කැළණියේ අජිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/18සෘද්ධි, ආදේසන්, අනුශාසනා ප්‍රාතිහාර්ය Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 11 - 17)00:52:53
22019/11/18Ven. Kelaniye Ajitha Thero | දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 124 - TV Didula00:54:25
32019/11/12නිවන ඉල්ලා උද්ගෝෂනයක් Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 11 - 11)00:51:59
42019/11/11Dharma deshanawa - Ven Kelaniye Ajitha Thero 2019 11 1000:51:59
52019/11/10Ven.Kelaniye Ajitha Thero 2019.11.10 - 08.08 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:31
62019/11/04Ven.Kelaniye Ajitha Thero 2019.11.03 - 08.07 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:03
72019/11/02රැස් කළ ධනය වියදම් කර සැප ලැබිය හැක, ශ්‍රද්ධාව ධනයකි Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 11 - 01)00:56:12
82019/11/02Ven Kelaniye Ajitha Thero - පින00:51:58
92019/11/01තම සිත තමන් කෙරෙහිම පැහැදීමට හේතු කාරණා 4ක් Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 10 - 30)00:55:37
102019/10/31Ehipassiko 2019.10.3100:28:23
112019/10/30ප්‍රඥ්ඥා නම් මූලද්‍රව්‍යයෙන් සැදි නිවන් ගෘහයේ මුල් ගල සම්මා දිට්ඨිය Kelaniye Ajitha thero 2019-10-2700:47:45
122019/10/29Ven.Kelaniye Ajitha Thero 2019.10.27 - 08.06 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:33
132019/10/28Dharma deshanawa - Ven Kelaniye Ajitha Thero 2019 10 2700:47:45
142019/10/25Dharma deshanawa - Ven Kelaniye Ajitha Thero 2019 10 2400:47:22
152019/10/25අතීත සිදුවීම හුදෙක් ප්‍රවෘත්තියකි, පන්නරයක් ලැබීමට පමණක් සුදුසය Ven Kelaniye Ajitha tero 2019-10-2300:53:12
162019/10/23නිවන් අවබෝධය පතන්නා නිරායාසයෙන් කළ්‍යාණ මිත්‍රයන් ඇත්තෙක් වේ Kelaniye Ajitha thero (2019 - 10 - 21)00:59:51
172019/10/20කාමභෝගී ගිහියෙක් රහතන් වහන්සේ හඳුනාගැනීම Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 10 - 18)00:54:16
182019/10/19කැළණියේ අජිත ස්වාමීන් වහන්සේ - ත්‍රිවිධ මාන්නය ප්‍රහානය කිරිම 2019 10 0700:54:16
192019/10/17 Ven Kelaniye Ajitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:54:16
202019/10/17Ven Kelaniye Ajitha Thero | 2019-10-07 | 6.30 AM00:54:16
212019/10/15සීලය සියළු ගුණ ධර්ම වලට මව වේ Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 10 - 13)00:52:06
222019/10/15Ehipassiko 2019.10.1500:28:21
232019/10/14Ven.Kelaniye Ajitha Thero - 2019.19.13 - 11.30 The Buddhist TV කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:23
242019/10/12ජීවිතයේ මාත්‍රාව දැන ගැනීම Ven Kelaniye Ajitha thero (2019 - 10 - 12)00:54:42
252019/10/10ආනයනික අකුසල් 2019-10-0500:55:52
262019/10/10කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්රයාණන් වහන්සේ - බෞද්ධකම අහෝසි වන කාරණා 7ක්00:43:18
272019/10/08එකල ඉන්දීය පාතාල නායක ධනංජානි සිටුතුමා බඹ ලොව යාම Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 10 - 07)00:56:06
282019/10/06Ven.Kelaniye Ajitha Thero 2019.10. 06 - 08.07 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:16
292019/10/06ආනයනික අකුසල් Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 10 - 05)00:55:52
302019/10/04කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද් රයාණන් වහන්සේ Ven Kelaniye Ajitha Thero00:49:23
312019/10/04නිවැරදි තොටුපොල තෝරා ගන්න Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 10 - 02)00:51:40
322019/10/04Ven Kelaniye Ajitha Thero 2019100400:55:52
332019/10/03Ehipassiko 2019.10.0300:26:44
