හාපිටිගම විජිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/12කුසල චිත්තයෙන්ම වාසය කිරීමට අනුවර්තනය වෙමු Ven. Hapitigama Vijitha thero (2019 - 08 - 11)00:54:13
22019/08/07වර්ණනා කළ හා නොකළ යුත්තන් Ven. Hapitigama Vijitha thero (2019 - 08 - 06)00:50:56
32019/07/08කීර, කොහොඹ, යකඩ දඬු වලින් උල තැබුවත් නොමැරුනු මණ්ඩප තාපස Hapitigama Vijitha thero (2019 - 07 - 07)00:50:38
42019/06/2184,000ක් ධර්ම ස්කන්ධය යනු ධර්ම මාතෘකා 84,000කි Ven. Hapitigama Vijitha thero (2019 - 06 - 20)01:01:05
52019/06/19සිත නිවන බුදු බණ - 94 Ven.Hapitigama Vijitha Thero - 2019.06.19 - 05.02 හාපිටිගම විජිත ස්වාමීන්ද්‍රය00:47:15
62019/06/05දැව වලින් අහස්යාත්‍රා සෑදූ බුද්ධ කාලීන ඉන්ජිනේරුවෝ (2019 - 06 - 04) පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි00:54:23
72019/05/31පෝයට සිල් ගන්න 75% ක් පමණ තමාටම බොරු කර ගනී (2019 - 05 - 30) පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි00:53:32
82019/05/23Ven Hapitigama Vijitha Thero - දෙවියන්ගෙන් වැදුම් ලැබීමට00:52:07
92019/05/17පූජ්‍යපාද හාපිටිගම විජිත හිමි 2019 05 15මිත්‍යාදිට්ඨික ඇතැම් සිංහල ජන වහර බෞද්ධයා බැතිබර විකාශනයක00:48:13
102019/05/16ඉතා මිත්‍යාදෘශ්ඨික වූ ඇතැම් සිංහල ජන වහර (2019 - 05 - 15) පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි00:48:28
112019/05/13Ven Hapitigama Vijitha Thero - දෙමව්පිය ගුණ00:49:11
122019/04/20The Bhuddhist TV - Hapitigama Vijitha Himi - Dayakathwa Dharma Deshanawa00:52:54
132019/03/232019 - 03 - 22 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි - Ven Hapitigama Vijitha thero00:50:25
142019/03/222019 - 03 - 21 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි - Ven Hapitigama Vijitha thero00:57:40
152019/03/13Ven.Hapitigama Vijitha Thero - 2019.03.13 - 11.30 හාපිටිගම විජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ THE BUDDHI00:55:14
162019/03/06Ven.Hapitigama Vijitha Thero  - 2019.02.22 - 18.30 හාපිටිගම විජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:55
172019/02/272019 - 02 - 23 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි - Ven Hapitigama Vijitha thero00:53:50
182019/02/24Sadaham sawana - වටිනා දේශණයක්?- පූජණීය හාපිටිගම විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:03
192019/02/22Ven Hapitigama Vijitha Thero - සිල්වත්කෙනෙත් කවරනම් දර්මයක් ණුවනින් මෙනෙහිකල යුතුද00:48:35
202019/01/272019 - 01 - 26 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි - Ven Hapitigama Vijitha thero00:52:33
212019/01/02Ven Hapitigama Vijitha Thero - හත්‌ථකාළවක සූත්‍රය00:51:22
222018/12/212018 - 12 - 21 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි - Ven Hapitigama Vijitha thero00:52:51
232018/12/12Ven.Hapitigama Vijitha Thero - 2018.11.18 - 09.00 හාපිටිගම විජිත ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ THE BUDDHIST00:52:51
242018/12/072018 - 12 - 07 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි - Ven Hapitigama Vijitha thero00:53:58
252018/11/15Ven Hapitigama Vijitha Thero - පිරිසිදුකිරීමේ අතුගෑමේ ආනිසන්ස00:41:00
262018/11/102018 - 11 - 09 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි - Ven Hapitigama Vijitha thero00:48:48
272018/11/02Ven Hapitigama Vijitha Thero - සිංහල ජාතිය වදවීම - සප්ත අපරිහානීය ධර්ම00:47:42
282018/10/262018 - 10 - 26 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි - Ven. Hapitigama Vijitha thero00:55:22
292018/10/24Ven.Hapitigama Vijitha Thero 2018.10.24 - 17.00 හාපිටිගම විජිත ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:47:54
302018/10/082018 10 07 පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි Ven Hapitigama Vijitha thero00:54:01
312018/09/27පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි 2018 09 16 Ven Hapitigama Vijitha thero00:49:37
322018/09/21Ven.Hapitigama Vijitha Thero 2018.09.15 - 13.35 හාපිටිගම විජිත ස්වාමින්වහන්සේ00:50:52
332018/09/19පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි 2018 08 31 Ven Hapitigama Vijitha thero00:54:06
