බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/21ජනාධිපතිවරණය දිනන විදිහ බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි කියයි00:04:10
22019/10/21ෂරියා නීතිය අවශ්‍ය අයට සිදුකරන දේ..00:00:33
32019/10/19මේ රට එක එකාට ඕන විදියට මංකොල්ල කන්න දෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නෑ - බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි00:01:14
42019/10/19ජාතික ජනසෙත පෙරමුණු නායක පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි00:01:14
52019/10/16නාගානන්දගේ සහය බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමිට00:01:51
62019/10/14බත්තරමුල්ලේ සීලරතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඇත්ත කතාව00:02:06
72019/10/13"Candidates are scared to put forward their manifestos" - Ven. Battaramulle Seelarathane Thero00:00:50
82019/10/09ඒ අය එන්නේ මරක්කලයන්ව රකින්න - බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි00:03:40
92019/10/02බෙලි කපන්න ගෙනාව කඩු කිනිසිවලට මොකද වුනේ? - බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි00:07:01
102019/09/28Talk With Venerable Battaramulle Seelaratana Thero00:12:02
112019/09/27Battaramulle seelaratana himi janadhipathi apeksaka00:07:00
122019/09/27Battaramulle seelaratana himi janadhipathi apeksaka00:03:18
132019/09/26Battaramulle seelaratana himi janadhipathi apeksaka00:03:07
142019/09/24Janasetha peramuna janadhipathi apeksaka00:03:13
152019/09/23Battaramulle seelaratana himi janadhipathi apeksaka00:02:46
162019/09/20Samatama sambudu meya awadanaya00:03:19
172019/09/18Anthawadi Muslim ayata viruddawa janadhipathi00:02:30
182019/09/18Eka nithiyak Battaramulle seelaratana himi janadhipathi00:02:05
192019/08/02Ganadewi opening 6/8/19 Battaramulle seelaratana00:00:22
202019/08/02Battaramulle seelaratana himi atapirika 256300:00:22
212019/07/13Kataragama meeting 13/7/1900:03:57
222019/07/11Battaramulle seelaratana00:03:50
232019/07/07Protect people 6/7/1900:06:19
242019/07/07Adiwasi leader mahiyamga00:05:16
252019/07/07Rata rakumata00:04:54
262019/07/07Death tenses .7/7/19.Battaramulle seelaratana00:01:50
272019/06/02Battaramulle seelaratana Himi gampaha 31st may 1900:08:48
282019/04/01Battaramulle seelaratana Himi00:01:01
292019/03/23Geneva human rights media conference00:06:41
302019/03/14Janasetha peramuna Battaramulle seelaratana00:01:18
312019/02/23Battaramulle seelaratana00:00:45
322017/06/05Flood area donated dry ration and other rev Battaramulle seelaratana leader of janasetha peramuna p00:04:41
332016/12/28Book donated lower income temple rural area of children rev Battaramulle seelaratana00:00:16
342016/12/28Lower income families donated house rev Battaramulle seelaratana himi00:00:26
352014/10/06Rev Battaramulle Seelaratana distribute cash fund for low income temple at rural area00:00:57
362014/10/06Rev:Battaramulle Seelaratana supporting for Colombo Fort picket00:06:09
372014/10/02Distributation dry ration conducted by rev Battaramulle seelaratana00:01:20
382014/10/01Battaramulle Seelarathana Asala udaanaya00:00:31

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.