මලේගොඩ නන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/20එක පිංකමකින් උපරිම කාලයක් කුසලාරම්මන පතිත කරවා ගනිමු Ven. Malegoda Nanda thero (2019 - 09 - 19)00:54:51
22018/12/192018 - 12 - 18 පූජ්‍ය මලේගොඩ නන්ද හිමි - Ven Malegoda Nanda thero00:58:16
32018/11/052018 - 11 - 05 පූජ්‍ය මලේගොඩ නන්ද හිමි - Ven Malegoda Nanda thero00:52:53
42017/08/03Ven.Malegoda Nanda Nayaka Thero - 2017/07/2300:21:03
52017/08/03ven.malegoda nanda nayaka thero - 2017/07/2300:21:03
62016/01/0148. Ven Malegoda Nanda Thero - 11 30am16 May201500:49:59
72014/08/192013 03 14 Ven Malegoda Nanda Thero00:59:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.