කැළණියේ අජිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/11සද්ධානුසාරී ශ්‍රාවකයා භක්තියෙන් ධර්ම කරුණ පිළිගනී, ධම්මානුසාරී ශ්‍රාවකය තමා තුලින්ද ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි00:59:43
22019/07/08සංසාරය නම් බන්ධනාගාරයේ කළු සුදු ඇඳුමෙන් සැරසුනු රැඳවියන් Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 07 - 07)00:50:55
32019/07/02 Ven Kelaniye Ajitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:57:02
42019/07/01Ven.Kelaniye Ajitha Thero, 2019.07.01 - 20.02 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, Guwanviduli Dha00:44:53
52019/06/30තේරුමක් නැති ජීවිතයකට අර්ථයක් ලැබෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයකින් පමණි Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019-6-29)00:58:28
62019/06/30Kelaniye Ajitha Tero - යතාර්ථය00:55:27
72019/06/23යක්ෂයෙක්ගේ ප්‍රඥ්ඥාව Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 06 - 22)01:00:38
82019/06/17සිව්වනක් පිරිසෙන් ශක්තිමත් මේ බුද්ධ සමාගමේ ඔබත් කොටස් කරුවෙකි Ven. Kelaniye Ajitha thero 2019-6-1500:51:18
92019/06/15සංඝයාගේ ආනුභාවයත් අසල්වැසි ඉන්දියාවේදි නැත, පරලොවදී කුමන කථාද Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019-6-14)01:00:02
102019/06/12Ven.Kelaniye Ajitha Thero 2019.06.12 - 20.06 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:16
112019/06/10සෙවිලි නොකල ඔබේ ගෙදර කෙසේ තෙමේද, භාවනාවෙන් නොසෑදූ සිත මෙන් (2019 - 06 - 09) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි01:01:16
122019/05/24එක් ධර්ම දේශනාවක් හෝ ඇසීම දිනපතා පුරුද්දක් කරගන්න (2019 - 05 - 23) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:56:44
132019/05/22පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2019 05 17ලෝකයේ ජනතාව කොටස් හතරකට බෙදිය හැකසදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා ටීවී00:51:14
142019/05/21ධර්මය හැදෑරීම ආරම්ඹයේදීම, අතහැරීම නොකල යුතුයි (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:55:14
152019/05/19සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven Kelaniye Ajitha Thero 2019- 05- 1900:45:27
162019/05/18Ven.Kelaniye Ajitha Thero  - 2019.05.17 - 20.08 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:55
172019/05/18සමස්ථ ලෝක ජනගහනයම කොටස් 4කට බෙදිය හැක (2019 - 05 - 17) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:51:14
182019/05/17පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි2019 05 16නිවන්දැකීම තමන්ගේ උවමනාවක් කරගන්න බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබරවිකාශනයකි00:50:14
192019/05/17නිවන් දැකීම තමන්ගේ උවමනාවක් කර ගන්න (2019 - 05 - 16) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:50:27
202019/05/10Ven Kelaniye Ajitha Thero - සිත හදාගැනීම00:48:40
212019/05/05සතර අපා ජීවීන්ගේ මමත්වය (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි01:00:08
222019/05/01අධිපති දෙවියෙක් වූ යාචකයා (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:54:15
232019/04/19ජලයට ඇති සතර ආකාර භය (2019 - 04 - 18) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි01:06:16
242019/04/19කෙලෙස් සහිත සුගතිගාමී පුද්ගලයින් 9 දෙනෙක් (2019 - 04 - 18) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:53:03
252019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:52:37
262019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:52:45
272019/04/14Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2019-04-1400:48:36
282019/04/10පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2019 04 08 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:56:32
292019/04/092019 - 04 - 08 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:56:47
302019/04/032019 - 04 - 02 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:20
312019/03/312019 - 03 - 29 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:47:01
322019/03/272019 - 03 - 26 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:54:41
332019/03/152019 - 03 - 14 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:45
342019/03/14Ven Kelaniye Ajitha Thero - එකතුවෙලා අනුභව කිරීම00:47:07
352019/03/05Ven.Kelaniye Ajitha Thero  - 2019.02.22 - 12.30 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:01:17
362019/03/02Ven Kelaniye Ajitha Thero - අප්‍රසිද්ධියේ ගුණධර්ම ප්‍රගුණකිරීම00:52:58
372019/02/272019 - 02 - 23 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:50:22
382019/02/192019 - 02 - 18 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:44
