නාගොඩ සද්ධාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12021/04/17දන්දීම යුද්ධයට සමාන වේ_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:35:26
22021/04/14සිංහල අලුත් අවුරුද්ද_සැබෑම නැකත_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:17:14
32021/04/13සසර කතරින් එතෙර වන්නට_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:14:30
42021/04/12දෙලොව සුව දෙන දානය_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:13:44
52021/04/11නිවන් සුව දෙන දානය_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:22:38
62021/04/09සුව ගෙන දෙන දානය_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:03:59
72021/04/01මැදින් පුන් පෝ දින සදහම් දේශණාව_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:25:00
82021/04/01දැවෙන සිතට දහම් සිසිල_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:23:57
92021/03/30බුදුගුණ භාවනාව_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:39:40
102021/03/28විජ්ජා චරණ සම්පන්න ගුණය_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:47:33
112021/03/27විජ්ජා චරණ සම්පන්න ගුණය_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:47:33
122021/03/22ධර්ම දානය උතුම් ම දානයයි_Most Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:46:34
132021/03/21ධර්ම දානය උතුම් ම දානයයි_Most Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:46:34
142021/03/14රාග දේවේශ මෝහ Ven Nagoda Saddhaloka Thero(suwapath sitha)00:40:53
152021/03/14රාගය සමාන ගින්නක් නොමැත_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:44:17
162021/03/07බාලයාගේ විපත_Ven.Nagoda Saddhaloka Thero00:41:38
172021/03/05චිත්තානුපස්සනාව_Ven.Nagoda Saddhaloka Thero00:33:15
182021/03/022021 02 26 0100:32:12
192021/03/02සියලු සැප ලබන මග_Ven.Nagoda Saddhaloka Thero00:49:20
202021/03/01කළණ මිතුරකු සොයා ගනිමු_Ven.Nagoda Saddhaloka Thero00:43:44
212021/02/07කාමයෙන් ශෝකය_Ven.Nagoda Saddhaloka Thero00:44:45
222021/02/06සිත දෙස බලමු_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:33:53
232021/02/01දුරුතු පුන් පෝ දින සදහම් කතිකාව_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:48:35
242021/02/01සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රය_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:43:22
252021/01/29ඉවසීම_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:47:45
262021/01/10ඉවසීමේ වටිනාකම_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:47:45
272020/12/31බුදුගුණ දේශණය_Ven Nagoda Saddhaloka Thero00:50:08
282020/12/22අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටී ද?_ Most Ven Nagoa SaddhalokaThero00:19:15
292020/11/23නාගොඩ සද්ධාලෝක නාහිමියන් විසින් ඔටවා ථේරවාද බෞද්ධ විහාරයේ 2019 10 22 සවස පවත්වනු ලැබූ ධර්මානුශාසනාව01:03:45
302020/11/02සතිපට්ඨාන සූත්‍රය 01_2020 09 26 sathipattana sutta 0100:46:15
312020/09/26Ven.Nagoda Saddhaloka Thero 2020.09.26 - 08.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, Guwanviduli00:57:14
322020/09/02ශ්‍රද්ධාව උතුම් ධනයකි00:48:27
332020/08/24Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2020.08.23- 20.03 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:34
342020/08/04නිකිණි පෝදා සදහම් කතිකාව අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ01:47:35
352020/07/17මනුසත් අරණ-සීලය පිළිබද00:22:44
362020/07/05සෝවාන් ඵලය උතුම් වේ00:25:57
372020/06/14ඉන්ද්‍රිය සංවර සීලය00:10:13
382020/06/12සිව් පිරිසිදු සීලය00:11:43
392020/06/11සීල වර්ණනාව00:10:53
402020/06/11කිරල දෙන බිජුවට රකින්නා සේ00:05:13
412020/06/11තෙරුවන් ගුණ සිහිකර00:03:59
422020/06/11මහා කප්පීන රජතුමා00:08:56
432020/06/11නිරාමිස සුවය00:08:41
442020/06/08සීලයේ සිසිල් බව00:44:40
