ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/28(2020 - 07 - 26) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven. Galkisse Somaananda thero00:59:28
22020/07/25Sadaham Sawana || ඔබ මා වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කළ පරාර්තකාමී ශාස්තෘවරයානෝ || Galkisse Somananda Thero00:51:26
32020/07/16Ven Galkisse Somananda Thero Anusaya Sutta01:15:50
42020/07/08Sadaham sawana - කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පත්ති යේ වටිනාකම - Ven Galkisse Somananda Thero00:54:53
52020/07/04Sadaham sawana - ධර්ම ශ්‍රවනය ඉන්ද්‍රියයන් සන්වර කරයි . Ven Galkisse Somananda Thero00:55:18
62020/07/04(2020 - 07 - 02) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven. Galkisse Somaananda thero01:03:34
72020/06/29මගේ සිතේ හටගන්නා සිතුවිලි ගැන දන්නේ මම නේ. අපි ඔක්කොම එක එක ජාතියේ එක එක විදියට හිතන මිනිස්සු නේ00:52:14
82020/06/252020 06 23 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි Ven Galkisse Somaananda thero00:54:04
92020/06/14Sadaham sawana - බෞද්ධයන් ගේ අත්පොතින් Ven Galkisse Somananda Thero00:50:35
102020/06/14(2020 - 06 - 13) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven. Galkisse Somaananda thero00:52:51
112020/06/12Ven.Galkisse Somananda Thero, 2020.06.12 - 20.03 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:05
122020/06/05(2020 - 06 - 04) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven. Galkisse Somananda thero00:57:47
132020/05/28පාසංසඨාන (ප්‍රසංසා කටයුතු සූත්‍රය)- Ven Galkisse Somananda Thero- May 202000:55:24
142020/05/07(2020 - 05 - 06) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven. Galkisse Somananda thero00:50:47
152020/04/30(2020 - 04 - 29) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven. Galkisse Somananda thero00:47:58
162020/04/10(2020 - 04 - 09) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven. Galkisse Somananda thero00:59:02
172020/04/09කුළී නිවසේ බිත්ති බඳින්න, ගේට්ටු දාන්න,තාප්ප බඳින්න එපා Ven Galkisse Somananda Thero 2020-04-0900:47:59
182020/03/23(2020 - 03 - 21) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි Ven Galkisse Somananda thero00:57:18
192020/03/05Ven.Galkisse Somananda Thero 2020.03.05 - 08.02 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:20
202020/03/05Ven. Galkisse Somananda Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 181 - TV Didula00:54:51
212020/01/08දුශ්කර කථා Ven. Galkisse Somananda thero (2020 - 01 - 07)00:56:29
222020/01/03Ven Galkisse Somananda Thero00:53:03
232019/12/20Ven. Galkisse Somananda Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 140 - TV Didula00:53:05
242019/12/17Ven.Galkisse Somananda Thero, 2019.12.15 - 20.03 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:44
252019/12/17ITN රූපවාහිනී දහම් සිතුවිලි 2019 12 17 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:23:38
262019/12/17Daham Sithuvili - (2019-12-17) | ITN00:23:38
272019/12/04Ven Galkisse Somananda Thero, Damma Deshana at Kottawam Sri Lanka01:31:56
282019/12/02සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න, කොහොමහරි නොව, හරියට Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 12 - 01)00:56:58
292019/11/07සම්මා දිට්ඨි - Ven.Galkisse Somananda Thero 2019.11.07 - 05.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:32:12
302019/11/03උපතින් නාමික බෞද්ධයා, සැබෑ බෞද්ධයෙක් වීමට ගෙවන කාලය Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 11 - 01)00:55:49
312019/11/02බුදු බණ කාටද? Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 10 - 31)00:56:03
322019/10/30Daham Sithuvili - (2019-10-30) | ITN00:22:56
332019/10/29මාර්ග ඵල ලැබීමට නුසුදුස්සෝ Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 10 - 28)00:56:20
342019/10/27 Ven Galkisse Somananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:48:37
352019/10/26Galkisse Somananda Thero- Dharmasanaya - 2019-10-2200:45:09
362019/10/24ප්‍රගුණ කළ යුතු ප්‍රබල සංඥා 7ක් Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 10 - 23)00:54:23
372019/10/22අද සමාජයේ මිනිස්සුන්ට විවේකය අඩු වෙලා තිබෙනවා. කළබලය වැඩි වෙලා තිබෙනවා00:44:48
