ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/22Ven Ilwane Ananda Thero 2019 10 2100:49:10
22019/10/21නාථකරණ ධර්ම 10ක් වඩා සසර සුරක්ෂිතව පය තබමු Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 10 - 20)00:53:53
32019/10/06අනාගාමි ආර්යයන් වහන්සේලා පස් නමකි Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 10 - 05)00:53:48
42019/09/08අන්‍යයන්ට ඔබ සත්පුරුෂයෙක් ද? Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 09 - 07)00:47:12
52019/09/03තණ්හාව උපදින්නෙ කොහේද? ස්ථාන 60ක Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 09 - 02)00:56:11
62019/09/03Ven Ilwane Ananda Thero 2019-09-0200:49:06
72019/08/15ඔබට බාලයා හඳුනාගත හැකිනම් ඔබ සත්පුරුෂයෙකි, බාලයාට පණ්ඩිතයා හෝ අසත්පුරුෂයා හඳුනාගත නොහැක00:42:52
82019/08/14පණ්ඩිතයාට ලැබෙන සැප- නිකිණි පුන් පොහෝදින ධර්මදේශනාව Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-08- 1400:42:52
92019/08/04බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය උච්චේදවාදී වන අර්ථය Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 08 - 03)00:52:46
102019/08/03Ven. Ilwane Ananda Thero 2019- 08- 0200:52:46
112019/07/06කුශ්ඨ රෝගියාට ගිනි අඟුරු සැප පහසකි,රෝගය සුව වූවකුටත් එසේමද Ven. Ilwane Ananda thero (2019 - 07 - 05)00:56:41
122019/07/05Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-07-0500:52:07
132019/05/25Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-05-2500:49:56
142019/05/25අපට පුබ්බේ නිවාසානුස්සතිය වැඩිය හැකි පිළිවෙල (2019 - 05 - 24) පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි00:52:26
152019/05/03Ven Ilwane Ananda Thero - මහාධම්මසමාදාන සූත්‍රය00:41:16
162019/02/112019 - 02 - 10 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:56:23
172019/02/10රැකගත් සිත සැපගෙනදේ Ven. Ilwane Ananda Thero 2019-02-1000:50:03
182019/01/302019 - 01 - 29 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:50:05
192019/01/29Ven. Ilwane AnanadaThero 2019-01-2900:43:18
202019/01/08Ven Ilwane Ananda Thero - සිතේ පිරිසිදුබව00:49:24
212019/01/012018 - 12 - 30 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:53:09
222018/12/30කෙලෙස් වැගිරෙන පුද්ගයලාගේ සහ කෙලෙස් නොවැගිරෙන පුද්ගයලාගේ ස්වභාවය Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-12-3000:50:40
232018/12/29Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-12- 2800:48:40
242018/12/282018 - 12 - 28 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:51:00
252018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:57:27
262018/12/25Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-12-2500:54:42
272018/12/022018 - 11 - 23 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:52:33
282018/12/01Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-12- 0100:50:06
292018/12/012018 - 12 - 01 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි - Ven Ilwane Ananda thero00:52:33
302018/11/30367 2017 01 18 Ilwane Ananda Himi 09 00 PM Kandy~101:01:06
312018/11/302016 07 05 Ilwane Ananda himi Kandy00:48:18
322018/11/24පුජ්යපාද ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ බෞද්ධයා රූපවාහිනියේ පැවැත්වූ දේශනය200:57:54
332018/11/24පුජ්යපාද ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ බෞද්ධයා රූපවාහිනියේ පැවැත්වූ දේශනය 100:59:11
342018/11/21හොඳම ගිහියා තේරීම Ven. Ilwane Ananda Thero 2018-11-2100:53:28
352018/11/132016.11.30-Ven.Ilwane Ananda Thero00:54:01
362018/11/032015.06. 21.VEN.ILWANE ANANDA THERO00:51:56
372018/10/172018 10 17 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි Ven Ilwane Ananda thero00:55:46
382018/10/15Ven Ilwane Ananda Thero - වේදනාත්‍රය පිරිසිද දැන්ගැනීමට ( දට්‌ඨබ්‌බ සූත්‍රය )00:55:18
392018/10/082018 10 07 පූජ්‍ය ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි Ven Ilwane Ananda thero00:55:13
402018/09/02Ven.Ilwane Ananda Thero, 2018.08.31 - 23.05 ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:54:03
412018/07/06Ven.Ilwane Ananda Thero - 2018.07.05 - 23.10 ඉල්වානේ ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:58:25
422018/05/02Anangana Sutta Ven Ilwane Ananda Thero00:52:03
432016/11/29Ven Illwane Ananda Thero(ඉල්වානේ ආනන්ද හිමි) 11/29/201600:45:43
442016/10/29ධර්ම දානය උතුම්ම දානයයි Rev Ilwane Ananda Thero01:16:23
452015/01/046. Ganga Rohana (Pooja Katha 21) - Ven Ilwane Ananda Thero - 06 May1400:50:34
462014/05/272013 01 31 Ven Ilwane Ananda Thero01:00:16
472013/03/11191. Anangana Sutta - Ven Ilwane Ananda Thero00:52:03
482012/07/09Ven Ilwane Ananda Thero - Anangana Sutta00:52:03

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.