මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/07Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-08-2100:40:51
22019/09/06සිත ශ්‍රද්ධාවෙන් පොඟවා යා යුතු ගමනකි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 09 - 05)00:53:44
32019/09/04අනුත්තරිය ධර්ම Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-09-0400:41:55
42019/08/24Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-08-0700:42:19
52019/08/17බුදුවරුන් පස් නමක් ඇතුළු ප්‍රභූන් නවාතැන් ගන්නා සොඳුරු කල්පයේ සුකෝපභෝගී නිකේතනය (2019 - 08 - 16)00:51:22
62019/08/16Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-08-1600:44:45
72019/08/12Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-06-1900:43:32
82019/08/08ලොව පැරණිම ව්‍යවස්ථාව ඇත්තේ අප සතුවයි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 08 - 07)00:44:06
92019/08/07Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-08- 0700:44:06
102019/08/07ලෝකයේ තිබෙන දුර්ලභම කාරණා 5 මොනවද ?00:41:37
112019/08/05වේදනාව නම් සරළව සංකල්පයකි, සංකල්පයක් යනු සිතිවිල්ලකි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (19 - 08 - 04)00:41:28
122019/08/04Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-08- 0400:41:28
132019/08/03දින 30,000ක් සූර්ය තාපයෙන්, බත් වේල් 70,000ක් පුළුස්සමින් ඉර වටේ කැරකෙන ගමනක් (2019 - 08 - 02)01:01:23
142019/08/03Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-08-0200:53:40
152019/07/31Mirahawatte Pannasiri Thero - Dharmasanaya - 2019-05-3000:45:05
162019/07/29සන්තෝසෙන් මැරෙණ විදිහ Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 07 - 28)00:56:20
172019/07/27Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-07- 2700:47:21
182019/07/17Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero - 2019.07.16 - 14.20 The Buddhist Radio මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:05
192019/07/17දේවතාවෙක් ළමයෙකුට අවේශ වී පිළියෙල කළ දානය ප්‍රතික්ෂේප වීම Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 07-16)00:50:54
202019/07/16ඇසළ පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව ඒකායන මාර්ගය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-07-1600:42:47
212019/07/10භාවනාවෙන් ලැබෙන සැපය කවදාවත් පංච කාමයෙන් ලබන්න බැහැ.භාවනාවෙන් කුසල් වැඩෙනවා 10-07-201900:43:11
222019/07/08අතැම් දුක් වලින් පින් පිරෙන අතර ඇතැම් දුක් වලින් අකුසල් වැඩේ Mirahawatte Pannasiri thero (2019-7-8)00:59:11
232019/07/02Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero, 2019.07.02 - 20.02 මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ,00:48:12
242019/06/23 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:56:19
252019/06/20සිහිය තිබේ නම් කුසල් මැවිය හැක Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019 - 06 - 19)00:50:52
262019/06/20Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-1900:49:53
272019/06/17අකුසල් විතර්ක සිත සිතා ඉන්නවාට වඩා නිදා ගැනීම සුදුසුයි Ven. Mirahawatte Pannasiri thero (2019-6-15)00:51:18
282019/06/14Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-1300:56:00
292019/06/14ගිහි හා ධ්‍යාන සැපය අතර පරතරය අචාන් බ්‍රහ්මවංස හිමිට අනුව Ven. Mirahawatte Pannasiri thero 2019-6-1300:57:05
302019/06/12මොකද්ද මේ කාමය කියන්නේ , කාමය කියන්නේ කැමැත්ත - මහා දුක්ඛකන්ධ සූත්‍රය ඇසුරෙන්00:42:59
312019/06/09ක්‍රි.පූ 5වන සියවසේ සැවැත්නුවර ජනගහනය කෝටි 7කි, 5ක් මාර්ගඵල ලාභී (2019-6-8) මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:38
322019/06/06Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-06-0600:57:12
332019/05/31Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-3100:50:53
342019/05/30පෘතුවිය ආරම්භයේ මිනිසුන් ආහාරයට ගත් චතුමදුර වැනි පස් (2019 - 05 - 29) මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:52:23
352019/05/28පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2019 05 21 රූපය ප්‍රිය අප්‍රිය වුවත් අපට ඇති වන්නේ අකුසල්මය01:06:02
362019/05/22රූපය ප්‍රිය/අප්‍රිය වූවත් අපට ඇති වන්නේ අකුසලයක්මය (2019 - 05 - 21) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි01:06:02
372019/05/20පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2019 05 16බුදු දහම පුරාතන දහමකි බෞද්ධයා නාලිකාවේ බැතිබර විකාශනයකි00:55:08
382019/05/17බුදු දහම පුරාතන දහමකි (2019 - 05 - 16) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:15
392019/05/15සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-1500:45:14
402019/05/13Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-1300:50:08
412019/05/11අටලෝ දහම බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පොදු ධර්මතාවයකි (2019 - 05 - 10) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:07
422019/05/06ඇසට, රූපය තණ්හාව නම් මැලියමෙන් ඇලවී ඇත (2019 - 05 - 05) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:50:33
432019/05/05Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-05-0500:47:07
442019/05/01දුවන යන්ත්‍රයක ව්‍යුහය සෙවිය නොහැක (2019 - 04 - 30) පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි00:55:11
