අළුත්ගම්ගොඩ ඤාණවීර හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/19උතුම් මී හරකෙක් වෙන්න Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera thero (2019 - 09 - 18)00:49:59
22019/09/19සසරින් ගැලවීමේ රහස - Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:20:26
32019/09/18වප් පුන් පොහෝදින ධර්මානුශාසනාව- මට පාර වැරදිලාද Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero 2019 10 1800:49:59
42019/09/11මම නැති කරන්න දගලන්න එපා01:30:27
52019/08/27පුරුදු නිසා වැහෙන නිර්වාණ ධාතුව01:25:27
62019/08/21ගන්න ආකල්ප අනුව සැකසෙන මිරිගුව.00:14:21
72019/08/16අදාල හේතූන් නිසා ඇතිවන ඵල ස්භාවය01:25:29
82019/08/08නොවිදීමේ කලාව.01:28:08
92019/08/01අලුත් මනෝ විකාර හදා ගන්න එපා01:21:18
102019/07/28ජීවිතය යනු Edit කරපු Film එකක් - Just watch it - Aluthgamgoda Gnanaweera thero01:51:43
112019/07/23සළායතන නිරෝධෝ නිබ්බානෝ.01:08:24
122019/07/17දැනගැනීමෙන් වෙන් වූ දැනගත යුතු දෙයක් ඇතැයි නොහැගේ.01:22:21
132019/07/12බුද්ධත්වය කියන්නෙ මොකද්ද ?01:02:11
142019/07/09තණ්හාවේ බල බිදින ක්‍රම කිහිපයක්.01:46:44
152019/07/05දෙපැත්ත පිළිගැනීම නිසා, ස්ථිර මට සාපේක්ෂව ගොඩ නැගෙන අනිත්‍ය.01:25:30
162019/07/01ඇත්ත ඇති සැටියෙන් තේරුම් ගැනීම තුලින් යථාර්ථය දැකීම.01:06:35
172019/06/25සිතන්නෙක්  නැති, හේතු ප්‍රත්‍යක්  එකතු වීමෙන් හැදෙන සිතීම.01:18:13
182019/06/24හර්ද සාක්ෂියට අනුව ජීවත්වීම01:28:00
192019/06/20පරණ සංඥා වලට යට නොවී වර්තමානය තුලින් ලෝකය දකින්න01:04:57
202019/06/16හෘර්ද සාක්ෂියට අවංකව ජීවත් වීම01:28:00
212019/06/15අවිද්‍යා සහගත මනසිකාරය01:04:31
222019/06/12අවිද්‍යා සහගත මනසිකාරය.01:04:31
232019/06/092019 Dhamma Talk by Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera thero01:51:43
242019/06/09ඔබ ඔබ ගැන තේරුම් ගන්න මොහොත කියන්නෙ ඔබ මේ විශ්වයම තේරුම් ගන්න මොහොතයි.00:09:07
252019/06/07ඵන්දනං චපලං ච්ත්තං01:49:13
262019/06/03විඥාණයේ මිරිගු ස්භාවය දැනගෙන, විඥාණ මායාවෙන් නිදහස් වෙන්න.01:07:17
272019/05/30සංස්ඛාර ලෝකය01:31:36
282019/05/26සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ.01:31:43
292019/05/17අරමුණට කොච්චර ද වටිනාකම් දෙන්නෙ.01:20:36
302019/05/07සිහිය තමයි අපිට තිබෙන එකම උපකාරය01:11:58
312019/05/01නිත්‍ය මනසක අනිත්‍ය මනසිකාරයක් කලාට සත්‍ය තේරුම් ගන්න බෑ01:03:29
322019/04/27පටිච්චසමුප්පාදය තුල ගිරවෙක් මෙන් නොවී, ප්‍රායෝගික වෙන්න.01:12:10
332019/04/20විඥානය පෙන්වන සිහිනයෙන් අවදි වෙන්න.00:21:47
342019/04/19පටිසෝතඝාමී චින්තනය00:21:19
352019/04/13අවිද්‍යාවෙන් හදන මානසික ලෝකය01:06:36
362019/04/07සිත කියන්නෙ පස්සෙ කාලෙක නිර්මාණය වෙච්ච මායාවක්00:23:03
372019/04/03දිය රැළි මත හිදගෙන ගැඹුරු මුහුද ගැන නොකියන්න.00:24:04
382019/04/02ඉවසීම නම් තපසමයි.01:30:09
392019/04/01විඥාණයේ මැවීම00:12:11
402019/03/23මමත්වය ජීවිතයේ දරන්න අකමැතිම දේ...00:08:49
412019/03/21සිතෙන් නිදහස් වීම...00:01:28
422019/03/16Aluthgamgoda gnanaweera thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 1301:31:53
432019/03/01Aluthgamgoda gnanaweera thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 1201:22:57
442019/02/26Aluthgamgoda gnanaweera thero - මධු පිණ්ඩික සූත්‍රය -0301:23:38
452019/02/1308 - Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2018 (Sermon 8)00:57:46
462019/02/07Aluthgamgoda Gnanaweera Thero සමුදෙන්න සිඟන ජීවිතයට01:16:50
472019/02/0707 Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Ambuluwawa Dec 2018 Sermon 701:08:00
482019/02/0507 - Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2018 (Sermon 7)01:08:00
492019/01/2806 - Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2018 (Sermon 6)01:31:02
502019/01/2105 - Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2018 (Sermon 5)00:58:57
512019/01/16සැබෑ ශ්‍රද්ධාවන්තයාට ගමනක් නැත - ඇත්තේ සුන්දර අවසානයක් පමණි00:15:20
522019/01/13Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 11 (අනත්ත සඤ්ඤා)01:35:13
532019/01/0904 - Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2018 (Sermon 4)01:04:16
542019/01/0403 - Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2018 (Sermon 3)01:27:45
552018/12/30නිවන් මගේ වැඩෙන අං00:04:25
562018/12/2902 - Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2018 (Sermon 2)00:55:32
572018/12/2801 - Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2018 (Sermon 1)01:10:22
582018/12/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මමත් නැති.. ලෝකයත් නැති.. නිවනකුත් නැති.. බියකරු වසංගතය00:17:16
592018/12/17Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 10 (අනත්ත සඤ්ඤා)02:00:34
602018/12/10Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 09 (අනත්ත සඤ්ඤා)01:47:24
612018/12/05Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 08 (අනත්ත සඤ්ඤා)01:47:51
622018/11/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 07 (අනිච්ච සඤ්ඤා)02:05:06
632018/11/20Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 06 (අනිච්ච සඤ්ඤා)01:55:42
642018/11/12Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 05 (අනිච්ච සඤ්ඤා)02:08:58
652018/11/05Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 04 (අනිච්ච සඤ්ඤා)01:55:03
662018/10/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 03 (අනිච්ච සඤ්ඤා)01:38:06
672018/10/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 02 (අනිච්ච සඤ්ඤා)01:48:36
682018/10/16Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිරිමානන්ද සූත්‍රය 01 - අනිච්ච සඤ්ඤා01:50:42
692018/10/10Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මාර පරාජය02:30:44
702018/10/04"රහතුන්ට" අරුත් දීමට ඔබ සුදුස්සෙක්ද?00:14:37
712018/09/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබ නොවන සියල්ල ඔබෙන් ඉවත් කරන “මරණය”00:20:40
722018/09/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විඤ්ඤාණ ප්‍රක්ෂේපණය01:06:54
732018/09/21Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - “මායාව” වැළඳ ගැනීමට නොව ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමටයි00:30:52
742018/09/17Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හිත හදන්න උත්සහ නොකර හිත වැඩකරන හැටි තේරුම් ගන්න00:25:37
752018/09/13Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංකල්ප උපාදානය01:11:19
762018/09/07Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මාරයාගේ දේ මාරයාටම දී ඔබ නිදහස් වන්න!01:10:19
772018/09/04Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අධ්‍යාත්මික දැක්ම00:40:59
782018/09/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංකල්පයන්ට වහල්කම් නොකරන්න00:21:49
792018/08/21Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිහිනය00:53:30
802018/08/17Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සමාධි00:56:29
812018/08/10Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිත බැඳෙන තැන ඇත නිවනට මග01:14:07
822018/08/07Aluthgamgoda Gnanaweera Thero භූමියට ඇති කෑදරකම නිසා නොනිමෙන සසර00:42:23
832018/08/04Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිත දෙකට බෙදාගත්තහම හරිම වදේ...01:31:01
