කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/16සූර්යයාට වඩා වේගවත් බෝසත් ජවන හංසයා Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 09 - 15)00:52:31
22019/09/15හොඳ මිනිහෙක් නරක මිනිහෙක් ලඟට ගියාම නරක මිනිහත් සතුටුයි .මොකද ඒ හොඳ කෙනෙක් නිසා00:46:43
32019/09/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 66 - Dhamma sermon Bana 6600:50:17
42019/09/15මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න - 4 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-1500:40:28
52019/09/15 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 65 - Dhamma sermon Bana 6501:00:32
62019/09/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-1500:50:17
72019/09/15යමෙක්ගේ ප්‍රාර්ථනාවක් මුදුන්පත් වේද, ඔහු නිසැකවම සීලවන්තයෙකි (2019 - 09 - 14)00:49:35
82019/09/15හත් දවසේ දානය දිය යුත්තේ කවදාද ? - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:43:48
92019/09/15පෘථිවිය මෙන් දසගුණයක් බර දසබිම්බර මාර සෙනග2019 09 01පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි සදහම් ධර්ම දේශනාව00:48:38
102019/09/14අපායේ දොර වසන යතුර Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-1400:40:24
112019/09/14 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 64 - Dhamma sermon Bana 6400:49:35
122019/09/14 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 63 - Dhamma sermon Bana 6301:48:28
132019/09/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-1400:49:35
142019/09/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-13 | 06.30 PM01:48:28
152019/09/14නව නිවසක් තෙරුවනට පූජා කර නිවැරදිව පරිහරණයට ගන්නා ආකාරය Koralayagama Saranathissa thero (2019-9-13)01:50:24
162019/09/14සසර සැප ලබන්න !!!01:42:00
172019/09/13බෝධිරාජ කුමාරයා බුදු රදුන්ගෙන් විමසූ ප්‍රශ්නයකට පිලිතුරක්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:45:47
182019/09/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 09-1301:42:00
192019/09/13ශ්‍රද්ධාවන්ත කුල පුත්‍රයන්ට ලැබෙන ආනිසංස 5 කි00:49:28
202019/09/12පින් කරන්න හිතෙන්නත් අපි ළඟ පින් තිබෙන්න ඕන සත්පුරුෂයන් ඇසුරු කරන්නත් පින තිබෙන්න ඕන00:49:27
212019/09/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 62 - Dhamma sermon Bana 6200:48:50
222019/09/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 61 - Dhamma sermon Bana 6100:50:10
232019/09/10කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 08 25 එක් බුදු වරයෙක් ගෙන් ලක්ෂ කෝටි ගණනින් බෝධිසත්වයින් විවරණ ලැබීම .00:48:20
242019/09/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 60 - Dhamma sermon Bana 6001:33:53
252019/09/09බුදුන් පහල වීමට පෙරත් 7දවසේ දානය ලොව පැවතුනි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 09 - 08)00:51:44
262019/09/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-0800:50:10
272019/09/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-0700:48:50
282019/09/08අත්තිවාරම දුර්වල ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටේ පන්සිල් දුර්වල ජීවිතය කඩා වැටේ (2019 - 09 - 07)00:41:02
292019/09/08Sadaham sawana – දින 07 දින 01 තුන් මස දානය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:26
302019/09/08Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-0800:44:57
312019/09/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 59 - Dhamma sermon Bana 5900:46:35
322019/09/07මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-0700:41:02
332019/09/07Sadaham sawana - රට ජාතිය ආගම වෙනුවෙන් කළ දේ - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:29
342019/09/07ප්‍රාර්ථනාව 14 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:31:13
352019/09/07Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-08-2200:43:15
362019/09/07Koralayagama Saranatissa Thero - Dharmasanaya - 2019-08-1500:45:21
372019/09/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 58 - Dhamma sermon Bana 5800:46:04
382019/09/07ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 23 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:58:55
392019/09/07දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -23-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-06-09-201901:01:54
402019/09/07අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහා රහතන් වහන්සේ - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:16:52
412019/09/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 57 - Dhamma sermon Bana 5701:22:06
422019/09/06භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදත් අපට පිහිට වන්නේ කොහොමද 2019 08 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි budis tv00:50:12
432019/09/06ප්‍රාර්ථනාව 15 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:31:44
442019/09/06ප්‍රාර්ථනාව 14 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:31:44
452019/09/05ප්‍රාර්ථනාව 13 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ.00:30:57
462019/09/05ප්‍රාර්ථනාව 12 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ.00:37:35
472019/09/05ප්‍රාර්ථනාව 11 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ.00:39:09
482019/09/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-26 | 09.00 PM01:22:06
492019/09/05Buddha Wandana - බුද්ධ වන්දනාව00:02:10
502019/09/05ප්‍රාර්ථනාව 10 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:35:50
512019/09/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 56 - Dhamma sermon Bana 5600:48:19
522019/09/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 55 - Dhamma sermon Bana 5500:53:46
532019/09/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 54 - Dhamma sermon Bana 5400:48:15
542019/09/04 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 53 - Dhamma sermon Bana 5300:52:00
552019/09/04Marananusatiya - 4 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-0400:54:32
562019/09/03ප්‍රාර්ථනාව 9 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:33:53
572019/09/03ප්‍රාර්ථනාව 8 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:33:06
582019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 4 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:36:37
592019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 7 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:36:13
602019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 6 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:37:35
612019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 5 - පූජණීය කොරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:34:16
622019/09/02ප්‍රාර්ථනාව 3 - පූජනීය කොරලයාගම සරනාතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ.00:36:13
632019/09/02පෘතුවිය මෙන් 10ගුණයක් බර (දස බිම්බර) මාර සෙනග Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 09 - 01)00:48:44
642019/09/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 52 - Dhamma sermon Bana 5200:52:14
652019/09/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 51 - Dhamma sermon Bana 5100:48:44
662019/09/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-09-0100:48:44
672019/09/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-3100:52:14
682019/09/01ප්‍රාර්ථනාව 2 - පූජනීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ00:33:20
692019/09/01ප්‍රාර්ථනාව 1 - පූජනීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්වහන්සේ .00:34:40
702019/09/01බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් විශාල ජන ගංඟා රැස් වූ විශේෂ අවස්ථා 3ක්00:55:12
712019/09/01මහත්වූ සැපයක් වෙනුවෙන් සුළුවූ සැපයන් අත්හරින්න 2 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-09-0100:39:35
722019/09/01Meth Tv | Dayakathwa | ධර්ම දේශනාව | EP 27 | 2019.01.24 (ven koralayagama saranathissa thero)00:54:04
732019/09/01ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 22 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:19
742019/09/01බුදුන් ඇතුළු සංඝයා සෘද්ධියෙන් සිව්පසය මවාගෙන විවේකයෙන් විසුවේ නම් (2019 - 08 - 30)00:50:40
752019/09/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-3100:47:05
762019/08/31 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 50 - Dhamma sermon Bana 5000:50:23
772019/08/31දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -22-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-30-08-201900:54:11
782019/08/31බුද්ධ පූජාව - පූජනීය කෝරලෙයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:02:04
792019/08/30භාග්‍යවතුන්වහන්සේ අපට පිහිට වන්නේ කෙසේද? - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019 08 2500:39:21
802019/08/30 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 49 - Dhamma sermon Bana 4900:46:49
812019/08/30කොණ්ඩඤ්ඤ සුත්‍රය - සංඝරත්නයේ ගුණ - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019 08 2601:04:31
822019/08/30ශ්‍රද්ධා සුත්‍රය -ශ්‍රද්ධාවන්ත කුලපුත්‍රයාට මෙලොව ලැබෙන ආනිසංස 5.00:50:40
832019/08/29ශ්‍රද්ධාවන්ත කුළපුත්‍රයාට මෙලොව ලැබෙන ආනිසංස Ven. Koralayagama SaranathissaThero 2019-08-2900:50:40
842019/08/29මේ මහා ශාසනයේ මහා සංඝරත්නයේ ගුණ -කොණ්ඩඤ්ඤ සූත්‍රය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-2601:04:31
852019/08/29තමා තමන්ට ආදරය ඇත්තේ නම් කළ යුතු දේ - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1100:40:23
862019/08/29කොන්ඩඤ්ඤ සූත්‍රය - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Budu Bana01:16:48
872019/08/28Ven. Koralayagama Saranathissa Thero02:53:39
882019/08/27කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුන්ගේ ආනුභාවය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 26)01:22:13
892019/08/26 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 48 - Dhamma sermon Bana 4800:48:35
902019/08/26 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 47 - Dhamma sermon Bana 4700:49:32
912019/08/26එක් බුදුවරයෙක්ගෙන් ලක්ෂ, කෝටි ගණනින් බෝධිසත්වයන් විවරණ ලැබීම (2019 - 08 - 25)00:48:36
922019/08/25භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පිහිට වන්නේ කෙසේද - 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-2500:39:21
932019/08/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-2500:48:36
942019/08/25භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදත් අපට පිහිට වන්නේ කොහොමද? - 02 කොටස Koralayagama Saranathissa thero (19-8-24)00:50:29
952019/08/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -21-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-23-08-201900:57:18
962019/08/25 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 46 - Dhamma sermon Bana 4600:50:29
972019/08/24koralayagama saranathissa thero Dompe Palugama Bawana Asapuwa02:35:08
982019/08/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 45 - Dhamma sermon Bana 4500:51:20
992019/08/24භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට පිහිට වන්නේ කෙසේද - 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-2400:43:28
1002019/08/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-2400:50:29
1012019/08/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 44 - Dhamma sermon Bana 4400:48:20
1022019/08/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 43 - Dhamma sermon Bana 4300:49:47
1032019/08/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 42 - Dhamma sermon Bana 4200:48:22
1042019/08/24පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 08 17 මෛත්‍රී සිතින් යමෙකුට අවවාදයක් කරනවා නම්,සදහම් ධර්ම දේශණාව00:43:20
1052019/08/24මරණානුස්සතිය ( 03 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:55:31
1062019/08/24ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 21 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:21
1072019/08/24මරණානුස්සතිය - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08- 2400:56:41
1082019/08/23මිය යන මොහොතේ බුදුන්ගේ රුව දැක පැහැදුණු මට්ටකුණ්ඩලි තවුතිසාවේ යොදුන් 30000ක් දිග රන්වන් මාළිගාවක්..00:46:41
1092019/08/22බොරුකීමේ විපාක- අඥාණ පුද්ගලයන් වෙනවා,ගොළු වෙනවා,ගොත වෙනවා මුඛයෙන් දුර්ගන්ධයන් එනවා,දත් විකෘති..00:44:20
1102019/08/22යක්ෂයෙකුටත් දෙව්ලොව යන්න පුළුවන් - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.00:46:41
1112019/08/21Ven Koralayagama Saranatissa Thero පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:08:02
1122019/08/21සම්බුදු ගුණ මහිමයට සිත පැහැදේවා - Koralayagama saranathissa thero00:43:26
1132019/08/19 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 41 - Dhamma sermon Bana 4100:51:45
1142019/08/19 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 40 - Dhamma sermon Bana 4000:48:20
1152019/08/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-1800:51:45
1162019/08/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-1700:48:20
1172019/08/19සත් දිනක් එක දිගට සක්දෙව් පැවැත්වූ චෛත්‍ය පූජාව Ven Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 18)00:43:52
1182019/08/18Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1800:43:52
1192019/08/18මරණානුස්සතිය ( 02 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:40
1202019/08/18මරණානුස්සතිය ( 01 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:45
1212019/08/18මෛත්‍රී සිතින් යමෙකුට අවවාදයක් කරනවා නම්, Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 17)00:43:26
1222019/08/17දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -20-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-16-08-201900:57:19
1232019/08/17 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 39 - Dhamma sermon Bana 3901:55:33
1242019/08/17පැහදීම, ශ්‍රද්ධාව උපදවාගන්නට මෙලොව ඇති හොඳම තැන Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1700:43:26
1252019/08/17 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 38 - Dhamma sermon Bana 3800:50:36