452019/04/172019 - 04 - 16 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:29
462019/04/14Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - මහාදුක්ඛක්ඛන්ධ සූත්‍රය00:53:48
472019/03/312019 - 03 - 29 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:52
482019/03/292019 - 03 - 28 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:25
492019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:37
502019/03/24දුර්ලභ පුද්ගලයෝ පස් දෙනෙක් Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-2400:51:56
512019/03/212019 - 03 - 21 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:54
522019/03/202019 - 03 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:36
532019/03/192019 - 03 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:41
542019/03/19Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1900:46:26
552019/03/18Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1800:50:25
562019/03/142019 - 03 - 13 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:35
572019/03/132019 - 03 - 12 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:17
582019/03/13Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-1201:00:00
592019/03/092019 - 03 - 08 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:29
602019/03/08Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-0800:59:06
612019/03/072019 - 03 - 06 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:39
622019/03/06Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-03-0600:52:29
632019/03/012019 - 02 - 26 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:45
642019/02/282019 - 02 - 24 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:22
652019/02/24Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-2400:50:26
662019/02/18Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-1800:52:54
672019/02/07Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero - 2019.02.02 - 18.40  මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:06
682019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි (ii) - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:29
692019/02/062019 - 02 - 05 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:47
702019/02/04Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-0400:52:00
712019/02/022019 - 02 - 02 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:01:25
722019/02/01සජීව සූත්‍ර දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-02-0100:51:26
732019/01/302019 - 01 - 30 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero01:00:12
742019/01/29සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-01-2900:53:31
752019/01/20දුරුතු පුන් පොහෝ දින සජීව ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-01-2000:44:39
762019/01/192019 - 01 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:54
772019/01/182019 - 01 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි (ii) - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:38
782019/01/182019 - 01 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:10
792019/01/18Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-01-1800:48:31
802019/01/17Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2019-01-1700:50:10
812019/01/072019 - 01 - 06 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:30
822019/01/0313. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - Meghiya Sutta - 9pm24 Feb201800:48:59
832019/01/012018 - 12 - 31 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:03
842018/12/272018 - 12 - 27 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:06
852018/12/11Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-12-1100:56:35
862018/12/03" Budu Bana "01:00:01
872018/11/272018 - 11 - 26 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:41
882018/11/26කීටාගිරි සූත්‍රය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-11-2600:50:06
892018/11/22Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ඇලීම් ගැටීම්00:54:23
902018/11/192018 - 11 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:54:30
912018/11/192018 - 11 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:51
922018/11/18සජීව සූත්‍ර දේශනාව - ධජග්ග සූත්‍රය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-11-1800:47:00
932018/11/182018 - 11 - 17 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:52:51
942018/11/142018 - 11 - 13 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:03
952018/11/13සර්වඥයන්වහන්සේව දැකගන්නේ කෙසේද Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-11-1300:46:44
962018/11/092018 - 11 - 09 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:20
972018/11/082018 - 11 - 08 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:54
982018/11/05Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අනාථපිණ්ඩිකොවාද සූත්‍රය00:54:07