842018/07/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඉපදුන හෝ මැරෙන කෙනෙක් නැති විපාක වාරය00:36:50
852018/07/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අවසන් තොටුපොලේ අවසන් පරීක්ෂණය - උපේක්‍ෂාව00:46:45
862018/07/19Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංකල්පයන්ට බැඳීම පෘථිවි සම්ප්‍රදාය හා දුකේ හටගැනීම01:21:55
872018/07/16Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නිරාමිස සැපය තුළ දියවෙන මමත්වය00:38:31
882018/07/12Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - රෑ දනියෙල් දවල් මිගෙල්ලට කිසිදා නොඇරෙන නිවන් දොරටුව00:56:00
892018/07/10Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මරුගෙන් මිදීමට කෙසේනම් ලෝකය දකිම්ද?01:44:11
902018/07/06Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිහින විමන් වල කවුළු පියන් හැරුණම...00:51:43
912018/07/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - භාවනාවේ මග මරුවෝ00:54:54
922018/06/20Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - එදා ක්‍ෂණයට නොබැඳුනා නම් මෙදා ක්‍ෂණයක් නෑ...02:07:29
932018/06/17Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - New Jersey (May 2018) Day 4 Session 1 - මළවුන්ගේ ලෝකයේ අමනුෂ්‍යයෝ01:46:16
942018/06/15Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - New Jersey - Day 3 Session 2 - මමත්වයද? විමුක්තියද? (Part 2)00:51:18
952018/06/13Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - New Jersey Day 3 Session 1 - මමත්වයද? විමුක්තියද? (Part 1)02:07:58
962018/06/11Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - New Jersey - Day 2 Session 2 - සොබාදහමට නොවන අවනත ලොවේ කිසිවක් නෑ01:38:18
972018/06/09Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - New Jersey (May 2018) Day 2 Session 1 - නිමක් නැති “භෞතික” අතහැරීම01:38:35
982018/06/07Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - New Jersey (May 2018) Day 1 Session 2 - නැත අන්තයේ සිර නොවන්න01:46:48
992018/06/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - New Jersey May 2018 (Day 1 Session 1) - සිතේ සිතුවිලි නොරැඳේ01:21:25
1002018/05/24Dhamma Talk by Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera thero02:20:29
1012018/05/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිහිනයක් බඳු කර්ම විපාක02:35:52
1022018/05/19Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero, Rocklin California-May 16, 2018 - ඔබ සොයනා නිදහස, ගැලවීම සහ සතුට02:32:55
1032018/05/19Aluthgamgoda Gnanaweera Thero London Thames BV : සම්මා දිට්ඨිය ,ඇත සහ නැත අන්තයන්01:17:38
1042018/05/18Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - රහතුන්ට සිල් නෑ00:08:57
1052018/05/11Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ශුන්‍යත විහරණය (Part 2)01:45:55
1062018/05/08Retreat 1, Day 3, Session 301:29:32
1072018/05/08Retreat 1, Day 3, Session 201:24:56
1082018/05/08Retreat 1, Day 3, Session 101:07:27
1092018/05/08Retreat 1, Day 2, Session 301:41:55
1102018/05/08Retreat 1, Day 2, Session 201:17:58
1112018/05/08Retreat 1, Day 2, Session 101:11:24
1122018/05/08Retreat 1, Day 1, Session 101:19:08
1132018/05/07Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero. Thames Buddhist Vihara, Meditation Retreat Day 04 Session 0202:32:49
1142018/05/07Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero. Thames Buddhist Vihara, Meditation Retreat Day 04 Session 0101:08:02
1152018/05/07Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero. Thames Buddhist Vihara, Meditation Retreat Day 03 Session 0202:06:53
1162018/05/07Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero. Thames Buddhist Vihara, Meditation Retreat Day 03 Session 0101:12:31
1172018/05/07Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero. Thames Buddhist Vihara, Meditation Retreat Day 02 Session 0202:06:25
1182018/05/07Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero. Thames Buddhist Vihara, Meditation Retreat Day02 Session 0100:58:18
1192018/05/07Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero. Thames Buddhist Vihara, Meditation Retreat Day 01 Session 0202:24:22
1202018/05/07Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero. Thames Buddhist Vihara, Meditation Retreat Day 01 Session 0101:04:36
1212018/05/03Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ශුන්‍යත විහරණය (Part 1)01:41:19
1222018/05/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගැලවුම ලේසිම නෑ බැඳුනම00:58:41
1232018/04/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිරවෙලා... නැවතිලා... නැතිනම් සීමාවක00:55:59
1242018/04/26Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero 2018-04-02 බලන්නා සහ බලන දෙය එකක් වූ පසු...01:25:48
1252018/04/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - බලාපොරොත්තු තුළ ජීවත් නොවන්න!00:52:50
1262018/04/20Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංසාර සිහිනය00:52:52
1272018/04/18Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හඳුනා ගත්තොත් ඔබ "මා"00:54:38
1282018/04/13Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අනිත්‍ය01:41:07
1292018/04/10Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංසාර සාගරේ... ජීවිතේ යාත්‍රාව...02:04:55
1302018/04/05Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජීවිතය නම් වූ රඟමඩල00:56:55
1312018/04/03Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - “ඔබ” මවු කුසෙන් ඉපදිලත් නෑ... මහ පොළොවේ වළ දාන්නෙත් නෑ...02:07:41
1322018/03/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කඳුළින් අවසන් වන අනුසෝතගාමී ශාපය01:49:18
1332018/03/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ආදීනවයක් නොමැති ආශ්වාදයක් ?01:51:48
1342018/03/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මහා මුලාව02:34:10
1352018/03/20Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගුරුතුමනි මාර්ගය කුමක්ද ? (Part 2)01:52:49
1362018/03/18Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගුරුතුමනි මාර්ගය කුමක්ද ? (Part 1)01:42:40
1372018/03/15Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - දහම දැනීම යනු කුමක්ද ?01:56:23
1382018/03/10Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - “ප්‍රේමය” ලොව හැමතැනම ඇතී00:14:11
1392018/03/04Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මළවුන්ගේ ලෝකයෙන් අවදිවී ජීවිතය විඳින්න01:30:21
1402018/03/04Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සබ්බාසව සූත්‍රය (Part 6)01:59:42
1412018/03/04Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නොසිතීම නොකිරීම නොසෙවීම තුළ මතුවන නිවීම01:46:59
1422018/03/03Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සබ්බාසව සූත්‍රය (Part 5)01:43:19
1432018/03/03Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අරමුණ ගෙවුන පසු භාවනා “කරන්න” යන්න එපා !01:46:29
1442018/03/03Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - දර්ශනයට ප්‍රේම කරන්න01:15:09