1262019/08/17ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 20 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:20
1272019/08/15සුළු සැපයක් වෙනුවෙන් කාමයේ වරදවා හැසිරුණ අයයි නපුංසක වෙලා, පණ්ඩක වෙලා උපදින්නේ00:44:42
1282019/08/14ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 19 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:56:44
1292019/08/13එක් බ්‍රාහ්මණයෙක් සුවඳ බින්දු 5000ක් පුජා කරලා 2500 වරක් සක්විති රජ පදවියද 2500 වරක් ශක්‍ර පදවියද..00:48:15
1302019/08/13ඇයි කෙනෙක් මිය ගිහින් දවස් 7ක් ඉක්ම ගියාට පස්සේ බණ කියන්නේ ?.හේතුව තමයි මියගිය කෙනා...00:49:01
1312019/08/13සැප විඳිමින්ම නිවන් දකින ක්‍රමය - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ00:48:16
1322019/08/12 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 37 - Dhamma sermon Bana 3700:47:02
1332019/08/12සංසාරයට ආයෝජනය කිරීම Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 11)00:49:42
1342019/08/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 36 - Dhamma sermon Bana 3600:49:42
1352019/08/11අපි අපිට කෙසේ ආදරය කරන්න ඕනද Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1100:40:23
1362019/08/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-1100:49:42
1372019/08/11 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 35 - Dhamma sermon Bana 3500:46:47
1382019/08/11මරණයෙන් දින 7කටම පසුව දානය දිය යුත්තේ ඇයි Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 08 - 10)00:50:25
1392019/08/1003.රූපවාහිනිය බලනකොට අපි දන්නෙම නැතුව අපිට නැති කෙළෙස් උපදින්න පුළුවන්00:45:11
1402019/08/10 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 34 - Dhamma sermon Bana 3400:50:25
1412019/08/10පවු කළ තැනැත්තා මෙලොවත් තැවෙනවා පරළොවත් තැවෙනවා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-1000:44:18
1422019/08/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-1000:50:25
1432019/08/09දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -19-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-08-201900:59:42
1442019/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 33 - Dhamma sermon Bana 3300:47:30
1452019/08/08මේ ලෝකයේ මහා දාන 5ක් තිබෙනවා, ඒ දාන වලට සල්ලි වියදම් වෙන්නේ නැහැ ඒ උතුම් දාන පහ තමයි..00:45:27
1462019/08/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 32 - Dhamma sermon Bana 3200:47:40
1472019/08/0802.අපි හිතාගන්න බැරි තරම් අවස්ථාවල කෙලෙස් උපද්දවලා තිබෙනවා, නූපන් ක්ලේශයක් උපද්දවනවා කියන්නේ.00:45:00
1482019/08/0701.අයෝනිසෝමනසිකාරයයි යෝනිසෝමනසිකාරයයි එනම් සසර සහ නිවන - සබ්බාසව සූත්‍රය විග්‍රහය ආරම්භය00:49:19
1492019/08/07Youtube02:25:23
1502019/08/07කුසලය පාපයට වඩා ගොඩාක් බලවත් සියගාණක් සත්තු මාරුවට එක සතෙක් මරණෙන් බේරන එක ඉතා ප්‍රබල ලාභයක්00:46:25
1512019/08/06පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 08 03බලාපොරොත්තුව මීට වඩා සැප භවයක නම් සිදුවිය යුතු වෙනස්කම්00:28:34
1522019/08/06සබ්බාසව සූත්‍රය -03 වන කොටස - Koralayagama Saranathissa Thero - Sabbasawa Sutta00:45:09
1532019/08/0516 ආකාර විචිකිච්ඡාව ඔස්සේ ඇතිවන දෘෂ්ඨීන් 6ක් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 28)00:46:47
1542019/08/05නිවනට අකමැති ඇයි - Koralayagama Saranathissa Thero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:45:01
1552019/08/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-0400:46:47
1562019/08/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-08-0300:47:02
1572019/08/05සබ්බාසව සූත්‍රය - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 08- 0400:41:50
1582019/08/04විශේෂ දේශනා - නිවැරදිව මරණානුස්සතිය වඩමු Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-0403:29:41
1592019/08/04බලාපොරොත්තුව මීට වඩා සැප සහිත භවයක් නම් ජීවත් වන රටාවේ සිදුවිය යුතුම වෙනස්කම් (2019 - 08 - 03 )00:41:35
1602019/08/03සබ්බාසව සූත්‍රය - 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 08- 0300:41:35
1612019/08/03ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව 18 දේශනය Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:00
1622019/08/03Sadaham sawana - පංච දිට්ඨ ධම්ම සූත්‍රය? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:54
1632019/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 31 - Dhamma sermon Bana 3100:53:05
1642019/08/02දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -18-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-02-08-201900:57:29
1652019/08/02සෝවාන් බව දන්නේ කොහොමද? - Koralayagama Saranthissa Tero - කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:49:18
1662019/08/02 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 30 - Dhamma sermon Bana 3000:46:13
1672019/08/01කේන්ති ගිහිල්ල "තෝ" "පල" කියල වචන කිව්වොත් ඒ වචන ගැනෙන්නේ පරුෂ වචන ගණයට00:45:43
1682019/08/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 29 - Dhamma sermon Bana 2900:46:45
1692019/08/01 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 28 - Dhamma sermon Bana 2800:51:39
1702019/07/30බොරු කීම පුරුද්දක් ද.එසෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇසිය යුතුයි00:45:59
1712019/07/29ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (17 - දේශනය) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:11
1722019/07/29පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 28 දහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:35
1732019/07/29ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (16 - දේශනය) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:03:10
1742019/07/29ගොත්‍රභු සිත දක්වාම සංසාරය පුරා ගලා එන කෙලෙස් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 28)00:50:53
1752019/07/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 27 - Dhamma sermon Bana 2700:50:53
1762019/07/28සබ්බාසව සූත්‍රය 1 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-2800:43:19
1772019/07/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-2800:50:53
1782019/07/28 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 26 - Dhamma sermon Bana 2600:47:44
1792019/07/28වෙන ජීවිතයකින් සමුගෙන මේ නවාතනැනේ නතර විය, නවාතැනේ ස්ථිර පදිංචි වීමක් නම් නැත (2019 - 07 - 27)00:47:44
1802019/07/27මරණය නොදන්නා තැනැත්තා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 06 -2700:42:56
1812019/07/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-2700:47:44
1822019/07/26දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -17-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-26-07-201900:56:38
1832019/07/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 25-07-2019 | පෙර පින් ඇතිබව | ධර්ම දේශනා බණ00:37:55
1842019/07/25ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (15 - දේශනය) Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:49
1852019/07/25 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Dhamma sermon Bana 25 - Mavi Ela, Katupotha02:00:40
1862019/07/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Dhamma sermon Bana 24 - Wathukana, Katupotha02:27:03
1872019/07/23දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -16-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-19-07-201901:06:39
1882019/07/22බොරු නොකියන අයගේ ඉඳුරන් ප්‍රසන්නයි, ඉතා මිහිරි කටහඬ, දත් පිළිවෙලයි, මුවින් නෙළුම් මල් සුවඳ ...00:45:59
1892019/07/22තිලෝකවිජය මහ රජ සිතින් පමණක් දුන් ප්‍රබල දානය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 21)00:47:16
1902019/07/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 23 - Dhamma sermon Bana 2300:47:42
1912019/07/22 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 22 - Dhamma sermon Bana 2200:47:15
1922019/07/22පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 21 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:02
1932019/07/2222 July 201900:54:54
1942019/07/21කාන්තාවකට දෙව්ලොව යන්නට කාරණා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 07- 2100:46:32
1952019/07/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-2100:47:16
1962019/07/21හිත් පිත් නැති වතුර,දැව,යකඩ නවා භාවිතයට ගනී නම් ඉබේ නැවෙන සිත සකසා ගැනීම කළ නොහැකි නොවේ00:47:36
1972019/07/21 Ven Koralayagama Saranathissa Thero Dhamma Deshana - 24.07.2019 - Katupotha Dalupothagama Temple00:04:58
1982019/07/20 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 21 - Dhamma sermon Bana 2100:48:40
1992019/07/20 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 20 - Dhamma sermon Bana 2000:47:36
2002019/07/20පෙර පින් ඇතිබව Ven. Koralayagama SaranathissaThero 2019-07-2000:41:28
2012019/07/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-2000:47:36
2022019/07/20නිමි ජාතකය ඇසුරෙන් නිරය පිළිබඳ විස්තර කිරීම පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:55:04
2032019/07/18දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -14-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-05-07-201901:02:53
2042019/07/18දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -10-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-07-06-201901:00:06
2052019/07/18බොරු කියන අය යන කාල සූත්‍රය අපායේ දවසක් කියන්නේ මනුෂ්‍ය වර්ෂ 3 කෝටී 60 ලක්ෂයක්00:47:21
2062019/07/18සැප විපාක ලබන්නේ මෙහෙමයි - Koralayagama Saranathissa Thero - කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි01:34:54
2072019/07/17දෝස 6ක් මගහැර එකත්පස්ව වාඩි වන ආකාරය Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 16)01:39:36
2082019/07/16පොරොන්දු පහක් - පන්ච ඉට්ඨධම්ම සූත්‍රය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-1602:01:58
2092019/07/16පුජ්‍යපාද කොරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ .01:59:41
2102019/07/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -15-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-12-07-201901:04:17
2112019/07/15පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 13 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:03
2122019/07/15බෞද්ධ අප උපතින්ම අළුත ඇරඹූ නොව, දියුණු වූ ලාභ ලැබෙන ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවන් (2019 - 07 - 14)00:55:24
2132019/07/14මරණසතිය වැඩූ පේසකාර දියණියVen. Koralayagama Saranathissa Thero 2019 07 1400:50:22
2142019/07/14 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 19 - Dhamma sermon Bana 1900:49:03
2152019/07/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-1400:54:45
2162019/07/14කර්ම පථයක් සම්පූර්ණ වීම නැතහොත් චක්‍රය පූර්ණ වීම Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 13)00:49:03
2172019/07/13ධම්මපදයෙන් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-1300:47:18
2182019/07/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-1300:49:03
2192019/07/13Sadaham sawana - දරුවන් ද සතර අපායෙන් මුදාගන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:02
2202019/07/12ධර්ම දානානිශංස (සද්ධම්මපකාසිනි - 25) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:01:38
2212019/07/12පීත විමාන වස්තුව (සද්ධම්මපකාසිනි - 24) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:54:30
2222019/07/12රජෙක් සක්විති රජ වන මොහොත නැතහොත් චක්‍ර රතනය පහළ වීම Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 7 - 11)00:58:45
2232019/07/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 07 වටේ මැටි වලින් පිරි මැද කුහර සහිත කැටයම් කැපූ කළය.00:49:09
2242019/07/11පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 07 06 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:46:41
2252019/07/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero ධර්ම දේශනා බණ Dhamma sermon Bana 800:50:30
2262019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 18 - Dhamma sermon Bana 1800:49:13
2272019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 17 - Dhamma sermon Bana 1700:51:03
2282019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 16 - Dhamma sermon Bana 1600:50:08
2292019/07/09 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 15 - Dhamma sermon Bana 1500:47:34
2302019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 14 - Dhamma sermon Bana 1400:51:38
2312019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 13 - Dhamma sermon Bana 1300:52:42
2322019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 12 - Dhamma sermon Bana 1200:50:25
2332019/07/08Sadaham sawana - නිස්සාර වු කය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:20
2342019/07/08Sadaham sawana - මිත්‍යා විශ්වාස- පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:08
2352019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 11 - Dhamma sermon Bana 1100:52:05
2362019/07/08 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 10 - Dhamma sermon Bana 1000:49:14
2372019/07/08වටේ මැටි වලින් පිරී මැද කුහර සහිත කැටයම් කැපූ කළය Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 07)00:49:14
2382019/07/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0700:43:28
2392019/07/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 9 - Dhamma sermon Bana 900:46:47
2402019/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-0700:49:14
2412019/07/07 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:50:30
2422019/07/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0600:46:34
2432019/07/07ඇස් ලැබීමට හා ඇස් නිරෝගී වීමට කල හැකි පිංකම් Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 06)00:48:30
2442019/07/06 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 700:46:49
2452019/07/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-07-0600:46:49
2462019/07/06ඉධ නන්දති පෙච්ච නන්දති -කල පින් ඇති අය මෙලොවත් සතුටු වෙනවා,පරලොවත් සතුටු..00:50:46
2472019/07/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 06 30 "ධර්මයේ ආත්මාර්ථයෙ යෙදෙන්නා නිරාසයෙන්ම පරාර්ථය යෙදෙයි"00:49:00
