පාතේගම ඤාණිස්සර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/06Kavi10ta Gee10k | "කවි 10ට ගී දහයක්" | Ep002 | මහාචාර්ය පූජ්‍ය පාතේගම ඥාණිස්සර හිමි01:47:19
22019/10/30නියංගොඩ ශ්‍රී ධර්මාලෝක මහා පිරිවෙනෙදී00:04:42
32019/10/30නියංගොඩ ශ්‍රී ධර්මාලෝක මහා පිරිවෙනෙදී00:01:01
42019/10/30නියංගොඩ ශ්‍රී ධර්මාලෝක මහ පිරිවෙනෙදී ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය පාතේගම ඤාණිස්සර හිමි00:01:03
52019/10/09Livisari Premaya | Bauddha Sahithya | Ep020 | බෞද්ධ සාහිත්‍ය02:09:57
62019/10/0800300:04:50
72019/10/0700200:08:33
82019/10/05නොපෙනෙන ලෝකය 1-100:05:54
92019/09/20Anagarika Dharmapala thuma00:16:00
102019/09/10September 10, 201900:01:00
112019/09/05පින නැවත නැවත මෙනෙහි කළ යුත්තේ පව මතකයේ රැඳෙනවා වැඩි බැවිනි (2019 - 09 - 03)00:49:34
122019/08/14 Ven Pathegama Gnanissara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:54:21
132019/08/14TNL Tv Rasanandaya Program 2019/08/14 (Ven. Prof. Pathegama Gnanissara Thero & Amarasiri Peiris )01:24:34
142019/06/28 Ven Pathegama Gnanissara Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:28
152019/06/28සංසාරයේදී අපේ ඥාතීන් හැදෙන්නේ කොහොමද Ven. Pathegama Gnanissara thero (2019 - 06 - 27)00:54:16
162019/06/15පාර්මේන්තුවේ මන්ත්‍රීලා ගන්ජා ගහන හැටි00:15:42
172019/06/12පාතේගම හාමුදුරුවෝ කරපු ඇග හිරිවැටෙන හෙළිදරව්ව00:01:38
182019/05/23සහරාන්ගේ දියණිය00:01:00
192019/05/08සුබ වෙසක් මංගල් යක් වේවා !!! පූජ් ය මහාචාර්ය පාතේගම ඤාණිස්සර ස්වාමීන් වහන්සේ00:00:49
202019/05/07TALKING BOOK EP 1036: Ven. Pathegama Gnanissara Himi (3)00:22:31
212019/04/20wiswasa lokaya Saara Sith 15 02 201900:22:34
222019/04/19කාන්තාවක් වෙලා ඉපදීම පවක්ද 01 3gp00:20:38
232019/04/18ප්‍රේමයේ අවසානය විවාහයද00:18:40
242019/04/16Pathegama Gnanissara Thero - Pansil Maluwa 2019-04-1401:14:50
252019/01/24Sirasa FM Pansil Maluwa 2018-12-02 | Pathegama Gnanissara Himi01:31:07
262019/01/08Sihinayaki Ra | සිහිනයකි රැ | 2019-01-06 |Ven Prof Pathegama Gnanissara Thero02:16:32
272018/12/28pathegama gnanissara himi . Nawa wasarata rankaral.00:03:31
282018/12/22pathegama gnanissara himi. Sumudu kumudak pipi00:03:51
292018/12/19pathegama gnanissara himi. Adarayata lansu Thilanga00:03:29
302018/12/05Pathegama Gnanissara Thero - Pansil Maluwa 2018-12-0201:33:22
312018/11/03Ven Pathegama Gnanissara Thero - තිරොකුඩ්ඩ සූත්‍රය00:48:23
322018/10/11pathegama gnanissara himi. අපි හමුවෙන්නෙ නෑ00:03:26
332018/08/18Meth Tv | Dharma Yamaya | Pathegama Gnanissara Thero EP 03 (2018.03.25)00:54:21
342018/08/18Meth Tv | Dharma Yamaya | Pathegama Gnanissara Thero EP 02 (2018.03.18)00:51:50
352018/08/18Meth Tv | Dharma Yamaya | Pathegama Gnanissara Thero EP 01 (2018.03.11)00:58:33
362018/08/01Ven Pathegama Gnanissara Thero - යමෙකුගේ මරණින් මතු පැවැත්ම ( තිරෝකුඩ්ඩ සූත්‍රය )00:48:23
372018/03/16Talking Book Ep 711 Pathegama Gnanissara Himi00:17:31
382018/03/14Talking Book Ep 704 Pathegama Gnanissara Himi00:18:33
392018/01/24Nopenena Lokaya 2013 09 19 Low01:43:58
402018/01/24Hiru TV Hiru Abhiwandana 2012 12 27 Episode 2 Low, 360p01:39:52
412018/01/24Nopenena Lokaya 2013 10 18 Low01:40:57
422018/01/24Hiru TV Hiru Abhiwandana 2014 11 06 Episode 20 Low, 360p01:01:08
432018/01/24Nopenena Lokaya 19 08 2013 2 Low00:15:09
442018/01/24Nopenena Lokaya 19 08 2013 1 Low00:26:58
