කැළණියේ කල්‍යාණවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/01/0374. Ven Kelaniye Kalyanawansa Thero - 9 pm 28 Dec 201700:50:19
22014/01/22145. Ven Kelaniye Kalyanawansa Thero - 10.30am05 Jun1300:48:51
32013/04/0173. Ven Kelaniye Kalyanawansa Thero 12Jul1100:38:27

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.