2482019/07/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 29 අලියෙක් මැරුවත් මදුරුවෙක් මැරුවත් යන්න වෙන්නෙ සංජීව නිරයට00:49:19
2492019/07/04Koralayagama Saranathissa Thero - අපාය සහ දෙව්ලොව - Hell and Heaven -කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි01:48:03
2502019/07/03Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-07-0301:54:17
2512019/07/03Sadaham sawana - වටිනා දහම් දේශණයක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:18
2522019/07/03 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:52:17
2532019/07/03හිස් 32කින් යුත් සක්දෙව්ගේ අයිරාවණ හස්ථියා Ven. Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 07 - 02)01:53:45
2542019/07/02පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 30 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:56
2552019/07/01මනුලොව, චාතුන්මහාරාජිකය හා තව්තිසාව පාලනය කල මන්දාතු සක්විති රජු (2019-06-30) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:54:53
2562019/07/01ධර්මයෙදී ආත්මාර්ථයෙ යෙදෙන්නා නිරායාසයෙන්ම පරාර්ථයෙ යෙදේ Koralayagama Saranathissa thero (2019-6-30)00:49:20
2572019/07/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-3000:52:17
2582019/06/30පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 29 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:29
2592019/06/30Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-3000:46:58
2602019/06/30ආශ්චර්ය අද්භූත ධර්ම සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 23) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:41:41
2612019/06/30යථා දණ්ඩෙන ගෝපාලො (සද්ධම්මපකාසිනි - 22) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:22
2622019/06/30තුන් ලෝකාග්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ (සද්ධම්මපකාසිනි - 21) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:38:33
2632019/06/30අත්තානං චෙ පියං ජ්ඤඤා (සද්ධම්මපකාසිනි - 20) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:42:32
2642019/06/30සීහ සූත්‍රය - 02 (සද්ධම්මපකාසිනි - 19) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:48:23
2652019/06/30සීහ සූත්‍රය - 01 (සද්ධම්මපකාසිනි - 18) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:06
2662019/06/30දිවා තපති ආදිච්චො (සද්ධම්මපකාසිනි - 17) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:43:57
2672019/06/30යො සීලවා සීලවන්තෙසු දදාති දානං (සද්ධම්මපකාසිනි - 16) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:57:24
2682019/06/30අසිරිමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ (සද්ධම්මපකාසිනි - 15) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:21:13
2692019/06/30සංසාර සොතං ඡින්දිත්වා (සද්ධම්මපකාසිනි - 14) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:48:23
2702019/06/30මහා සමය සූත්‍රය - 02 (සද්ධම්මපකාසිනි - 13) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:59:54
2712019/06/30යෙ රාග රත්තානු පතන්ති සොතං (සද්ධම්මපකාසිනි - 12) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:53:39
2722019/06/30සච්චං බණෙන කුංජ්‍යෙය (සද්ධම්මපකාසිනි - 11) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:52:59
2732019/06/30අලියෙක් මැරුවත් මදුරුවෙක් මැරුවත් යන්න වෙන්නේ සංජීව නිරයටමයි (2019 - 06 - 29) බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 500:49:44
2742019/06/30දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -12-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-21-06-201900:58:56
2752019/06/29දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -13-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-28-06-201900:57:57
2762019/06/29පණ්ඩිත පුද්ගලයා කව්ද Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-2700:41:27
2772019/06/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-2900:49:44
2782019/06/29අසම්මාස සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 10) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:50:07
2792019/06/29අහි සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 09) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:53:55
2802019/06/29පිංගියානිගේ බුදුගුණ වැණුම (සද්ධම්මපකාසිනි - 08) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:59:24
2812019/06/29අස්සං ගවං රජතං ජාත රූපං (සද්ධම්මපකාසිනි - 07) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:11:30
2822019/06/29අචිරං වතභො කායො (සද්ධම්මපකාසිනි - 06) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:58:01
2832019/06/28ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 13 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:23
2842019/06/26පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 15 සදහම් ධර්ම දේශණාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:46:00
2852019/06/26සුදස්සං වජ්ජං අඤ්ඥේසං අත්තනෝ පන දුද්දසං (සද්ධම්මපකාසිනි - 05) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:00:17
2862019/06/26දීඝො බාලානං සංසාරො සද්ධම්මං අවිජානතං (සද්ධම්මපකාසිනි - 04) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:40:01
2872019/06/26එවං ජාතෙන මච්චෙන කත්තබ්බං කුසලං බහුං (සද්ධම්මපකාසිනි - 03) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:49:57
2882019/06/26පංච පුබ්බ නිමිත්ත සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 02) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero00:42:35
2892019/06/26මහා සමය සූත්‍රය (සද්ධම්මපකාසිනි - 01) - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero01:52:51
2902019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ දේශනාව -11-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-14-06-201900:49:20
2912019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -9 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-31-05-201901:01:55
2922019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -8 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:51
2932019/06/25දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -7 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:01:05
2942019/06/24 Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:49:47
2952019/06/24Sadaham sawana - සාමීචිපටිපන්න ල්‍රතිපදාව - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:57:41
2962019/06/24බුද්ධ කාලයේ විසූ මහා පුරුෂ ලක්ෂන 32කම සහිත පුරුෂයින් Koralayagama Saranathissa thero (2019-6-23)00:49:48
2972019/06/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-2300:49:47
2982019/06/23මහා නිරයන් 8හි තතු Koralayagama Saranathissa thero (2019 - 06 - 22) බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 300:51:44
2992019/06/23බාලපණ්ඩිත සූත්‍රය 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-2200:49:16
3002019/06/21ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 12 - දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:45
3012019/06/20ලෝකයේ ගොඩක් බෞද්ධ රටවල් ගත්තම ඒ රවටල් දුප්පත් ඒ මොකද හේතුව තමයි00:43:51
3022019/06/20ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (11- දේශනය ) Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:43:08
3032019/06/20දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -6 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:50:45
3042019/06/20දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -5 දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:37
3052019/06/16මරණින් පසු විභාගය, නැවත ලිවීමට අවස්ථා නැත (2019-06-15) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - බාල පණ්ඩිත සූත්‍රය 200:48:37
3062019/06/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:46:14
3072019/06/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-1500:47:50
3082019/06/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-1500:46:15
3092019/06/15විරූඩභ කුමාරයා අතින් ශාක්‍ය වංශිකයින් සමූල ඝාතනයට පත්වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලයේදීමයි.00:45:03
3102019/06/13දියමන්ති වජ්‍රාසනය මත උන්වහන්සේ බුදු වෙනකොට සමාධීන් කෝටී ලක්ෂ 24ක් සමවැදෙනවා00:40:36
3112019/06/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0900:45:28
3122019/06/10රාජ ඳඬුවම් හා නිරා දුක් (2019 - 06 - 09) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:51:21
3132019/06/09පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 09සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:21
3142019/06/09පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණ තිස්ස හිමි 2019 06 08 ශාක්‍යයෝ කොසොල් රජු පුත් විරුබඩ රජු අතින් සමූල ඝාතනය වීම.00:46:21
3152019/06/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0900:51:21
3162019/06/09උන්වහන්සේගේ කාය ශක්තිය,ශක්තිමත් මිනිසුන් කෝටී 10,000කගේ ශක්තිය හෙවත් නාරායන සංඝාත බලය -10 කොටස00:50:07
3172019/06/09Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:26
3182019/06/09Sadaham sawana - මෙය සත්‍යය නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:35
3192019/06/09ශාක්‍යයෝ, කොසොල් රජ පුත්, විරුඩබ රජු අතින් සමූල ඝාතනය වීම (2019 - 06 - 08) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:21
3202019/06/08Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0800:43:26
3212019/06/08ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 10 - දේශනය )Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:57:49
3222019/06/08Sadaham sawana - පූර්ව කර්මය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:30
3232019/06/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0800:46:21
3242019/06/072 මිථ්‍යාධර්මය දෙවියන් පවා දැඩි පිළිකුලට ලක්කරනවා ඒ නිසා දරුණු යක්ෂයන් සමාජයට.00:41:22
3252019/06/071 සියලුම ලෝක ධාතු වල සියළුම සත්වයන් කුමන කාලයක කුමන බුදු සසුනක නිවන අවබෝධ කරගන්නවද කියල දන්නේ.00:44:57
3262019/06/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 201906 01බුද්ධ කාලයේ ජම්බුද්වීපයේ මහා රණසූරීන් 3දෙන බෞද්ධයා නාලිකාව00:46:20
3272019/06/03පූජ්‍ය පාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 06 02 පසුගිය ප්‍රහාරය හමුවේ බෞද්ධ අප කළ යුතුදේ00:44:05
3282019/06/03පසුගිය ප්‍රහාරය හමුවේ බෞද්ධ අප කළ යුතු දේ - පබ්බතූපම සූත්‍රය 2 - (2019-06-02) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:44:31
3292019/06/03බුද්ධ කාලයේ ජම්බුද්වීපයේ මහා රණශූරයන් 3 දෙනා - පබ්බතූපම සූත්‍රය 1 (2019-6-1) කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:20
3302019/06/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0100:46:20
3312019/06/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-06-0200:43:22
3322019/06/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0200:38:15
3332019/06/02ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 09 - දේශනය ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:59:19
3342019/06/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-06-0100:41:33
3352019/05/29වංචා කරලා, සත්තු මරල, මිනී මරල මේ උපයාගත්ත ධනස්කන්ධය කවදාවත් අපිට ඒකාන්ත සුවයක් ගෙනල්ල දෙන්නේ නැහැ00:52:28
3362019/05/28පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 219 05 26සුමුදුර සඳහන් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:54:17
3372019/05/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-2600:54:17
3382019/05/27වැසි වළාහක දෙවියන් බහුතරයක් සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ ය (2019 - 05 - 26) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:55:54
3392019/05/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 304:14:27
3402019/05/27Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 05- 2600:49:08
3412019/05/26ලොව ඇති ශ්‍රේෂ්ඨම දාන 5 පන්සිල්ය (2019 - 05 - 25) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:43
3422019/05/26Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019- 05- 2300:42:46
3432019/05/25පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 05 18 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි04:14:27
3442019/05/2401 දසවස්තුක සම්මා දෘෂ්ඨිය හැඳින්වීම Ven Koralayagama Saranatissa Thero00:13:37
3452019/05/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-18 | 09.00 PM04:14:27
3462019/05/21සිත දියුණු ඇත්තෙක් අන්‍ය සිත් දියුණු කිරීමටම පෙළඹෙයි (2019 - 05 - 19) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:46:09
3472019/05/20#මේ ඔබේ ජීවිතයම වෙනස් කල හැකි ධර්ම දේශනාවකි.#සසර මේ තරම්ම දිගද? #පූජ්‍ය කෝරළයාගම සරණාතිස්ස ස්වාමීන00:23:23
3482019/05/19පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 05 19 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:45:58
3492019/05/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 08 - දේශනය )00:58:19
3502019/05/19Sadaham sawana - වෙසක් පෝදා ධර්ම දේශණාව. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:12
3512019/05/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1900:46:08
3522019/05/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1900:39:02
3532019/05/19Sadaham sawana - මේවා ඔබට සිතාගන්නවත් පුළුවන්ද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ03:36:31
3542019/05/19Ven_Koralayagama_Saranathissa_Thero00:49:17
3552019/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 07 - දේශනය )00:59:12
3562019/05/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-18 | 9.00PM00:00:43
3572019/05/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05 -1300:58:15
3582019/05/13පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 12 කොසොල් රජු ඝාතන සැලැස්ම බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:52:13
3592019/05/13ඇසුරට සුදුසු පුද්ගලයන් තෝරා ගැනීම (2019 - 05 - 12) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:47:13
3602019/05/13කොසොල් රජු ඝාතන සැලැස්ම (2019 - 05 - 12) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:52:25
3612019/05/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 06 - දේශනය )01:00:46
3622019/05/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1200:44:21
