කන්නිමහර සුමංගල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/10/13භික්ෂූන්වහන්සේගේ කාර්ය්‍යභාරය - පූජ්‍ය කන්නිමහර සුමංගල හිමි -Ven. Kannimahara Sumangala Himi -Bana00:27:54
22019/11/15Kannimahara Sumangala Himi00:28:03
32019/03/14 Ven Kannimahara Sumangala Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:55:23
42019/01/29හේතු ඵල වාදය-Law of Cause and Effect in Buddhism -Bana,DharmaDeshana-Ven.Kannimahara Sumangala Himi00:54:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.