1452018/03/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සබ්බාසව සූත්‍රය (Part 4)01:31:08
1462018/03/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ආදීනවයක් නොමැති ආශ්වාදය01:29:25
1472018/03/02ඔබට මෙතෙක් කල් අවට ලෝකය කියා පෙනී ඇත්තේ ඇසට වැටෙන ප්‍රතිබිම්බයක් පමණි.- Aluthgamgoda Gnanaweera himi02:23:36
1482018/03/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංතෘප්තිය තුළ කෙලෙස් සංසිඳීම01:11:04
1492018/03/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සබ්බාසව සූත්‍රය (Part 3)01:34:20
1502018/03/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ශුන්‍යතාවය යනු හිස් බව නොවේ01:08:18
1512018/03/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විසකුරු සිතුවිලි වලට අරුත් දුන් කළ01:13:32
1522018/03/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සබ්බාසව සූත්‍රය (Part 2)01:26:40
1532018/02/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - දැනුමෙන් නොමඟ නොයන්න01:22:47
1542018/02/28Ambuluwawa Retreat - Feb 2018 (Day 2 Session 1) - ඔබ තුළ “ඔබ” කොහෙද?01:02:55
1552018/02/27Ambuluwawa Retreat - Feb 2018 (Day 1 Session 3) සබ්බාසව සූත්‍රය (Part 1)01:27:18
1562018/02/27Ambuluwawa Feb 2018 (Day 1 Session 2) - අත්දැකීම් නොසොයා හේතු සම්පාදනය කරන්න01:26:23
1572018/02/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Feb 2018 (Day 1 Session 1) සමුදෙන්න සිඟන ජීවිතයට01:16:50
1582018/02/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අමරණීය වීම (Part 2)01:34:52
1592018/02/21Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අමරණීය වීම (Part 1)01:32:48
1602018/02/17Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පැමිණි දුක් කඳ පැණි රසක් ලෙස බෝසතුන් සිතුවෝ00:12:46
1612018/02/16Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිතුවිලි කතන්දරේ01:04:51
1622018/02/14Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කර්මය ඉක්මවීම01:26:00
1632018/02/14Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero ළමුන් සඳහා කල දේශනය. Perth 25-06-2017 Childrens Dhamma Deshshana01:13:32
1642018/02/13Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 25-06-2017 Noon Dhamma Discussion/ Kamatahan00:59:37
1652018/02/12Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්‌ස කාමෝ01:39:22
1662018/02/09මම නොවන්නේ මොනවාද? - Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:43:21
1672018/02/09Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හේතු ඵල දහම02:02:29
1682018/02/07Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සමාධි බලය01:10:31
1692018/02/07මම නැති බව අවබෝධය - Aluthgamgoda gnanaweera himi01:52:24
1702018/02/06Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 25-06-2017 Morning Dhamma Discussion/ Kamatahan02:15:54
1712018/02/06Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හේතුව දැන නිහඬ වන්න00:32:29
1722018/02/03Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හැඩයක් නැති මුණි ස්වභාවය (Part 4)00:43:24
1732018/02/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හැඩයක් නැති මුණි ස්වභාවය (Part 3)01:38:18
1742018/02/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හැඩයක් නැති මුණි ස්වභාවය (Part 2)01:55:14
1752018/02/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හැඩයක් නැති මුණි ස්වභාවය (Part 1)01:43:33
1762018/02/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගැලවීමේ රහස02:20:26
1772018/02/02Aluthgamgoda Gnanaweera Thero අවසානයේ… ගුරුවරයාත් ඔබත් එකම සත්‍යයක් බව වැටහේවි01:07:23
1782018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංසාර බොරුව (Part 2)01:20:21
1792018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංසාර බොරුව (Part 1)01:29:49
1802018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කිසිවක් නැති තැන නොව සියල්ල ඇති තැන දැහැන්ගත වන්න (Part 2)01:39:41
1812018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කිසිවක් නැති තැන නොව සියල්ල ඇති තැන දැහැන්ගත වන්න (Part 1)01:30:30
1822018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතර බ්‍රහ්ම විහරණ (Part 2)00:44:11
1832018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතර බ්‍රහ්ම විහරණ (Part 1)01:04:52
1842018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - දුක තුළ සැඟවුණු නිවනේ පණිවිඩය01:30:25
1852018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ප්‍රභාශ්වර සිත කෙළෙසුන තැන01:34:50
1862018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නිකමෙක් නොවී නිකං ඉන්න ක්‍රමය01:30:40
1872018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබ දැනටමත් නිදහස් (Part 2)01:19:55
1882018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබ දැනටමත් නිදහස් (Part 1)01:30:11
1892018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - උපේක්‍ෂාව (Part 2)01:48:16
1902018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - උපේක්‍ෂාව (Part 1)01:15:45
1912018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - රූපය මම යැයි ගත් කළ00:41:50
1922018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - යං සඤ්ජානාති තං විතක්කෙති01:25:18
1932018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පංචස්කන්ධ සහ පංච උපාදානස්කන්ධ මට්ටම00:27:10
1942018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පොහෝ දින සාකච්ඡාව (October 2017)02:23:17
1952018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero මනසේ මායාව02:23:35
1962018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය (Part 2)01:35:43
1972018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය (Part 1)01:40:05
1982018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - උත්තරීතර හුදකලාව තුලින් නිවනට (Part 2)01:48:36
1992018/02/01Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - උත්තරීතර හුදකලාව තුලින් නිවනට (Part 1)01:28:34
2002018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ආර්ය පර්යේෂණය හා අනාර්ය පර්යේෂණය01:48:47
2012018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විඳින්නෙක් නැති ලොව්තුරු සුවය01:10:54
2022018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - බුදුන් දැකීම00:09:21
2032018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කහඹ විපස්සනා වැඩසටහන (Part 2)01:03:28
2042018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කහඹ විපස්සනා වැඩසටහන (Part 1)01:02:40
2052018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අවබෝධ වුනා වගේ හැඟෙනවාද ?00:19:14
2062018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හේතු නිසා හටගත් අනාත්ම වූ සිතුවිලි ධාරාවක් මිස කවර මමෙක්ද ?00:39:38
2072018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විමුක්ති මාර්ගය01:44:33
2082018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මොහොතක සසර01:44:15
2092018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඇත්තටම ඔබ අතින් වරදක් වුනොත්00:13:49
2102018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අවිද්‍යාවේ කේන්ද්‍රය මම00:21:36