3632019/05/12සුරාපානයෙන් වැළකෙන කෙනාට සක්විති රජ පදවිය, ශක්‍ර පදවිය සහ බුදු බව දුර්ලභ නැහැ00:48:28
3642019/05/12පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 12 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:47:04
3652019/05/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1200:47:13
3662019/05/12පණ්ඩිත ඇසුරට පෙර බාලයන් ඇසුර නවත්වන්න (2019 - 05 - 11) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:49:26
3672019/05/12Sadaham sawana - බ්‍රහ්මචාරීව හැසිරීම යනු..... - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:45
3682019/05/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 05 සවස දේශනය )01:04:02
3692019/05/11පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 11 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:15
3702019/05/11Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1100:45:35
3712019/05/11Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-1100:44:16
3722019/05/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-1100:49:26
3732019/05/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 05 උදෑසන දේශන01:17:07
3742019/05/11පූජ්‍යපාද කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්ස මැල්සිරිපුර සිරි සුගතපාලාරාමය වෙත වැඩම කරන පිංබර අවස්තාව00:02:04
3752019/05/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 04 දේශනය )01:28:48
3762019/05/08මේ ලෝකයේ ජාත පුත්‍රයන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා අනුජාත, අතිජාත සහ අවජාත යනුවෙන්00:47:21
3772019/05/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 05 04 18 30 The Buddhist TV කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද්00:52:56
3782019/05/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 03 - සවස දේශනය)01:21:20
3792019/05/06මනු ලොවට පැමිණි හේතුව අමතක වීම (2019 - 05 - 05) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:50:33
3802019/05/06පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 05 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:49:09
3812019/05/05මාපිය උපස්ථානය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0500:44:19
3822019/05/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව ( ආහාර සූත්‍රය 03 උදෑසන දේශන00:55:56
3832019/05/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-0500:49:09
3842019/05/05සම්පත්ත, සමාදාන හා සමුච්ඡේද විරතිය (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:50:03
3852019/05/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 04 සදහම් ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:03
3862019/05/04Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0400:44:51
3872019/05/04Sadaham sawana - ආරති විරති පාපා...... - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:21
3882019/05/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-05-0400:50:03
3892019/05/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 02 - සවස දේශනය )01:37:56
3902019/05/03පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 05 01 සොරකුට බොරු ආයුධයක් පෙන්වා හෝ සොරකම් කළ හැක00:55:26
3912019/05/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero -චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 02 - උදෑසන දේශනය )01:27:59
3922019/05/02සොරෙකුට බොරු ආයුධයක් පෙන්වා හෝ සොරකම් කළ හැක (2019 - 05 - 01) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:56:27
3932019/05/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:51:55
3942019/05/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-05-0100:50:53
3952019/05/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 01- සවස දේශනය )00:48:14
3962019/04/30පෘතග්ජනයා දැවෙන ගිණි 11ක් (2019 - 04 - 21) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:48:46
3972019/04/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - චක්ඛුං උදපාදී ධර්ම දේශනා මාලාව (ආහාර සූත්‍රය 01- උදය දේශනය )01:27:49
3982019/04/282019 04 2600:47:55
3992019/04/22පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 21 ven koralayagama saranatissa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:48:36
4002019/04/21පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 21ven koralayagama saranatissa Himiබෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:52:26
4012019/04/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-2100:48:45
4022019/04/21සීතලට ගස් බෙනයකට රිංගූ වඳුරු පැටියෙක් (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:52:26
4032019/04/21මරණ මොහොතේ වේදනාව විස්තරයකින් (2019 - 04 - 20) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:48:41
4042019/04/20පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 20ven koralayagama saranatisssa himi බෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනයකි00:52:13
4052019/04/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-2000:47:49
4062019/04/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-2000:52:26
4072019/04/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-04-2003:38:28
4082019/04/204 අපි කොහොමද කීර්තිය හෙවත් යසස ලබාගන්නේ ,කීර්තිය ලබාගන්නා ප්‍රතිපදාව00:47:16
4092019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 02 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:36:15
4102019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 03 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:39:34
4112019/04/19දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය ( දේශනය 01 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:38:54
4122019/04/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1800:51:09
4132019/04/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 04 14 18 30 The Buddhist TV කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන්ද00:48:55
4142019/04/16අසිරිමත් තෙරුවන් ගුණ ( දේශනය - 03 ) - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:52:40
4152019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:46
4162019/04/15පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 14pujya koralayagama sarana tissa himiබෞද්ධයා නාලිකාවෙ විකාශනය00:46:24
4172019/04/14පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 03 28 රත්නපුර වෙරළුපළදි සිදුකළ සිත් නිවන සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව01:57:49
4182019/04/14Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1400:44:09
4192019/04/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-1400:46:46
4202019/04/142019 - 04 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:25
4212019/04/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero - දුර්ලභන්ච මනුස්සත්තං බුද්ධප්පාදෝච දුර්ලභං දුර්ලභා ශ්‍රණසම්පත්ත00:53:56
4222019/04/13පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 13ven koralayagama Saranatissa himi බෞද්ධයා නාලිකාවේ විකාශනයකි00:47:15
4232019/04/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-1300:43:58
4242019/04/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-1300:47:25
4252019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:17
4262019/04/133 සැපය ලබන ප්‍රතිපදාව දානයයි,දානය හේතු කරගෙන කොහොමද අපිට සැපය ලැබෙන්නේ ?00:44:42
4272019/04/102.ලස්සන වර්ණයක් ලැබෙන්නේ අපි වස්ත්‍ර දුන්නම. දුන්න දේ අනුව තමයි අපිට ඒකේ ප්‍රථිපල ලැබෙන්නේ00:49:12
4282019/04/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අක්කෝධේන ජිනේ කෝධං අසාධුං සාධුනා ජිනේ 02 දේශනය00:43:21
4292019/04/082019 - 04 - 07 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:02
4302019/04/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0700:50:52
4312019/04/07පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 07 බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:48
4322019/04/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-0700:51:02
4332019/04/072019 - 04 - 06 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:13
4342019/04/07Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0600:47:41
4352019/04/06Pujya koralayagama Saranatissa Himi 2019 04 0500:49:13
4362019/04/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-04-0600:49:13
4372019/04/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි2019 04 02Pujya koralayagama saranathssa Himi ධර්ම දේශනාව බෞද්ධයා tv00:54:58
4382019/04/04පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 30 බෞද්ධයා ටීවී නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:50:15
4392019/04/032019 - 04 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:07
4402019/04/02පංච ඉට්ඨධර්ම සූත්‍ර දේශනාව (03) කොටස.Ven Koralayagama Saranatissa Theroපූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:43:28
4412019/04/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-04-0200:47:44
4422019/04/012019 03 31 Pujya Koralaya Gam Saranatissa Himi00:46:05
4432019/04/012019 - 03 - 31 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:10
4442019/04/01Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-3100:44:21
4452019/03/312019 - 03 - 30 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:21
4462019/03/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-3100:46:09
4472019/03/30Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-3000:52:00
4482019/03/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-3000:50:21
4492019/03/29රත්නපුර වෙරළුප ධර්ම දේශනය.Ven Koralayagama Saranatissa Thero. පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි01:58:39
4502019/03/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:50:36
4512019/03/262019 03 24 Pujya Koralayagama Saranathissa himi Buddhist TV Dharma Desanawa01:04:06
4522019/03/25Ven Koralayagama Saranathissa himi 2019 03 23 Buddhist TV00:49:27
4532019/03/252019 - 03 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:04:24
4542019/03/24Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-2400:58:31
4552019/03/242019 - 03 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:32
4562019/03/23Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-2300:44:56
4572019/03/23Sadaham sawana - සෝවාන් ඵලයේ පිළිසරණ?. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:18
4582019/03/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව (05 දේශනය)3 දේශනය නැවත විකාශය01:03:19
4592019/03/191.මේ ලෝකයේ හැමෝම ලැබීමට බොහෝ කැමති නමුත් ලබන්න ඉතාම දුර්ලභ කරුණු 500:46:47
4602019/03/182019 - 03 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:15
4612019/03/17පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 17 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව budist tv00:48:14
4622019/03/17පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 16 සුමදුර සදහම් ධර්ම දේශනාව budest tv00:45:29
4632019/03/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1700:45:05
4642019/03/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-1700:48:15
4652019/03/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1600:45:17
4662019/03/162019 - 03 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:31
4672019/03/16Sadaham sawana - ඔබ කුමන ගිලනාද?. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:11
4682019/03/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-1600:45:31
4692019/03/1527-කොටස මඛාදේව: ළමා කාළය අවුරුදු 84000යි, යුවරජු වෙලා අවුරුදු 84000යි,මහ රජ වෙලා අවුරුදු 84000යි01:43:30
4702019/03/13ඇඟේ තිබෙන පිළිකාවක් අයින් කරගන්න පුළුවන් මෛත්‍රී භාවනාව මගින්-ගිලාන සූත්‍රය ඇසුරෙන්00:41:36
4712019/03/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero ධර්මය නොදන්නාට සසර බොහෝ දිගයි00:36:17
4722019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 3 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:32
4732019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 2 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:11
4742019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 5 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:30
4752019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 6 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:45
4762019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 4 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:54
4772019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 1 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:18
4782019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 9 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:49:50
4792019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 7 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:29
4802019/03/13මහසීහනාද සුත්‍රය 8 කොටස කොරලයාගාම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:48:30
4812019/03/11පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2019 03 10 budist tv00:52:02
4822019/03/112019 03 09 ven Koralayagama Saranathissa Himi Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:42:23
4832019/03/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0900:42:48
4842019/03/112019 - 03 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:41
4852019/03/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-1000:49:02
4862019/03/10දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -4දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-03-201901:02:04
4872019/03/102019 - 03 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:12
4882019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:02
4892019/03/09Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-08-0900:44:38
4902019/03/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 04 - දේශනය )01:01:18