342019/09/23Ven.Kelaniye Ajitha Thero 2019.09. 22 - 08.07 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:23
352019/09/21භාවනාව දියුණු වන්නෙක් කලින් කල මෙනෙහි කළ යුතු කරුණු 5ක් Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 09 - 20)00:59:02
362019/09/21තමාව ප්‍රිය පුද්ගලයින් කවුරුන්ද, අප්‍රිය පුද්ගලයින් කවුද? Ven Kelaniye Ajitha thero (2019 - 09 - 20)00:55:22
372019/09/18සෑදීමට පහසු, විනාස කිරීම අපහසු අසාමාන්‍ය ගෘහයකි Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 09 - 17)00:54:58
382019/09/17නින්ද යනු ක්‍රීඩාවක් වැනිය Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 09 - 16)00:58:40
392019/09/07චතුරංග සමන්නාගත වීර්යය Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 09 - 06)00:52:48
402019/09/07Ven Kelaniye Ajitha Thero - විජය සූත්‍රය00:51:50
412019/09/01පෘතග්ජන අධ්‍යාපනයෙන් පිරිහෙන මිනිසුන් Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 08 - 31)00:50:25
422019/08/30දුතිය ලෝක ධම්ම සූත්‍රය Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2019-09-3000:50:25
432019/08/25ඔබ චුති සිතට අරමුණු කරන්නේ කුමන බුදුගුණයක්ද? Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 08 - 24)00:42:41
442019/08/24සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2019-08-2400:42:41
452019/08/23බෞද්ධකම අහෝසි වන කාරණා 7ක් Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 08 - 22)00:43:18
462019/08/22උපාසක පරිහානිය ධම්ම සූත්‍රය Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2019-08-2200:43:18
472019/08/18සතර සම්බුදු විශාරද ඥාණ Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 08 - 17)01:01:20
482019/08/16තාක්ෂණයට උගස් තැබූ ජීවිත හා තාක්ෂණය නමා හැඩකර වැඩ ගන්නා ජීවිත Kelaniye Ajitha thero (2019 - 08 - 15)00:56:11
492019/08/07තමන්ට තමන් නායකත්වය දීමෙන් වළකින්න, නිකෙලෙස් සත්වයෙක් නොමැති නම් ධර්මයම පිහිට කරගන්න (2019 - 08 - 6)01:00:42
502019/08/06දර්පණයක් තිබුනද ආලෝකය නැතිනම් ප්‍රයෝජන නැත, ධර්මය තිබුනද ප්‍රඥ්ඥාව නැතිනම් අවබෝධයක් නැත (19 - 8 - 5)00:55:04
512019/08/04සමබර තරාදියක දෙපස මෙන් ප්‍රඥ්ඥාව හා ශ්‍රද්ධාව සමබර විය යුතුය Kelaniye Ajitha thero (2019 - 08 - 03)00:56:23
522019/07/30Kelaniye Ajitha Thero - Dharmasanaya - 2019-05-2300:43:27
532019/07/30බහුතරයකගේ මරණ මොහොත පරාජිත මොහොතකි, බුදුගුණ,මෛත්‍රී,අනිත්‍ය,සතිපට්ඨාන චිත්තයකින් මරණය සාක්ෂාත් කරමු00:51:42
542019/07/27අද සමාජයේ බහුතරයක් තමාටත් වඩා අනුන් ගැන අවධානයේ සිටීම ධර්මයේ හැසිරෙන්නාට ආයුධයකි (2019 - 07 - 26)00:49:39
552019/07/20දැන ගියොත් නිවනට නොදැන ගියොත් සතර අපාය හරහා සසරට Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 07 - 19)00:54:00
562019/07/11සද්ධානුසාරී ශ්‍රාවකයා භක්තියෙන් ධර්ම කරුණ පිළිගනී, ධම්මානුසාරී ශ්‍රාවකය තමා තුලින්ද ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි00:59:43
572019/07/08සංසාරය නම් බන්ධනාගාරයේ කළු සුදු ඇඳුමෙන් සැරසුනු රැඳවියන් Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 07 - 07)00:50:55
582019/07/02 Ven Kelaniye Ajitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:57:02
592019/07/01Ven.Kelaniye Ajitha Thero, 2019.07.01 - 20.02 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, Guwanviduli Dha00:44:53
602019/06/30තේරුමක් නැති ජීවිතයකට අර්ථයක් ලැබෙන්නේ බුද්ධ ශාසනයකින් පමණි Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019-6-29)00:58:28
612019/06/30Kelaniye Ajitha Tero - යතාර්ථය00:55:27