392019/02/14Ven.Kelaniye Ajitha Thero  - 2019.02.14 - 08.03 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:05
402019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:56:44
412019/02/02Kelaniye Ajitha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-3100:41:47
422019/01/312019 - 01 - 31 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:08
432019/01/312019 - 01 - 30 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:47:37
442019/01/31සෘධි ප්‍රාතිහාර්යය,අදේශනා ප්‍රාතිහාර්යය සහ අනුශාසන ප්‍රාතිහාර්යය.. අමූලික සහ ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව යනු.00:39:53
452019/01/262019 - 01 - 25 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:50:58
462019/01/252019 - 01 - 24 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:19
472019/01/242019 - 01 - 23 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:09
482019/01/23Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2019-01-2300:51:51
492019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Ven Kelaniye Ajitha thero00:00:00
502019/01/22ඍෂිවරුන් ගිල ගන්නා තේරුමෙන් ඒ පර්වතයට ඉසිගිලි පර්වතය කියල නම් වුනා.පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේලා පිළිබඳව00:40:57
512019/01/21කාමයේ වරදවා හැසිරීමේ විපාක...සතුරෝ බහුල පෙර ආත්ම වල කාමයේ වරදවා හැසිරුණ අයට 18-01-201900:41:54
522019/01/21Ven. Kelaniye Ajitha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 93 - TV Didula00:53:07
532019/01/202019 - 01 - 19 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:50:19
542019/01/19Kelaniye Ajitha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-1800:42:52
552019/01/15Ven Kelaniye Ajitha Thero - බුද්ධානුස්සති භාවනව වඩන ආකරය00:52:13
562019/01/112019 - 01 - 10 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:15
572019/01/11Ven Kelaniye Ajitha Thero - සොණදණ්ඩ සූත්‍රය00:54:59
582019/01/08Kelaniye Ajitha Thero - Pansil Maluwa 2018-01-0601:24:51
592019/01/082019 - 01 - 07 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:54:49
602018/12/212018 - 12 - 20 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:55:30
612018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි (ii) - Ven Kelaniye Ajitha thero00:55:46
622018/12/122018 - 12 - 12 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:54:05
632018/12/12පිංකම් වලදී වැදගත් නම නෙවෙයි පිනයි Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-12-1200:50:25
642018/12/10Ven.Kelaiye Ajitha Thero - 2018.12.10 - 08.05 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:54:56
652018/12/042018 - 12 - 03 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:55
662018/12/022018 - 11 - 23 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:49
672018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:44
682018/11/23සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-11-2300:46:12
692018/11/22Ven Kelaniye Ajitha Thero - චතුධාතු සූත්‍රය00:54:54
702018/11/212018 - 11 - 20 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:45:54
712018/11/20පසේ බුදුවරයන් වහන්සේලා Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-11-2000:43:03
722018/11/182018 - 11 - 18 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:12
732018/11/17සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-11-1700:47:28
742018/11/132018 - 11 - 12 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:44
752018/11/12Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018 -11-1200:52:03
762018/11/082018 - 11 - 07 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:56:31
772018/11/062018 - 11 - 05 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:13
782018/10/29Ven.Kelaniye Ajitha Thero  - 2018.10.29 - 08.04  කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:04
792018/10/20Ven Kelaniye Ajitha Thero - මා පිය දූදරු සබදතාව00:53:24
802018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Ven Kelaniye Ajitha thero00:46:35
812018/10/13Ven Kelaniye Ajitha Thero - අක්‌කොසක සූත්‍රය00:53:23
822018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:40
832018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:56:06
842018/09/27පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 09 17 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:51