4912019/03/08විකාල බෝජනය ශික්ෂාපදය මොනතරම් වටිනවද ven koralayagama Saranatissa Theroපූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:04:45
4922019/03/08කාලීන ධර්මදේශනා ගැන දැනගන්න. පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි.Ven Koralayagama Saranatissa Thero00:04:08
4932019/03/08Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0800:52:18
4942019/03/07පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven koralayagama saranathissa thero ධර්ම දේශනාව 2019 03 03 Buddhist TV00:45:26
4952019/03/07හරියටම ධර්ම ශ්‍රවණය කරොත් මාර්ග ඵල ලබනවා,මාර්ග ඵල ලබන්න බැරි වුණොත් දෙවියන් අතරේ උපදිනවා00:44:25
4962019/03/05පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමීV2019 03 02 enKoralayagama Saranathissa Thero Dharma Desanawa budist tv00:55:40
4972019/03/0426-කොටස දෙව්දත් තෙරුන් සැරියුත් මහා රහතන් වහන්සේට වඩා දෙගුණයක් පාරමී පුරපු කෙනෙක්01:42:30
4982019/03/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 07 - දේශනය )00:46:48
4992019/03/04Ven. oralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0400:56:23
5002019/03/032019 - 03 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:26
5012019/03/03Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0300:46:23
5022019/03/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0300:45:26
5032019/03/022019 - 03 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:54
5042019/03/02විකාල බෝජනයෙන් ලැබෙන ආනිසංස පහකි,Ven Koralayagama Saranatissa Thero පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමියන්00:05:43
5052019/03/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-03-0200:55:54
5062019/03/02Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-03-0200:57:01
5072019/02/282019 - 02 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:47
5082019/02/272019 - 02 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:02
5092019/02/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 24 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:55:33
5102019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 06 - දේශනය )00:46:41
5112019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අර්ථ රහිත පදවලින් යුත් දහසක් වචනයන්ට වඩා ඒ එක් අර්ථ සහිත පදය ශ00:57:47
5122019/02/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 23 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:42
5132019/02/25Sadaham sawana - ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් මගඵල ලබන හැටි. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
5142019/02/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 05 - දේශනය )00:47:19
5152019/02/25Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2019 02 20 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:55:03
5162019/02/25Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-2400:55:38
5172019/02/24Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-2400:55:47
5182019/02/23කීටාගිරි සූත් රය 7 Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 2300:49:37
5192019/02/23Sadaham sawana - ධර්ම ගෞරවය සහිත ධර්ම ශ්‍රවණය. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:04:32
5202019/02/23කීටාගිරි සූත්‍රය - 7 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-2300:49:37
5212019/02/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-2300:48:02
5222019/02/222019 - 02 - 20 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:35
5232019/02/22දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -3දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-02-201901:06:09
5242019/02/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 03 - දේශනය )01:03:19
5252019/02/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 04 - දේශනය )00:43:45
5262019/02/21පින්,පව් කල විට හා තෘශ්නාව දුරු කල තිස්ස තෙරුන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-19-02-1900:55:36
5272019/02/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 03 - දේශනය )00:46:32
5282019/02/20Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02 -1900:55:23
5292019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 02 - දේශනය )00:45:28
5302019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - යම් කෙනෙක් කරන යම් පිනක් ඇත්ද ඒ පින නැවත නැවතත් කරන්න00:47:57
5312019/02/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - කීටාගිරි සූත්‍රය ( 01 - දේශනය )00:45:00
5322019/02/172019 - 02 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:10
5332019/02/17Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2019 02 17 Sumudura sadaham Darma Desanawa Buddhist TV00:47:52
5342019/02/17Sadaham sawana - බුදුන් වහන්සේ පිලිගැනීම. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:12
5352019/02/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 02 - දේශනය )01:08:31
5362019/02/17කීටාගිරි සූත්‍රය - 6 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1700:42:00
5372019/02/17Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1700:48:10
5382019/02/162019 - 02 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:43
5392019/02/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2019 02 16 Sumudura sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:28
5402019/02/16Sadaham sawana - කාමය රාගය සහ ඇලීම. - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:41
5412019/02/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1600:47:50
5422019/02/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1600:52:43
5432019/02/15දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -2දේශනාව -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-15-02-201901:10:19
5442019/02/12Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 10 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:42:07
5452019/02/112019 - 02 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:42:21
5462019/02/11Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 09 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:48:41
5472019/02/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-1000:42:21
5482019/02/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0900:49:29
5492019/02/10Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-1000:43:48
5502019/02/10Sadaham sawana - පූර්ව කර්ම පලදෙන විධිය? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:09
5512019/02/10දහම් නදියට බසින තොටුපොළ- ධම්ම නදී තිත්ථ -1දේශනාව​ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-02-201901:04:31
5522019/02/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ධම්ම නදී ථිත්ත ධර්ම දේශනා මාලාව ( 01 - දේශනය )01:02:33
5532019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:09
5542019/02/09කීටාගිරි සූත්‍රය - 5 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-0900:49:59
5552019/02/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 25 දේශනය )00:45:40
5562019/02/07නිරෝධ සමාප්තියෙන් අවදි වුන රහතන් වහන්සේ නමකට උපස්ථානයක් කලොත් එදාම එහි විපාක ලැබෙනවා.00:47:57
5572019/02/06මතු බුදුවන මෛත්‍රීය බුදුන් වහන්සේ (bana 5) - Maithriya Buddha - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:47:25
5582019/02/0525-කොටස සත්‍යයට කරන්න පුළුවන් මහා පුදුම දේවල්..සතුරන් මැඩ පවත්වන ධර්ම 4..01:44:47
5592019/02/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 24 දේශනය )00:49:56
5602019/02/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 23 දේශනය )00:01:16
5612019/02/032019 - 02 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:10
5622019/02/03කීටාගිරි සූත්‍රය 4 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02-0300:40:30
5632019/02/03Ven koralayagama saranathissa thero 2019 02 03 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:46:02
5642019/02/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0300:46:10
5652019/02/03කොරලයාගම සරනතිස්ස හිමියන් මාතලේට වැඩම වු වගයි00:00:48
5662019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:39
5672019/02/02Ven koralayagama Saranatissa Thero 2019 02 02 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:49:20
5682019/02/02ඔබ මගවියදම හොයාගෙන ඇත්ද? Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-02- 0200:50:05
5692019/02/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-02-0200:49:39
5702019/01/31Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 28 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:57:59
5712019/01/3024-කොටස යොදුන් 500ක් දිග ආනන්ද මාළුවා..පාරමී පුරන කාලෙත් බෝසතාණන් වහන්සේ අංගුලිමාල දමනය කළා01:55:35
5722019/01/282019 - 01 - 28 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:58:12
5732019/01/28Ven koralayagama saranathissa thero 2019 01 27 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:23
5742019/01/272019 - 01 - 27 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:35
5752019/01/27කීටාගිරි සූත්‍රය 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2600:46:59
5762019/01/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-2700:47:35
5772019/01/27Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2700:57:11
5782019/01/262019 - 01 - 26 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:35
5792019/01/26කීටාගිරි සූත්‍රය 2 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2600:46:25
5802019/01/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-2600:46:35
5812019/01/24kitagiri suththrya - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:44:01
5822019/01/23Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 22 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Didula TV00:59:24
5832019/01/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 22 දේශනය )00:48:47
5842019/01/22Ven. Koralayagama Saranathissa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 93 - TV Didula01:00:32
5852019/01/20මේ ලෝකධාතුවේ සියලුම දානයන් අබිබවායන දානය කුමක්ද.00:01:12
5862019/01/20කුමක්ද මේ ජංගා විහරනය කියන්නේ00:00:50
5872019/01/20මේ සංසාරයෙන් එතෙරවන්න නමි ධර්මය ශ්රවනය කලයුතුමයි00:03:56
5882019/01/20සෝවාන් විම කොයිතරමි විර්යයෙන් කලයුතුද00:05:05
5892019/01/20වස් පින්කමක ආනිසංස Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-2002:04:29
5902019/01/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 21 දේශනය )00:50:38
5912019/01/192019 - 01 - 19 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:04
5922019/01/19කීටාගිරි සූත්‍රය 1 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1900:44:01
5932019/01/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1900:46:04
5942019/01/18ඇත්තටම මුගලන් මහා රහතන් වහන්සේ මොන පාටද ? Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:46:46
5952019/01/18අජානීය හස්තියන්, අශ්වයන්, වෘෂභයන් සහ අජානීය පුරුෂයන්, පුරුෂ අජානීයන් ඉතාම දුර්ලභයි 12-01-201900:52:11
5962019/01/16ධම්ම පද පාලියෙන්-පුරුශ අජානීයෝ බොහෝ දුර්ලබයි-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-12 01-201900:51:55
5972019/01/15Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 13 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:56:24
5982019/01/1523-කොටස පූර්ණක යක්ෂයාගේ අතේ තිබෙන මාණික්‍යයෙන් සක්වළ දහස් ගානක් ආලෝකමත් කරන්න පුළුවන්01:43:28
5992019/01/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 20 දේශනය )00:47:54
6002019/01/15Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 13 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:46:58
6012019/01/142019 - 01 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි ii Ven Koralayagama Saranathissa thero00:56:35
6022019/01/132019 - 01 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:19
6032019/01/13Sadaham sawana - මෙම ධර්මයේ අසිරිය දන්නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:11
6042019/01/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1300:48:19
6052019/01/13koralayagama saranathissa thero00:49:53
6062019/01/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1300:54:20
6072019/01/13Ven koralayagama saranathissa thero 2019 01 12 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:53:26
6082019/01/13Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-1200:52:08
6092019/01/122019 - 01 - 12 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:46
6102019/01/12Sadaham sawana - අජාණීය පුරුෂ යනු කවුද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:47
6112019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-1200:53:46
6122019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 19 දේශනය )00:45:11
6132019/01/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero - බුදු ගුණ සත්ථා දේව මනුස්සානං බුදු ගුණය00:46:48
6142019/01/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 18 - දේශනය )00:48:49
6152019/01/11Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ඇට වලින් ගොඩ නැඟී, මස් ලෙයින් පිරි ගත්, මේ සිරුර ජරාවට, මරණයට00:44:50
6162019/01/10Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 06 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:29
6172019/01/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 17 - දේශනය )00:43:01
6182019/01/08රැස් කරපු ධනය, බිරිඳ දරුවන් තියා තමන්ට තමන්වත් නැහැ Ven Koralayagama Saranathissa Thero 06 01 201900:46:26
6192019/01/08Sadaham sawana - වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:38
6202019/01/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 16 - දේශනය )00:44:27
6212019/01/07කාමයට ගිජුව ඇලුණු සිත් ඇත්තා හිත නොසෑහීම මිය යනවා 05-01-201900:50:40
6222019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:15
6232019/01/062019 - 01 - 05 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:00
6242019/01/06Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-0600:50:03