2112018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පොහෝ දින සාකච්ඡාව (September 2017)02:23:11
2122018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හටගන්නා ස්වභාවය ඇති යම්තාක් දෙයක් වේ නම් ඒ සියල්ල නැසෙන සුළුයි00:44:02
2132018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අහන කියන කරන පිරිත්00:06:10
2142018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිතේ බල බිඳින ක්‍රම කිහිපයක්00:35:43
2152018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නොපැවැත්ම පැවැත්ම කරගත් කළ00:09:38
2162018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අතීතය සිහිනයක පමණයි01:16:24
2172018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අනන්‍යතාවය තුළ වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින්නෙක් නොවන්න00:06:03
2182018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජීවිතය ජයගන්න කියල දුවන දිවිල්ලක්00:06:06
2192018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මොකක්ද මේ විමුක්ති මාර්ගයේ මුල මැද අග ?00:18:23
2202018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නිස්සත්තෝ නිජ්ජිවෝ සුඤ්ඤෝ01:12:15
2212018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අල්ලනවා නම් පරිස්සමෙන් !!!00:12:08
2222018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අවිද්‍යාවේ පොදු ගුණාකාරය00:05:47
2232018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නිවනේ නිවීම01:38:46
2242018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නිදහසේ පණිවිඩය01:39:22
2252018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විඤ්ඤාණය නම් වූ මාෆියා නායකයා දණ ගස්වන පියවර තුන00:18:39
2262018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්ච සමුප්පාදය දැකීම01:47:39
2272018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මොකක්ද මේ ලෝකය කියන්නෙ01:19:17
2282018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නිර්වාණයේ නිරායාස මාර්ගය - සතිමත් බව01:50:38
2292018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ගැන සරළ හැඳින්වීමක්02:36:22
2302018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හුස්ම අහුවෙන් නැද්ද සිතුවිලි වැඩිද ?00:30:27
2312018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - හුස්ම රැල්ල ගෙවුන පසු01:00:20
2322018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සුඤ්ඤතා ධර්මය සාක්ෂාත් වීම02:40:01
2332018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජිවිතයේ යථාර්තය “සිහිනය” නම් උපමාවෙන් තේරුම් ගන්න හැටි01:42:47
2342018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අවදිවන්න ඔබ දකින සිහිනයෙන්01:59:38
2352018/01/31Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කරකවන්න ධර්ම චක්‍රය... ඔබ තුළට01:24:38
2362018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ලෞකික ජීවිතයේ අවසානයේ ඇත්තේ මහා ප්‍රපාතයකි - 0201:59:00
2372018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ලෞකික ජීවිතයේ අවසානයේ ඇත්තේ මහා ප්‍රපාතයකි - 0101:50:20
2382018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ආදේශක සොය සොයා දිවීම නතර කරන්න01:06:12
2392018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කර්ම ගැටේ ලිහන ක්‍රමේ01:45:09
2402018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මූලපරියාය සූත්‍රය (Part 4)01:32:38
2412018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මූලපරියාය සූත්‍රය (Part 3)01:54:13
2422018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මූලපරියාය සූත්‍රය (Part 2)01:52:54
2432018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මූලපරියාය සූත්‍රය (Part 1)02:00:30
2442018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කවුද මේ බලන්නේ.. කාවද මේ පේන්නේ ?00:57:17
2452018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අතීතය සිහිනයක් පමණයි… සැබෑ සුවඳක් නෑ01:32:29
2462018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගඟ ගලා යාදෙන්00:48:12
2472018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්‌තිය හැඳින්වීමක්02:18:59
2482018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විමුක්ති මාර්ගයේ පැටළිය හැකි තැන් කිහිපයක්00:44:38
2492018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අදින්න බර මී හරකෙක් වගේ00:09:24
2502018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විමුක්ති මාර්ගයේ වැඩිය යුතු ගුණ හතරක්00:40:36
2512018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ආයතන හයේ අනිත්‍ය දැකීම00:55:36
2522018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සද්‌ධාය තරති ඔඝං01:25:26
2532018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිත කිසිවිටක විශ්වාස නොකරන්න00:09:18
2542018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සියළු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනය කෙටියෙන්00:32:44
2552018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සැබෑ ශ්‍රද්ධාවන්තයාට ගමනක් නැත00:10:39
2562018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සළායතන කොහෙද තියෙන්නේ ?00:14:58
2572018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නිත්‍ය සඤ්ඤාවක් තුල අනිත්‍ය දැකිය හැකිද ?00:15:15
2582018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - දුක නැති කිරීමේ ප්‍රතිපදාව සරළව01:18:13
2592018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ආධුනික යෝගාවචරයන්ට සමථ විපස්සනා හැඳින්වීමක්00:54:19
2602018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජිවිතයට නිදහසේ ගලායන්න ඉඩදෙන්න00:09:08
2612018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සුළඟක් මෙන් වන්න00:22:13
2622018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විමුක්ති මාර්ගය (Part 4)01:24:35
2632018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විමුක්ති මාර්ගය (Part 3)01:07:40
2642018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විමුක්ති මාර්ගය (Part 2)01:23:28
2652018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විමුක්ති මාර්ගය (Part 1)01:12:40
2662018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - රූකඩවලට පඹයන්ට පණ දෙන්න එපා00:11:20
2672018/01/30Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මොකක්ද මේ අධ්‍යාත්මික වීම ?01:51:46
2682018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නැති දේ අල්ලන් දඟලන්න එපා00:06:32
2692018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සසරින් එතෙරට01:44:12
2702018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජීවිතේ විඳවන්නේ නැතිව විඳින හැටි (Part 3)01:01:12
2712018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජීවිතේ විඳවන්නේ නැතිව විඳින හැටි (Part 2)01:01:19
2722018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජීවිතේ විඳවන්නේ නැතිව විඳින හැටි (Part 1)01:24:06
2732018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කළ හැකි ප්‍රශ්ණ හතක්01:04:02
2742018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජරා මරණයෙන් නිදහස් වීම01:13:02
2752018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - එතැනක් මෙතැනක් අතරමැදක් නැතිවූ කළ ඔබ කොහෙද?01:31:41
2762018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සම්මා දිට්ඨිය (ඇත සහ නැත අන්තයන්ගෙන් නිදහස් වීම)01:15:56
