නාගොඩ සද්ධාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/26සංඝයා වෙනුවෙන් දෙනු ලබන දානයක ආනිසංස කල්ප විනාශයකින්වත් විනාශ කළහැකි නොවේ00:44:53
22019/08/15අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ00:19:55
32019/08/15යම් අයෙක් මේ ලෝකයේ ඉපදී ඇත්නම් එම පුද්ගලයා පරාජය වුවෙක්00:40:45
42019/07/24VenNagoda Saddhaloka Thero 2019 06 1600:48:51
52019/07/24Daham Sithuvili 2018 07 1100:22:41
62019/07/17සද්ධර්ම වර්ෂා - ධර්ම සාකච්ඡාව - 01 ජාතික රූපවාහිනිය 2019.07.16 - 14.08 කිරම සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:53:16
72019/07/088 июля 2019 г.00:36:17
82019/06/17Ven.Nagoda Saddhaloka Thero  - 2019.06.16 - 19.06 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:51
92019/06/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero 2019.06.07 - 20.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:51
102019/04/14ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 02 දස බල ඥාණ 2019 03 1400:49:19
112019/04/14ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 01 කරණීය ම‌ෙත්ත සූත්‍රය 2019 03 0700:47:09
122019/03/27Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-03-2400:47:09
132019/03/26ලාභ සත්කාරයට න‌ොඇල‌ෙමු00:52:10
142019/03/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero - 2019.03.07 - 08.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ SLBC00:50:42
152019/02/12Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-02-1000:46:43
162018/11/18Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-11-1800:45:25
172018/10/01අඨ්ඨික සංඥාව - VEn. Dr. Nagoda Saddhaloka Thero00:50:44
182018/07/25අපි ඉපදුන දවසේ ඉඳල ජරාවට පත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ Ven Nagoda Saddhaloka Thero 22-07-201800:40:23
192018/07/22Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-07-2200:42:13
202018/06/28Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Daham Sackachcha Poson Poya 201800:59:34
212018/06/28Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Poson Poya 201800:57:35
222018/06/05පමා නොවන්න- Ven.Dr. Nagoda Saddhaloka Thero01:28:01
232018/06/01Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-05-2700:44:18
242018/06/01Interview with Ven. Nagoda Saddhaloka Thero00:10:39
252018/05/27සෑම වෙලාවකම තමාව තමන්ට පිහිට කරගන්න Ven Nagoda Saddhaloka Thero 27-05-2018 Damsak Nada00:41:28
262018/03/02Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja Medin Poya 201800:48:14
272017/12/01මෙල්බර්න් සදහම් චාරිකාව01:08:36
282017/10/06Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Vap Poya 201700:45:05
292017/08/13Interview - Nagoda Saddhaloka Thero00:12:53
302017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 2500:50:17
312017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 1800:52:12
322017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 1100:48:30
332017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 0400:50:08
342017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 05 1400:52:34
352017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 05 0700:49:59
362017/03/15සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 07 1000:50:59
372017/03/15සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 07 0300:56:12
382017/03/12"පින" කල්ප විනාශයකින් වත් විනාශ කර නොහැකිය Ven nagoda saddhaloka thero damsak nada 12-03-201700:44:53
392017/03/12Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2017-03.1200:45:05
402017/01/05ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 03 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:49
412017/01/05ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 02 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:06
422017/01/04ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 01 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:03
432016/12/30අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 27-12-201600:19:55
442016/12/26අපි නිවැරදි වෙන්නේ කෙසේද Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 26 12 201600:18:21
452016/10/22සිත වඩන්නට උපයෝගී වන අරමුණු Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 21-10-201600:16:32
462016/10/22Ven nagoda saddhaloka thero භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද sirsa pansil handawa 20 -10-201600:17:51
472016/10/20Ven nagoda saddhaloka thero නිවැරදිම ධර්මය සොයාගන්නේ කෙසේද sirsa pansil maluwa 19-10-201600:17:50
482016/10/19Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අපි සිල් රකින්න ඕන sirsa pansil maluwa 18-10-201600:21:55
492016/10/18Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අප දන් දිය යුත්තේ sirsa pansil handawa 17-10-201600:24:04
502016/10/10Ven nagoda saddhaloka thero නිමක් නැති සංසාර ගමන sirsa damsak nada 09-10-201600:40:45
512016/08/17europe sadaham wasanthaya - ධර්ම දේශණාව00:41:04