6252019/01/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-0600:48:15
6262019/01/05කම්සැපය මහත්සේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම දුකක් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-01-0500:51:52
6272019/01/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2019-01-0500:52:00
6282019/01/05Ven Koralayagama saranathissa thero 2019 01 02 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:59:39
6292019/01/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 15 දේශනය )00:44:06
6302019/01/032019 - 01 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:00:10
6312019/01/02Ven koralayagama Saranatissa Thero 2018 12 29 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:45:47
6322019/01/02සැරියුත් මුගලන් අගසව් දෙනම වහන්සේලාගේ ගුණ , ආශ්චර්යයන් සහ හැකියාවන්00:49:10
6332019/01/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 14 දේශනය )00:49:39
6342019/01/02මාරයාගේ ඇම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2019-01-0200:51:55
6352019/01/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 13 දේශනය )00:44:54
6362019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:23
6372018/12/31Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-3000:50:23
6382018/12/30භාග්‍යවතුන්වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රවකයින් වහන්සේලා දෙනම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018 -12-3000:52:14
6392018/12/30ධම්ම පද පාලියෙන්-මේ කය ගැන කියවෙන අපූරු කාරනාවක් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 29 -12- 201800:49:13
6402018/12/292018 - 12 - 29 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:49
6412018/12/29මේ කයෙන් හිත කියන ධර්මතාවය එලියට ගිය විට Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2900:46:30
6422018/12/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-2900:46:49
6432018/12/25මංගල ධර්ම - බ්‍රහ්මචරියාව​...-Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 23 -12- 201800:51:59
6442018/12/24ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රොයෝජන ගන්න Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2401:00:10
6452018/12/232018 - 12 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:32
6462018/12/2321 කොටස දෙව්ලොව ආයුෂ කෝටී ගණන් පොඩි කාල සීමාවක් නෙමෙයි00:53:40
6472018/12/2319 කොටස තථාගත පාත් රයෙන් පැන් ඉසිනකොට ඒවා අමනුෂ් යන්ගේ හිසට වැටෙනවා ඔවුන් හිස් ලූ ලූ අතේ දුවනවා01:42:19
6482018/12/23අබ්‍රහ්මචරියාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2300:49:21
6492018/12/2320 කොටස බුදුවරුන්ගේ වචනය ඒකාන්තයෙන් ඇත්තමයි කිව්වොත් එය එලෙසින්ම සිදුවෙනවා00:46:38
6502018/12/2318 කොටස නන්දිමිත් ර මහා යෝධයාගේ ශක්තිය ප් රර්ථනා කලේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ00:55:45
6512018/12/23මතු බුදු වන මෛත් රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවරු ලක්ෂ 4කින් නියත විවරණ ලැබුවා 17 කොටස00:37:40
6522018/12/23ජම්බුද්වීපය කියන්නනේ විශාල ජම්බු ගහක් නිසා තියෙන්නේ හිමාලයේ ගෙඩියක් කලගෙඩියක් වගේ 16 කොටස00:48:31
6532018/12/23ඒ මොහොතේ මහා සාගරයේ පංච වර්ණ පදුම පිපුණා කළු ගල් පලා ගෙන දණ්ඩ පදුමයන් පිපුණා 15 කොටස01:41:23
6542018/12/23Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-2300:49:32
6552018/12/23Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-2300:57:41
6562018/12/22ද්වේශය පාලනය කිරීම Most Ven Koralayagama Saranathissa Thero 10July 201600:56:15
6572018/12/20Ven koralayagama Saranatissa Thero 2018 12 15 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:48:36
6582018/12/20ලෝකවිදූ බුදුගුණයෙන් ස්වල්පයක් - by Ven Koralayagama Saranathissa Thero - 10-12-201801:01:22
6592018/12/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 12 දේශනය )00:46:51
6602018/12/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 11 දේශනය )00:48:34
6612018/12/18බෝසතාණන් මවු කුස පිළිසිඳ ගන්නා මොහොතේ දසදහසක් සක්වළ වෙව්ලන්න ගන්නවා 14 කොටස00:49:20
6622018/12/18සුමේධ තාපසතුමා හිටපු අමර නගරය හරියට වෙසමුණි මහා රජුන්ගේ දෙව් නුවර වන ආලකමන්දාව වගෙයි 13 කොටස01:43:48
6632018/12/18අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා පුරාණ දීපංකර තථාගතයන් වහන්සේගේ ඥාති නැගණියයි 12 කොටස00:40:34
6642018/12/17ප් රථම ධ් යාන සුවය දිව් යලෝක සැපයට වඩා උතුම් 11 කොටස00:53:24
6652018/12/17පරනිම්මිත වසවර්තිය දෙව් ලොව උපන්නොත් ආයුෂ අවුරුදු 921 කෝටි 60 ලක්ෂයයි 10 කොටස00:37:52
6662018/12/17බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 9 කොටස තථාගතයන් වහන්සේ සම වදින සමාධි ප් රමාණය කෝටි ලක්ෂ 24ක්00:48:33
6672018/12/17Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1700:48:08
6682018/12/162018 - 12 - 16 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:20
6692018/12/16බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 8 කොටස කෙනෙකුගේ සිත වැඩිලද නැද්ද කියලා දැන ගැනීමේ නුවණ00:47:25
6702018/12/16Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1600:48:49
6712018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-1600:48:20
6722018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero බුදුගුණ අනන්තයි අප ් රමාණයි අහස වගෙයි පොලව වගෙයි මහා සාගරය00:57:29
6732018/12/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 10 දේශනය )00:47:15
6742018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (ii) - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:43
6752018/12/162018 - 12 - 15 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:01:35
6762018/12/15සැදැහැ සිතින් චෛත්‍ය වැඳගන්න යන අතර මග කෙනෙකු මැරුණොත් දිව්‍ය ලෝකයේ උපදිනවා 15-12 -201800:48:36
6772018/12/152018 - 12 - 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:06
6782018/12/1522-කොටස දෙව්ලොව ආයුෂ කෝටී ගණන් ,පොඩි කාල සීමාවක් නෙමෙයි.00:53:40
6792018/12/15භාග්‍යවතුන්වහන්සේ පිදීම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1500:49:36
6802018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 7 කොටස ශ් රද්ධා ඉන්ද් රීය පිළිබඳ දැනගන්නා නුවණ00:49:11
6812018/12/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-1500:49:47
6822018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 6 කොටස ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ හැකියාවන් සර්වප් රකාරයෙන් දන්නා නුවණ00:47:29
6832018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 5 කොටස සර්වත් රගාමිණී ප් රතිපත්ති දක්නා නුවණ00:50:57
6842018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 4 කොටස ගතිභවය විපත්ති නිසා විපාක දෙන පාප කර්ම ඇත්තාහ00:51:08
6852018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 3 කොටස අතීත වර්තමාන අනාගත කාල වලට අයත් කර්ම වල විපාක දකිනා නුවණ00:46:30
6862018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 2 කොටස යථාභූත ඥාණයඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින ඥාණය00:53:03
6872018/12/15බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග් රහය 1 කොටස ක්ෂත් රීය රජ පිරිසේ බලය අමිතභෝගී සිටුවරු00:53:09
6882018/12/15ජාතිපි දුක්ඛා Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12 -1500:58:01
6892018/12/14මහාමංගල සූත්‍රයෙන් Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1400:52:26
6902018/12/1221-කොටස - බුදුවරුන්ගේ වචනය ඒකාන්තයෙන් ඇත්තමයි; කිව්වොත් එය එලෙසින්ම සිදුවෙනවා00:46:38
6912018/12/112018 - 12 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero01:00:46
6922018/12/10ලෝකවිදූ ගුණයෙන් අල්පමාත්‍රයක්....Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-12-201801:00:58
6932018/12/10ලෝකවිදූ ගුණය 1-දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-1001:00:30
6942018/12/10මරණයට සූදානම් වූ කෙනා සතුටින් එය පිලිගනී-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-12-201800:53:24
6952018/12/10නිදි වරන්නාට රාත්‍රිය බොහෝ දිගයි....-VenKoralayagama Saranathissa Thero-05-12-201800:50:25
6962018/12/10අසිභන්ඳක සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 08-12-201800:49:27
6972018/12/092018 - 12 - 09 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:15
6982018/12/09Sadaham sawana -- වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:33
6992018/12/09Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-0900:51:10
7002018/12/09Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0900:51:21
7012018/12/092018 - 12 - 08 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:22
7022018/12/08අසිභන්ධක සූත්‍රය Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12- 0800:49:55
7032018/12/08Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0800:48:22
7042018/12/0720 කොටස-තථාගත පාත්‍රයෙන් පැන් ඉසිනකොට ඒවා අමනුෂ්‍යන්ගේ හිසට වැටෙනවා.ඔවුන් හිස් ලූ ලූ අතේ දුවනවා01:42:19
7052018/12/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 09 දේශනය )00:47:40
7062018/12/03ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 6-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 02-12-201800:48:46
7072018/12/03ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 5-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 01-12-201800:49:45
7082018/12/032018 - 12 - 02 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:44
7092018/12/02බොරු කියන්නා දිනන්න Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-12-0200:47:59
7102018/12/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0200:47:30
7112018/12/022018 - 11 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:40
7122018/12/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 08 දේශනය )00:45:13
7132018/12/01මසුරා දිනන්නත් දානයම වටිනවා Ven. Koralayagama Saranathissa thero 2018-12- 0100:46:25
7142018/12/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-12-0100:47:40
7152018/12/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 07 දේශනය )00:47:52
7162018/11/30වෙසමුණි දෙවියන්ගේ 28ක් වූ මහා බලසම්පන්න සෙන්පතියන්ගෙන් කෙනෙක් තමයි සමන් දෙවියන්01:16:35
7172018/11/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 06 දේශනය )00:50:56
7182018/11/2919 කොටස -නන්දිමිත්‍ර මහා යෝධයාගේ ශක්තිය ප්‍රර්ථනා කලේ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමයේ00:55:45
7192018/11/28රට්ඨපාල සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 26-11-201800:54:13
7202018/11/27ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 4-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 25-11-201800:54:57
7212018/11/27ආර්ය්‍ය මහා සංඝරත්නයේ ගුණ Ven. Koralayagama Saranahtissa thero 2018-11- 2701:54:55
7222018/11/26Ven.Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-2600:51:05
7232018/11/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-2500:53:05
7242018/11/26Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-2400:46:13
7252018/11/262018 - 11 - 25 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:09
7262018/11/25ක්‍රෝධකරන්නා දිනන්න - 4 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11- 2500:52:40
7272018/11/25Sadaham sawana - මෛත්‍රිය ගැන වැදගත් දහම් කරුණක් - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:28
7282018/11/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 05 දේශනය )00:48:11
7292018/11/252018 - 11 - 24 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:56
7302018/11/24ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 24-11-201800:48:03
7312018/11/24ක්‍රෝධ කරන්නා දිනන්න 3 වන දේශනාව Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-2400:47:29
7322018/11/22ධර්මදේශනාවක ආනිසංස (4mins) පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:04:39
7332018/11/22Sadaham sawana - රට්ඨපාල මහ රහතන් වහන්සේ - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:43
7342018/11/22Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 04 දේශනය )00:49:34
7352018/11/20Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 18 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:51:53
7362018/11/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 03 දේශනය )00:49:14
7372018/11/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1800:46:45
7382018/11/19Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1900:53:30
7392018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි (ii) Ven Koralayagama Saranathissa thero00:57:12
7402018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:37
7412018/11/18අසිරිමත් සඟ​ ගුණ - Ven Koralayagama SaranaThissa Thero -ජාත්‍යන්තර විපස්සනා භාවනා මද්‍යස්ථානය02:09:05
7422018/11/18ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට- 2-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-11- 201800:48:37
7432018/11/18බු අන්දුටුවන් කල චෝදනාවක් ආශ්‍රයෙන් - Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-11- 201800:57:21
7442018/11/18ක්‍රෝධ කරන්නා දිනන්න (දෙවන දේශනාව) Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1800:47:55
7452018/11/18Sadaham sawana - කල්‍යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයේ වටිනාකම - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:38
7462018/11/18තමන්ගේ කෙටේරියෙන් කොටාගැනීම Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-1 1-00:50:11
7472018/11/18Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1700:51:39
7482018/11/182018 - 11 - 17 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:48
7492018/11/17ධම්මපද පාලියෙන්-උත්තරා උපාසිකාව අරමුණුකොට-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17-11- 201800:53:01
7502018/11/17ක්‍රෝධ කරන්නා ( පලමු දේශනාව) Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1700:50:47
7512018/11/16Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 11 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:47:45
7522018/11/15Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 02 දේශනය )00:45:36
7532018/11/15ධම්මපද පාලියෙන්--Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-11-201801:01:08