452020/06/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2020.06.07 - 20.02 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:54:18
462020/06/06සදහම් සිතුවිලි 1300:05:38
472020/06/06සදහම් සිතුවිලි 1200:05:25
482020/06/06සදහම් සිතුවිලි 1100:05:46
492020/06/06නිරාමිස සුවය සහ සීලය01:24:48
502020/06/06බුදුගුණ අනන්තයි00:05:38
512020/06/05ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජා00:05:38
522020/06/05සදහම් සිතුවිලි 0800:09:22
532020/06/05සදහම් සිතුවිලි 0700:04:50
542020/06/05සදහම් සිතුවිලි 0900:05:51
552020/06/05සදහම් සිතුවිලි 1000:05:19
562020/06/05අප්‍රමාදව යසස ලබමු00:30:09
572020/06/04සදහම් සිතුවිලි 0600:07:37
582020/06/04සදහම් සිතුවිලි 0500:13:39
592020/06/04සදහම් සිතුවිලි 0400:04:36
602020/06/04සදහම් සිතුවිලි 0300:04:57
612020/06/03සදහම් සිතුවිලි 0200:05:43
622020/06/03සදහම් සිතුවිලි 0100:04:52
632020/05/25සදහම් ද‌ේශණාව01:03:45
642020/05/16කර්මය‌ෙන් ගැලවීමට තැනක් නැත01:08:53
652020/05/10ව‌ෙසක් ප‌ෝය 05 අනන්ත බුදුගුණ00:21:30
662020/05/09ව‌ෙසක් ප‌ෝය 01 අරහං බුදු ගුණය අතිපූජ්‍ය නාග‌ොඩ සද්ධාල‌ෝක ස්වාමීන් වහන්ස‌ේ00:20:25
672020/04/26චතුරාර්්‍යය සත්‍ය ධර්මය nagoda saddhaloka thero01:58:47
682020/04/25සිත වඩන්නට උපයෝගී වන අරමුණු Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 21 10 201600:16:32
692020/04/24සසර දුක nagoda saddhaloka thero01:20:37
702020/04/23අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 2016 12 2700:19:55
712020/04/23අපි නිවැරදි වෙන්නේ කෙසේද Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 2016 12 2600:18:21
722020/04/22භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද sirsa pansil handawa 2016 10 20 Ven nagoda saddhaloka thero00:17:51
732020/04/22නිමක් නැති සංසාර ගමන sirsa damsak nada 2016 10 09 Ven nagoda saddhaloka thero00:40:45
742020/04/22Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අපි සිල් රකින්න ඕන sirsa pansil maluwa 18 10 201600:21:55
752020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2019 11 1000:33:46
762020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2019 03 2400:47:09
772020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2019 02 1000:46:43
782020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2018 11 1800:45:25
792020/04/19Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2017 03 1200:45:05
802020/04/18Nagoda Saddaloka Thero Dhamma Discussion01:39:56
812020/04/17Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අප දන් දිය යුත්තේ00:24:04
822020/03/03Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2020.03.02 - 20.06 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:09
832020/01/257. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Sapthasooriyodgamana Sutta AN - 24p Mar201900:43:10
842020/01/10Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2018 05 2700:44:18
852020/01/10Nagoda Saddhaloka Thero Damsak Nada 2018 07 2200:42:13
862020/01/09සිත නිවන බුදු බණ 102 Ven Nagoda Saddhaloka Thero  2019 07 0700:36:17
872020/01/09සද්ධර්ම වර්ෂා ධර්ම සාකච්ඡාව 01 ජාතික රූපවාහිනිය 2019 07 1600:53:16
882020/01/08Ven Nagoda Saddhaloka Thero, 2019 10 0300:44:45
892020/01/08Ven Nagoda Saddhaloka Thero, 2019 09 2300:43:20
902020/01/07Ven Nagoda Saddhaloka Thero  2019 12 0600:51:43
912020/01/07Ven Nagoda Saddhaloka Thero 2019 06 0700:41:51
922019/12/06Ven.Nagoda Saddhaloka Thero  2019.12.06 - 08.03 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:43
932019/11/16Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-11-1000:33:46
942019/11/01Daham Sithuvili - (2019-11-01) | ITN00:22:09
952019/10/27කඨින අනුම‌ෝදනාව 2019 10 1900:22:25