2772018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සාදාගත් මානසික ලෝකය බිඳ දැමීමට වීර්ය කරන්න01:22:18
2782018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ආයතන හයේ පටලැවිල්ල00:18:07
2792018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සත්‍ය නොසොයා සොයන්න00:04:26
2802018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ගිහිව සිට කොතෙක් දුර යාහැකිද?00:05:35
2812018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කාම, භව, විභව තණ්හා පිළිබඳ සරළ විග්‍රහයක්00:56:17
2822018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබත් නිතර මරණානුස්සතිය වඩන්න00:13:07
2832018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නියම ජීවිත පූජාව කුමක්ද?00:11:59
2842018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පළපුරුදු යෝගාවචරයන්ට වටිනා උපදෙස් කිහිපයක්01:04:30
2852018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - චේතනා සුත්‍රය00:56:15
2862018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ ඔබ කොතැනද?01:48:44
2872018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබේ ඡන්දය කුමකටද?00:43:07
2882018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජාතිය01:04:20
2892018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - භවය01:18:29
2902018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - උපාදානය01:19:00
2912018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංසාරය සහ තණ්හාව පිලිබඳ පෙර නොඇසූ විරූ දේශනාවක් Part 201:09:15
2922018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සංසාරය සහ තණ්හාව පිලිබඳ පෙර නොඇසූ විරූ දේශනාවක් Part 101:09:15
2932018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සුඛ සහ දුක්ඛ වේදනා අන්තයන්ගෙන් නිදහස් වීම01:06:41
2942018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අපි ජිවිතයේ කන කට්ටත් අලි අන්දර කටු කෑම වැනිය00:38:56
2952018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ආයතන හයේ පහළවීමමයි ලෝකයේ පහළවීම01:03:35
2962018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පෘථග්ජන මනස = වඳුරු මනස00:45:52
2972018/01/29Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබේ තේරීම ජිවිතයද මරණයද ?00:30:44
2982018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - යෞවනයේ සැබෑ චමත්කාරය01:03:17
2992018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිතිවිලි වේගය සහ සංසාරය00:52:03
3002018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පිවිතුරු සිහියේ සුන්දරත්වය අත්විඳීමට ඔබත් ළදරුවෙක් මෙන් වන්න01:29:04
3012018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඒ අසිරිමත් වූ ආර්ය ප්‍රතිපදාව01:12:00
3022018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබටත් ධර්ම මමත්වය තියෙනවද ?00:36:26
3032018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබ තවමත් බාහිරය බෙදනවද?00:14:39
3042018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ශුන්‍යතාවය සරළව01:44:35
3052018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මනසේ සිරකරුවෙක් නොවන්න01:09:45
3062018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ලෞකික ජීවිතය අවසානයේ ඇත්තේ මහා ප්‍රපාතයකි00:29:08
3072018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිතුවිලි කිසිවිටෙක විශ්වාස නොකරන්න00:26:48
3082018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතර සතිපට්ඨානය කුමකටද ?00:25:48
3092018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - විඤ්ඤාණයේ මායාව හඳුනාගන්න00:58:58
3102018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ජීවිතය නම් දිය සුළිය01:02:32
3112018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 5 Session 1) උගුල ගස්ස ගන්නේ නැතිව ඇම කන ක්‍රමය01:28:09
3122018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Ambuluwawa Dec 2017) Day 4 Session 3 නිහඬ වන සිතට මිය යන්න ඉඩ දෙන්න01:31:08
3132018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2017 (Day 4 Session 2) ජීවිතයම භාවනාවක් කරගන්න01:29:59
3142018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 4 Session 1) කෙළෙස් මරුට ලය දී මිස මිය නොයන යෝගාවචරයා01:18:01
3152018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2017 (Day 3 Session 3) විඤ්ඤාණ මායාවේ යාන්ත්‍රණය01:31:22
3162018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 3 Session 2) අනාත්ම වූ සිතුවිලි වලට පණ දෙන්න එපා !01:27:30
3172018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Dec 2017 (Day 3 Session 1) දැනුම් මල්ල බිම තියන්න01:00:50
3182018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 2 Session 2) ජීවිතේ මල්... විහින් පල් කරගන්න එපා !01:08:01
3192018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 2 Session 1) අවිද්‍යාව තුළ මතු වූ සුන්දර ජීවිත කතාව01:03:24
3202018/01/28Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Ambuluwawa Dec 2017 (Day 1 Session 2) විශ්ව රිද්මය සමග ඒකාත්මික වීම01:12:33
3212018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Ambuluwawa Dec 2017 (Day 1 Session 1) මනසේ සිරකරුවෙක් නොවන්න01:06:35
3222018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 5 Session 3) සමුදෙන්න මිනී අළු අවසානයට01:36:38
3232018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 5 Session 2) දෘෂ්ඨියක් නොමැති සම්මා දිට02:10:44
3242018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 5 Session 1) නිවුනු සිතක මතුවන අසීමාන්තික ආදරය01:25:13
3252018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 4 Session 1) වීර්ය කොපමණකින් තිබිය යුතුද?01:29:16
3262018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 3 Session 3) මළ මිනී වලට පණ දෙන්න එපා01:20:13
3272018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 3 Session 2) සාදාගත් සිතට වහල්කම් නොකරන්න01:32:38
3282018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 3 Session 1) විමුක්ති මාර්ගයේ වැඩිය යුතු ගුණ කිහිපයක්01:05:46
3292018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero (Day 2 Session 3) ජීවිතයට බැස මරණය යොයන්න01:44:52
3302018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Oct 2017 (Day 2 Session 2) සිතේ නිහඬතාවය තුළ මතු විය01:39:38
3312018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Oct 2017 (Day 2 Session 1) සිහිනයක් යතාර්ථයක් වූ විට01:03:19
3322018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Oct 2017 (Day 1 Session 3) සිත නිවන්න යන්න එපා නිවෙන්01:34:03
3332018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Oct 2017 (Day 1 Session 2) දෘෂ්ඨින්ට හසු නොවී දර්ශනයෙ01:31:59
3342018/01/27Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Ambuluwawa Oct 2017 (Day 1 Session 1) නැවත නොඑන සුභ ගමනක ආරම්භය01:31:22
3352018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Perth Jun 2017 (Day 3 Session 1) ඉල්ලං කන “සංසාර” පරිප්පුව02:14:20
3362018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Perth Jun 2017 (Day 2 Session 2) ඔබ රඟන භූමිකාව ඇත්තක් කර නොගන්01:42:38