7542018/11/14Ven koralayagama saranathissa thero 2018 11 03 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:48:39
7552018/11/142018 - 11 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:18
7562018/11/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පිංකම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම ( 01 දේශනය )00:46:37
7572018/11/13අප සියුම්ව පැටලී ඇති බන්ධන Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1300:48:45
7582018/11/12චප්පාණක සූත්‍රය- 3- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-11-201800:49:28
7592018/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1100:47:42
7602018/11/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-1000:48:40
7612018/11/122018 - 11 - 11 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:12
7622018/11/12චප්පාණක සූත්‍රය- 2- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-10-11-201800:50:51
7632018/11/11Sadaham sawana - චක්කාවත සුතුර - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
7642018/11/11චප්පානක සූත්‍රය - 3 Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-11-1100:47:04
7652018/11/112018 - 11 - 10 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:46
7662018/11/10Ven Koralayagama Saranathissa Thero Dharma Deshana00:51:12
7672018/11/08බුදුන් ගැන ඇසිපිය ගහන වෙලාවකට පස්වනක් ප්‍රීතියක් ඇති වුනොත් 7 වාරයක් සක්විති පදවිය ලබන්න පුළුවන්00:41:09
7682018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018110300:48:34
7692018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102700:49:57
7702018/11/07සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102800:45:43
7712018/11/07Ven koralayagama saranathissa thero New Dharma Desana 2018 10 2700:52:50
7722018/11/06ධම්මපද පාලියෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 28- 10- 201800:58:45
7732018/11/06Sadaham sawana - මිල කල නොහැකි මිනිසත් බව - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:06
7742018/11/05මතු බුදු වන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවරු ලක්ෂ 4කින් නියත විවරණ ලැබුවා 18-කොටස00:47:25
7752018/11/05චප්පාණක සූත්‍රය- 1- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-11-201800:51:24
7762018/11/05ධම්මපද පාලියෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 30-10-201800:56:28
7772018/11/052018 - 11 - 04 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:06
7782018/11/04Ven koralayagama saranathissa thero 2018 10 28 Danayan Atara Uatumma Danay Dharma Danayai Dharma Des00:47:56
7792018/11/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-0400:51:03
7802018/11/042018 - 11 - 03 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:16
7812018/11/03Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-11-0300:50:08
7822018/11/02Ven Koralayagama Saranathissa Thero - ඉපදීමේ දුක ( ජාතිපි දුක්ඛා )00:59:47
7832018/11/02ජම්බුද්වීපය කියන්නනේ විශාල ජම්බු ගහක් නිසා තියෙන්නේ හිමාලයේ ගෙඩියක් කලගෙඩියක් වගේ 17-කොටස00:48:31
7842018/11/01Ven koralayagama saranathissa thero 2018 10 27 Sumudura Dharma Desanawa Buddhist TV00:52:50
7852018/10/31ඒ මොහොතේ මහා සාගරයේ පංච වර්ණ පදුම පිපුණා කළු ගල් පලා ගෙන දණ්ඩ පදුමයන් පිපුණා 16-කොටස01:41:23
7862018/10/292018 - 10 - 28 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:43
7872018/10/282018 - 10 - 27 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි - Ven Koralayagama Saranathissa thero00:54:24
7882018/10/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2800:47:34
7892018/10/27Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2700:51:38
7902018/10/25Sadaham sawana - දස වස්තුක සම්මා/ මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය 2 - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:58
7912018/10/24පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 08 18 Pancha maha Adhishtana Poojawa Ruwanwelisaya Ven K00:41:20
7922018/10/23බෝසතාණන් මවු කුස පිළිසිඳ ගන්නා මොහොතේ දසදහසක් සක්වළ වෙව්ලන්න ගන්නවා - 15 කොටස00:49:20
7932018/10/22කයේ යථාර්තය සිතින් දැක ගනිමු... කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි00:14:56
7942018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:55:49
7952018/10/21දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨිය-3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 21- 10 -201800:56:00
7962018/10/21සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102100:51:11
7972018/10/21Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2100:52:42
7982018/10/21Sadaham sawana - දස වස්තුක සම්මා/ මිත්‍යා දෘෂ්ඨිය - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:22
7992018/10/212018 - 10 - 20 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:24
8002018/10/20සුමේධ තාපසතුමා හිටපු අමර නගරය හරියට වෙසමුණි මහා රජුන්ගේ දෙව් නුවර වන ආලකමන්දාව වගෙයි -14කොටස01:43:48
8012018/10/20පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේගේ 40 ජන්ම දින පින්කම් මාලාව සහ එම විහාරස්ථානය01:04:06
8022018/10/20දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨිය-2-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 20- 10 -201800:52:40
8032018/10/20සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018102000:48:49
8042018/10/20Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-2000:50:25
8052018/10/19සම්ම්‍යක් දෘෂ්ට්ක දෙවිවරු සරණ යාමේ ආනිසංශ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:16:35
8062018/10/19සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018101400:50:38
8072018/10/19සදහම් මුතු වැල - Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018100600:49:19
8082018/10/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018101300:47:56
8092018/10/18මහා අභිනීහාරය (නියත විවරණ) ලැබුවට පසු කෙල තොල්ලෙක් අන්ධයෙක්... වෙලා උපදින්නේ නැහැ -13 කොටස00:40:34
8102018/10/182018 - 10 - 14 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:54:16
8112018/10/17Koralayagama Saranatissa Thero - Pansil Maluwa 2018-10-1401:31:50
8122018/10/16Sadaham sawana - දුර්ලභ ධර්ම දේශණයක්? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:47
8132018/10/15දස වස්තුක සම්මා දිට්ඨිය​-1-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 14- 10 -201800:54:16
8142018/10/14Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-14 | විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව00:52:05
8152018/10/14පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-20-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-13-10-201800:51:56
8162018/10/142018 - 10 - 13 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:54
8172018/10/13සුවඳ දුම් පූජාව ආනිසංස කුමක්ද ආමිස පූජාව පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:06:06
8182018/10/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-13 | විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව00:49:14
8192018/10/11රහතන් වහන්සේලා අතරත් වෙනස්කම් තිබේද?00:07:37
8202018/10/11දෙව්දත් ස්වාමීන්වහන්සේ පිලිබඳ අපි නොදත් කාරණා00:02:08
8212018/10/10කිසිම දෙවියකුට හෝ බ්‍රහ්මයෙකුට බුදුවෙන්න නියත විවරණ ලබන්න බැහැ.පිරිමි මනුෂ්‍යකුට විතරයි-12කොටස00:40:54
8222018/10/10ධම්ම පද පාලියෙන්- Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 30- 09- 201800:55:12
8232018/10/08ප්‍රථම ධ්‍යාන සුවය දිව්‍යලෝක සැපයට වඩා උතුම් -11 කොටස00:53:24
8242018/10/082018 - 10 - 07 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:07
8252018/10/08පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-19-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-07-10-201800:49:11
8262018/10/07Sadaham sawana - දුර්ලභ ධර්ම දේශණයක්? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:46:34
8272018/10/07Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-07 | විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව00:46:48
8282018/10/07පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-18-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-06-10-201800:52:32
8292018/10/07Sadaham sawana - ධර්ම දේශණය? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:27
8302018/10/062018 - 10 - 06 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:28
8312018/10/06පරනිම්මිත වසවර්තිය දෙව් ලොව උපන්නොත් ආයුෂ අවුරුදු 921 කෝටි 60 ලක්ෂයයි -10 කොටස00:37:52
8322018/10/06Ven Koralayagama Saranathissa Thero | 2018-10-06 | විශේෂ ධර්ම දේශනා මාලාව00:50:30
8332018/10/06Sadaham sawana - දුර්ලභ ධර්ම දේශණයක්? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ02:01:21
8342018/10/04Pansil Maluwa 09 02 Koralayagama Saranatissa Himi01:26:37
8352018/10/03අපේ බෝසතාණන් පසු කර පැමිණි බුදුරජාණන් වහන්සේලගේ සංඛ්‍යාව 512027 ක් 9-කොටස00:52:18
8362018/10/01පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි ධර්ම දේශනය Ven Koralayagama Sranathissa Thero01:04:41
8372018/09/302018 - 09 - 29 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:19
8382018/09/30ධම්මපද පාලියෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 29- 09- 201800:53:27
8392018/09/282018 - 09 - 23 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:18
8402018/09/282018 09 22 පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:47
8412018/09/27සිරිමා නම් නගර සෝභනියගේ මරණය අරමුනු කර ගෙන​.. Ven Koralayagama Saranathissa Thero-23- 09- 201800:48:08
8422018/09/27පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 09 16 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:10
8432018/09/27පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 09 09 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:43
8442018/09/26අටා නාටිය සූත්‍රය හැම වෙලාවේම හැම තැනම දේශනා කරන්න හොඳ නැහැ.භයානක තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්-8 කොටස00:43:49
8452018/09/25පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-17-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-09-201800:46:53
8462018/09/23පැමිණි සමහර මහා බ්‍රහ්මයන්ට ඇඟිල්ලක ආලෝකයෙන් සක්වල 1000ක් එලිය කරන්න පුළුවන්-7 කොටස00:53:12
8472018/09/20ලෝකයේ මහා භයානක ආයුධ වර්ග 4යි තියෙන්නේ එකක් තමයි වජ්‍රායුදය..රූපය ලස්සන කරන්නේ පෙර සංසාරයේ සීලයයි00:48:49
8482018/09/19පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 09 02 Ven Koralayagama Saranathissa thero01:01:30
8492018/09/19පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 09 01 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:46
8502018/09/19පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 08 26 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:49
8512018/09/18හිස් වචන දහසක් කතා කරනවට වඩා අර්ථවත් එක් වචනයක් වටී-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17- 09 -201801:02:04
8522018/09/18Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018091600:44:02
8532018/09/18Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018091500:44:07
8542018/09/18පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-16-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-16- 09- 201800:47:26
8552018/09/17දසදහසක් සක්වල සතර වරම් දිව්‍ය රාජයන් එක් කෙනෙකු කෝටී ලක්ෂයක් බැගින් පිරවර සමඟ පැමිණියා -5 කොටස00:52:10
8562018/09/17පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-15-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-15-09-201800:48:21
8572018/09/17පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 08 19 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:50:30
8582018/09/16අග්‍ර වූ සැපයක් ලබන්න ලේසි නෑ..ඉතාමත් අමාරුයි.. - 4 කොටස01:07:42
8592018/09/13පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 22 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:28
8602018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 09 Ven Koralayagama Saranathissa thero01:00:59
8612018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 14 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:49:48
8622018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 08 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:53:03
8632018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 07 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:52:25
8642018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 01 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:24
8652018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 26 Ven Koralayagama Saranathissa thero01:02:14
8662018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 25 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:45:14
8672018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 24 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:54:41
8682018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 17 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:46:10
8692018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 12 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:57:44
8702018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 06 09 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:47:22
8712018/09/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-04(II)00:59:26
8722018/09/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-0400:47:33
8732018/09/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-0300:48:55
8742018/09/12Ven. Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-0200:50:20
8752018/09/12Ven Koralayagama Saranathissa Thero 2018-06-0200:50:17
8762018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 21 Ven Koralayagama Saranathissa thero01:02:22
8772018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 15 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:48:33