622019/06/23යක්ෂයෙක්ගේ ප්‍රඥ්ඥාව Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019 - 06 - 22)01:00:38
632019/06/17සිව්වනක් පිරිසෙන් ශක්තිමත් මේ බුද්ධ සමාගමේ ඔබත් කොටස් කරුවෙකි Ven. Kelaniye Ajitha thero 2019-6-1500:51:18
642019/06/15සංඝයාගේ ආනුභාවයත් අසල්වැසි ඉන්දියාවේදි නැත, පරලොවදී කුමන කථාද Ven. Kelaniye Ajitha thero (2019-6-14)01:00:02
652019/06/12Ven.Kelaniye Ajitha Thero 2019.06.12 - 20.06 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:16
662019/06/10සෙවිලි නොකල ඔබේ ගෙදර කෙසේ තෙමේද, භාවනාවෙන් නොසෑදූ සිත මෙන් (2019 - 06 - 09) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි01:01:16
672019/05/25අපිට තියන ඔක්කොම ප්‍රශ්ණ ටික නැති වෙනවා නම් හොඳයිද? නැද්ද ? කොහොමද අපි ඒ ප්‍රශ්ණ.00:56:28
682019/05/24එක් ධර්ම දේශනාවක් හෝ ඇසීම දිනපතා පුරුද්දක් කරගන්න (2019 - 05 - 23) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:56:44
692019/05/22පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2019 05 17ලෝකයේ ජනතාව කොටස් හතරකට බෙදිය හැකසදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා ටීවී00:51:14
702019/05/21ධර්මය හැදෑරීම ආරම්ඹයේදීම, අතහැරීම නොකල යුතුයි (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:55:14
712019/05/19සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven Kelaniye Ajitha Thero 2019- 05- 1900:45:27
722019/05/18Ven.Kelaniye Ajitha Thero  - 2019.05.17 - 20.08 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:55
732019/05/18සමස්ථ ලෝක ජනගහනයම කොටස් 4කට බෙදිය හැක (2019 - 05 - 17) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:51:14
742019/05/17පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි2019 05 16නිවන්දැකීම තමන්ගේ උවමනාවක් කරගන්න බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබරවිකාශනයකි00:50:14
752019/05/17නිවන් දැකීම තමන්ගේ උවමනාවක් කර ගන්න (2019 - 05 - 16) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:50:27
762019/05/10Ven Kelaniye Ajitha Thero - සිත හදාගැනීම00:48:40
772019/05/05සතර අපා ජීවීන්ගේ මමත්වය (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි01:00:08
782019/05/01අධිපති දෙවියෙක් වූ යාචකයා (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:54:15
792019/04/19ජලයට ඇති සතර ආකාර භය (2019 - 04 - 18) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි01:06:16
802019/04/19කෙලෙස් සහිත සුගතිගාමී පුද්ගලයින් 9 දෙනෙක් (2019 - 04 - 18) පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි00:53:03
812019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:52:37
822019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:52:45
832019/04/14Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2019-04-1400:48:36
842019/04/10පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2019 04 08 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:56:32
852019/04/092019 - 04 - 08 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:56:47
862019/04/032019 - 04 - 02 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:20
872019/03/312019 - 03 - 29 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:47:01
882019/03/272019 - 03 - 26 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:54:41
892019/03/152019 - 03 - 14 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:45
902019/03/14Ven Kelaniye Ajitha Thero - එකතුවෙලා අනුභව කිරීම00:47:07
912019/03/05Ven.Kelaniye Ajitha Thero  - 2019.02.22 - 12.30 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:01:17
