මහවත්තේ කල්‍යාණ ධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/01/0331. Ven Mahawaththe Kalyana Dhamma Thero - 12am10 Mar1400:48:32
22014/03/249. Ven Mahawatthe Kalyana Dhamma Thero - 23 Jan13 - Nanda Mathu Sutta A.N00:50:00
32014/01/1946. Ven Mahawatthe Kalyana Dhamma Thero - 6.30am10 Feb1300:47:54
42013/03/3153. Maara Sutta (මාර සූත්‍රය ස.නි) Ven Mahawatthe Kalyana Dhamma Thero 07 Jun1200:40:38
52013/03/256. Ven Mahawatthe Kalyana Dhamma Thero 12am03 Jan1200:51:48
62013/03/2550. Ven Mahawatthe Kalyana Dhamma Thero 12am28 Dec1100:49:48
72013/03/236. Ven Mahawatthe Kalyana Dhamma Thero 04p Jan1200:39:01
82013/03/11198. Thapokamma Sutta - Ven Mahawatte Kalyana Dhamma Thero00:45:09
92013/03/11174. Magandiya Sutta - Mahawatte Kalyana Dhamma Thero00:52:15
102013/03/11159. Ma Punya Bai Sutta (Pinata Biya Novanna) - Ven Mahawatte Kalyana Dhamma Thero00:56:30
112012/06/15Ven Mahawatte Kalyana Dhamma Thero - Thapokamma Sutta00:45:09
122012/05/08Ven Mahawatte Kalyana Dhamma Thero - Ma Punya Bai Sutta (Pinata Biya Novanna)00:56:30
132012/03/09The Buddhist TV - Mahawatte Kalyana Dhamma Thero - Magandiya Sutta00:52:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.