මීගොඩ සුඛිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/20බුලත් කහට සාරයෙන් කුස පුරවා බුද්ධ ගයාව බේරාගත් ධර්මපාළ තුමා Meegoda Sukhitha thero (2019 - 09 - 19)00:51:47
22019/09/18ඔබ කල්‍යාණ වැටේ අවසන් ශ්‍රාවකයා නොවන්න Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019-10-1800:39:07
32019/09/13නිවනට මග, ආර්‍ය අෂ්ටාංගික මග | මීගොඩ සුඛිත ස්වාමීන්වහන්ස| Meegoda Sukitha swaminwahansa01:01:26
42019/09/07Ven Meegoda Sukhitha Thero - උපනිස සූත්‍රය00:51:19
52019/08/29ගවයාට සිතෙන්නේම වැටෙන් එහා තණකොල වැඩිපුර කොළ පැහැ ලෙසිනි Ven Meegoda Sukhitha thero (2019 - 08 - 28)00:43:04
62019/08/29ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍ර පාඨයක් - Ven Meegoda Sukitha Thero 2019-06-3000:54:19
72019/08/29දමනය කළ සිත සැප උපදවයි - Ven Meegoda Sukitha Thero 2019-08-2800:43:04
82019/08/28Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019-08- 2800:43:04
92019/07/01Ven Meegoda Sukitha Thero00:54:19
102019/06/30Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019-06-3000:54:19
112019/06/29 Ven Meegoda Sukhitha Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:59:14
122019/06/27ප්‍රඥ්ඥාව නැත්තාට ධ්‍යාන නැත, ධ්‍යාන නැත්තාට ප්‍රඥ්ඥාව නැත Ven. Meegoda Sukhitha thero (2019-6-26)00:51:05
132019/06/19බුදු දහමේ "දුක" වචනය බහුලව යෙදෙන්නේ දුක නැතිකිරීම මේ දර්ශනයේ හරය බැවින් (2019-6-18) මීගොඩ සුඛිත හිමි00:54:11
142019/06/18Ven Meegoda Sukitha Thero 2019-06-1800:53:53
152019/05/30Ven Meegoda Sukitha Thero 2019.05.20 Oman.01:17:53
162019/05/27Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019.05.24 Oman. (Sil Samadanveema)04:03:36
172019/05/26Ven Meegoda Sukitha Thero 2019.05.25 Oman.01:13:09
182019/05/24Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019.05.24 Oman.00:32:41
192019/05/24Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019.05.23 Oman.01:31:37
202019/05/23පූජ්‍යපාද මීගොඩ සුඛිත හිමි 2019 05 17 සමාධියට පිරිකර වන කරුණු බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:51:19
212019/05/19Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019.05.18 Vesak Poya Oman.01:09:11
222019/05/18සමාධියට පිරිකර වන කරුණු (2019 - 05 - 17) පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි00:51:19
232019/05/17Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019-05-1700:48:44
242019/05/01රැකියාව පාරමිතාවක් කර ගන්න (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි01:00:56
252019/04/30පාරමී ගුණධර්ම පුරන්නේ කෙසේද Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019- 04-3000:57:35
262019/04/08Ven Meegoda Sukitha Thero HD 720p01:09:40
272019/04/07Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019-04-0600:41:52
282019/03/042019 - 03 - 03 පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි - Ven Meegoda Sukhitha thero00:49:08
292019/02/13කල්‍යාණ මිත්‍රවරුණි, ඔබ සියලු දෙනා මේ දේශනාව අසත්වා! Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019-02-1300:48:07
302019/01/24සීලය සහ ප්‍රඤ්ඤාවෙන් සතිපට්ටානයට පිවිසීම,මීගොඩ සුඛිත ස්වාමීන්වහන්ස,Meegoda Sukitha Swaminwahansa00:54:01
312019/01/18සදහම් තක්සලාව-(33)- by Ven Meegoda Sukhitha Thero-15-01-201900:28:51
322019/01/18සදහම් තක්සලාව​-(32)- by Ven Meegoda Sukhitha Thero-06-01-201900:24:45
332019/01/14Meegoda Sukitha Thero - Damsak Nada 2019-01-1300:44:01
342019/01/11Ven Meegoda Sukhitha Thero - මරණානුස්සතිය00:48:01
