හබරකඩ ඉන්දරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/14සිත නිවන බුදු බණ - 84 Ven. Ven.Habarakada Indarathana Nayaka Thero 2019.04.14 - 05.04 හබරකඩ ඉන්දරතන00:39:46
22017/11/14Habarakada Indarathana Nahimi00:15:20
32017/11/13ගරුතර හබරකඩ ඉන්දරතන නාහිමිපාණෝ00:15:08
42015/01/0421 Thika Nipathaya Anguththara Nikaya - Ven Habarakada Indarathana Thero - 08 Mar1400:42:13
52013/10/06Dhamma Sermon on October 06, 201301:28:10
62011/09/05Dhamma Sermon - Part III [Ven Habarakada Indarathana Thero]00:14:23
72011/09/04Dhamma Sermon - Part II [Ven Habarakada Indarathana Thero]00:15:00
82011/09/03Dhamma Sermon - Part I [Ven Habarakada Indarathana Thero]00:15:01

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.