කිරම රාහුල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/16Ven. Kirama Rahula Thero01:13:59
22019/05/12Ven.Kirama Rahula Thero - 2019.05.12 - 08.08 කිරම රාහුල   ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:50:25
32018/10/05Ven.Kirama Rahula Thero, 2018.10.01 - 12.40 කිරම රාහුල ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:55:43
42018/09/27පූජ්‍ය කිරම රාහුල හිමි 2018 09 16 Ven Kirama Rahula thero00:58:33
52018/09/12Ven. Kirama Rahula Thero 2018-06-0101:01:54
62018/05/21KIRAMA RAHULA THERO01:14:26
72017/12/22සෝම හිමි ගුණානුස්මරණ ධර්ම දේශනාව01:22:49
82016/09/02Sadaham sawana - සදහම් දේශනාව - පූජ්‍ය කිරම රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේ00:47:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.