452018/01/24Nopenena Lokaya 19 08 2013 4 Low00:25:38
462018/01/24Nopenena Lokaya 19 08 2013 3 Low00:36:25
472018/01/24Hiru TV Hiru Abhiwandana 2013 05 24 Low, 360p01:38:10
482018/01/24Hiru TV Hiru Abhiwandana 2012 09 29 Episode 1 Low, 360p01:45:04
492018/01/0319. Ven Pathegama Gnanissara Thero - 2am03 May201700:46:09
502018/01/0316. Ven Pathegama Gnanissara Thero - Relations - 6.30pm15 Mar201700:47:03
512017/01/27The Buddhist TV - News on 27 January 201700:02:17
522017/01/146.1 Ven Pathegama Gnanissara Thero - Bhoothabhanee Sutta AN - 21a Apr2016 FM00:46:56
532016/09/17Sahitha Sesatha 100:25:11
542016/08/09pathegama gnanissara thero nn1 nn300:13:59
552016/08/09pathegama gnanissara thero nn1 nn200:22:46
562016/08/09pathegama gnanissara thero nn100:22:47
572016/08/09pathegama gnanissara thero mm`100:33:34
582016/08/09pathegama gnanissara thero mm200:24:50
592016/08/09pathegama gnanissara thero ll200:23:21
602016/08/09pathegama gnanissara thero ll100:33:34
612016/08/09pathegama gnanissara thero kk300:06:33
622016/08/09pathegama gnanissara thero kk200:22:47
632016/08/09pathegama gnanissara thero kk100:22:47
642016/08/09pathegama gnanissara thero jj300:14:05
652016/08/09pathegama gnanissara thero jj200:22:47
662016/08/09pathegama gnanissara thero jj100:22:47
672016/08/09pathegama gnanissara thero ii300:04:59
682016/08/09pathegama gnanissara thero ii200:22:47
692016/08/09pathegama gnanissara thero ii100:22:47
702016/08/09pathegama gnanissara thero ff100:33:34
712016/08/09pathegama gnanissara thero ff200:23:06
722016/08/09pathegama gnanissara thero ee300:11:15
732016/08/09pathegama gnanissara thero ee200:22:47
742016/08/09pathegama gnanissara thero ee100:22:47
752016/08/09pathegama gnanissara thero dd300:13:59
762016/08/09pathegama gnanissara thero dd200:22:46
772016/08/09pathegama gnanissara thero dd100:22:47
782016/08/09pathegama gnanissara thero bb200:23:21
792016/08/09pathegama gnanissara thero bb100:33:34
802016/08/09pathegama gnanissara thero z200:22:47
812016/08/09pathegama gnanissara thero z100:22:47
822016/08/09pathegama gnanissara thero x300:14:05
832016/08/09pathegama gnanissara thero aa200:22:47
842016/08/09pathegama gnanissara thero aa100:33:34
852016/08/09pathegama gnanissara thero y200:22:47
862016/08/09pathegama gnanissara thero y100:33:34
872016/08/09pathegama gnanissara thero x100:33:34
882016/08/09pathegama gnanissara thero w200:23:53
892016/08/09pathegama gnanissara thero w100:26:16
902016/08/09pathegama gnanissara thero v200:18:47
912016/08/09pathegama gnanissara thero v100:33:34
922016/08/09pathegama gnanissara thero u300:15:22
932016/08/09pathegama gnanissara thero u200:22:46
942016/08/09pathegama gnanissara thero u100:22:47
952016/08/09pathegama gnanissara thero s100:33:34
962016/08/09pathegama gnanissara thero s200:22:47
972016/08/09pathegama gnanissara thero t200:12:38
982016/08/09pathegama gnanissara thero t100:22:47
992016/08/09pathegama gnanissara thero p400:29:10
1002016/08/09pathegama gnanissara thero p300:30:00
1012016/08/09pathegama gnanissara thero p200:31:01
1022016/08/09pathegama gnanissara thero q300:14:41
1032016/08/09pathegama gnanissara thero q200:30:37