852018/09/27පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 09 10 Ven Kelaniye Ajitha thero00:52:16
862018/09/24Ven Kelaniye Ajitha Thero - තිසරණය00:58:30
872018/09/20Ven Kelaniye Ajitha Thero - චූළරාහුලොවාද සූත්‍රය00:55:46
882018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 09 03 Ven Kelaniye Ajitha thero00:47:07
892018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 09 02 Ven Kelaniye Ajitha thero01:00:29
902018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 08 29 Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:49
912018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 08 27 Ven Kelaniye Ajitha thero00:54:42
922018/09/14පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 26 Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:29
932018/09/13පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 22 Ven Kelaniye Ajitha thero00:58:53
942018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 09 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:44
952018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 07 09 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu01:00:18
962018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 03 Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:01
972018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 07 01 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu00:49:13
982018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 02 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:18
992018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 07 02 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu00:48:37
1002018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 06 17 Ven Kelaniye Ajitha thero00:57:31
1012018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 06 26 Ven Kelaniye Ajitha thero00:52:35
1022018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 06 15 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:01
1032018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 06 13 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu00:48:01
1042018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 06 11 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu00:44:27
1052018/09/12Kathansu Labathe Panna 2018 06 09 Ven Moralande Wajiragnana Himi Ven Kelaniye Ajitha Himi00:57:49
1062018/09/12Kathansu Labathe Panna - Ven Moralande Wajiragnana Thero & Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018 06 0600:50:36
1072018/09/12Ven.Moralande Wajiragnana Thero & Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-06-0400:46:49
1082018/09/12Ven.Moralande Wajiragnana Thero & Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-06-0200:53:04
1092018/09/12Ven.Moralande Wajiragnana Thero & Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-05-3000:44:14
1102018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 20 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:05
1112018/08/29Muthiyangana Maha Pinkama | 2018-09-0800:01:32
1122018/08/17Ven.Kelaniye Ajitha Thero, - 2018.08.17 -  08.00 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:32
1132018/08/03Ven Kelaniye Ajitha Thero | 2018-04-16 | 4.00 PM01:07:02
1142018/08/02Ven Kelaniye Ajitha Thero - සදිසා නමස්කාරය00:51:22
1152018/07/17Ven Kelaniye Ajitha Thero - සෙවක සේවිකා සංග්‍රහය ( සිගාලෝවාද සූත්‍රය )00:51:22
1162018/07/06Maha Rahulowada Sutta - Ven. Kelaniye Ajitha Thero - Dubai 2018 Jebel Ali00:57:31
1172018/07/02Ven Kelaniye Ajitha Thero - මාන්නය00:53:24
1182018/06/08Ven Kelaniye Ajitha Thero - සත්‍යයන් අතුරින් පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයයි00:58:42
1192018/05/24Ven Kelaniye Ajitha Thero Dhamma Sermon - The Buddhist TV 14-03-2018 6.30 p.m (Udugamasooriya)00:51:54
1202018/05/22Ven Kelaniye Ajitha Thero - අප්‌පසාදප්පසාද සූත්‍රය00:48:28
1212018/05/16Ven.Kelaniye Ajitha Thero, - 2018.05.16 - 08.00 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:42
1222018/05/14Ven Kelaniye Ajitha Thero - ශ්‍රේෂ්ටත්වට පත්වීමට හේතුවන කාරණා 6 ( අණුත්තරීය සූත්‍රය )00:55:17
1232018/05/13Ven Kelaniye Ajitha Thero - සම්පත්ති 8 ( දුතිය සම්පදා සූත්‍රය )00:53:03
1242018/05/11Ven Kelaniye Ajitha Thero - බුද්ධානුස්සති භාවනාව00:58:35
1252018/04/18Ven Kelaniye Ajitha Thero - සත්‍යයන් අතුරින් පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයයි00:58:42
