මැදකුඹුරේ සෝමානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/08Ven.Madakumbure Somananda Thero 2020.08.08 - 08.05 මඩකුඹුරේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:54:25
22020/07/13Ven.Madakumbure Somananda Thero 2020.07.13 - 08.04 මඩකුඹුරේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:55:59
32020/05/12Sadaham sawana - wathtupama sutta- ven Madakumbure somananda thero00:56:52
42020/02/22අවිද්‍යාව ඇතිවීමට හේතුව Ven. Madakumbure Somananda thero (2020 - 02 - 20)00:55:13
52018/12/252018 - 12 - 24 පූජ්‍ය මඩකුඹුරේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Madakumbure Somananda thero00:51:10
62018/10/02Ven.Madakumbure Somananda Thero, 2018.09.29 - 10.00 මඩකුඹුරේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RA00:54:08
72018/09/19පූජ්‍ය මඩකුඹුරේ සෝමානන්ද හිමි 2018 08 29 Ven Madakumbure Somananda thero00:47:30
82018/08/15Ven.Medakumbure Somananda Thero 2018.08.15 - 17.10 මැදකුඹුරේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RA00:51:41
92018/01/0319. Ven Madakumbure Somananda Thero - Bhaddekaratta Sutta MN - 19p Feb201700:46:11
102016/11/21Ven Madakumbure Somananda Thero - සසර දිනන්න00:48:41
112016/01/0163. Ven Madakumbure Somananda Thero - DP Dharmastha Vaggaya 16&17 - 8am30 June201500:51:28
122015/11/10බුදුරජානන්වහන්සේ කළ ආරාධනාව | BuduRajanan Wahanse Kala Aradanawa - Ven Madakumbure Somananda Thero00:02:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.