922019/03/02Ven Kelaniye Ajitha Thero - අප්‍රසිද්ධියේ ගුණධර්ම ප්‍රගුණකිරීම00:52:58
932019/02/272019 - 02 - 23 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:50:22
942019/02/192019 - 02 - 18 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:44
952019/02/14Ven.Kelaniye Ajitha Thero  - 2019.02.14 - 08.03 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:05
962019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:56:44
972019/02/02Kelaniye Ajitha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-3100:41:47
982019/01/312019 - 01 - 31 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:08
992019/01/312019 - 01 - 30 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:47:37
1002019/01/31සෘධි ප්‍රාතිහාර්යය,අදේශනා ප්‍රාතිහාර්යය සහ අනුශාසන ප්‍රාතිහාර්යය.. අමූලික සහ ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව යනු.00:39:53
1012019/01/262019 - 01 - 25 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:50:58
1022019/01/252019 - 01 - 24 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:19
1032019/01/242019 - 01 - 23 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:09
1042019/01/23Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2019-01-2300:51:51
1052019/01/232019 01 22 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Ven Kelaniye Ajitha thero00:00:00
1062019/01/22ඍෂිවරුන් ගිල ගන්නා තේරුමෙන් ඒ පර්වතයට ඉසිගිලි පර්වතය කියල නම් වුනා.පසේ බුදු රජාණන් වහන්සේලා පිළිබඳව00:40:57
1072019/01/21කාමයේ වරදවා හැසිරීමේ විපාක...සතුරෝ බහුල පෙර ආත්ම වල කාමයේ වරදවා හැසිරුණ අයට 18-01-201900:41:54
1082019/01/21Ven. Kelaniye Ajitha Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 93 - TV Didula00:53:07
1092019/01/202019 - 01 - 19 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:50:19
1102019/01/19Kelaniye Ajitha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-1800:42:52
1112019/01/15Ven Kelaniye Ajitha Thero - බුද්ධානුස්සති භාවනව වඩන ආකරය00:52:13
1122019/01/112019 - 01 - 10 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:15
1132019/01/11Ven Kelaniye Ajitha Thero - සොණදණ්ඩ සූත්‍රය00:54:59
1142019/01/08Kelaniye Ajitha Thero - Pansil Maluwa 2018-01-0601:24:51
1152019/01/082019 - 01 - 07 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:54:49
1162018/12/212018 - 12 - 20 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:55:30
1172018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි (ii) - Ven Kelaniye Ajitha thero00:55:46
1182018/12/122018 - 12 - 12 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:54:05
1192018/12/12පිංකම් වලදී වැදගත් නම නෙවෙයි පිනයි Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-12-1200:50:25
1202018/12/10Ven.Kelaiye Ajitha Thero - 2018.12.10 - 08.05 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ00:54:56
1212018/12/042018 - 12 - 03 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:55
1222018/12/022018 - 11 - 23 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:49
1232018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:44
1242018/11/23සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-11-2300:46:12
1252018/11/22Ven Kelaniye Ajitha Thero - චතුධාතු සූත්‍රය00:54:54
1262018/11/212018 - 11 - 20 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:45:54