1262018/04/16බුද්ධ ශාසනයකදී කොහොමද පින් කරගන්නේ Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-04-1601:06:58
1272018/04/04ධර්මයේ හැසිරෙන අපට අනාගත භය ඇති කරගත යුතු කාරණා පහක් Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-04-0400:50:10
1282018/03/21Ven Kelaniye Ajitha Thero | 2017-03-29 | 6.30PM00:57:02
1292018/03/20Ven Kelaniye Ajitha Thero - දුතිය පබ්‌බතූපම සූත්‍රය00:51:30
1302018/02/21Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-02-2000:45:49
1312018/02/13Ven Kelaniye Ajitha Thero - තමන්ගේ සිතවත් දැකින්න සමථ සූත්‍රය00:55:49
1322018/02/07තයෝ ධම්ම සූත්‍රය Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-02-0700:44:41
1332018/01/05Ven Kelaniye Ajitha Thero 05 01 201800:49:13
1342018/01/01Ven. Kelaniye Ajitha Thero 31-12- 201700:48:29
1352017/12/30Ven. Kelaniye Ajitha Thero 27-12-201700:43:11
1362017/12/19Ven.Kelaniye Aitha Thero-2017-12.19-20.0000:41:36
1372017/11/10Ven. Kelaniye Ajitha Thero 10 -11-201700:50:50
1382017/09/13Ven Kelaniye Ajitha Thero | 2017-08-30 | 9.00 AM Live00:58:34
1392017/08/30දායකත්ව ධර්ම දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 30- 08 -201700:49:58
1402017/08/30සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 30- 08- 201700:46:04
1412017/08/30උදෑසන සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 30- 08- 201700:50:27
1422017/08/09Ven. Kelaniye Ajitha Thero 08-08-201700:53:05
1432017/04/28KELANIYE AJITHA HIMI RUKKMALGAMA 2017.04.23 කෑළණියෙ අජිත හිමි - රුක්මල්ගම ධර්ම දේශණය01:01:39
1442017/04/04ven Kelaniye Ajitha Thero 09.03.201700:49:54
1452017/03/14උද්දක සූත්‍රය Ven Kelaniye Ajitha Thero 14 -03-201700:38:44
1462017/03/13රාජකාරී කරන ස්ථානය ගැටළු නැති තැනක් කර ගනිමු Ven Kelaniye Ajitha Thero pansil handawa 08-03-201700:22:04
1472017/03/10Kelaniye Ajitha Thero - Pansil Handawa 2017-03-06 to 1001:45:48
1482017/03/09බුදු ගුණ භාවනාව විනාඩි 5ක් වඩන්න රැස්වෙන කුසලය අප්‍රමාණයි Ven Kelaniye Ajitha Thero 07-03-201700:19:15
1492017/03/07අවබෝධයෙන් තොර පුද්ගලයා යනු පෘථග්ජන මනුස්සයා Ven Kelaniye Ajitha Thero sirarasa pansil handawa 06 0300:21:03
1502017/01/22කල්‍යාන මිත්‍රයා Ven Kelaniye Ajitha Thero 22-01-201700:44:50
1512017/01/1541.1 Ven Kelaniye Ajitha Thero - Ata Maha Kusal - 16p Sep2016 FM00:53:15
1522016/12/31මිහින්තලා වන්දනාව සජීව ධර්ම දේශනාව - 4 Ven Kelaniye Ajitha Thero 01-01-201700:41:18
1532016/10/31Ehipassiko 2016.10.31 | Kelaniye Ajitha Thero.00:28:54
1542016/10/29Ven Kelaniye Ajitha Thero 30-10-201600:49:07
1552016/10/29Ven.Kelaniye Ajitha Thero-Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:01
1562016/10/20Ven.Kelaniye Ajitha Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:32:01
1572016/10/05සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Kelaniye Ajitha Thero 5 Oct 201600:46:24
1582016/09/24Ehipassiko 2016.09.24 | Kelaniye Ajitha Thero00:29:52
1592016/09/06Ehipassiko 2016.09.06 | Kelaniye Ajitha Thero.00:28:25
1602016/08/23කලිඞගරූපධාන සූත්‍රය Ven Kelaniye Ajitha Thero 25 08 201600:50:46
1612016/08/13පසේබුදුවරු Ven Kelaniye Ajitha Thero13 Aug 201600:49:21
1622016/08/01Ehipassiko 2016.08.01 | Kelaniye Ajitha Thero.00:28:54
1632016/07/05Ehipassiko 2016.07.05 | Kelaniye Ajitha Thero.00:28:44
1642016/06/25ඉන්ද්‍රිය ධර්ම Ven Kelaniye Ajitha Thero 25 June 201600:48:20
1652016/03/08Kelaniye Ajitha Himi00:50:22
1662015/12/3131. Ven Kelaniye Ajitha Thero - 09a Mar201500:54:52
1672015/12/318. Ven Kelaniye Ajitha Thero - 14a Jan201500:44:20
1682015/12/311.1 Ven Kelaniye Ajitha Thero - Cacakka Sutta- 04p Jan2015 FM00:54:50
1692015/01/0296.2 Ven Kelaniye Ajitha Thero - Dhamma Discussion - 06p Dec2014 Full Moon Poya Day00:41:35
1702015/01/0296.1 Ven Kelaniye Ajitha Thero - 06p Dec2014 Full Moon Poya Day00:54:18
1712015/01/0229. Ven Kelaniye Ajitha Thero - 02p Mar1400:44:23
1722014/10/27Kelaniye Ajitha Thero Bana 100:29:32
1732014/10/27Kelaniye Ajitha Thero Bana00:27:57
1742014/01/0256. Ven Kelaniye Ajitha Thero - 02a Apr1300:53:44
1752013/12/162011 12 21 සූත්‍ර දේශනා Dhaniyya Sutta Ven Kelaniye Ajitha Thero00:56:14
1762013/08/16Vasijatopama Sutta - Ven. Kelaniye Ajitha Thero00:51:16
1772013/03/3120. Aranna Sutta (අරඤ්ඤ සූත්‍රය) Ven Kelaniye Ajitha Thero16 Feb1200:50:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.