ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/07සම්මා දිට්ඨි - Ven.Galkisse Somananda Thero 2019.11.07 - 05.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:32:12
22019/11/03උපතින් නාමික බෞද්ධයා, සැබෑ බෞද්ධයෙක් වීමට ගෙවන කාලය Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 11 - 01)00:55:49
32019/11/02බුදු බණ කාටද? Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 10 - 31)00:56:03
42019/10/30Daham Sithuvili - (2019-10-30) | ITN00:22:56
52019/10/29මාර්ග ඵල ලැබීමට නුසුදුස්සෝ Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 10 - 28)00:56:20
62019/10/27 Ven Galkisse Somananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:48:37
72019/10/26Galkisse Somananda Thero- Dharmasanaya - 2019-10-2200:45:09
82019/10/24ප්‍රගුණ කළ යුතු ප්‍රබල සංඥා 7ක් Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 10 - 23)00:54:23
92019/10/21පින්බර වස්සාන සමය වෙනුවෙන් පාදුක්ක වග ශ්‍රී විජිතාරාම විහාරස්ථානයේ සිට00:48:51
102019/10/19Galkisse Somananda Thero- Dharmasanaya - 2019-10-0800:47:44
112019/10/18Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.10.17 - 10.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:59:38
122019/10/11Ven. Galkisse Somananda Thero | දායකත්ව ධර්ම දේශනා අංක 11800:53:57
132019/10/10Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.10.10 - 17.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ01:03:05
142019/09/30Ven.Galkisse Somananda Thero, 2019.09.29 - 20.03 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:25
152019/09/28Daham Sithuvili - (2019-09-28) | ITN00:23:03
162019/09/23භික්ෂුවකගේ පැහැදිය යුතු/නොයුතු ප්‍රාතිහාර්යයන් මොනවාද Ven. Galkisse Somananda thero (2019 - 09 - 22)00:57:25
172019/09/22Daham Sithuvili - (2019-09-22) | ITN00:22:35
182019/09/22Ven Galkisse Somananda Thero - ඉන්ද්‍රීය ධර්ම00:57:13
192019/09/20Sinhala jathiya me vipathen galawa gannata nm - Galkisse Somananda Thero00:17:16
202019/09/16Daham Sithuvili - (2019-09-16) | ITN00:22:11
212019/09/07Galkisse Somananda Thero- Dharmasanaya - 2019-08-2000:44:03
222019/08/27නිවන් අවබෝධ කරගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ ප්‍රඥාව සහිත ශ්‍රද්ධා, සීල , සමාධියයි .00:40:58
232019/08/26බුදුන්වහන්සේ දේශනා කලා මේ ලෝකේ වැඩිදෙනෙක් අන්ද බව, ප්‍රඥාවෙන් අන්ද බව.00:20:24
242019/08/14චතුරාර්ය සත්‍ය විග්‍රහය - Ven Galkisse Somananda Thero00:40:40
252019/08/13නිවන් දකින්න ඕන නම් ඒ වෙනුවෙන් ඔබ මොනවද කරල තියෙන්නෙ ? පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි01:20:59
262019/08/03Sadaham sawana - යථා ස්වභාවයේදී ඔබ අන්ධයෙකි. - පූජණීය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:41:05
272019/07/27පෙරහැරේ යන ගිනි වළල්ල සත්‍ය වශයෙන්ම කැරකෙන ගිනි බෝලයක් යැයි දැකීම දිට්ඨියකින් නිදහස් වීමකි00:48:35
282019/07/14අප්‍රමාදීව කුසල් වඩන අතරේම ප්‍රමාද වී වත් අකුසල් නොවඩන්න Galkisse Somananda thero (2019 - 07 - 13)01:01:37
292019/07/05Ven.Galkisse Somananda Thero, 2019.07.05 - 20.01 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, Guwanv00:48:03
302019/07/02දහසක් වැඩ රාජකාරී ඔබට තිබුණත් මාරයා කතා කරාම ඒ මොහොතෙම යන්න වෙනවා 02-07-2019 SD00:43:19
312019/05/24Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.05.24 - 20.03 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:12
322019/05/20තව අවුරුදු 5කින් මේ රට සිංහල බෞද්ධයන්ට අහිමි වෙනව.... | පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි01:14:04