342018/09/16Ven.Hapitigama Vijitha Thero 2018.09.12 - 11.35 හාපිටිගම විජිත ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:54:50
352018/09/12පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි 2018 07 12 Ven Hapitigama Vijitha thero00:53:51
362018/09/12Ven.Hapitigama Vijitha Thero 2018-06-0100:51:07
372018/09/12පූජ්‍ය හාපිටිගම විජිත හිමි 2018 07 18 Ven Hapitigama Vijitha thero00:48:51
382018/08/21Ven.Hapitigama Vijitha Thero, 2018.08.19 - 17.10 හාපිටිගම විජිත ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:54:30
392018/08/21Ven Hapitigama Vijitha Thero - උදය සූත්‍රය00:50:13
402018/08/08Ven Hapitigama Vijitha Thero - 2018.08.08 - 10.15 හාපිටිගම විජිත ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:55:32
412018/07/24Ven.Hapitigama Vijitha Thero - 2018.07.23 - 23.00 හාපිටිගම විජිත ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:54:20
422018/07/18Ven Hapitigama Vijitha Thero - සද්‌ධම්‌මපතිරූපක සූත්‍රය00:55:31
432018/07/18Ven Hapitigama Vijitha Thero - සිල් බිදුනු පුද්යලයට ඇති ආදීනව ( සීල සූත්‍රය )00:48:49
442018/07/05Ven.Hapitigama Vijitha Thero - 2018.07.05 - 01.05 හාපිටිගම විජිත ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:58:56
452018/06/13Ven Hapitigama Vijitha Thero - මහා පුරුෂ විතර්ක00:44:43
462018/06/11Ven Hapitigama Vijitha Thero - පිං වැඩෙන, කුසල් වැඩෙන,සැප ගෙනදෙන, අග්‍ර සම්පත් ලබදෙන කාරනා00:48:17
472018/06/06Aushadha Puujawa (ඖෂධ 108 කින් සමන්විත පූජාව) | 2018-05-22 | (පුජ්‍ය හාපිටිගම විජිත ස්වාමීන්වහන්සේ)00:33:33
482018/04/18අශ්ඨ මහා පුරුෂ විතර්ක Ven Hapitigama Vijitha Thero 2018-04-1700:54:10
492018/03/30Ven Hapitigama Wijitha Thero 2018.03.30 නිවනට හේතු වන සරල කරුණු හතරක්00:54:37
502018/03/09Ven Hapitigama Vijitha Thero - බුදු දහමට අනුව ඔබත් නිවැරදි ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක්ද ?00:53:06
512018/03/03Ven Hapitigama Vijitha Thero | 2018-03-0300:02:33
522018/01/17Ven Hapitigama Vijitha Thero | 2018-01-12 | 06.30 PM00:47:22
532017/10/23Ven. Hapitigama Vijitha Thero 3-10-201700:45:51
542017/10/19කලගුණ සැලකීම Ven. Hapitigama Vijitha Thero 19-10-201700:46:19
552017/09/17සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Hapitigama Vijitha Thero 17- 09 -201700:44:31
562017/09/03Ven. Hapitigama Vijitha Thero 03- 09 -201700:47:27
572017/08/02Ven Hapitigama Vijitha Thero 02- 08 -201700:44:52
582015/05/02Sadaham sawana-The buddhist- Ven. Hapitigama vijitha swameen wahanse00:51:33
592015/01/0464. Kuseetharambha Vaththu Sutta - Ven Hapitigama Vijitha Thero - 28Dec201400:48:49
602015/01/0416. Seela Visuddhi Ditti Visuddhi - Ven Hapitigama Vijitha Thero - 28 Feb1400:48:11
612014/03/2588. Ven Hapitigama Vijitha Thero - 12 Jul13 - Chula Malunkya Puththa Sutta M.N00:51:02
622014/03/2459. Ven Hapitigama Vijitha Thero - 19 May13 - Sachchha Vibhanga Sutta00:40:41
632014/03/2417. Ven Hapitigama Vijitha Thero - 24 Feb13 - Magga Sutta S.N00:50:58
642014/03/2412. Ven Hapitigama Vijitha Thero - 28 Jan13 - Chintha Sutta S.N00:50:17
652014/01/1951. Ven Hapitigama Vijitha Thero - 10 30am18 Feb1300:44:35
662013/06/12120. Ven Hapitigama Vijitha Thero 25a Oct1000:46:47
672013/03/3151. Kaamada Sutta (කාමද සූත්‍රය) Ven Hapitigama Vijitha Thero 27 Apr1200:51:21
682013/03/2710. Samma Ditthi Sutta (සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය) Ven Hapitigama Vijitha Thero 23 Jul1100:46:42
692013/03/1227. Samma Sankappa - 2012-05-20 - Ven Hapitigama Vijitha Thero01:00:41
702013/03/11202. Rathi Chinda Sutta - Hapitigama Vijitha00:46:18
712013/03/089. Samma Ditti Sutta - Ven Hapitigama Vijitha Thero00:48:54
722012/08/06Suthra Dharma Desana - Ven Hapitigama Vijitha Thero - Samma Ditti Sutta00:48:54
732012/06/292012-05-20 Ven Hapitigama Vijitha Thero - Samma Sankappa01:00:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.