382019/10/21පින්බර වස්සාන සමය වෙනුවෙන් පාදුක්ක වග ශ්‍රී විජිතාරාම විහාරස්ථානයේ සිට00:48:51
392019/10/19Galkisse Somananda Thero- Dharmasanaya - 2019-10-0800:47:44
402019/10/18Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.10.17 - 10.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:38
412019/10/11Ven. Galkisse Somananda Thero | දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 11800:53:57
422019/10/10Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.10.10 - 17.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:03:05
432019/10/08අපිට ආදරේ කරන්න කොච්චර පිරිසක් හිටියත් ඒ සැමටම අපිට පිහිට වෙන්න පුළුවන් සීමාවක් තිබෙනවා00:46:27
442019/09/30Ven.Galkisse Somananda Thero, 2019.09.29 - 20.03 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:25
452019/09/28Daham Sithuvili - (2019-09-28) | ITN00:23:03
462019/09/23භික්ෂුවකගේ පැහැදිය යුතු/නොයුතු ප්‍රාතිහාර්යයන් මොනවාද Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 09 - 22)00:57:25
472019/09/22Daham Sithuvili - (2019-09-22) | ITN00:22:35
482019/09/22Ven Galkisse Somananda Thero - ඉන්ද්‍රීය ධර්ම00:57:13
492019/09/20Sinhala jathiya me vipathen galawa gannata nm - Galkisse Somananda Thero00:17:16
502019/09/16Daham Sithuvili - (2019-09-16) | ITN00:22:11
512019/09/07Galkisse Somananda Thero- Dharmasanaya - 2019-08-2000:44:03
522019/08/27නිවන් අවබෝධ කරගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රඥාව සහිත ශ්‍රද්ධා, සීල , සමාධියයි .00:40:58
532019/08/26බුදුන්වහන්සේ දේශනා කලා මේ ලෝකේ වැඩිදෙනෙක් අන්ද බව, ප්‍රඥාවෙන් අන්ද බව.00:20:24
542019/08/14චතුරාර්ය සත්‍ය විග්‍රහය - Ven Galkisse Somananda Thero00:40:40
552019/08/13නිවන් දකින්න ඕන නම් ඒ වෙනුවෙන් ඔබ මොනවද කරල තියෙන්නෙ ? පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි01:20:59
562019/08/03Sadaham sawana - යථා ස්වභාවයේදී ඔබ අන්ධයෙකි. - පූජණීය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:05
572019/07/27පෙරහැරේ යන ගිනි වළල්ල සත්‍ය වශයෙන්ම කැරකෙන ගිනි බෝලයක් යැයි දැකීම දිට්ඨියකින් නිදහස් වීමකි00:48:35
582019/07/14අප්‍රමාදීව කුසල් වඩන අතරේම ප්‍රමාද වී වත් අකුසල් නොවඩන්න Galkisse Somananda thero (2019 - 07 - 13)01:01:37
592019/07/05Ven.Galkisse Somananda Thero, 2019.07.05 - 20.01 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, Guwanv00:48:03
602019/07/02දහසක් වැඩ රාජකාරී ඔබට තිබුණත් මාරයා කතා කරාම ඒ මොහොතෙම යන්න වෙනවා 02-07-2019 SD00:43:19
612019/05/24Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.05.24 - 20.03 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:12
622019/05/20තව අවුරුදු 5කින් මේ රට සිංහල බෞද්ධයන්ට අහිමි වෙනව.... | පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි01:14:04
632019/05/07භාහිර බලපෑම් වලට නොසැලීමට, චතුරාරක්ඛ භාවනා (2019 - 05 - 06) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි00:58:28
642019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:49:52
652019/04/04ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි01:03:04
662019/04/02Sadaham Sawana- අලුත්ම රහත් බව - පූජණිය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්00:58:59
672019/03/312019 - 03 - 30 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:58:51
682019/03/30Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.03.30 - 19.30 The Buddhist TV ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණ01:06:40
692019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:53:23
702019/03/15Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2019-03-1000:44:33
712019/03/142019 - 03 - 14 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero01:00:08
722019/03/10ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:05:16
732019/03/07Ven Galkisse Somananda himi | කාමයෙන් මිදී සසරින් ඵතෙරවන හැටි...01:01:01
742019/02/25Ven Galkisse Somananda Thero - බුද්ධකාරක ධර්ම00:55:41
752019/02/20Ven Galkisse Somananda Thero - චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා00:38:07
762019/02/20නිවන පිණිස ඔබ අනුගමනය කළ යුතුම කරුණු | ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි00:51:53
772019/02/05Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.02.02 - 12.40  ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:15
