හඟුරන්කෙත චන්දරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/062019 - 03 - 06 පූජ්‍ය හඟුරන්කෙත චන්දරතන හිමි - Ven Hanguranketha Chandarathana thero00:53:56
22019/02/012019 - 01 - 31 පූජ්‍ය හඟුරන්කෙත චන්දරතන හිමි - Ven Hanguranketha Chandarathana thero00:49:42
32019/01/032019 - 01 - 02 පූජ්‍ය හඟුරන්කෙත චන්දරතන හිමි - Ven Hanguranketha Chandarathana thero00:55:22
42016/09/23Ehipassiko 2016.09.23 | Haguranketha Chandarathana Thero00:28:16
52015/10/04Ehipassiko 2015.10.04 | Delivered by Rev: Haguranketha Chandarathana Thero.00:39:47
62015/09/27Ehipassiko 2015.09.27 | Delivered by Rev: Haguranketha Chandarathana Thero.00:37:54
72015/09/20Ehipassiko 2015.09.20 | Delivered by Rev: Haguranketha Chandarathana Thero.00:39:09
82015/09/13Ehipassiko 2015.09.13 | Delivered by Rev: Haguranketha Chandarathana Thero.00:39:19
92015/04/022013 06 10 Ven Haguranketha Chandarathana Thero00:56:10

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.