3372018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Perth Jun 2017 (Day 2 Session 1) සංකල්ප තුලින් ලෝකය නොදකින්න01:28:12
3382018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Perth Jun 2017 (Day 1 Session 2) දේශනාව අසා සොයන්න සංසාරය01:20:44
3392018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Perth Jun 2017 (Day 1 Session 1) භාවනාව පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීමක01:44:47
3402018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney June 2017 (Day 2 Session 3) දැනුම හා ප්‍රත්‍යක්ෂය01:16:17
3412018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney June 2017 (Day 2 Session 2) දිනූ රට හැරපියා යන රජෙක් වන්න00:48:42
3422018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney June 2017 (Day 2 Session 1) භාවනාව කොයිබටද ?01:04:57
3432018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney June 2017 (Day 1 Session 3) අනුශය කෙලෙස් කැපීම01:02:25
3442018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney June 2017 (Day 1 Session 2 ) - ජීවිතේ විඳවන්නැතිව විඳින්න00:59:07
3452018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney June 2017 (Day 1 Session 1) මොහොතට අවදිවීම00:59:53
3462018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Canberra Apr 2017 (Day 4 Session 1)00:48:12
3472018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Canberra Apr 2017 (Day 3 Session 2)01:54:13
3482018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Canberra Apr 2017 (Day 3 Session 1)01:37:38
3492018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Canberra Apr 2017 (Day 2 Session 2)01:52:54
3502018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Canberra Apr 2017 (Day 2 Session 1)01:19:57
3512018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Canberra Apr 2017 (Day 1 Session 2)02:00:30
3522018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Canberra Apr 2017 (Day 1 Session 1)01:07:30
3532018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Christchurch Jan 2017 (Day 3)02:12:08
3542018/01/26Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Christchurch Jan 2017 (Day 2)02:01:05
3552018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Christchurch Jan 2017 (Day 1 Session 2)01:23:47
3562018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Christchurch Jan 2017 (Day 1 Session I)01:34:21
3572018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney Nov 2016 (Day 2 Session 3)01:01:04
3582018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney Nov 2016 (Day 2 Session 2)01:12:58
3592018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney Nov 2016 (Day 2 Session 1)02:45:44
3602018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney Nov 2016 (Day 1 Session 3)00:37:29
3612018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney Nov 2016 (Day 1 Session 2)02:06:22
3622018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Sydney Nov 2016 (Day 1 Session 1)02:38:18
3632018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 1501:02:38
3642018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 1400:51:54
3652018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 1300:56:32
3662018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 1200:56:38
3672018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 1100:53:21
3682018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 1000:51:45
3692018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0900:55:09
3702018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0800:51:39
3712018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0700:51:52
3722018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0600:58:41
3732018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0500:54:14
3742018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0400:53:14
3752018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0300:57:53
3762018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0200:47:10
3772018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සතිපට්ඨානය 0100:50:00
3782018/01/25Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 20 (ජාති)01:04:20
3792018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 19 (භවය)01:18:29
3802018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 18 (උපාදානය)01:19:00
3812018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 17 (තණ්හාව Part 2)01:09:15
3822018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 16 (තණ්හාව Part 1)01:09:15
3832018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 15 (වේදනා)01:06:41
3842018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 14 (ස්පර්ශය)00:38:56
3852018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 13 (සළායතන)01:03:35
3862018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 12 (නාම රූප)00:45:52
3872018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 11 (විඤ්ඤාණ Part 2)01:07:58
3882018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 10 (විඤ්ඤාණ Part 1)01:21:16
3892018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 09 (සංකාර Part 2)01:00:36
3902018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 08 (සංකාර Part 1)01:05:01
3912018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 07 (අවිද්‍යාව)01:03:22
3922018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 0601:30:47
3932018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 0501:22:28
3942018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 0401:34:58
3952018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 0301:40:17
3962018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 0201:28:18
3972018/01/24Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පටිච්චසමුප්පාදය 0101:24:05
3982018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Melbourne Oct 2016 (Session 2) මම නැති බව අවබෝධ කරගනිමු01:52:24
3992018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Melbourne Oct 2016 (Session 1) මම නොවන්නේ මොනවාද ?01:35:02
4002018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Christchurch Sep 2016 (Session 2)02:25:17
4012018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Christchurch Sep 2016 (Session 1)02:01:48
4022018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සිත ගිනිගත් විට වතුර දාන්න යන්න එපා !00:18:30
4032018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබ ධර්ම මාර්ගයේ තවත් එක ගිරවෙක්ද ?00:08:50
4042018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සැබෑ මුනිවරයා කවුද?01:11:17
4052018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කාලයෙන් අවකාශයෙන් තොර වූ මොහොත කරා00:45:21
4062018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - සත්‍ය නොසොයා සොයන්න (සැබෑ ආත්ම පූජාවේ ස්වභාවය)01:08:31