782019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:54:53
792019/02/03Ven. Galkisse Somananda Thero 2019-02-0300:44:06
802019/02/03Ven. Galkisse Somananda Thero 2019-02-0300:44:06
812019/02/03Ven. Galkisse Somananda Thero ''සත්පුරුෂයන් යැයි සිතූ අසත් පුරුෂයන්''00:53:21
822019/01/262019 - 01 - 25 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:54:44
832019/01/25Ven. Galkisse Somananda Thero 2019-01-2500:46:05
842019/01/20Ven Galkisse Somananda Thero - ආළවක සූත්‍රය00:57:45
852019/01/16Ven.Galkisse Somananda Thero  - 2019.01.16 - 08.03 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:34
862019/01/142019 - 01 - 14 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:54:33
872019/01/132019 - 01 - 13 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:58:43
882019/01/13නොහිස් ජීවිතයකට ප්‍රගුණ කළ යුතු කාරණා Ven. Galkisse Somananda Thero 2019-01-1300:47:58
892019/01/02Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.01.02 - 08.07 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද   ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.00:48:56
902018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:56:27
912018/12/24සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - දස උපාසක ගුණ Ven. Galkisse Somananda Thero 2018-12-2400:50:18
922018/12/172018 - 12 - 17 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:58:32
932018/12/14ශ්‍රද්ධා,විරිය,සති සමාධි ප්‍රඤ්ඤා දියුනු කර කෙසේ හැසිරිය යුතුද,ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්වහන්ස01:00:21
942018/12/05"Dhamma Dayada" පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සොමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ-Ven. Galkisse Somananda Thero00:45:23
952018/12/052018 - 12 - 04 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:58:42
962018/12/03සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - පිය ජාතික සූත්‍රය Ven. Galkisse Somananda Thero 2018-12- 0300:49:21
972018/11/27Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2018-11-2500:22:29
982018/11/22ශ්‍රද්ධාවකින් තොර පුද්ගලයින් ඇසුරු කළොත් ඔබට සිදුවන හානි - ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:15
992018/11/22ඔබ පවට බිය නම් මෙන්න දහමින් ඔබට ලැබෙන විශ්මිත ප්‍රතිපල - ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:59
1002018/10/30Ven Galkisse Somananda Thero - මරණය00:57:46
1012018/10/27Ven Galkisse Somananda Thero - සිත නිතර නිතර නැඹුරුවන මාන්නය මදය00:54:10
1022018/09/12පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි 2018 06 20 Ven Galkisse Somananda thero00:59:35
1032018/07/30Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2018-07-2900:43:02
1042018/07/29Ven Galkisse Somananda Thero - පුහුණුව00:58:56
1052018/07/13Ven Galkisse Somananda Thero - චතුරාරක්ක භාවනා00:47:31
1062018/07/12Ven Galkisse Somananda Thero - කායගතාසති භාවනාව ( කායගතාසති සූත්‍රය )00:50:08
1072018/07/11Ven.Galkisse Somananda Thero - 2018.07.11 - 08.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:08
1082018/06/29ven Galkisse somananda thero | 2018.06.29 | තන්හාව කිසිම දවසක වයසට යන්නෙ නැහැ..ලෙඩ වෙන්නෙ නැහැ.01:06:26
1092018/06/15ආලවක සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව Ven Galkisse Somananda Thero Dharmasanaya 15-06-201800:40:01
1102018/06/15Galkisse Somananda Thero - Dharmasanaya - 2018-06-1500:40:40
1112018/06/11Ven Galkisse Somananda Thero - ඇයි මිනිසුන් ප්‍රානඝාතනය කරන්නේ00:57:22
1122018/06/04Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada - Poson Poya 201800:46:15
1132018/05/22Ven Galkisse Somananda Thero - යථාභත සූත්‍රය00:55:53
1142018/05/06Ven Galkisse Somananda Thero, - 2018 වෙසක් මස 06 දින පෙරවරු 08.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:58
1152018/04/22Ven Galkisse Somananda Thero - තමාට තමාතරම් ප්‍රිය කෙනෙක් මේ ලොව නැත (මල්ලිකා සූත්‍රය )00:56:16
1162018/04/18Ven. Galkisse Somananda Thero 2018.04.18-බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ නොකළ යුතු කතා "දුක්ඛතා සූත්‍රය"01:04:06
1172018/04/15Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2018-04-1500:43:39