992018/10/31Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අවිජ්‌ජා සූත්‍රය00:53:01
1002018/10/30Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - භාවනාව00:41:13
1012018/10/232018 - 10 - 23 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:58:41
1022018/10/202018 - 10 - 20 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:06
1032018/10/202018 - 10 - 19 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:44
1042018/10/192018 - 10 - 18 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:08
1052018/10/162018 - 10 - 14 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:58
1062018/10/102018 - 10 - 09 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:50:53
1072018/10/07Ven.Mirahawaththe Pannasiri Thero, 2018.10.02 - 11.35 මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමින්වහන්සේ,00:54:51
1082018/10/04Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - තණ්හාව00:45:27
1092018/10/032018 - 10 - 02 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:17
1102018/09/282018 - 09 - 20 පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - Ven. Mirahawatte Pannasiri thero00:49:02
1112018/09/27පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 09 11 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:59:24
1122018/09/27පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 09 13 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:37
1132018/09/25Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධජග්‌ග සූත්‍රය00:49:21
1142018/09/23Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අනවරාග්‍ර සසර ගමන00:51:08
1152018/09/19පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 08 31 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:47:18
1162018/09/17පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 08 19 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:55:41
1172018/09/15Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අප්පමාදෝ අමත පදං - පමාදෝ මච්චුනෝ පදං ( කීටාගිරි සූත්‍රය )00:55:19
1182018/09/13පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 24 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:14
1192018/09/13පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 22 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:49:11
1202018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 13 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:16
1212018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 01 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:56
1222018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 20 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:53:13
1232018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 17 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:51:43
1242018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 06 14 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:17
1252018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 20 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:48:56
1262018/09/12පූජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි 2018 07 21 Ven Mirahawatte Pannasiri thero00:56:25
1272018/08/18Ven. Mirahawatte Pangnasiri Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 65- TV Didula 18 JULY 001100:56:39
1282018/08/03Ven Mirahawatte Pannasiri Thero | පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව | 2018-08-1800:03:10
1292018/06/30Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ධජග්ග සූත්‍රය00:50:54
1302018/06/26Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - සාරන්‌දද සූත්‍රය00:50:11
1312018/06/25Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - බුදුන්වහන්සේගේ ගුණය දැක පහදින්න00:54:00
1322018/06/21TV Didula Live Stream01:13:05
1332018/06/14Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නුවණ දියුනුවීමට හේතුවන කරනා කළ්‍යාන මිත්‍ර ඇසුර, සත්ධර්ම ශ්‍රවනය,00:49:23
1342018/06/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අෂ්ටලෝක ධර්මයන් හමුවේ අකුසල් නූපදීමට00:58:18
1352018/06/03ධජග්ග සූත්‍රය ඇසුරෙන් සේක බල ධර්ම,මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන්වහන්ස, Ven Pannasiri swamin wahansa00:43:26
1362018/05/22Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - භද්‍රක සූත්‍රය00:47:10
1372018/04/24Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 2018-04-2400:49:20
1382018/04/08Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-04-0700:59:56
1392018/04/08Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නිවන00:49:32
1402018/04/01Mirahawatte Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2018-03-3100:40:10
1412018/03/25Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-03-2500:50:50
1422018/03/11Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-03-1100:58:25