1042016/08/09pathegama gnanissara thero q100:30:24
1052016/08/09pathegama gnanissara thero o300:14:11
1062016/08/09pathegama gnanissara thero o200:22:47
1072016/08/09pathegama gnanissara thero o100:22:47
1082016/08/09pathegama gnanissara thero n100:12:40
1092016/08/09pathegama gnanissara thero l100:22:47
1102016/08/09pathegama gnanissara thero l300:08:21
1112016/08/09pathegama gnanissara thero l200:22:46
1122016/08/09pathegama gnanissara thero m200:02:56
1132016/08/09pathegama gnanissara thero m100:30:39
1142016/08/09pathegama gnanissara thero k 100:51:10
1152016/08/09pathegama gnanissara thero j100:52:12
1162016/08/09pathegama gnanissara thero k 100:51:10
1172016/08/09pathegama gnanissara thero i200:11:58
1182016/08/09pathegama gnanissara thero i100:32:11
1192016/08/09pathegama gnanissara thero g200:26:30
1202016/08/09pathegama gnanissara thero g100:33:35
1212016/08/09pathegama gnanissara thero h200:20:29
1222016/08/09pathegama gnanissara thero h100:30:28
1232016/08/09pathegama gnanissara thero f300:12:43
1242016/08/09pathegama gnanissara thero f200:22:47
1252016/08/09pathegama gnanissara thero f100:22:47
1262016/08/09pathegama gnanissara thero e300:08:20
1272016/08/09pathegama gnanissara thero e200:22:47
1282016/08/09pathegama gnanissara thero e100:22:47
1292016/08/09pathegama gnanissara thero d400:09:30
1302016/08/09pathegama gnanissara thero d300:22:47
1312016/08/09pathegama gnanissara thero d200:22:47
1322016/08/092pathegama gnanissara thero d100:22:47
1332016/08/09pathegama gnanissara thero c300:14:07
1342016/08/09pathegama gnanissara thero c300:14:07
1352016/08/09pathegama gnanissara thero c200:22:47
1362016/08/09pathegama gnanissara thero c200:22:47
1372016/08/09pathegama gnanissara thero c100:22:47
1382016/08/09pathegama gnanissara thero c100:22:47
1392016/08/09pathegama gnanissara thero b200:28:54
1402016/08/09pathegama gnanissara thero b100:30:40
1412016/08/09pathegama gnanissara thero a300:12:54
1422016/08/09pathegama gnanissara thero a200:22:47
1432016/08/09pathegama gnanissara thero a100:22:47
1442016/05/19Speech made by Ven. Prof. Dr. Pathegama Gnanissara Thero about Wise International School00:04:19
1452016/01/013. Kindittika Sutta AN - Ven Pathegama Gnanissara Thero - 09 May201500:52:29
1462016/01/0132. Prof Ven Pathegama Gnanissara Thero - Kuhaka Sutta AN - 8am28 Mar201500:53:29
1472016/01/0114. Ven Pathegama Gnanissara Thero - 6.30am04 Feb201500:47:34
1482015/06/20SLBC Latha Madulla (ලතා මඩුල්ල) 19 JUN 201500:19:05
1492015/06/13SLBC Latha Madulla (ලතා මඩුල්ල) 12 JUN 2015 : 75th Programme00:19:52
1502015/01/0387. Ven Pathegama Gnanissara Thero - 2am22 May201400:47:10
1512014/12/27Ven Prof Pathegama Gnanissara Thero By Asitha Koggala01:16:44
1522014/07/132013 02 12 Ven Pathegama Gnanissara Thero00:56:08
1532014/03/25146. Ven Prof Pathegama Gnanissara Thero - 26 Nov13 - Dhammika Sutta (Sutta Nipathaya)00:49:34
1542014/01/22147. Ven Prof Pathegama Gnanissara Thero - 6.30am11 Jun13 - Musavadaya00:51:32
1552013/10/06Hiru Sadaham Ras - 2013-10-06 (හිරු සදහම් රැස්) - හිරු සදහම් රැස් - Buddhist Sermon00:26:59
1562013/03/26118. Ven Prof. Pathegama Gnanissara Thero 4am06 Oct1200:52:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.