1182018/04/10Ven Galkisse Somananda Thero - තමන් තමන්ට ප්‍රියයිනම්00:55:50
1192018/04/07බණ ඇසීමෙන් සෝතාපන්නභාවයට පත්වෙන්නෙ කොහොමද ? Ven. Galkisse Somananda Thero01:01:58
1202018/04/06Ven Galkisse Somananda Thero - වීර්ය වැඩිය හැකි කාලයන් සහ නොහැකි කාලයන් ( සමය සූත්‍රය )00:56:41
1212018/03/16Ven.Galkisse Somananda Thero-2018.03.16 -16.10-THE BUDDHIST Radio - ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමිපාණන්00:53:29
1222018/03/06Ven Galkisse Somananda Thero 2018-03-0600:51:16
1232018/03/05Ven Galkisse Somananda Thero - ප්‍රාර්ථනා කළ පමනින් නිවන් දැකිය හැකිද...?01:22:59
1242018/02/21ven Galkisse somaanandha Thero - මේ විපත හෙට ඔබට විය හැක... ඒ නිසාඅදම මේ බණ පදය ඔබ අහන්න....01:27:24
1252018/02/19Ven Galkisse Somananda Thero 2018 02 1900:58:03
1262018/02/05Ven Galkisse Somananda Thero 2018-02-0500:51:46
1272018/01/09Ven Galkisse Somananda Thero 30-10-201700:52:41
1282017/12/15සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Galkisse Somananda Theo 15-12- 201700:48:52
1292017/12/05ග්‍රන්ථ ධූරය සහ විදර්ශක ධූරය - පූජනීය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද තෙරුන්-Ven Galkisse Somananda Thero00:52:56
1302017/11/01මිනිසුන්ට තමන්ගේ සිතේ ඇති වෙන නරක සිතුවිලි නරකයි කියල තේරෙන්නේ නැහැ 29-10-201700:46:09
1312017/10/31Damsak Nada 2017-10-29 Galkisse Somananda thero00:48:37
1322017/10/29Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2017-10-2900:48:31
1332017/10/20ගෙදරට බුදු බණ - 07 - ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි00:27:30
1342017/10/15ලුහුබැඳීමෙන් වලකින්න Ven. Galkisse Somananda Thero 15-10- 201700:44:47
1352017/09/12Ven. Galkisse Somananda Thero 12 09 201700:51:57
1362017/09/04Sadaham sawana - මැරෙන කොට ඕනැම දෙයක් ගෙනයාමට හැක. - පූජණීය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:44
1372017/09/03Ven. Galkisse Somananda Thero 03- 09 -201700:51:37
1382017/08/30ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හමි - 2017.08. 2201:20:12
1392017/08/27ගෘහජීවිතයෙන් සුගතියට Ven. Galkisse Somananda Thero 27- 08- 201700:53:25
1402017/08/13Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2017-08-1300:44:20
1412017/08/08Ven. Galkisse Somananda Thero 08- 08 -201700:53:43
1422017/08/07මෙලොව පරලොව දියුණුවට අවශ්‍ය වීර්යය00:36:21
1432017/06/09Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2017-06-0400:40:35
1442017/03/20ප්‍රඥාවන්ත බව දියුණු කරගන්නේ කෙසේද Ven Galkisse Somananda Thero damsak nada 20-03-201700:40:58
1452017/03/19Galkisse SomanandaThero - Damsak Nada 2017-03-1900:41:15
1462017/03/18Galkisse SomanandaThero - Pansil Handawa 2017-03-13 to 1601:33:13
1472017/03/17සම්බුද්ධ දේශනාවේ පිරිසිදු බව Ven Galkisse Somananda Thero pansil handawa 16-03-201700:24:55
1482017/03/16ප්‍රඥාව දියුණු කර ගන්නේ කෙසේද Ven Galkisse Somananda Thero pansil handawa 15-03-201700:20:24
1492017/03/15දෙමාපියන්ට නොසැලකීම ඉතාමත් පවුකාර ක්‍රියාවක් Ven Galkisse Somananda Thero pansil handawa 14-03-201700:21:53
1502017/03/13හොඳ සහ නරක වචන වල ආනිසංස Ven Galkisse Somananda Thero pansil handawa 13-03-201700:21:48
1512016/12/05Dharma deshna by Ven Galkisse Somananda Thero - Bodhisiri De Silva01:01:22
1522016/10/15Galkisse Somananda Thero නිවැරදිව සීලයේ පිහිටමු sirasa pansil handawa 14 -10-201600:17:49
1532016/09/2418-09-2016 Ven Galkisse Somananda Thero sirasa damsak nada චතුරාර්ය සත්‍යය පිළිබඳව00:40:40
1542016/07/02Sadaham sawana - සදහම් මගට... - පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමියන්.00:53:44
1552016/06/05Dharma Deshana by Ven. Galkisse Somananda Thero01:41:08
1562014/03/25135.4 Ven Galkisse Somananda Thero - 31 Oct13 - Sangeethi Sutta D.N (Panca Indria Dharma)00:46:34
1572014/01/21103. Ven Galkisse Somananda Thero - 11.30am23 Apr1300:45:54
1582014/01/04255. Ven Galkisse Somananda Thero - Death - 07p Dec1300:47:50
1592014/01/03164. Ven Galkisse Somananda Thero - 29a Jul1300:51:23
1602014/01/02118. Ven Galkisse Somananda Thero - Death - 08a Jun1300:53:09
1612013/03/3129. Mahath Dhana Sutta (මහත්ධන සූත්‍රය) Ven Galkisse Somananda Thero 05 Mar12-0200:47:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.