1432018/03/09Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018 03 01 Poya Oman01:00:31
1442018/03/07Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018 02 28 Oman00:56:09
1452018/03/03Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018 03 03 Oman00:45:26
1462018/03/02Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018 03 02 Oman00:34:30
1472018/02/19Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-02-1900:48:32
1482018/02/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2018-02-1200:42:55
1492018/01/20සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-01-2000:46:12
1502018/01/14Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ඉන්ද්‍රීය සංවරය00:40:08
1512018/01/10වීමංසනය Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero 2018-01-1000:46:10
1522018/01/07ශ්‍රද්ධාව-අතිපූජනීය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි මාහිමිපාණන් (Most Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero)00:49:46
1532017/12/24පරිපූර්ණ ආරක්ෂාවක් ලබාගන්නා ආකාරය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 23 12 201700:48:51
1542017/12/13ඉන්ද්‍රිය සංවරය Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 13-12- 201700:40:07
1552017/12/02Mirahawatte Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-12-0200:56:41
1562017/11/28විශේෂ උත්පත්තීන් හයක් Ven. Mirahawatthe Pannasiri Thero 28-11-201700:51:02
1572017/11/23Ven. Mirahawaththe Pannasiri Thero 23 11 201700:47:33
1582017/11/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නිවන00:49:32
1592017/11/05Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 05-11- 201700:43:42
1602017/10/22Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - අනුත්තරීය සූත්‍රය00:49:42
1612017/10/21Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නගරූපම සූත්‍රය00:51:29
1622017/10/17Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - නිවන් දැකීමට00:50:06
1632017/09/17Mirahawatte Pannasiri Thero - Sanaramara Sewana 2017-09-1601:00:27
1642017/09/04Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - මරණය මැරීම(අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ජ00:51:51
1652017/09/02Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - ප්‍රඥ්ඥාව දියුනු වීමටහෙතුවන කාරුනු00:46:51
1662017/09/01Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - මේඝිය සූත්‍රය00:49:15
1672017/08/27සජීව සූත්‍ර ධර්ම දේශනාව Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 27- 08- 201700:45:57
1682017/08/07නිකිණි පුන් පොහෝ දින ධර්ම දේශනාව - Mirahawatte Pannasiri Thero 2017- 08- 0700:50:41
1692017/06/06Mirahawatte Pannasiri Thero - Buddhist channel - 20/04/2017 Part 200:26:23
1702017/06/06Mirahawatte Pannasiri Thero - Buddhist channel - 20/04/2017 Part 100:30:24
1712017/04/29Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero 2017 04 2900:58:00
1722017/04/21Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 2017 04 2100:54:40
1732017/04/12Mirahawatte Pannasiri Thero - Pansil Maluwa 2017-04-0901:16:45
1742017/02/17Mirahawatte Pannasiri Thero - Pansil Handawa 2017-02-13 to 1701:24:42
1752016/12/16Ven Mirahawatte Pannasiri 13-01-2016 Pudgala Sutra00:51:01
1762016/11/26Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - යසස වැඩෙන නොපමා බව00:47:18
1772016/11/21Mirahawatte Pagnasiri Thero - Bana on 15 Nov 201600:59:50
1782016/10/29Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - හයේ ගොඩවල් හයක් පිලිබද... ( ඡ ඡක්ක සූත්‍රය )00:49:52
1792016/09/01Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - පඤ්‌ඤාවුද්‌ධි සූත්‍රය ( ප්‍රඥාව දියුණුවීමට උපකරීවන කරුණු 4 )00:53:10
1802016/08/15Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - තිලෝගුරු අමාමෑණී භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝදයට පහ00:58:08
1812016/06/30Sariyuth Mugalan Maha Rahathan Wahansa Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:55:11
1822016/06/12Ven Mirahawatte Pannasiri Thero - කාමය00:50:03
1832016/06/04ශක්‍ර වෘත Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 04 Jun 201600:53:45
1842016/03/17සතුටින් අතහරින මැරෙන සැටි_බද්දිකා මරණ සූත්‍රය _Suthutin Athaharina Merena Seti_Baddika Marana Sutta00:33:14
1852016/03/16සිල් බිද ගැනීම ට​ පෙර අසන්න - Sil Bida Genima ta Pera Asanna00:21:24
1862016/03/09නිවැරදිව සිල් ගමු - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero00:21:24
1872016/03/08සුන්දර මරණය - Lankaramaya Dubai 2016 - Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero00:33:14
1882016/03/07සිත # 1 - පුජ්‍ය මිරහවත්තේ පඤ්ඤාසිරි හිමි - ඩුබායි 201601:04:15
1892016/01/014. Patama Sukha Sutta AN - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 16 May201500:46:44
1902016/01/016. Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30am11 Jan201500:50:24
1912016/01/0113. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30am30 Jan201500:51:06