522015/10/26sadaham sawana- සිත්නෙත් අසපුව සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:21
532015/10/26sadaham sawana- සිත්නෙත් අසපුව - පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:21
542015/07/0309 buddha gunaya guwan viduli darma desana00:45:19
552015/01/15duruthu poya 100:23:45
562014/11/21ධර්ම සාකචිඡාව kalutara 2014 10 18 0400:21:39
572014/11/12භාවනා උපදෙස් matara 2014 10 11 0200:35:45
582014/10/01ධර්ම සාකචිඡාව kalutara 2014 09 20_0401:14:13
592014/09/28පඤ්ච නියාම ධර්ම kalutara 2014.09.20_0101:30:39
602014/09/02TNL අමා සුවය 2014 08 3000:32:30
612014/07/21budu sisilen ama suwaya kalutara 2014.07.19 02 abhidamma01:38:16
622014/07/21budu sisilen ama suwaya kalutara 2014.07.19.01 naatha karana darma01:52:50
632014/07/18budu sisilen ama suwaya kalutara ධර්ම සාකචිඡාව 2014.06.21 0400:44:29
642014/07/18budusisilen ama suwaya kalutara පේත ලෝකය 2014.06.21 0301:00:11
652014/07/17budu sisilen ama suwaya kalutara සීලය 2014.06.21 0101:15:18
662014/07/17budu sisilen ama suwaya kalutara මෙෙත්‍රී භාවනාව 2014.06.21 0201:08:38
672014/07/14neathra samadhi sadaham kathikawa neth fm 2014.07.1201:00:11
682014/07/10sadaham kathikawa poson poya ධර්ම සාකචිඡාව01:30:42
692014/07/09anumodanawa danaya දාන අනුමෝදනාව00:27:35
702014/06/25neathra samadhi sadaham kathikawa 2014.06.1201:04:00
712014/05/17vesak poya sadaham programe in weheragala arana 0100:54:25
722014/04/24ven nagoda saddhaloka thero|guwan viduli darma desana 0500:49:01
732014/04/24ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darma desana 04|patachara theraniya00:42:32
742014/04/22මෙෙත්‍රී භාවනාව kalutara sadaham programe 2014.04.19 | 0101:36:33
752014/04/09deegawapi dam desuma by ven nagoda saddhaloka thero01:04:02
762014/04/05balangoda 02 damma kathika by ven nagoda saddhaloka thero01:11:40
772014/04/05samma ditti sutta balangoda by ven nagoda saddhaloka thero02:00:07
782014/03/13ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darmadesana-03|karmaya00:46:44
792014/03/12ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darmadesana-02|seelaye sanaseema00:52:56
802014/03/12ven nagoda saddhaloka thero| guwanviduli darma desana 01|chula subadra uwasiya00:50:51
812014/02/17matara sadaham program 2014 02 08 0200:23:34
822014/02/16matara sadaham program 2014 02 08 01|ratha vineetha sutta|රථ විනීත සූත්‍රය01:49:03
832014/01/26matara sadaham program 2014 01 11 0201:01:29
842014/01/24matara sadaham program 2014 01 11 0102:06:51
852014/01/03250. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Atthanance Piyan Janna - 27p Nov1300:49:10
862014/01/03159. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - 24a Jul1300:54:10
872014/01/02117. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Dukkha 2 - 07p Jun1300:44:36
882013/10/31wap poya bavana වප් පෝ දින භාවනාව00:16:37
892013/10/29wap poya dam desuma වප් පෝ දින සදහමි දේශණාව00:39:28
902013/10/23maw piya guna waruna මවි පිය ගුණ වරුණ01:37:24
912013/09/08gatalewa dam desuma01:30:40
922013/09/05සිංහල ජාතිය වෙත කරුණාවෙන්00:15:33
932013/08/1906.ven. nagoda saddhaloka thero01:03:59
942013/06/12134. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 26a Nov1000:50:53
952013/06/1240. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 19a Mar1000:49:09
962013/06/1224. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 17p Feb1000:42:12
972013/03/24138. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 28p Oct12 Sammaditti Sutta00:45:43
982013/03/2491. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 20p Jun1200:47:40
992013/03/22122. Nagoda Saddhaloka Thero 23a Nov1100:55:31
1002013/03/2295. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 30a Sep1100:46:24
1012013/02/16buddha gunaya00:49:38
1022013/02/11sattha budu gunaya00:50:42
1032013/02/11lokavidu gunaya00:47:12
1042013/01/30sugatho budu gunaya00:47:01
1052013/01/30vijjacharana gunaya00:39:06
1062013/01/29samma sambudda gunaya00:41:59
1072013/01/25arahan gunaya00:51:34
1082011/10/18nekkamma paramee 07.avi00:15:01
1092011/10/18nekkamma paramee 06.avi00:15:01
1102011/10/18nekkamma paramee 05 avi00:15:00
1112011/10/18nekkamma paramee 04.avi00:15:01
1122011/10/18nekkamma paramee 03.avi00:15:00
1132011/10/18nekkamma paramee 01.avi00:00:36
1142011/10/18nekkamma paramee 02.avi00:15:01
1152011/04/12saddoseelana_3.avi00:11:00
1162011/04/12saddoseelana_4.avi00:09:19
1172011/04/12saddoseelana_2.avi00:11:00
1182011/04/12saddoseelana_1.avi00:11:00
1192010/12/07ABHIDAMMA.2010.12.02 - 2 / 200:05:00
1202010/12/07ABHIDAMMA.2010.12.02 - 1 / 200:11:41
1212010/12/07ARAHANGUNAYA.2010.12.0200:09:16
1222010/12/07SAMBUDUGUNAYA.2010.12.0200:11:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.