332019/05/07භාහිර බලපෑම් වලට නොසැලීමට, චතුරාරක්ඛ භාවනා (2019 - 05 - 06) පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි00:58:28
342019/04/132019 - 04 - 12 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:49:52
352019/04/04ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි01:03:04
362019/04/02Sadaham Sawana- අලුත්ම රහත් බව - පූජණිය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්00:58:59
372019/03/312019 - 03 - 30 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:58:51
382019/03/30Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.03.30 - 19.30 The Buddhist TV ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණ01:06:40
392019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:53:23
402019/03/15Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2019-03-1000:44:33
412019/03/142019 - 03 - 14 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero01:00:08
422019/03/10ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ01:05:16
432019/03/07Ven Galkisse Somananda himi | කාමයෙන් මිදී සසරින් ඵතෙරවන හැටි...01:01:01
442019/02/25Ven Galkisse Somananda Thero - බුද්ධකාරක ධර්ම00:55:41
452019/02/20Ven Galkisse Somananda Thero - චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා00:38:07
462019/02/20නිවන පිණිස ඔබ අනුගමනය කළ යුතුම කරුණු | ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි00:51:53
472019/02/05Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.02.02 - 12.40  ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:58:15
482019/02/052019 - 02 - 04 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:54:53
492019/02/03Ven. Galkisse Somananda Thero 2019-02-0300:44:06
502019/02/03Ven. Galkisse Somananda Thero 2019-02-0300:44:06
512019/02/03Ven. Galkisse Somananda Thero ''සත්පුරුෂයන් යැයි සිතූ අසත් පුරුෂයන්''00:53:21
522019/01/262019 - 01 - 25 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:54:44
532019/01/25Ven. Galkisse Somananda Thero 2019-01-2500:46:05
542019/01/20Ven Galkisse Somananda Thero - ආළවක සූත්‍රය00:57:45
552019/01/16Ven Galkisse Somananda Thero 2019 01 13 Sumudura Sadaham Dharma Desanawa Buddhist TV00:58:00
562019/01/16Ven.Galkisse Somananda Thero  - 2019.01.16 - 08.03 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:34
572019/01/142019 - 01 - 14 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:54:33
582019/01/132019 - 01 - 13 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:58:43
592019/01/13නොහිස් ජීවිතයකට ප්‍රගුණ කළ යුතු කාරණා Ven. Galkisse Somananda Thero 2019-01-1300:47:58
602019/01/02Ven.Galkisse Somananda Thero - 2019.01.02 - 08.07 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද   ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ.00:48:56
612018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:56:27
622018/12/24සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - දස උපාසක ගුණ Ven. Galkisse Somananda Thero 2018-12-2400:50:18
632018/12/172018 - 12 - 17 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:58:32
642018/12/14ශ්‍රද්ධා,විරිය,සති සමාධි ප්‍රඤ්ඤා දියුනු කර කෙසේ හැසිරිය යුතුද,ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්වහන්ස01:00:21
652018/12/05Ven Galkisse Somananda Thero 2018 12 05 Dhamma Dayada Sumudura Sadaham Dharma Desanawa00:44:38
