මාහෝ සුමේධ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/06 Ven Maho Sumedha Maha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 8 - Dhamma sermon Bana 800:45:41
22019/08/23 Ven Maho Sumedha Maha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 7 - Dhamma sermon Bana 701:00:49
32019/04/03Ven Maho Sumedha Maha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 6 - Dhamma sermon Bana 600:56:27
42019/03/22Ven Maho Sumedha Maha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 5 - Dhamma sermon Bana 500:30:58
52019/02/11දේව දූත සූත්‍ර ධර්ම දේශණාව - Bana , Dharma Deshana By Most Ven. Maho Sumedha Thero00:38:25
62019/02/02බුදු බව පැතූ අති පුජ්‍ය මාහෝ සුමේධ මහා ස්වාමින් වහන්සේ - Funeral of late Ven Maho Sumedha Maha Thero00:23:01
72019/02/02Ven Maho Sumedha Maha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 4 - Dhamma sermon Bana 400:29:22
82019/02/01Ven Maho Sumedha Maha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 301:06:31
92019/01/30Ven Maho Sumedha Maha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 2 - කෝපය00:59:42
102019/01/29ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 1 - අරුණවතී සූත්‍රය - Ven Maho Sumedha Maha Thero00:37:49
112018/09/15පින්කම් කිරිම - දන් දීම - අතිපූජ්‍ය මාහෝ සුමේධ ස්වාමින්වහන්සේ00:26:17
122018/08/19පින් කරන තැනැත්තා ආරක්ෂාකර දෙයි - අති පූජ්‍ය මාහෝ සුමේධ ස්වාමින්වහන්සේ00:41:56
132018/05/13Most Ven Maho Sumedha Thero - Dhamma sermon 1984-7-7 at Ruwanwelisaya01:38:14
142018/03/19සිත නිවන බුදු බණ - 04 Ven.Maho Sumedha Maha Nayaka Thero - 2018.03.19 - 05.00 මාහෝ සුමේධ නාහිමි00:42:16
152015/01/12Sadaham Sawana - Most Ven. Maho Sumedha Maha swaminwahanse01:00:49
162013/12/3149. Most Ven Maho Sumedha Thero - 5am02 Apr1300:46:17
172013/12/3152. Most Ven Maho Sumedha Thero - 5am05 Apr1300:38:20
182013/12/3151. Most Ven Maho Sumedha Thero - 04 Apr1300:36:06
192013/12/3148. Most Ven Maho Sumedha Thero - 01 Apr1300:45:43
202013/12/3150. Most Ven Maho Sumedha Thero - 5am03 Apr1300:35:41
212013/08/0528. බාලපණ්දීත සූත්‍රය - Most Ven Maho Sumedha Thero00:50:45
222013/08/0529. පින් කර ගත හැකි පුණ්‍ය නිධාන සය - Most Ven Maho Sumedha Thero00:56:42
232013/08/0530. ක්‍රෝධය ගැන විස්තර - Most Ven Maho Sumedha Thero01:00:44
242013/08/0527. සුරූචි බ්‍රාහ්මණයාගේ දානය - Most Ven Maho Sumedha Thero01:13:09
252013/08/0526. සන්තති මහාමාත්‍යතුමා - Most Ven Maho Sumedha Thero01:01:12
262013/08/0525. ත්‍රිවිධ ප්‍රතිපදා කර්ම - Most Ven Maho Sumedha Thero01:08:58
272013/08/0524. දූරංගමන් ඒකචරං - Most Ven Maho Sumedha Thero00:45:10
282013/08/0516. ජවන හංස ජාතකය - Most Ven Maho Sumedha Thero00:58:16
292013/08/0522. පූජාරහේ පූජයතෝ (පිදිය යුත්තන් පිදීමෙන් ලැබෙන පින මැනිය නොහැකියි) - Most Ven Maho Sumedha Thero00:16:21
302013/08/0517. කකචූපම සූත්‍රය - Most Ven Maho Sumedha Thero00:56:04
312013/08/0523. සංඛපාල ජාතකය - Most Ven Maho Sumedha Thero00:43:23
322013/08/0511. බුදුන්වහන්සේ මහණ වුනේ ඇයි? - Most Ven Maho Sumedha Thero00:40:39
332013/08/057. අතීත බුදුවරුන්ගේ කාලයේ පටන් රුවන්වැලිසෑයේ ඉතිහාසය - Most Ven Maho Sumedha Thero01:12:39
342013/08/056. පිරිත් දේශනාව - Most Ven Maho Sumedha Thero00:57:04
352013/08/055. බෝසත්තුමන්ලාට පින් කිරීමට මිනිස් ලොවේ ඇති වටිනාකම - Most Ven Maho Sumedha Thero00:49:15
362013/08/0514. දුගතියට නොයන මග - Most Ven Maho Sumedha Thero00:30:58
372013/08/0513. අප්පමාදෝ අමතපදං - Most Ven Maho Sumedha Thero01:02:27
382013/08/0510. ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී - Most Ven Maho Sumedha Thero01:01:41
392013/08/0515. දුකින් මිදෙන මග - Most Ven Maho Sumedha Thero00:30:38
402013/08/053. බුදුන්වහන්සේට පූජා කල දානය මහත්ඵලයි 2 - Most Ven Maho Sumedha Thero00:46:32
412013/08/051. බුදුන් වහන්සේට දුන් අග්ගලා දානය - Most Ven Maho Sumedha Thero00:41:06
422013/08/054. පින් කිරීමට මිනිස් ලොවේ ඇති වටිනාකම - Most Ven Maho Sumedha Thero00:42:21

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.