352019/01/08(2019.01.06) ‘Ada Dawasa’ Dhamma Discussion with Ven. Meegoda Shikitha Thero00:29:30
362019/01/08(2019.01.05) ‘Ada Dawasa’ Dhamma Discussion with Ven. Meegoda Shikitha Thero00:30:40
372019/01/052019 - 01 - 04 පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි - Ven Meegoda Sukhitha thero00:56:12
382019/01/03Ven. Meegoda Sukitha Thero 2019-01-0300:52:04
392018/12/132018 - 12 - 12 පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි - Ven Meegoda Sukhitha thero01:02:29
402018/12/12පූජණීය ගංගොඩවිල සෝම හිමි සැමරුම Ven. Meegoda Sukitha Thero 2018-12-1200:50:32
412018/11/27Upanisa Suthraya උපනිස සූත‍්‍රය Meegoda Sukhita Himi මීගොඩ සුඛිත හිමි - 2018 11 0101:00:28
422018/11/22ඉල් පුර පසලොස්වක දින ධර්ම දේශනාව- සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ Ven. Meegoda Sukitha Thero 2018-11- 2200:49:43
432018/11/022018 - 11 - 02 පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි - Ven Meegoda Sukhitha thero00:59:44
442018/10/25Ven Meegoda Sukhitha Thero - උදකූපම පුග්ගල සූත්‍රය00:48:23
452018/09/29සමාධිය සහ ප්‍රඤ්ඤාව, මීගොඩ සුඛිත ස්වාමීන්වහන්ස ,Meegoda Sukitha swaminwahansa00:55:36
462018/09/25Ven Meegoda Sukhitha Thero - චූළගොසිඞ්ග සූත්‍රය00:55:03
472018/09/17පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි 2018 08 20 Ven Meegoda Sukhitha thero00:53:52
482018/09/12පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි 2018 07 05 Ven Meegoda Sukhitha thero00:51:55
492018/09/12පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත හිමි 2018 07 06 Ven Meegoda Sukhitha thero00:51:25
502018/09/12Ven. Meegoda Sukhitha Thero 2018-06-0100:52:20
512018/06/14Ven Meegoda Sukhitha Thero - දෙවදූත සූත්‍රය00:54:31
522018/05/29Ven Meegoda Sukitha Thero -27 -05 -201801:49:32
532018/05/15Dhamma desana of Ven. Meegoda Sukhitha Thero00:53:56
542018/04/30යශෝදරාවන් (Yashodara watha) most Ven Meegoda Sukitha Thero,පූජනීය මීගොඩ සුකිත ස්වාමීන්වහන්ස00:50:06
552018/04/09Ven Meegoda Sukitha Thero 2018-04-0900:53:02
562018/04/09ධම්මාවිහාරී ශ්‍රාවකයෙක් වන්න Ven Meegoda Sukitha Thero 2018-04-0800:51:38
572018/02/18Ven Meegoda Sukitha Thero 2018 02 1800:44:19
582018/02/13Ven Meegoda Sukitha Thero 2018-02-1300:49:14
592018/02/03Ven Meegoda Sukhitha Thero - පඨමධම්‌මවිහාරී සූත්‍රය00:49:01
602018/01/30සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven Meegoda Sukitha Thero 2018-01-3000:42:28
612018/01/29Dhamsak Nada ven meegoda sukitha Thero 2018 01 2800:39:46
622018/01/29Meegoda Sukitha Thero - Damsak Nada 2018-01-2800:41:04
632018/01/26Ven Meegoda Sukitha Thero 2018 01 2500:36:11
642018/01/25Ven Meegoda Sukitha Thero 2017 11 2500:55:24
652018/01/23ප්‍රඥාවන්තයා ටිකෙන් ටික තමන්ගේ අඩුපාඩු හදාගනී Ven Meegoda Sukitha Thero 2018-01-2200:59:57
662018/01/07Achinthi sutta-Most Ven.Meegoda Sukitha thero,අච්චින්ති සූත්‍රය,අතිපූජනීය මීගොඩ සුඛිත ස්වාමීන්වහන්ස00:50:51
672018/01/04Ven. Meegoda Sukitha Thero 03-02- 201800:41:25
682017/12/19Sermon By Ven. Meegoda Sukhita Thero00:56:20
692017/11/16Damsak Nada 2017-11-12 Meegoda Sukhitha Thero00:37:52
702017/11/12Meegoda Sukitha Thero - Damsak Nada 2017-11-1200:37:46
712017/10/30ගිහිව සිට බෝධිසත්ව ධර්ම වැඩීම Ven. Meegoda Sukitha Thero 30-10-2017.00:48:27