962019/10/23නාගොඩ සද්ධාලෝක නාහිමියන් විසින් ඔටවා ථේරවාද බෞද්ධ විහාරයේ 2019-10-22 සවස පවත්වනු ලැබූ ධර්මානුශාසනාව01:03:45
972019/10/22භාවනා උපද‌ෙස් 2019 10 1700:38:08
982019/10/04Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2019.10.03 - 20.01 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:45
992019/09/24Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2019.09.23 - 20.03 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:20
1002019/08/26සංඝයා වෙනුවෙන් දෙනු ලබන දානයක ආනිසංස කල්ප විනාශයකින්වත් විනාශ කළහැකි නොවේ00:44:53
1012019/08/15අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ00:19:55
1022019/08/15යම් අයෙක් මේ ලෝකයේ ඉපදී ඇත්නම් එම පුද්ගලයා පරාජය වුවෙක්00:40:45
1032019/07/24ද‌ේවදූත සූත්‍රය00:48:51
1042019/07/24Daham Sithuvili 2018 07 1100:22:41
1052019/07/17සද්ධර්ම වර්ෂා - ධර්ම සාකච්ඡාව - 01 ජාතික රූපවාහිනිය 2019.07.16 - 14.08 කිරම සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:53:16
1062019/07/08සිත නිවන බුදු බණ - 102 Ven.Nagoda Saddhaloka Thero  - 2019.07.07 - 05.02 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍ර00:36:17
1072019/06/17Ven.Nagoda Saddhaloka Thero  - 2019.06.16 - 19.06 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:51
1082019/06/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero 2019.06.07 - 20.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:51
1092019/04/14ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 02 දස බල ඥාණ 2019 03 1400:49:19
1102019/04/14ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 01 කරණීය ම‌ෙත්ත සූත්‍රය 2019 03 0700:47:09
1112019/03/27Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-03-2400:47:09
1122019/03/26ලාභ සත්කාරයට න‌ොඇල‌ෙමු00:52:10
1132019/03/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero - 2019.03.07 - 08.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ SLBC00:50:42
1142019/02/12Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-02-1000:46:43
1152018/11/18Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-11-1800:45:25
1162018/11/06Vassana Dharma Sermon (Melbourne 2018) by Venerable Nagoda Saddaloka Thero - 19/10/2018 0102:29:33
1172018/10/01අඨ්ඨික සංඥාව - VEn. Dr. Nagoda Saddhaloka Thero00:50:44
1182018/09/29සසර දුක- Ven. Dr. Nagoda Saddaloka Thero01:28:00
1192018/09/27Nagoda Saddaloka Thero Dhamma Discussion01:51:29
1202018/09/25Video #1- Ven Nagoda Saddaloka Thero01:58:47
1212018/07/25අපි ඉපදුන දවසේ ඉඳල ජරාවට පත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ Ven Nagoda Saddhaloka Thero 22-07-201800:40:23
1222018/07/22Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-07-2200:42:13
1232018/07/09Nogoda Saddhaloka Thero : අති පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක හිමිපාණන් වහන්සේ02:02:36
1242018/06/28Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Daham Sackachcha Poson Poya 201800:59:34
1252018/06/28Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Poson Poya 201800:57:35
1262018/06/05පහන් සිත - Ven. Dr. Nagoda Saddaloka Thero00:34:12
1272018/06/05පමා නොවන්න- Ven.Dr. Nagoda Saddhaloka Thero01:28:01
1282018/06/01Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-05-2700:44:18
1292018/06/01Interview with Ven. Nagoda Saddhaloka Thero00:10:39
1302018/05/27සෑම වෙලාවකම තමාව තමන්ට පිහිට කරගන්න Ven Nagoda Saddhaloka Thero 27-05-2018 Damsak Nada00:41:28
1312018/03/02Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja Medin Poya 201800:48:14
1322017/12/01මෙල්බර්න් සදහම් චාරිකාව01:08:36
1332017/10/08Ven Nagoda Saddaloka Thero 2017 10 Poya Day Oman00:53:07
1342017/10/06Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Vap Poya 201700:45:05