4072018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මමත්වයෙන් ශුන්‍ය වූ සොබාදහමේ රිද්මය හඳුනාගන්න01:02:41
4082018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පවතින යතාර්ථය තේරුම් ගැනීමෙන් සම්මා දිට්ඨිය කරා01:08:28
4092018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මම කව්ද ?02:04:07
4102018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Majja Suthra 4)01:35:26
4112018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Majja Suthra 3)01:10:32
4122018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Majja Suthra 2)01:19:25
4132018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Majja Suthra 1)01:13:57
4142018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Day 4 Session 2)01:02:54
4152018/01/23Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Day 4 Session 1)01:01:16
4162018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Day 3 Session 2)01:13:16
4172018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Day 3 Session 1)01:03:08
4182018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Day 2 Session 2)01:32:10
4192018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Day 2 Session 1)00:56:08
4202018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Day 1 Session 2)01:29:59
4212018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - Brisbane Sep 2016 (Day 1 Session 1)01:07:19
4222018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අධ්‍යාත්මික පරිවර්තනය (Part 2)01:24:47
4232018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අධ්‍යාත්මික පරිවර්තනය (Part 1)01:40:45
4242018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - පිවිතුරු සිහිය සහ මනස ප්‍රායෝගිකව දැකීම01:43:45
4252018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඉර්යාපථ භාවනාවෙන් නිවනට කෙටි මඟක්00:44:06
4262018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නිවීමට... කිසිවක් නොකරන්න, කිසිවක් නොසිතන්න, කිසිවක් නොසොයන්න01:16:34
4272018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මදි කියල දුවනවද? ඇති කියල නවතිනවද?01:08:32
4282018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - නවක යෝගාවචරයෙකුට මූලික භාවනා උපදෙස් කිහිපයක්01:20:40
4292018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - චේතෝ විමුක්තිය01:41:20
4302018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - මම කවුද?01:05:43
4312018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබ සූදානම්ද?01:30:53
4322018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - ඔබගේ මමත්වය පරික්ෂා කරගන්නේ කෙසේද ?01:09:41
4332018/01/22Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - අධ්‍යාත්මික කවයක වටිනාකම00:33:30
4342018/01/21Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 24-06-2017 Night Dhamma Deshana01:59:39
4352018/01/20Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 24-06-2017 Day Dhamma Discussion/ Kamatahan01:21:45
4362018/01/13Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 24-06-2017 Morning Dhamma Discussion/ Kamatahan02:07:01
4372017/12/12Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කුරුණෑගල, 2017-12-04 (Part2)00:44:11
4382017/12/12Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කුරුණෑගල, 2017-12-04 (Part1)01:04:52
4392017/12/09Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 23-06-2017 Night Dhamma Deshana02:00:26
4402017/12/09Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 23-06-2017 Noon Dhamma Deshana /Kamatahan01:30:30
4412017/11/22Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 23-06-2017 Morning Dhamma Discussion/ Kamatahan01:55:37
4422017/11/12Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Perth 25-06-2017 Night Dhamma Discussion01:59:50
4432017/10/30Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කුරුණෑගල 2017 10 29 (Part2)01:06:26
4442017/10/30Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - කුරුණෑගල, 2017-10-29 (Part1)01:07:38
4452017/10/182017 10 15 part 2 SINHALABUDUBANA 2017 10 15 SINHALABUDUBANA - Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:18:52
4462017/10/17Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:40:05
4472017/10/152017 10 15 SINHALABUDUBANA - Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:23:35
4482017/09/15සියළු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනය කෙටියෙන් Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero00:32:44
4492017/09/09මම හටගන්න හැටි - Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero00:31:16
4502017/08/28විඥාණයේ මායාව00:07:30
4512017/07/31ඉල්ලං කන “සංසාර” පරිප්පුව Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero03:37:35
4522017/07/31ජීවිතය නම් දිය සුළිය.. Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:43:47
4532017/07/31ඉන්ද්‍රිය භාවනාව ගැන සරළ හැඳින්වීමක් Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero04:24:15
4542017/07/29මනසේ හිරකරුවෙක් නොවන්න Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:52:59
4552017/07/29හිස් ඇසකින් ලෝකය දකින්න Ven Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:33:46
4562017/07/28මම කව්ද ? Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero03:21:03
4572017/07/28සසරින් එතෙර වීමට දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් වීර්‍යය කරන්න Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:17:26
4582017/07/28විඤ්ඤාණය නම් වූ මාෆියා නායකයා දණ ගස්වන පියවර තුන Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero00:29:59
4592017/07/28සිතිවිලි කිසිවිටෙක විශ්වාස නොකරන්න Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero00:42:52
4602017/07/28සිත ගිනිගත් විට වතුර දාන්න යන්න එපා Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero00:30:20
4612017/07/28නිවීමට..කිසිවක් නොකරන්න, කිසිවක් නොසිතන්න, කිසිවක් නොසොයන්න Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera T02:02:29
4622017/07/28Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero 001 Introduction to Meditation 12Aug201503:28:40
4632017/07/28ආයතන හයේ අනිත්‍ය දැකීම Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:32:16
4642017/07/28ජීවිතේ විඳවන්නේ නැතිව විඳින හැටි (Part 3 of 3) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:38:31
4652017/07/28භවය Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:11:49
4662017/07/28001 Ven. Gnanaweera Thero Satyavabodhaya Sunyathava 26071502:41:07
4672017/07/28සසරින් එතෙරට Europe Skype Discussion Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:50:52
4682017/07/28Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Brisbane Retreat 2016 (Day 1 Session 2)02:30:14
4692017/07/28සුඤ්ඤතා ධර්මය සාක්ෂාත් වීම Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero04:25:36
4702017/07/28ඔබේ ජීවිතය උඩු යටිකුරු කළ හැකි ප්‍රශ්ණ හතක් Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:44:22