722017/09/01සජීව සූත්‍ර දේශනාව- ජටා සූත්‍රය Ven. Meegoda Sukitha Thero 09- 01- 201700:46:57
732017/08/25කල්‍යාන මිත්‍රයා Ven. Meegoda Sukitha Thero 25 -08- 201700:44:43
742017/08/20Meegoda Sukitha Thero - Damsak Nada 2017-08-2000:45:06
752017/08/17Ven Meegoda Sukhitha Thero - යසෝදරා මහරහත් තෙරණියගේ අසිරිමත් ගුණස්කන්දය01:11:13
762017/05/22සාමඤ්ඤඵල සුත්‍රය - Ven. Meegoda Sukitha Thero - Dubai Lankaramaya 201701:05:23
772017/05/20භද්‍රකච්චායන (යසෝධරා) මහා රහත් තෙරණිය - Ven. Meegoda Sukhitha Thero - 2017 Dubai Lankaramaya01:11:36
782017/04/29Ven. Meegoda Sukhitha Thero 2017-04-2900:50:04
792017/02/22නිවන් මගේ සතුටුදායක තැනකට එන්නට Ven Meegoda Sukitha Thero 22-02-201700:45:50
802017/01/13බුදු ගුණ වැඩීම Ven Meegoda Sukitha Thero 13-01-201700:48:00
812016/12/25"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Meegoda Sukitha Thero01:36:08
822016/12/15ඵල සූත්‍රය Ven Meegoda SukithaThero 15-12-201600:50:14
832016/12/10අප්‍රමාදී පුද්ගලයා ප්‍රභාශ්වර කරයි Ven Meegoda Sukitha Thero 10-12-201600:51:26
842016/12/01බොජ්ජංග ධර්ම Ven Meegoda Sukitha Thero 30-11-201600:45:08
852016/11/11Dhamma Deshana By Ven Meegoda Sukitha Thero on 16th Sep 201600:58:38
862016/11/06ඉන්ද්‍රිය ධර්ම Ven Meegoda Sukitha Thero 06-11-201600:48:49
872016/11/02සබ්බ පාපස්ස අකරනං Ven Meegoda Sukitha Thero 02-11-201600:48:42
882016/11/01ආයතන ඇසුරින් සංකල්ප ගොඩනැගීම Ven Meegoda Sukitha Thero 01-11-201600:51:39
892016/09/10සසර දකින්න - Most Ven Meegoda Sukitha Thero 10 Sept 201600:53:53
902016/09/07Sadaham sawana- ධර්ම දේශනාව - පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත ස්වාමීන් වහන්සේ00:48:34
912016/08/16Ven Meegoda Sukitha Thero 13-08-201600:44:32
922016/08/07ධර්මය විසින් ධර්මය සම්පූර්ණ කරයි - කිමතථිය සූත්‍රය Ven Meegoda Sukitha Thero 6Aug 201600:49:04
932016/07/22Ven Meegoda Sukitha Thero 22 July00:50:24
942016/07/13කල්‍යාණ මිත්‍රයා - සාරිපුත්ත සූත්‍රයෙන් Ven Meegoda Sukitha Thero 13 July 201600:49:35
952016/02/22Ehipassiko 2016.02.22 | Delivered by Rev: Meegoda Sukhitha Thero.00:36:31
962016/02/15Ehipassiko 2016.02.15 | Delivered by Rev: Meegoda Sukhitha Thero.00:28:54
972016/02/08Ehipassiko 2016.02.08 | Delivered by Rev: Meegoda Sukitha Thero.00:51:32
982016/01/23Sadaham sawana- The buddhist - දේවදත්ත සූත්‍රය - පූජ්‍ය මීගොඩ සුඛිත ස්වාමින් වහන්සේ00:50:41
992016/01/18Ehipassiko 2016.01.18 | Delivered by Rev: Meegoda Sukitha Thero.00:38:05
1002015/05/012013 06 24 Ven Meegoda Sukhitha Thero00:58:26
1012015/04/022013 06 09 Ven Meegoda Sukhitha Thero00:56:37
1022015/02/06Ven Meegoda Sukitha Thero | The Buddhist TV | 6th February 201500:47:34
1032015/01/0410. Shraddha Indriya - Ven Meegoda Sukhitha Thero - 19 Jan1400:54:07
1042014/07/122013 02 17 Ven Meegoda Sukitha Thero00:58:39
1052014/05/262013 01 19 Ven Meegoda Sukhitha Thero00:52:05
1062014/03/25113. Ven Meegoda Sukhitha Thero - 11 Sep13 - Pottapala Sutta D.N00:50:26
1072014/03/2563. Ven Meegoda Sukhitha Thero - 04 Jun13 - Udakoopama Puggala Sutta00:47:39
1082014/03/2428. Ven Meegoda Sukhitha Thero - 20 Mar13 - Choola Sachchka Sutta M.N00:49:09
1092014/01/1922. Ven Meegoda Sukhitha Thero - 10am20 Jan13 - Makhadewa Sutta MN00:49:35
1102013/03/2735. Bahuvedaneeya Sutta (බාහුවේදනීය සූත්‍රය) Meegoda Sukhitha Thero 12 Sep1100:49:32

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.