662018/12/05"Dhamma Dayada" පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සොමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ-Ven. Galkisse Somananda Thero00:45:23
672018/12/052018 - 12 - 04 පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Galkisse Somananda thero00:58:42
682018/12/03සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව - පිය ජාතික සූත්‍රය Ven. Galkisse Somananda Thero 2018-12- 0300:49:21
692018/11/27Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2018-11-2500:22:29
702018/11/22ශ්‍රද්ධාවකින් තොර පුද්ගලයින් ඇසුරු කළොත් ඔබට සිදුවන හානි - ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:52:15
712018/11/22ඔබ පවට බිය නම් මෙන්න දහමින් ඔබට ලැබෙන විශ්මිත ප්‍රතිපල - ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ01:08:59
722018/10/30Ven Galkisse Somananda Thero - මරණය00:57:46
732018/10/27Ven Galkisse Somananda Thero - සිත නිතර නිතර නැඹුරුවන මාන්නය මදය00:54:10
742018/09/12පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමි 2018 06 20 Ven Galkisse Somananda thero00:59:35
752018/07/30Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2018-07-2900:43:02
762018/07/29Ven Galkisse Somananda Thero - පුහුණුව00:58:56
772018/07/13Ven Galkisse Somananda Thero - චතුරාරක්ක භාවනා00:47:31
782018/07/12Ven Galkisse Somananda Thero - කායගතාසති භාවනාව ( කායගතාසති සූත්‍රය )00:50:08
792018/07/11Ven.Galkisse Somananda Thero - 2018.07.11 - 08.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:08
802018/06/29ven Galkisse somananda thero | 2018.06.29 | තන්හාව කිසිම දවසක වයසට යන්නෙ නැහැ..ලෙඩ වෙන්නෙ නැහැ.01:06:26
812018/06/15ආලවක සූත්‍රය ඇසුරෙන් ධර්ම දේශණාව Ven Galkisse Somananda Thero Dharmasanaya 15-06-201800:40:01
822018/06/15Galkisse Somananda Thero - Dharmasanaya - 2018-06-1500:40:40
832018/06/11Ven Galkisse Somananda Thero - ඇයි මිනිසුන් ප්‍රානඝාතනය කරන්නේ00:57:22
842018/06/04Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada - Poson Poya 201800:46:15
852018/05/22Ven Galkisse Somananda Thero - යථාභත සූත්‍රය00:55:53
862018/05/06Ven Galkisse Somananda Thero, - 2018 වෙසක් මස 06 දින පෙරවරු 08.00 ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:58
872018/04/22Ven Galkisse Somananda Thero - තමාට තමාතරම් ප්‍රිය කෙනෙක් මේ ලොව නැත (මල්ලිකා සූත්‍රය )00:56:16
882018/04/18Ven. Galkisse Somananda Thero 2018.04.18-බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ නොකළ යුතු කතා "දුක්ඛතා සූත්‍රය"01:04:06
892018/04/15Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2018-04-1500:43:39
902018/04/10Ven Galkisse Somananda Thero - තමන් තමන්ට ප්‍රියයිනම්00:55:50
912018/04/07බණ ඇසීමෙන් සෝතාපන්නභාවයට පත්වෙන්නෙ කොහොමද ? Ven. Galkisse Somananda Thero01:01:58
922018/04/06Ven Galkisse Somananda Thero - වීර්ය වැඩිය හැකි කාලයන් සහ නොහැකි කාලයන් ( සමය සූත්‍රය )00:56:41
932018/03/16Ven.Galkisse Somananda Thero-2018.03.16 -16.10-THE BUDDHIST Radio - ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමිපාණන්00:53:29
942018/03/06Ven Galkisse Somananda Thero 2018-03-0600:51:16
952018/03/05Ven Galkisse Somananda Thero - ප්‍රාර්ථනා කළ පමනින් නිවන් දැකිය හැකිද...?01:22:59
962018/02/21ven Galkisse somaanandha Thero - මේ විපත හෙට ඔබට විය හැක... ඒ නිසාඅදම මේ බණ පදය ඔබ අහන්න....01:27:24