8782018/09/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි 2018 07 20 Ven Koralayagama Saranathissa thero00:51:43
8792018/09/12KORALAYAGAMA SARANATISSA TERO00:25:59
8802018/09/10විශාල ගලක් බඹලොව ඉඳල අතහැරියොත් එය මනුස්ස ලෝකෙට වැටෙන්න මාස 4ක් ගත වෙනවා-3 කොටස00:53:17
8812018/09/10Koralayagama saranathissa thero...00:51:31
8822018/09/09සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 20180908 Part 200:43:13
8832018/09/09ලෝකයේ පරම දුර්ලභ කාරනා සතර -Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 27- 08- 201800:49:50
8842018/09/08ඕනෑම ප්‍රබල කෙනෙකු බිම දාන්න දුර්වලයකුට අවස්ථාවක් එනවා සෑම කෙනෙකු ළඟම දුර්වලතාවයක් තියනවා-2 කොටස01:00:07
8852018/09/08පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම- 14 -Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 01 -09 -201800:50:54
8862018/09/08සදහම් මුතු වැල ධර්ම දේශනාව - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018090800:43:09
8872018/09/07මනාව ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මහා කල්ප 9 කට ආනිසංස ලැබෙනවා-1 කොටස00:47:40
8882018/09/07සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍ර දේශනා (2) - Sathipattanaya - Ven Koralayagama Saranathissa Thero01:00:25
8892018/09/07සතර සතිපට්ඨාන සුත්‍ර දේශනා (1) - Sathipattanaya - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:52:28
8902018/09/06ශක්‍ර දෙවි පදවිය ලබන්නත් පාරමී පුරලා තිබෙන්න ඕන-සක්කනාම සූත්‍රය ඇසුරෙන් 06-09-201800:41:01
8912018/09/04පංච පුබ්බ නිමිත්ත-Ven Koralayagama Saranathissa Thero(EDITED)- 02- 09- 201801:01:24
8922018/09/02සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018090200:58:09
8932018/09/02Ven koralayagama saranathissa Thero Deveni kotasa , part 0200:26:45
8942018/09/02Ven koralayagama saranathissa Thero Palamu kotasa ,,part 0100:25:39
8952018/09/02සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018090100:49:27
8962018/08/31පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය Part 100:26:45
8972018/08/31පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය Part 200:26:45
8982018/08/29බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -9 කොටස-තථාගතයන් වහන්සේ සම වදින සමාධි ප්‍රමාණය කෝටි ලක්ෂ 24ක්00:48:33
8992018/08/28බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -8 කොටස කෙනෙකුගේ සිත වැඩිලද නැද්ද කියලා දැන ගැනීමේ නුවණ00:47:25
9002018/08/27Venerable Koralayagama Saranathissa Thero - 2018.03.27 පුජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:50:42
9012018/08/26බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -7 කොටස- ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රීය පිළිබඳ දැනගන්නා නුවණ00:49:11
9022018/08/26සෝවාන් උනත් සිල් කැඩෙනවද?00:14:47
9032018/08/26බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -6 කොටස -ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ හැකියාවන් සර්වප්‍රකාරයෙන් දන්නා නුවණ00:47:29
9042018/08/24බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය-5 කොටස සර්වත්‍රගාමිණී ප්‍රතිපත්ති දක්නා නුවණ00:50:57
9052018/08/24තුන් ලෝකාග්‍ර වු සම්මා සම්බුදු රජාණන්වහන්සේගේ දසබලධාරි ගුණය _ Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:54:11
9062018/08/23Ven koralayagama saranathissa Hamuduruwan wahansege sumudura Dharma Desanawa01:13:02
9072018/08/23බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -4 කොටස ගති(භවය) විපත්ති නිසා විපාක දෙන පාප කර්ම ඇත්තාහ00:51:08
9082018/08/23බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -3 කොටස අතීත වර්තමාන අනාගත කාල වලට අයත් කර්ම වල විපාක දකිනා නුවණ00:46:29
9092018/08/23උපන් ස්වාභාවය අනුව සත්වයාගේ පිං පව් පලදෙන හැටි - Ven Koralayagama Saranathissa Thero00:51:54
9102018/08/22බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -2 කොටස-යථාභූත ඥාණය,ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින ඥාණය00:53:03
9112018/08/22Sadaham sawana - ත්‍රිහේතුක උපත සිදුවන්නේ කෙසේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:27
9122018/08/22Sadaham sawana - ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙක්ද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:34
9132018/08/21බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දස බල විග්‍රහය -1 කොටස ක්ෂත්‍රීය රජ පිරිසේ බලය..අමිතභෝගී සිටුවරු.00:53:09
9142018/08/20පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-12-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-19-08-201800:50:32
9152018/08/20Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018081900:46:52
9162018/08/19Ven Koralayagama Saranathissa Thero - පංච මහා අධිශ්ඨාන පූජාව - රුවැන්වැලි මහා සෑ අභියස00:40:32
9172018/08/19සදහම් මුතු වැල -Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018081600:56:26
9182018/08/19පංච මහා අධිශ්ඨාන පූජාව - Ven Koralayagama Saranatissa Thero 20180818 Ruwanveli00:40:33
9192018/08/18පංච මහා අදිෂ්ඨාන පූජාව රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් අභියස-​ Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-08-201800:42:50
9202018/08/18පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-11-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-18-08-201800:51:01
9212018/08/18ජාතිපි දුක්ඛා..-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 17- 06- 201800:51:40
9222018/08/17අපේ මේ කය මොහොතක් පාසා වෙනස්වේ...-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-16-08-201800:56:06
9232018/08/16Ven- Koralayagama Saranathissa Thero Siylaye Balamahimaya Part 101:01:01
9242018/08/13Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018081200:47:16
9252018/08/13Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018081100:47:41
9262018/08/13පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-10-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-12-08-201800:50:50
9272018/08/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය01:31:36
9282018/08/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය01:16:03
9292018/08/12පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්මදේශනය00:22:04
9302018/08/11පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-9-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-11-08-201800:49:31
9312018/08/09දසවස්තුක සම්මා දිට්ඨිය​..-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08-08-201801:00:10
9322018/08/09Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018080800:56:48
9332018/08/09සත්තා දේවමනුස්සානම් බුදුගුණය​ Ven Koralayagama Saranathissa Thero 02 05 201800:52:55
9342018/08/07පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-8-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-05-08-201800:49:11
9352018/08/06පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-7-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-08-201800:51:04
9362018/08/06ඉපදීමේ දුක​ -Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 03 -08- 201800:56:11
9372018/08/05සදහම් මුතු වැල Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018080500:45:13
9382018/08/05Sadaham sawana - ඔබ බෞද්ධ බව කියන්නේ කෙසේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:28
9392018/08/04සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018080400:48:01
9402018/08/02අපිට ඕනි විදිහට නිවන ලැබේද? - කෝරළයාගම සරණතිස්ස හිමි00:42:43
9412018/07/30සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018072900:50:58
9422018/07/30පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-6-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-29-07-201800:54:46
9432018/07/29සදහම් මුතු වැල - Ven. Koralayagama Saranatissa Thero 2018072800:48:11
9442018/07/29පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-5-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-28-07-201800:51:51
9452018/07/23පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-4-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-22-07-201800:52:36
9462018/07/23ලෝකයේ පරම දුර්ලභ කාරණා සතර-VenKoralayagama Saranathissa Thero- 21-07-2018 101:02:19
9472018/07/23Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2018072200:49:36
9482018/07/23Ven Koralayagama Saranatissa Thero 20180721a00:57:26
9492018/07/23Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2018072100:49:16
9502018/07/22පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-21-07-201800:51:45
9512018/07/16පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම-2-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-15-07-201800:48:38
9522018/07/16Ven Koralayagama Saranathissa Thero - අසිබන්‌ධක සූත්‍රය01:07:37
9532018/07/15පින්කම් කිරීම හා නිවැරදිව ප්‍රර්ථනා කිරීම​-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-14-07-201800:49:53
9542018/07/15Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2018071400:46:37
9552018/07/13Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2018 06 0301:15:40
9562018/07/12සේරුවිල චෛථ්‍ය රාජයානන් වහන්සේ අභියස​-Ven Koralayagama Saranathissa Thero02:08:54
9572018/07/12රට්ඨපාල කුමරු බුදු පියානන්ගෙන් ඇසූ බණ පද සතර(Edited)-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-30-06-201800:56:54
9582018/07/12Sadaham sawana - ඔබ සිල් සමාදන් වන්නේ ඇයි - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:53
9592018/07/10ලෝකයේ පරම දුර්ලබ කාරණා සතර- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-07-201800:59:38
9602018/07/09පූජ්‍ය කෝරලයාගම සරණතිස්ස හිමි02:03:08
9612018/07/09Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2018070800:48:55
9622018/07/08ආයු,වර්ණ,සැප,බල වර්ධනයට-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-08- 07-201800:53:09
9632018/07/08සිල් සමාදන් වීමේ අරමුණු-Ven Koralayagama Saranathissa Thero- 07- 07- 201800:52:33
9642018/07/05Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2018 04 0801:22:40
9652018/07/04Ven koralayagama saranathissa Thero Ruwan weli Sa Abiyasadi sumudura dharma desanawa Buddhist TV01:20:21
9662018/07/04Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2018 03 1001:16:34
9672018/07/03Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2018070101:21:03
9682018/07/03Ven Koralayagama Saranatissa Thero 2018063000:49:07
9692018/07/02කර්මය පිලිබදව මහාකාල උපාසකතුමාට දෙසූ ධර්මය​--Ven Koralayagama Saranathissa Thero-01-07-201800:51:29
9702018/07/01Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 06 30 Buddhist TV00:50:26
9712018/07/01Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2018 01 0701:25:21
9722018/07/01රට්ඨපාල කුමරු බුදු පියානන්ගෙන් ඇසූ බණ පද සතර -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-30-06-201800:52:43
9732018/06/30Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2017 12 1001:17:41
9742018/06/29Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2017 11 0501:08:30
9752018/06/28Ven Koralayagama Saranathissa Thero - බ්‍රහ්ම චරියාව ( මහාමඞ්‌ගල සූත්‍රය )00:52:57
9762018/06/28සැබෑ බෞද්ධයෙකු වන්නේ කෙසේද? Ven Koralayagama Saranathissa Thero - Pansil Maluwa 2017 10 0801:18:11
9772018/06/26Pujya koralayagama saranathissa Thero 2018 06 26 sumudura dharma desanawa Buddhist TV00:59:25
9782018/06/26තුන්මස් පූර්ණ පින්කම වෙනුවෙන්- අසිබන්ධක සූත්‍රය -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-26-06-201801:02:18
9792018/06/25Ven koralayagama saranathissa thero 2018 06 24 Buddhist TV sumudura dharma deshanawa00:50:55
9802018/06/25Ven Koralayagama Saranathissa Thero Magandiya Sutta00:42:19
9812018/06/25සසර බොහෝ දිගයි, මනුශ්‍යය ජීවිතය දුර්ලබයි​...Ven Koralayagama Saranathissa Thero-24-06-201800:54:44
9822018/06/24Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 06 23 sumudura dharma desanawa00:43:21
9832018/06/24Sadaham sawana - ජෝති ජෝති පරායනෝ - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:42:55
9842018/06/23අනුරුද්ධ සූත්‍රය-5-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-23-06-201800:46:43
9852018/06/22Sadaham sawana - මෙම ධර්ම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:10
9862018/06/20Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 06 17 sumudura dharma desanawa00:44:05
9872018/06/20අනුරුද්ධ සූත්‍රය-​ 4- Ven Koralayagama Saranathissa Thero-17-06-201800:47:23
9882018/06/19Ven koralayagama saranathissa thero 2018 06 09 sumudura dharma deshanawa00:57:04
9892018/06/17Ven Koralayagama Saranatissa Thero 20180603 a200:47:05
9902018/06/17Ven Koralayagama Saranatissa Thero 20180603 a100:42:56
9912018/06/16අනුරුද්ධ සූත්‍රය-3-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-16-06-201800:46:12
9922018/06/16Sadaham sawana - මෙන්න බුදුරදුන් ඔබ ඉදිරියේ නේද? - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:16:57
9932018/06/15Sadaham sawana - මෙම දේශණය හොඳින් අසන්න - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ01:48:04
9942018/06/11ධම්මපදපාලියෙන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-06-201800:47:20
9952018/06/11ධම්මපදපාලියෙන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-09-06-201800:57:49
9962018/06/09Koralayagama Saranatissa Thero - Pansil Maluwa 2018-06-0301:20:01
9972018/06/05Sadaham sawana - අප්පමාදෝ අමත පදං - පූජණීය කෝරලයාගම සරණතිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:44
9982018/06/05බෝධිරාජ කුමාරයාට දෙසූ ගාථාවක් ආශ්‍රයෙන් -Ven Koralayagama Saranathissa Thero-04-06-201800:59:35
9992018/06/05Ven koralayagama saranathissa Thero 2018 05 24 Nimi Jatakaya Easuren Apaya gami uawahoth lebena vipa01:31:55
10002018/06/04අසම්මාස සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන්-Ven Koralayagama Saranathissa Thero-03-06-201800:47:40
තවත් පිටු:1 2 සියලුම
ඉහත පෙන්වන ලද්ද: 1 - 1000 (සම්පූර්ණ: 1826)

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.