1352017/09/15Ven Nagoda Saddaloka Thero 2017 09 Poya Oman01:31:54
1362017/08/13Interview - Nagoda Saddhaloka Thero00:12:53
1372017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 2500:50:17
1382017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 1800:52:12
1392017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 1100:48:30
1402017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 0400:50:08
1412017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 05 1400:52:34
1422017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 05 0700:49:59
1432017/03/15සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 07 1000:50:59
1442017/03/15සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 07 0300:56:12
1452017/03/12"පින" කල්ප විනාශයකින් වත් විනාශ කර නොහැකිය Ven nagoda saddhaloka thero damsak nada 12-03-201700:44:53
1462017/03/12Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2017-03.1200:45:05
1472017/01/05ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 03 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:49
1482017/01/05ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 02 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:06
1492017/01/04ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 01 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:03
1502016/12/30අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 27-12-201600:19:55
1512016/12/26අපි නිවැරදි වෙන්නේ කෙසේද Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 26 12 201600:18:21
1522016/10/22සිත වඩන්නට උපයෝගී වන අරමුණු Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 21-10-201600:16:32
1532016/10/22Ven nagoda saddhaloka thero භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද sirsa pansil handawa 20 -10-201600:17:51
1542016/10/20Ven nagoda saddhaloka thero නිවැරදිම ධර්මය සොයාගන්නේ කෙසේද sirsa pansil maluwa 19-10-201600:17:50
1552016/10/19Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අපි සිල් රකින්න ඕන sirsa pansil maluwa 18-10-201600:21:55
1562016/10/18Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අප දන් දිය යුත්තේ sirsa pansil handawa 17-10-201600:24:04
1572016/10/10Ven nagoda saddhaloka thero නිමක් නැති සංසාර ගමන sirsa damsak nada 09-10-201600:40:45
1582016/08/17europe sadaham wasanthaya - ධර්ම දේශණාව00:41:04
1592015/10/26sadaham sawana- සිත්නෙත් අසපුව සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:21
1602015/10/26sadaham sawana- සිත්නෙත් අසපුව - පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:21
1612015/07/06budu sisilen ama suwaya kalutara 2015.06.20_0101:22:24
1622015/07/0309 buddha gunaya guwan viduli darma desana00:45:19
1632015/01/15duruthu poya 100:23:45
1642014/11/21ධර්ම සාකචිඡාව kalutara 2014 10 18 0400:21:39
1652014/11/12භාවනා උපදෙස් matara 2014 10 11 0200:35:45
1662014/10/01ධර්ම සාකචිඡාව kalutara 2014 09 20_0401:14:13
1672014/09/28පඤ්ච නියාම ධර්ම kalutara 2014.09.20_0101:30:39
1682014/09/02TNL අමා සුවය 2014 08 3000:32:30
1692014/07/21budu sisilen ama suwaya kalutara 2014.07.19 02 abhidamma01:38:16
1702014/07/21budu sisilen ama suwaya kalutara 2014.07.19.01 naatha karana darma01:52:50
1712014/07/18budu sisilen ama suwaya kalutara ධර්ම සාකචිඡාව 2014.06.21 0400:44:29
1722014/07/18budusisilen ama suwaya kalutara පේත ලෝකය 2014.06.21 0301:00:11
1732014/07/17budu sisilen ama suwaya kalutara සීලය 2014.06.21 0101:15:18
1742014/07/17budu sisilen ama suwaya kalutara මෙෙත්‍රී භාවනාව 2014.06.21 0201:08:38
1752014/07/14neathra samadhi sadaham kathikawa neth fm 2014.07.1201:00:11
