මොරවක සෝරත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/16Bodhi Pujawa - බෝධි පූජාව ( Ven Morawaka Soratha Thero )00:36:54
22019/04/13Morawaka Soratha himi - New Year 201900:01:20
32019/03/01Morawaka Soratha - SADAHAM 300:34:11
42019/02/27Morawaka Soratha - SADAHAM 200:28:13
52019/02/26Morawaka Soratha - Sadaham 200:28:33
62019/02/21Morawaka Soratha himi - Seth kaviya 700:00:45
72019/02/15Morawaka Soratha himi - Seth kaviya 500:00:49
82019/02/15Morawaka Soratha himi - Seth kavi 400:00:44
92019/02/15Morawaka Soratha himi - Seth kavi 300:00:47
102019/02/15Morawaka Soratha Himi - Seth kavi 200:00:48
112019/02/15Morawaka Soratha Himi - Seth kavi 100:00:51
122019/02/09Rev Morawaka Soratha Thero - Bauddha NAMA HA KAMA00:37:07
132019/01/11Morawaka Soratha Maha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-1000:39:25
142018/12/28Morawaka Soratha Maha Thero - Dharmasanaya - 2018-12-2600:37:43
152018/12/15Morawaka Soratha Maha Thero - Dharmasanaya - 2018-12-1400:40:50
162018/12/03Morawaka Soratha Maha Thero - Dharmasanaya - 2018-11-2600:41:14
172018/11/16මහා බලසම්පන්න බුද්ධානුස්සති භාවනාව...පූජ්‍ය පාද මොරවක සෝරත ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:17
182018/11/13Ven.Morawaka Soratha Thero - 2018.10.26 - 17.05 මොරවක සෝරත ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:56:37
192018/11/04මහා මංගල සූත්‍රය- පූජ්‍ය පාද මොරවක සෝරත ස්වාමීන් වහන්සේ00:21:29
202018/10/25Morawaka Soratha Maha Thero - Dharmasanaya - 2018-10-2500:38:40
212018/10/13Morawaka Soratha Maha Thero - Dharmasanaya - 2018-10-1200:41:13
222018/06/27Dhammapadaya 7 - Rev Morawaka Soratha00:01:34
232018/06/27Dhammapadaya 5 - Rev Morawaka Soratha00:01:42
242018/06/27Dhammapadaya Rev Morawaka Soratha00:02:22
252018/02/20Doramadalawa - 2011.05.2301:51:23
262018/02/20Morawaka Soratha Himi - Dhammapadaya00:00:54
272017/08/22Rathana sutta - Morawaka Soratha himi00:17:57
282017/08/21Kaviya - Morawaka Soratha himi00:01:04
292017/08/21Mangala Sutta - Morawaka Soratha himi00:21:27
302017/08/21karaneeya metta sutta - Morawaka Soratha Himi00:15:45
312016/08/08Ven. Morawaka soratha thero - srilankaramaya, cyprus.00:24:26
322015/02/22ප්‍රඥාලෝකය 1 — පූජ්‍ය මොරවක සෝරත නායක ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:39
332015/01/0284. Ven Morawaka Soratha Thero - 06a Nov2014 Full Moon Poya Day00:48:50
342014/08/31Ven Morawaka Soratha Thero 2014 04 1600:54:59
352014/08/31Ven Morawaka Soratha Maha Thero01:05:30
362014/07/122013 02 26 Ven Morawaka Soratha Thero01:03:29
372014/07/122013 02 11 Ven Morawaka Soratha Thero00:55:44
382014/01/15morawaka soratha thero kavi bana maa piya waruna.මා පිය වරුන.00:20:01
392013/09/20තෙරුවන් නමදිමු -මොරවක සෝරත හිමි00:02:28
402013/03/1333. Samma Samadhiya - 2012-05-26 - Morawaka Soratha Thero00:57:06
412012/11/20morawaka soratha thera kavi bana P 0900:25:31
422012/11/20Morawaka soratha thera kavi bana P 0800:27:36
432012/11/19Morawaka soratha thera kavi bana P 0700:26:12
442012/11/18Morawaka soratha himi kavi bana P 600:26:04
452012/11/17Morawaka soratha thera kavi bana P 5 .flv00:11:51
462012/11/16Morawaka soratha thera kavi bana P 4 .flv00:12:13
472012/11/16Morawaka soratha thera kavi bana P 300:15:32
482012/11/15Morawaka soratha thera kavi bana P 2 .flv00:28:39
492012/11/14morawaka soratha thera kavi bana P 1 .flv00:12:04
502012/06/292012-05-26 Morawaka Soratha Thero - Samma Samadhiya00:57:06
512012/06/15Ven Morawaka Soratha Thero - Poson Dharma Desanawa00:58:16
522010/07/04Rev Morawaka soratha .Dawasak pela nethi Hene.wmv00:07:59
532010/06/27rev.morawaka soratha .bana 2.wmv00:07:07
542010/06/13Rev Morawaka Soratha .Bana 1.wmv00:09:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.