දොඩන්ගොඩ අස්සජි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/26සිත නිවන බුදු බණ - 125 Ven.Dodangoda Assaji Nayaka Thero  - 2019.08.26- 05.01 දොඩංගොඩ අස්සජි නායක ස්00:32:51
22015/04/112013 06 18 Ven Dodangoda Assaji Thero00:45:54
32014/07/122013 02 15 Ven Dodangoda Assaji Thero00:46:17
42014/05/262013 01 16 Ven Dodangoda Assaji Thero00:51:03
52014/01/23151. Ven Dodangoda Assaji Thero - 6.30pm19 Jun13 - Bhavanava00:39:46
62014/01/1918. Ven Dodangoda Assaji Thero - 3am17 Jan1300:43:31
72013/12/162011 12 19 | සූත්‍ර දේශනා | Bodhirajakumara Sutta | Ven Dodangoda Assaji Sutta01:01:43
82013/06/12112. Ven Dodangoda Assaji Thero 10a Oct1000:48:33
92013/06/1266. Ven Dodangoda Assaji Thero 20p May1000:48:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.