1272018/11/20පසේ බුදුවරයන් වහන්සේලා Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-11-2000:43:03
1282018/11/182018 - 11 - 18 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:12
1292018/11/17සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-11-1700:47:28
1302018/11/132018 - 11 - 12 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:44
1312018/11/12Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018 -11-1200:52:03
1322018/11/082018 - 11 - 07 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:56:31
1332018/11/062018 - 11 - 05 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:51:13
1342018/10/29Ven.Kelaniye Ajitha Thero  - 2018.10.29 - 08.04  කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:04
1352018/10/20Ven Kelaniye Ajitha Thero - මා පිය දූදරු සබදතාව00:53:24
1362018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Ven Kelaniye Ajitha thero00:46:35
1372018/10/13Ven Kelaniye Ajitha Thero - අක්‌කොසක සූත්‍රය00:53:23
1382018/10/132018 - 10 - 12 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Ven Kelaniye Ajitha thero00:53:40
1392018/10/092018 - 10 - 08 පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි - Ven Kelaniye Ajitha thero00:56:06
1402018/09/27පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 09 17 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:51
1412018/09/27පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 09 10 Ven Kelaniye Ajitha thero00:52:16
1422018/09/24Ven Kelaniye Ajitha Thero - තිසරණය00:58:30
1432018/09/20Ven Kelaniye Ajitha Thero - චූළරාහුලොවාද සූත්‍රය00:55:46
1442018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 09 03 Ven Kelaniye Ajitha thero00:47:07
1452018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 09 02 Ven Kelaniye Ajitha thero01:00:29
1462018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 08 29 Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:49
1472018/09/19පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 08 27 Ven Kelaniye Ajitha thero00:54:42
1482018/09/14පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 26 Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:29
1492018/09/13පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 22 Ven Kelaniye Ajitha thero00:58:53
1502018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 09 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:44
1512018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 07 09 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu01:00:18
1522018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 03 Ven Kelaniye Ajitha thero00:48:01
1532018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 07 01 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu00:49:13
1542018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 02 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:18
1552018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 07 02 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu00:48:37
1562018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 06 17 Ven Kelaniye Ajitha thero00:57:31
1572018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 06 26 Ven Kelaniye Ajitha thero00:52:35
1582018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 06 15 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:01