1762014/07/10sadaham kathikawa poson poya ධර්ම සාකචිඡාව01:30:42
1772014/07/09anumodanawa danaya දාන අනුමෝදනාව00:27:35
1782014/06/25neathra samadhi sadaham kathikawa 2014.06.1201:04:00
1792014/05/17vesak poya sadaham programe in weheragala arana 0100:54:25
1802014/04/24ven nagoda saddhaloka thero|guwan viduli darma desana 0500:49:01
1812014/04/24ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darma desana 04|patachara theraniya00:42:32
1822014/04/22මෙෙත්‍රී භාවනාව kalutara sadaham programe 2014.04.19 | 0101:36:33
1832014/04/09deegawapi dam desuma by ven nagoda saddhaloka thero01:04:02
1842014/04/05balangoda 02 damma kathika by ven nagoda saddhaloka thero01:11:40
1852014/04/05samma ditti sutta balangoda by ven nagoda saddhaloka thero02:00:07
1862014/03/13ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darmadesana-03|karmaya00:46:44
1872014/03/12ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darmadesana-02|seelaye sanaseema00:52:56
1882014/03/12ven nagoda saddhaloka thero| guwanviduli darma desana 01|chula subadra uwasiya00:50:51
1892014/02/17matara sadaham program 2014 02 08 0200:23:34
1902014/02/16matara sadaham program 2014 02 08 01|ratha vineetha sutta|රථ විනීත සූත්‍රය01:49:03
1912014/01/26matara sadaham program 2014 01 11 0201:01:29
1922014/01/24matara sadaham program 2014 01 11 0102:06:51
1932014/01/03250. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Atthanance Piyan Janna - 27p Nov1300:49:10
1942014/01/03159. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - 24a Jul1300:54:10
1952014/01/02117. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Dukkha 2 - 07p Jun1300:44:36
1962013/10/31wap poya bavana වප් පෝ දින භාවනාව00:16:37
1972013/10/29wap poya dam desuma වප් පෝ දින සදහමි දේශණාව00:39:28
1982013/10/23maw piya guna waruna මවි පිය ගුණ වරුණ01:37:24
1992013/09/08gatalewa dam desuma01:30:40
2002013/09/05සිංහල ජාතිය වෙත කරුණාවෙන්00:15:33
2012013/08/1906.ven. nagoda saddhaloka thero01:03:59
2022013/06/12134. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 26a Nov1000:50:53
2032013/06/1240. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 19a Mar1000:49:09
2042013/06/1224. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 17p Feb1000:42:12
2052013/03/24138. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 28p Oct12 Sammaditti Sutta00:45:43
2062013/03/2491. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 20p Jun1200:47:40
2072013/03/22122. Nagoda Saddhaloka Thero 23a Nov1100:55:31
2082013/03/2295. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 30a Sep1100:46:24
2092013/02/16buddha gunaya00:49:38
2102013/02/11sattha budu gunaya00:50:42
2112013/02/11lokavidu gunaya00:47:12
2122013/01/30sugatho budu gunaya00:47:01
2132013/01/30vijjacharana gunaya00:39:06
2142013/01/29samma sambudda gunaya00:41:59
2152013/01/25arahan gunaya00:51:34
2162013/01/22buduguna desanawa00:53:13
2172011/10/18nekkamma paramee 07.avi00:15:01
2182011/10/18nekkamma paramee 06.avi00:15:01
2192011/10/18nekkamma paramee 05 avi00:15:00
2202011/10/18nekkamma paramee 04.avi00:15:01
2212011/10/18nekkamma paramee 03.avi00:15:00
2222011/10/18nekkamma paramee 02.avi00:15:01
2232011/04/12saddoseelana_3.avi00:11:00
2242011/04/12saddoseelana_4.avi00:09:19
2252011/04/12saddoseelana_2.avi00:11:00
2262011/04/12saddoseelana_1.avi00:11:00
2272010/12/07ABHIDAMMA.2010.12.02 - 2 / 200:05:00
2282010/12/07ABHIDAMMA.2010.12.02 - 1 / 200:11:41
2292010/12/07ARAHANGUNAYA.2010.12.0200:09:16
2302010/12/07SAMBUDUGUNAYA.2010.12.0200:11:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.