මැදකුඹුරේ සෝමානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12018/12/252018 - 12 - 24 පූජ්‍ය මඩකුඹුරේ සෝමානන්ද හිමි - Ven Madakumbure Somananda thero00:51:10
22018/10/02Ven.Madakumbure Somananda Thero, 2018.09.29 - 10.00 මඩකුඹුරේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RA00:54:08
32018/09/19පූජ්‍ය මඩකුඹුරේ සෝමානන්ද හිමි 2018 08 29 Ven Madakumbure Somananda thero00:47:30
42018/08/15Ven.Medakumbure Somananda Thero 2018.08.15 - 17.10 මැදකුඹුරේ සෝමානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST RA00:51:41
52018/01/0319. Ven Madakumbure Somananda Thero - Bhaddekaratta Sutta MN - 19p Feb201700:46:11
62016/11/21Ven Madakumbure Somananda Thero - සසර දිනන්න00:48:41
72016/01/0163. Ven Madakumbure Somananda Thero - DP Dharmastha Vaggaya 16&17 - 8am30 June201500:51:28
82015/11/10බුදුරජානන්වහන්සේ කළ ආරාධනාව | BuduRajanan Wahanse Kala Aradanawa - Ven Madakumbure Somananda Thero00:02:33

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.