1592018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 06 13 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu00:48:01
1602018/09/12කථංසු ලභතේ පඤ්ඤං 2018 06 11 පූජ්‍ය බොරලන්දේ වජිරඥාන හිමි පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි Kathansu00:44:27
1612018/09/12Kathansu Labathe Panna 2018 06 09 Ven Moralande Wajiragnana Himi Ven Kelaniye Ajitha Himi00:57:49
1622018/09/12Kathansu Labathe Panna - Ven Moralande Wajiragnana Thero & Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018 06 0600:50:36
1632018/09/12Ven.Moralande Wajiragnana Thero & Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-06-0400:46:49
1642018/09/12Ven.Moralande Wajiragnana Thero & Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-06-0200:53:04
1652018/09/12Ven.Moralande Wajiragnana Thero & Ven. Kelaniye Ajitha Thero 2018-05-3000:44:14
1662018/09/12පූජ්‍ය කැළණියේ අජිත හිමි 2018 07 20 Ven Kelaniye Ajitha thero00:49:05
1672018/08/29Muthiyangana Maha Pinkama | 2018-09-0800:01:32
1682018/08/17Ven.Kelaniye Ajitha Thero, - 2018.08.17 -  08.00 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:49:32
1692018/08/03Ven Kelaniye Ajitha Thero | 2018-04-16 | 4.00 PM01:07:02
1702018/08/02Ven Kelaniye Ajitha Thero - සදිසා නමස්කාරය00:51:22
1712018/07/17Ven Kelaniye Ajitha Thero - සෙවක සේවිකා සංග්‍රහය ( සිගාලෝවාද සූත්‍රය )00:51:22
1722018/07/06Maha Rahulowada Sutta - Ven. Kelaniye Ajitha Thero - Dubai 2018 Jebel Ali00:57:31
1732018/07/02Ven Kelaniye Ajitha Thero - මාන්නය00:53:24
1742018/06/08Ven Kelaniye Ajitha Thero - සත්‍යයන් අතුරින් පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයයි00:58:42
1752018/05/24Ven Kelaniye Ajitha Thero Dhamma Sermon - The Buddhist TV 14-03-2018 6.30 p.m (Udugamasooriya)00:51:54
1762018/05/22Ven Kelaniye Ajitha Thero - අප්‌පසාදප්පසාද සූත්‍රය00:48:28
1772018/05/16Ven.Kelaniye Ajitha Thero, - 2018.05.16 - 08.00 කැළණියේ අජිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:51:42
1782018/05/14Ven Kelaniye Ajitha Thero - ශ්‍රේෂ්ටත්වට පත්වීමට හේතුවන කාරණා 6 ( අණුත්තරීය සූත්‍රය )00:55:17
1792018/05/13Ven Kelaniye Ajitha Thero - සම්පත්ති 8 ( දුතිය සම්පදා සූත්‍රය )00:53:03
1802018/05/11Ven Kelaniye Ajitha Thero - බුද්ධානුස්සති භාවනාව00:58:35
1812018/04/18Ven Kelaniye Ajitha Thero - සත්‍යයන් අතුරින් පරම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යයයි00:58:42
1822018/04/16බුද්ධ ශාසනයකදී කොහොමද පින් කරගන්නේ Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-04-1601:06:58
1832018/04/04ධර්මයේ හැසිරෙන අපට අනාගත භය ඇති කරගත යුතු කාරණා පහක් Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-04-0400:50:10
1842018/03/21Ven Kelaniye Ajitha Thero | 2017-03-29 | 6.30PM00:57:02
1852018/03/20Ven Kelaniye Ajitha Thero - දුතිය පබ්‌බතූපම සූත්‍රය00:51:30
1862018/02/21Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-02-2000:45:49
1872018/02/13Ven Kelaniye Ajitha Thero - තමන්ගේ සිතවත් දැකින්න සමථ සූත්‍රය00:55:49
1882018/02/07තයෝ ධම්ම සූත්‍රය Ven Kelaniye Ajitha Thero 2018-02-0700:44:41
1892018/01/05Ven Kelaniye Ajitha Thero 05 01 201800:49:13
1902018/01/01Ven. Kelaniye Ajitha Thero 31-12- 201700:48:29
1912017/12/30Ven. Kelaniye Ajitha Thero 27-12-201700:43:11
1922017/12/19Ven.Kelaniye Aitha Thero-2017-12.19-20.0000:41:36
1932017/11/10Ven. Kelaniye Ajitha Thero 10 -11-201700:50:50