972018/02/19Ven Galkisse Somananda Thero 2018 02 1900:58:03
982018/02/05Ven Galkisse Somananda Thero 2018-02-0500:51:46
992018/01/09Ven Galkisse Somananda Thero 30-10-201700:52:41
1002017/12/15සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Galkisse Somananda Theo 15-12- 201700:48:52
1012017/12/05ග්‍රන්ථ ධූරය සහ විදර්ශක ධූරය - පූජනීය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද තෙරුන්-Ven Galkisse Somananda Thero00:52:56
1022017/11/01මිනිසුන්ට තමන්ගේ සිතේ ඇති වෙන නරක සිතුවිලි නරකයි කියල තේරෙන්නේ නැහැ 29-10-201700:46:09
1032017/10/31Damsak Nada 2017-10-29 Galkisse Somananda thero00:48:37
1042017/10/29Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2017-10-2900:48:31
1052017/10/15ලුහුබැඳීමෙන් වලකින්න Ven. Galkisse Somananda Thero 15-10- 201700:44:47
1062017/09/12ජාතික ශාසනික කාර්යය Ven. Galkisse Somananda Thero 12 09 201700:51:57
1072017/09/04Sadaham sawana - මැරෙන කොට ඕනැම දෙයක් ගෙනයාමට හැක. - පූජණීය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:44
1082017/09/03Ven. Galkisse Somananda Thero 03- 09 -201700:51:37
1092017/08/30ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හමි - 2017.08. 2201:20:12
1102017/08/27ගෘහජීවිතයෙන් සුගතියට Ven. Galkisse Somananda Thero 27- 08- 201700:53:25
1112017/08/13Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2017-08-1300:44:20
1122017/08/08Ven. Galkisse Somananda Thero 08- 08 -201700:53:43
1132017/08/07මෙලොව පරලොව දියුණුවට අවශ්‍ය වීර්යය00:36:21
1142017/06/09Galkisse Somananda Thero - Damsak Nada 2017-06-0400:40:35
1152017/03/20ප්‍රඥාවන්ත බව දියුණු කරගන්නේ කෙසේද Ven Galkisse Somananda Thero damsak nada 20-03-201700:40:58
1162017/03/19Galkisse SomanandaThero - Damsak Nada 2017-03-1900:41:15
1172017/03/18Galkisse SomanandaThero - Pansil Handawa 2017-03-13 to 1601:33:13
1182017/03/17සම්බුද්ධ දේශනාවේ පිරිසිදු බව Ven Galkisse Somananda Thero pansil handawa 16-03-201700:24:55
1192017/03/16ප්‍රඥාව දියුණු කර ගන්නේ කෙසේද Ven Galkisse Somananda Thero pansil handawa 15-03-201700:20:24
1202017/03/15දෙමාපියන්ට නොසැලකීම ඉතාමත් පවුකාර ක්‍රියාවක් Ven Galkisse Somananda Thero pansil handawa 14-03-201700:21:53
1212017/03/13හොඳ සහ නරක වචන වල ආනිසංස Ven Galkisse Somananda Thero pansil handawa 13-03-201700:21:48
1222016/12/05Dharma deshna by Ven Galkisse Somananda Thero - Bodhisiri De Silva01:01:22
1232016/10/15Galkisse Somananda Thero නිවැරදිව සීලයේ පිහිටමු sirasa pansil handawa 14 -10-201600:17:49
1242016/09/2418-09-2016 Ven Galkisse Somananda Thero sirasa damsak nada චතුරාර්ය සත්‍යය පිළිබඳව00:40:40
1252016/07/02Sadaham sawana - සදහම් මගට... - පූජ්‍ය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද හිමියන්.00:53:44
1262016/06/05Dharma Deshana by Ven. Galkisse Somananda Thero01:41:08
1272014/03/25135.4 Ven Galkisse Somananda Thero - 31 Oct13 - Sangeethi Sutta D.N (Panca Indria Dharma)00:46:34
1282014/01/21103. Ven Galkisse Somananda Thero - 11.30am23 Apr1300:45:54
1292014/01/04255. Ven Galkisse Somananda Thero - Death - 07p Dec1300:47:50
1302014/01/03164. Ven Galkisse Somananda Thero - 29a Jul1300:51:23
1312014/01/02118. Ven Galkisse Somananda Thero - Death - 08a Jun1300:53:09
1322013/03/3129. Mahath Dhana Sutta (මහත්ධන සූත්‍රය) Ven Galkisse Somananda Thero 05 Mar12-0200:47:35

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.