1922015/09/26සූවිසි පට්ඨාන ප්‍රත්‍ය ඤාණ පූජාව - Suvisi Patthana Prathya Gnana Pujawa01:41:48
1932015/06/30Ehipassiko 2015.06.30 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:04
1942015/06/23Ehipassiko 2015.06.23 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:46:26
1952015/06/17Ehipassiko 2015.06.16 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:04
1962015/06/09Ehipassiko 2015.06.09 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:30:02
1972015/05/26Ehipassiko 2015.05.26 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:28:36
1982015/05/19Ehipassiko 2015.05.19 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:30:29
1992015/05/12Ehipassiko 2015.05.12 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:33
2002015/05/05Ehipassiko 2015.05.05 | Delivered by Rev: Meerahawatthe Pangnasiri Thero.00:29:05
2012015/05/012013 06 27 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:59:16
2022015/04/302013 06 22 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:00
2032015/04/04Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero Dubai 2015Mar25 - Meghiya Sutta01:21:22
2042015/04/02Ven.Mirahawatte Pannasiri Thero Dubai 2015 - Abidharma Session 201:11:31
2052015/03/0944. Ghotamuka Sutta - Mirahawatte Pagnasiri Thero00:49:18
2062015/01/0456. Patama Rohithassa Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 29 May201400:58:39
2072015/01/0448. Vesarajja Sutta (Anguttara Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 18 May201400:52:12
2082015/01/0368. Nivana - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10pm18 Apr1400:49:33
2092015/01/0217. Seela Sutta (Samyutta Nikaya) - Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am08 Feb1400:54:17
2102014/12/04Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero - Dubai 2014 Nov - Jebel Ali00:51:11
2112014/11/202013 05 30 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:55:39
2122014/11/202013 05 12 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:31
2132014/11/202013 05 13 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:58
2142014/11/052013 05 02 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:59:01
2152014/11/042013 05 08 Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero00:58:19
2162014/09/07DHARMA DESHANA Ven Mirahawatte Pannasiri Thero | 07-09-201400:54:50
2172014/07/102013 02 10 - Ven Mirahawatte Pangnasiri Thero01:01:25
2182014/05/272013 01 23 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero01:03:44
2192014/05/272013 01 22 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:58:15
2202014/05/262013 01 21Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:57:00
2212014/05/262013 01 21 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:53:29
2222014/05/252013 01 14 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:56:47
2232014/05/252013 01 12 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:59:15
2242014/05/252013 01 10 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero00:56:44
2252014/05/117. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero (Neewarana) 9pm13 Dec1200:53:47
2262014/04/062013 01 23 Ven Mirahawatte Pannasiri Thero00:57:41
2272014/03/25130. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 13 Oct13 - Sutta D.N00:48:34
2282014/03/25122.1 Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 01 Oct16 - Mahasamaya Sutta D.N00:42:23
2292014/03/2598. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 09 Aug13 - Assalayana Sutta M.N00:54:07
2302014/03/25100. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 13 Aug13 - Gothamukha Sutta M.N00:50:16
2312014/03/2583. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 06 Jul13 - Maha Assapura Sutta M.N00:51:48
2322014/03/2461. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 21 May13 - Anatha Pindikowada Sutta00:52:08
2332014/03/2426. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 18 Mar13 - Choola Ghosinga Sutta M.N00:50:24
2342014/03/23249. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am01 Nov13 - Sabba Sutta S.N00:47:34
2352014/01/23176. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30pm28 Jul1300:26:22
2362014/01/23173. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am16 Jul13 - Yavakalapa Sutta SN00:50:55
2372014/01/23165. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am07 Jul13 - Patichchasamuppadaya00:54:31
2382014/01/23159. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 6.30pm28 Jun13 - Dewadaha Sutta SN00:52:52
2392014/01/22149. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am15 Jun13 - Loka Dhamma Sutta AN00:48:37
2402014/01/2194. Mirahawaththe Pannasiri Thero - 4am15 Apr13 - Kayanupassanawa00:53:48
2412014/01/2081. Ven Mirahawaththe Pannasiri Thero - 10am04 Apr13 Kheetagiri Sutta MN00:53:51