1942017/09/13Ven Kelaniye Ajitha Thero | 2017-08-30 | 9.00 AM Live00:58:34
1952017/08/30දායකත්ව ධර්ම දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 30- 08 -201700:49:58
1962017/08/30සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 30- 08- 201700:46:04
1972017/08/30උදෑසන සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Kelaniye Ajitha Thero 30- 08- 201700:50:27
1982017/08/09Ven. Kelaniye Ajitha Thero 08-08-201700:53:05
1992017/04/28KELANIYE AJITHA HIMI RUKKMALGAMA 2017.04.23 කෑළණියෙ අජිත හිමි - රුක්මල්ගම ධර්ම දේශණය01:01:39
2002017/04/04ven Kelaniye Ajitha Thero 09.03.201700:49:54
2012017/03/14උද්දක සූත්‍රය Ven Kelaniye Ajitha Thero 14 -03-201700:38:44
2022017/03/13රාජකාරී කරන ස්ථානය ගැටළු නැති තැනක් කර ගනිමු Ven Kelaniye Ajitha Thero pansil handawa 08-03-201700:22:04
2032017/03/10Kelaniye Ajitha Thero - Pansil Handawa 2017-03-06 to 1001:45:48
2042017/03/09බුදු ගුණ භාවනාව විනාඩි 5ක් වඩන්න රැස්වෙන කුසලය අප්‍රමාණයි Ven Kelaniye Ajitha Thero 07-03-201700:19:15
2052017/03/07අවබෝධයෙන් තොර පුද්ගලයා යනු පෘථග්ජන මනුස්සයා Ven Kelaniye Ajitha Thero sirarasa pansil handawa 06 0300:21:03
2062017/01/22කල්‍යාන මිත්‍රයා Ven Kelaniye Ajitha Thero 22-01-201700:44:50
2072017/01/1541.1 Ven Kelaniye Ajitha Thero - Ata Maha Kusal - 16p Sep2016 FM00:53:15
2082016/12/31මිහින්තලා වන්දනාව සජීව ධර්ම දේශනාව - 4 Ven Kelaniye Ajitha Thero 01-01-201700:41:18
2092016/10/31Ehipassiko 2016.10.31 | Kelaniye Ajitha Thero.00:28:54
2102016/10/29Ven Kelaniye Ajitha Thero 30-10-201600:49:07
2112016/10/29Ven.Kelaniye Ajitha Thero-Guwanviduli Dharmadeshanawa00:45:01
2122016/10/20Ven.Kelaniye Ajitha Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:32:01
2132016/10/05සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Kelaniye Ajitha Thero 5 Oct 201600:46:24
2142016/09/24Ehipassiko 2016.09.24 | Kelaniye Ajitha Thero00:29:52
2152016/09/06Ehipassiko 2016.09.06 | Kelaniye Ajitha Thero.00:28:25
2162016/08/23කලිඞගරූපධාන සූත්‍රය Ven Kelaniye Ajitha Thero 25 08 201600:50:46
2172016/08/13පසේබුදුවරු Ven Kelaniye Ajitha Thero13 Aug 201600:49:21
2182016/08/01Ehipassiko 2016.08.01 | Kelaniye Ajitha Thero.00:28:54
2192016/07/05Ehipassiko 2016.07.05 | Kelaniye Ajitha Thero.00:28:44
2202016/06/25ඉන්ද්‍රිය ධර්ම Ven Kelaniye Ajitha Thero 25 June 201600:48:20
2212016/03/08Kelaniye Ajitha Himi00:50:22
2222015/12/3131. Ven Kelaniye Ajitha Thero - 09a Mar201500:54:52
2232015/12/318. Ven Kelaniye Ajitha Thero - 14a Jan201500:44:20
2242015/12/311.1 Ven Kelaniye Ajitha Thero - Cacakka Sutta- 04p Jan2015 FM00:54:50
2252015/01/0296.2 Ven Kelaniye Ajitha Thero - Dhamma Discussion - 06p Dec2014 Full Moon Poya Day00:41:35
2262015/01/0296.1 Ven Kelaniye Ajitha Thero - 06p Dec2014 Full Moon Poya Day00:54:18
2272015/01/0229. Ven Kelaniye Ajitha Thero - 02p Mar1400:44:23
2282014/10/27Kelaniye Ajitha Thero Bana 100:29:32
2292014/10/27Kelaniye Ajitha Thero Bana00:27:57
2302014/01/0256. Ven Kelaniye Ajitha Thero - 02a Apr1300:53:44
2312013/12/162011 12 21 සූත්‍ර දේශනා Dhaniyya Sutta Ven Kelaniye Ajitha Thero00:56:14
2322013/08/16Vasijatopama Sutta - Ven. Kelaniye Ajitha Thero00:51:16
2332013/03/3120. Aranna Sutta (අරඤ්ඤ සූත්‍රය) Ven Kelaniye Ajitha Thero16 Feb1200:50:53

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.