9 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:07:55
1542019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 7 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:56:07
1552019/08/21ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 8 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:00:37
1562019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 6 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:01:19
1572019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 5 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:01:22
1582019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 11 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:06:53
1592019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 10 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:03:33
1602019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 09 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:07:55
1612019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 08 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:00:37
1622019/08/20Ethan Buddhanasasanan Episode 07 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:56:07
1632019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 4 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:57:26
1642019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 3 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව00:58:35
1652019/08/20ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 2 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:30:41
1662019/08/19ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 1 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:12:49
1672019/08/19බෝම්බයක් | 31 දෙනෙකුට පෙන්නුවා | 14.08.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:37:02
1682019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 06 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:01:19
1692019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 05 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:01:22
1702019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 04 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:57:26
1712019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 03 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]00:58:35
1722019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 02 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:30:41
1732019/08/19Ethan Buddhanasasanan Episode 01 [ඒතං බුද්ධානසාසනං]01:12:49
1742019/08/15මගේ වසඟයේ නැහැ ?00:11:58
1752019/08/12දැල්ල නිවන්න | හිරේ ඇතුලේ නිදහස් නෑ | 05.08.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:25:45
1762019/08/05සිහිනයකි මට ජීවිතේ | සම්ප්‍රදාය අතික්‍රමණය | 21.07.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:02:59
1772019/08/04තේ බීලා වෙරි වෙලා | මහ මොළකරු දැලේ | 31.07.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:11:02
1782019/08/04කුඩු මල්ල මාට්ටු | තියෙන දේ පේනවා ? | 29.07.19 | සදහම සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:18:06
1792019/08/03පයන්නෙන් පටන් ගන්න උත්තරේ ? | පේන දේ තියෙනවමයි | 27.07.19 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:15:51
1802019/07/29සල්ලිකාර තාත්තා දැන් නැහැ ?00:06:21
1812019/07/28මළමගුලයි | අත්තිවාරම පුස් නම් | 25.07.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත00:44:12
1822019/07/23නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මාසම්බුද්ධස්ස !!!00:00:52
1832019/07/23ගොඩගහන්න ..... ගොඩගහන්න ...00:08:21
1842019/07/22කාවහරි මරන්න ඕනෙ නම් ...00:04:23
1852019/07/22මොනවහරි ලාභයක් ඕනෙමද?00:05:19
1862019/07/228. රතු පාට සිවුරු | 2019.06.14 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:35:12
1872019/07/21ආයි..... රඟන්නේ නැහැ ?00:04:39
1882019/07/107. පිහිටවනු සිහිය | 2019.06.13 | සවස දම් දෙසුම 2 | අකම්පිත01:10:35
1892019/07/096. ඵලයේ හේතුවාදය | 2019.06.13 | සවස දම් දෙසුම 1 | අකම්පිත01:52:28
1902019/07/075. අවිද්‍යා කිලෝ එක | 2019.06.13 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:25:15
1912019/07/064. ඇහැ කනට දාන්න | 2019.06.12 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත03:00:02
1922019/07/06වරුසාව | මලපහ වීම | 13.10.2018 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත01:38:35
1932019/06/30මැද පුටුවෙන් ඉස්පිරිතාලෙට | පන්චස්කන්ධයම දෝසයි | 27.06.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:16:28
1942019/06/30මැද පුටුව | පන්චස්කන්ධයම දෝසයි | 26.06.2019 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත01:41:28
1952019/06/29ඔක්කෝටම මුල | මූල පරියාය සූත්‍රය ඇසුරිනි | 18.10.2018 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත02:31:40
1962019/06/28ඉබ්බා කාර් එක | මූල පරියාය සූත්‍රය ඇසුරිනි | 06.10.2018 | දහම් දෙසුම | අකම්පිත02:10:11
1972019/06/27මෙතන මොනවත් නැද්ද ? | පන්චස්කන්ධය | 19.01.2019 | දහම් සාකච්ඡාව01:33:32
1982019/06/26විජ්ජාව | මායාව විනිවිද | 28.11.2018 | දහම් දෙසුම02:15:16
1992019/06/25උන්නත් දාහයි ~ මළත් දාහයි | පුනුරුප්පත්තිය | 20.11.2018 | දහම් සාකච්ඡාව01:07:14
2002019/06/24හාරන්නාට හම්බ වේ | වම්මික සූත්‍රය ඇසුරිනි | 18.11.2018 | සවස දහම් සාකච්ඡාව02:00:59
2012019/06/24හාරන්න ... හාරන්න | වම්මික සූත්‍රය ඇසුරිනි | 18.11.2018 | උදෑසන දම් දෙසුම02:14:48
2022019/06/24මම අයිති මට විතරමයි | දෙතිස් කුණපය | 01.12.201802:19:00
2032019/06/23උදයව්‍ය | ආශ්වාදයේ ආදීනව ? | 31.10.2018 | අකම්පිත02:53:45
2042019/06/233. පිස්සු රජෙක් | 2019.06.12 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:20:15
2052019/06/222. ආයාසයි නම් මෙතෙර ~ නිරායාසයි නම් එතෙර | 2019.06.11 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත03:16:34
2062019/06/211. ඇතුල් කොටුවෙන් පිටකොටුවට | 2019.06.11 | උදෑසන දම් දෙසුම | අකම්පිත02:18:30
2072019/06/20මුල සිට සරලව | දහම් සාකච්ඡාව | 03.11.18 | අකම්පිත01:48:24
2082019/05/22අපි හිඟන්නෝ | කාමසුඛල්ලිඛානුයෝගය සහ අත්තකිලමතානුයෝගය | 20.05.20 | අකම්පිත02:03:30
2092019/05/22නමෝ බුද්ධාය | සංඛපාල00:06:01
2102019/05/18මොකක් ද? | කාලාම සූත්‍රය ඇසුරිනි | 2018.10.1302:35:07
2112019/03/20නමෝ බුද්ධාය | කුම්බඝෝෂක00:07:45
2122019/03/14නමෝ බුද්ධාය | මහා නාගයෝ දෙපළ00:06:15
2132019/03/14නමෝ බුද්ධාය | සුමන මාලාකරු00:08:14
2142019/03/14නමෝ බුද්ධාය | වඳුරෙක්00:08:34
2152019/03/12නමෝ බුද්ධාය | මෙණ්ඩක00:10:32
2162019/03/09නමෝ බුද්ධාය | මෙත් බෝ සතුන්00:10:28
2172019/03/09නමෝ බුද්ධාය | මට්ට කුණ්ඩලී00:05:55
2182019/03/08නමෝ බුද්ධාය | දුප්පත්කම00:08:59
2192019/03/07නමෝ බුද්ධාය | ධාතු වන්දනාව00:03:38
2202019/03/06නමෝ බුද්ධාය | මං දිනුවා00:08:25
2212019/03/05නමෝ බුද්ධාය | ස්වර්ණමාලී00:06:48
2222019/03/05නමෝ බුද්ධාය | අජාසත් මහ රජු00:12:16
2232019/03/03නමෝ බුද්ධාය | තරණය00:09:12
2242019/03/03නමෝ බුද්ධාය | ගොන් වස්සා00:12:08
2252019/03/02නමෝ බුද්ධාය | දහම්සොඬ මහ රජු00:10:32
2262019/03/01නමෝ බුද්ධාය | ස්තූති බ්‍රාහ්මණ නමස්කාරය00:08:49
2272019/03/01අකම්පිත | නමෝ බුද්ධාය ~00:04:57

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.