2422014/01/1935. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 6.30am28 - Jansutta Nagaruupama Sutta AN00:51:55
2432014/01/1926. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 6.30am22 Jan13 - Subha Sutta M N00:49:48
2442014/01/1925. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 10am21 Jan1300:46:26
2452014/01/1914. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero - 11.30am13 Jan13 - Sabbasawa Sutta00:47:56
2462013/12/112011 12 15 06 Mirahawaththe Pannasiri Thero01:00:28
2472013/12/102012 08 17 Ven Mirahawaththe Pagnasiri Thero01:02:20
2482013/08/31Sariyuth Mugalan Maha Rahathan Wahansa | Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:31
2492013/04/0153. Pubbe Nivasaanussathi Gnanaya (පුබ්බේනිවාසානුස්සති ඥාණය) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 6pm22 June1100:44:20
2502013/04/0129. Vihaaratta Gnanaya (විහාරට්ඨේ ඥාණය) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 29 May1100:58:07
2512013/03/3192. Pindoliya Sutta S N (පින්ඩෝලිය සූත්‍රයස.නි) Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 01 Dec1200:54:01
2522013/03/2757. Adbhutha Ashcharya Sutta (අබ්භුත ආශ්චර්ය සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero15 Nov1100:53:05
2532013/03/2741. Keetagiri Sutta (කීටගිරි සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 23 Sep1100:52:47
2542013/03/272. Sabbasawa Sutta (සබ්බාසව සූත්‍රය) Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero15 Jul1100:54:34
2552013/03/26171. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero කුසල් සිත් 10pm27 Dec1200:50:46
2562013/03/26169. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero අයෝධම්ම සූත්‍රය 3am27 Dec1201:02:52
2572013/03/26161. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero නිබ්බේදික සූත්‍රය අ.නි 2am23 Dec1200:47:17
2582013/03/26160. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero කුසල් සිත් අට 10pm20 Dec1200:48:32
2592013/03/26155. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero සිත් 2am10 Dec1200:39:34
2602013/03/26135. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 10am07 Nov1200:49:14
2612013/03/26127. Mirahawatte Pannasiri Thero 10pm19 Oct1200:52:06
2622013/03/2695. Ven. Mirahawatte Pannasiri Thero නකුල සූත්‍රය 8.30pm27 Jul1201:02:58
2632013/03/2688. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero පරිනිබ්බාන සූත්‍රය 6am18 Jul1200:50:50
2642013/03/2685. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero නිබ්බේදික සූත්‍රය අ.නි 2am14 Jul1200:53:05
2652013/03/2652. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero සිත පිළිබඳව 2am05 Apr1200:53:23
2662013/03/2530. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 12.30pm18 Feb1200:57:53
2672013/03/2523. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 6am29 Jan1200:53:02
2682013/03/257. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 2am06 Jan1200:51:16
2692013/03/254. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero නිබ්බේදිකසූත්‍රය අ.නි 2am03 Jan1200:56:44
2702013/03/25B. Pattana Pooja- Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 10 Dec1101:08:47
2712013/03/2532. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 21 Sep1100:50:37
2722013/03/2524. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 6pm29 May1100:34:35
2732013/03/2525. Ven Mirahawatthe Pannasiri Thero 07 Jul1100:57:28
2742013/03/2514. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 03a Apr1100:51:21
2752013/03/257. Ven Mirahawatte Pannasiri Thero 13p Mar11 The00:55:08
2762013/03/11190. Kachchana Goththa Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:02
2772013/03/11179. Loka Dharma Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:58:34
2782013/03/11170. Utti Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:58:02
2792013/03/11153. Chanuttariya Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:44:56
2802013/03/10111. Ratha Vineetha Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:11
2812013/02/27Sathipatthana Sutta ( Sutta of mindfullness) by Mirahawatte Pagnasiri Thero01:28:17
2822012/12/30Ratha Vineetha Sutta - Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero00:57:11
2832012/08/23Ghotamuka Sutta - Mirahawatte Pagnasiri Thero - Suthra Dharma Deshana00:49:18
2842012/07/21Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Chanuttariya Sutta01:05:04
2852012/07/20Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Utti Sutta00:58:02
2862012/07/13Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Loka Dharma Sutta00:58:34
2872012/07/09Ven Mirahawatte Pagnasiri Thero - Kachchana Goththa Sutta00:57:02
2882012/05/11DHARMA DESHANA-69 ven.Mirahawatte Pannasiri Thero01:05:22
2892011/10/14Dhamma Sermon [Ven Mirahawatte Pannasiri Thero]01:05:22

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.