4712017/07/28Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Brisbane Retreat 2016 (Day 2 Session 1)01:35:23
4722017/07/28ශුන්‍යතාවය සරළව Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:50:28
4732017/07/28විමුක්ති මාර්ගය (Part 1 of 4) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:01:20
4742017/07/28විමුක්ති මාර්ගය (Part 2 of 4) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:18:33
4752017/07/28පවතින යතාර්ථය තේරුම් ගැනීමෙන් සම්මා දිට්ඨිය කරා Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:50:53
4762017/07/28සිතිවිලි වේගය සහ සංසාරය Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Theo01:27:59
4772017/07/28ආධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ ඔබ කොතැනද? Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero03:02:39
4782017/07/28කර්ම ගැටේ ලිහන ක්‍රමේ Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:48:14
4792017/07/28මොකක්ද මේ අධ්‍යාත්මික වීම Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero03:09:59
4802017/07/28ජීවිතේ විඳවන්නේ නැතිව විඳින හැටි (Part 2 of 3) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:41:09
4812017/07/28ඔබ සූදානම්ද ? Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:32:38
4822017/07/28සත්‍ය නොසොයා සොයන්න! (සැබෑ ආත්ම පූජාවේ ස්වභාවය) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:50:16
4832017/07/28එතැනක් මෙතැනක් අතරමැදක් නැතිවූ කළ ඔබ කොහෙද ? Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:32:11
4842017/07/28මොහොතට අවදිවීම Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:41:12
4852017/07/28සංසාරය සහ තණ්හාව පිළිබඳ පෙර නොඇසූ විරූ දේශනයක් (Part 1) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:51:29
4862017/07/28ඒ අසිරිමත් වූ ආර්ය ප්‍රතිපදාව Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:57:21
4872017/07/28නිර්වාණයේ නිරායාස මාර්ගය සතිමත් බව Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:59:14
4882017/07/28පළපුරුදු යෝගාවචරයන්ට වටිනා උපදෙස් කිහිපයක් Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:46:25
4892017/07/28කාලයෙන් අවකාශයෙන් තොරවූ මොහොත කරා Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:13:00
4902017/07/28හුස්ම රැල්ල ගෙවුන පසු ? Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:37:44
4912017/07/28ආයතන හයේ පහලවීමමයි ලෝකයේ පහළවීම Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:43:00
4922017/07/28විඥාණයේ මායාව හඳුනාගන්න Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:38:28
4932017/07/28ජීවිතේ විඳවන්නේ නැතිව විඳින හැටි (Part 1 of 3) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:17:55
4942017/07/28දුක නැති කිරීමේ ප්‍රතිපදාව සරළව Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:11:24
4952017/07/28Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero Brisbane Retreat 2016 (Day 1 Session 1)01:51:04
4962017/07/27සම්මා දිට්ඨිය (ඇත සහ නැත අන්තයන්ගෙන් නිදහස් වීම) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:02:16
4972017/07/27ලෞකික ජීවිතයේ අවසානයේ ඇත්තේ මහා ප්‍රපාතයකි 01 Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero03:07:33
4982017/07/27සියළු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනය කෙටියෙන් Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero00:52:59
4992017/07/26මොකක්ද මේ ලෝකය කියන්නෙ ? Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero02:08:26
5002017/07/25ඉර්යායපථ භාවනාවෙන් නිවනට කෙටි මඟක් Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:10:31
5012017/07/25සංසාරය සහ තණ්හාව පිළිබඳ පෙර නොඇසූ විරූ දේශනයක් (Part 2) Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:52:50
5022017/07/22අවදිවන්න ඔබ දකින සිහිනයෙන් Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero03:12:36
5032017/01/30Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero's Christchurch Retreat Day 302:12:08
5042017/01/30Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero's Christchurch Retreat Day 202:01:05
5052017/01/30Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero's Christchurch Retreat Day 1 session II01:23:48
5062017/01/29Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero's Christchurch Retreat Day 1 session I01:34:21
5072016/10/18Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - 04 | Christchurch | New Zealand01:15:38
5082016/10/18Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - 03 | Christchurch | New Zealand01:10:09
5092016/10/18Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - 02 | Christchurch | New Zealand01:10:05
5102016/10/18Aluthgamgoda Gnanaweera Thero - 01 | Christchurch | New Zealand01:10:05
5112016/10/03මම නැති බව අවබෝධ කරගනිමු - Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:52:24
5122016/10/03මම නොවන්නේ මොනවාද? - Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero01:43:21
5132016/08/20Budu Dahama Yanu - බුදු දහම යනු...01:09:50
5142016/08/13Patichcha Samuppadaya - පටිච්ච සමුප්පාදය01:06:14
5152016/05/16136_Ven_Aluthgamgoda.Gnanaweera Thero_Bhavaya_15-05-201602:19:22
5162015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 007 Melbourne Retreat 601:51:56
5172015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 003 Melbourne Retreat 201:49:13
5182015/09/07Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero 008 Sathiya & Sampajañña 05091501:04:07
5192015/09/07004 Ven. Gnanaweera Thero Panchaskandaya 2 Vinnaya 12081501:12:36
5202015/09/07001 Ven. Gnanaweera Thero Satyavabodhaya Sunyathava 26071501:38:52
5212015/09/07Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero 006 Sitha Pirisidu Karaganeema 15081501:07:33
5222015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 004 Melbourne Retreat 301:20:37
5232015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 005 Melbourne Retreat 401:24:55
5242015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 009 Melbourne Retreat 802:17:17
5252015/09/07005 Ven. Gnanaweera Thero Milinda prasnaya, Sunnathava and Dasa mara sena 16081501:36:19
5262015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 006 Melbourne Retreat 501:52:23
5272015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 002 Melbourne Retreat 101:37:57
5282015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 010 Melbourne Retreat 901:28:08
5292015/09/07Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero 007 Karaniya Meththa Sutta 3 උජුච සුජුච ගුණය 29081501:11:41
5302015/09/07Ven. Gnanaweera Thero 008 Melbourne Retreat 701:24:02
5312014/02/2330_Majje Part 1 Sutta Ven. Ven. Aluthgamgoda Gnanaweera Thero 23-02-201401:59:21
5322013/12/11silaya01:58:17
5332013/12/11sathiya pihitiavima01:59:44
5342013/12/11Anapanasathi vipassana 301:16:04
5352013/12/11Anapanasathi vipassana 201:11:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.