ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඤාණ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/09සීලයෙන් කාය වර්ධනය කරගන්න සමාධියට පහසු ආකාරයට Ven. Iddamalgoda Wajiragnana thero (2019 - 07 - 08)00:53:23
22019/06/22Ven Iddamalgoda Vajiragnana Thero - 2019.06.19 - 17.05 ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඥාන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ00:53:33
32018/12/11Ven Iddamalgoda Vajiragnana Thero - 2018.11.12 - 10.15 ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඥාන ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ00:51:21
42018/08/04Ven Iddamalgoda Vajiragnana Thero, - 2018.08.03 - 23.00 ඉද්දමල්ගොඩ වජිරඥාන ස්වාමින් වහන්සේ. THE BUDD00:47:16
52015/04/022013 06 11 Ven Iddamalgoda Wajiragnana Thero00:55:42
62015/02/282013 06 05 Ven Iddamalgoda wajiragnana Thero00:56:55
72014/11/192013 05 30 Ven Iddamalgoda Wajiragnana Thero00:55:18
82014/08/192013 03 11 Ven Iddamalgoda Wajiragnana Thero00:56:21
92014/07/082013 02 06 Ven Iddamalgoda Wajiragnana Thero00:54:28
102014/05/242013 01 04 Ven Iddamalgoda Wajiragnana Thero00:53:21
112014/04/182013 01 11 Ven Iddamalgoda Wajiragnana Thero00:55:12
122014/03/25141. Ven Iddamalgoda Vajiragnana Thero - 15 Nov13 - Vijaya Sutta (Sutta Nipathaya)00:50:14
132013/03/0933. Ananda Bhaddeka Raththa Sutta - Iddamalgoda Wajiragnana Thero01:09:08
142012/08/22Ananda Bhaddeka Raththa Sutta - Iddamalgoda Wajiragnana Thero - Suthra Dharma Deshana01:09:08
152012/05/11DHARMA DESHANA-63 ven Iddamalgoda Vajiragnana Thero00:49:41
162012/04/09Dhamma Sermon [ Ven Iddamalgoda Vajiragnana Thero]00:49:41

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.