හඟරන්ගල සුමේධ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/09ස්වර්ණ්වහිනි 2019 11 09 ඒහිපස්සිකෝ උදෑසන ධර්ම දේනාව00:25:52
22019/11/09Ehipassiko 2019.11.0900:25:52
32019/10/22Ehipassiko 2019.10.2200:25:52
42019/10/17ඇති සැටියෙන් දැකීමට සුදුසු පරිසරයක් සිත තුල ජනනය වීමට Ven Hagarangala Sumedha thero (2019 - 10 - 16)00:50:42
52019/10/09Ehipassiko 2019.10.0900:25:24
62019/09/29Ven Hangarangala Sumedha Thero 16-02-1200:28:54
72019/09/29Ven Hangarangala Sumedha Thero 16-08-1500:28:25
82019/09/29Ven Hangarangala sumedha thero Anarthaya00:53:30
92019/09/28Ven Hangarangala sumedha thero00:51:44
102019/09/22Ven Hangarangala Sumedha Thero 2015 05 18 සාර්ථක යුග දිවියක් උදෙසා බුදු දහමේ උපකාරිත්වය00:53:21
112019/09/11අද දෙමව්පියන්ට පෙරට වඩා වැඩිවන වගකීම් Ven. Hagarangala Sumedha thero (2019 - 09 - 10)00:49:36
122019/07/07සැලසුමකට ජීවත් වීමට මරණසතිය වැඩීමෙන් Ven. Hagarangala Sumedha thero (2019 - 07 - 06)00:53:54
132019/05/06Ven. Hangarangala Sumedha Thero 2019- 05- 0500:51:05
142019/04/182019 - 04 - 17 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:44
152019/04/152019 - 04 - 14 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:36
162019/03/052019 - 03 - 04 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:49:09
172019/02/162019 - 02 - 16 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:23
182019/02/132019 - 02 - 13 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:47:47
192018/12/282018 - 12 - 27 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:09
202018/12/202018 - 12 - 19 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:49:06
212018/11/252018 - 11 - 25 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:51:56
222018/11/21ඔබත් මල නොතලා රොන් ගන්න Ven. Hangarangala Sumedha thero 2018-11- 2100:47:20
232018/11/202018 - 11 - 20 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:50:15
242018/11/172018 - 11 - 16 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි - Ven Hagarangala Sumedha thero00:49:01
252018/10/172018 10 17 පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි Ven Hagarangala Sumedha thero00:50:35
262018/09/12පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි 2018 07 17 Ven Hagarangala Sumedha thero00:47:30
272018/09/12පූජ්‍ය හගරංගල සුමේධ හිමි 2018 07 15 Ven Hagarangala Sumedha thero00:53:43
282016/11/23Ehipassiko 2016.11.23 | Hagarangala Sumedha Thero.00:28:32
292016/10/19Ehipassiko 2016.10.19 | Hagarangala Sumedha Thero.00:29:13
302016/09/28Ehipassiko 2016.09.28 | Hagarangala Sumedha Thero.00:29:52
312016/09/02Ehipassiko 2016.09.02 | Hagarangala Sumedha Thero.00:29:22
322016/07/29Ehipassiko 2016.07.29 | Hagarangala Sumedha Thero.00:29:41
332016/07/11Ehipassiko 2016.07.11 | Hagarangala Sumedha Thero.00:28:25
342016/07/01Ehipassiko 2016.07.01 | Hagarangala Sumedha Thero.00:28:52
352016/02/19Ehipassiko 2016.02.19 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:28:54
362016/02/12Ehipassiko 2016.02.12 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:28:54
372016/01/29Ehipassiko 2016.01.29 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:38:22
382016/01/08Ehipassiko 2016.01.08 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:38:32
392015/08/28Ehipassiko 2015.08.28 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:39:10
402015/08/21Ehipassiko 2015.08.21 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:39:38
412015/08/14Ehipassiko 2015.08.14 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:32:02
422015/08/07Ehipassiko 2015.08.07 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:32:42
432015/07/24Ehipassiko 2015.07.24 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:28:37
442015/07/10Ehipassiko 2015.07.10 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:28:36
452015/07/03Ehipassiko 2015.07.03 | Delivered by Rev: Hagarangala Sumedha Thero.00:38:55
462015/01/25Swarnavahini Dhamma Sermon - ඒහිපස්සිකෝ - ඨාන සූත්‍රය00:28:28
472015/01/032013 05 19 Ven Hagarangala Sumedha Thero00:53:30
482014/01/22135. Ven Hangarangala Sumedha Thero - 10am19 May1300:45:53
492012/11/26Saptha Arya Danaya - Ven Hangarangala Sumedha Thero00:56:03

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.