නාගොඩ සද්ධාලෝක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/16Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-11-1000:33:46
22019/11/01Daham Sithuvili - (2019-11-01) | ITN00:22:09
32019/10/27කඨින අනුම‌ෝදනාව 2019 10 1900:22:25
42019/10/23නාගොඩ සද්ධාලෝක නාහිමියන් විසින් ඔටවා ථේරවාද බෞද්ධ විහාරයේ 2019-10-22 සවස පවත්වනු ලැබූ ධර්මානුශාසනාව01:03:45
52019/10/22භාවනා උපද‌ෙස් 2019 10 1700:38:08
62019/10/04Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2019.10.03 - 20.01 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:44:45
72019/09/24Ven.Nagoda Saddhaloka Thero, 2019.09.23 - 20.03 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:43:20
82019/08/26සංඝයා වෙනුවෙන් දෙනු ලබන දානයක ආනිසංස කල්ප විනාශයකින්වත් විනාශ කළහැකි නොවේ00:44:53
92019/08/15අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ00:19:55
102019/08/15යම් අයෙක් මේ ලෝකයේ ඉපදී ඇත්නම් එම පුද්ගලයා පරාජය වුවෙක්00:40:45
112019/07/24VenNagoda Saddhaloka Thero 2019 06 1600:48:51
122019/07/24Daham Sithuvili 2018 07 1100:22:41
132019/07/17සද්ධර්ම වර්ෂා - ධර්ම සාකච්ඡාව - 01 ජාතික රූපවාහිනිය 2019.07.16 - 14.08 කිරම සුමංගල ස්වාමීන්ද්‍රයාණන්00:53:16
142019/07/088 июля 2019 г.00:36:17
152019/06/17Ven.Nagoda Saddhaloka Thero  - 2019.06.16 - 19.06 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:48:51
162019/06/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero 2019.06.07 - 20.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:41:51
172019/04/14ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 02 දස බල ඥාණ 2019 03 1400:49:19
182019/04/14ගුවන් විදුලි ද‌ේශණා 01 කරණීය ම‌ෙත්ත සූත්‍රය 2019 03 0700:47:09
192019/03/27Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-03-2400:47:09
202019/03/26ලාභ සත්කාරයට න‌ොඇල‌ෙමු00:52:10
212019/03/07Ven.Nagoda Saddhaloka Thero - 2019.03.07 - 08.05 නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ SLBC00:50:42
222019/02/12Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2019-02-1000:46:43
232018/11/18Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-11-1800:45:25
242018/10/01අඨ්ඨික සංඥාව - VEn. Dr. Nagoda Saddhaloka Thero00:50:44
252018/07/25අපි ඉපදුන දවසේ ඉඳල ජරාවට පත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ Ven Nagoda Saddhaloka Thero 22-07-201800:40:23
262018/07/22Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-07-2200:42:13
272018/06/28Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Daham Sackachcha Poson Poya 201800:59:34
282018/06/28Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Poson Poya 201800:57:35
292018/06/05පමා නොවන්න- Ven.Dr. Nagoda Saddhaloka Thero01:28:01
302018/06/01Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2018-05-2700:44:18
312018/06/01Interview with Ven. Nagoda Saddhaloka Thero00:10:39
322018/05/27සෑම වෙලාවකම තමාව තමන්ට පිහිට කරගන්න Ven Nagoda Saddhaloka Thero 27-05-2018 Damsak Nada00:41:28
332018/03/02Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja Medin Poya 201800:48:14
342017/12/01මෙල්බර්න් සදහම් චාරිකාව01:08:36
352017/10/06Nagoda Saddhaloka Thero - Swetha Puja - Vap Poya 201700:45:05
362017/08/13Interview - Nagoda Saddhaloka Thero00:12:53
372017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 2500:50:17
382017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 1800:52:12
392017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 1100:48:30
402017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 06 0400:50:08
412017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 05 1400:52:34
422017/03/29සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 05 0700:49:59
432017/03/15සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 07 1000:50:59
442017/03/15සම්මා අාජීව සදහම් කතිකාව 2016 07 0300:56:12
452017/03/12"පින" කල්ප විනාශයකින් වත් විනාශ කර නොහැකිය Ven nagoda saddhaloka thero damsak nada 12-03-201700:44:53
462017/03/12Nagoda Saddhaloka Thero - Damsak Nada 2017-03.1200:45:05
472017/01/05ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 03 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:25:49
482017/01/05ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 02 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:24:06
492017/01/04ලක්හඩ ගෙදරට බුදුබණ 01 අතිපූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:03
502016/12/30අපි බොහෝ දෙනෙකුට අපාය ගැන අවබෝධයක් නෑ Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 27-12-201600:19:55
512016/12/26අපි නිවැරදි වෙන්නේ කෙසේද Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 26 12 201600:18:21
522016/10/22සිත වඩන්නට උපයෝගී වන අරමුණු Ven nagoda saddhaloka thero sirsa pansil handawa 21-10-201600:16:32
532016/10/22Ven nagoda saddhaloka thero භාවනාව වඩන්නේ කෙසේද sirsa pansil handawa 20 -10-201600:17:51
542016/10/20Ven nagoda saddhaloka thero නිවැරදිම ධර්මය සොයාගන්නේ කෙසේද sirsa pansil maluwa 19-10-201600:17:50
552016/10/19Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අපි සිල් රකින්න ඕන sirsa pansil maluwa 18-10-201600:21:55
562016/10/18Ven nagoda saddhaloka thero ඇයි අප දන් දිය යුත්තේ sirsa pansil handawa 17-10-201600:24:04
572016/10/10Ven nagoda saddhaloka thero නිමක් නැති සංසාර ගමන sirsa damsak nada 09-10-201600:40:45
582016/08/17europe sadaham wasanthaya - ධර්ම දේශණාව00:41:04
592015/10/26sadaham sawana- සිත්නෙත් අසපුව සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:21
602015/10/26sadaham sawana- සිත්නෙත් අසපුව - පූජ්‍ය නාගොඩ සද්ධාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ00:55:21
612015/07/0309 buddha gunaya guwan viduli darma desana00:45:19
622015/01/15duruthu poya 100:23:45
632014/11/21ධර්ම සාකචිඡාව kalutara 2014 10 18 0400:21:39
642014/11/12භාවනා උපදෙස් matara 2014 10 11 0200:35:45
652014/10/01ධර්ම සාකචිඡාව kalutara 2014 09 20_0401:14:13
662014/09/28පඤ්ච නියාම ධර්ම kalutara 2014.09.20_0101:30:39
672014/09/02TNL අමා සුවය 2014 08 3000:32:30
682014/07/21budu sisilen ama suwaya kalutara 2014.07.19 02 abhidamma01:38:16
692014/07/21budu sisilen ama suwaya kalutara 2014.07.19.01 naatha karana darma01:52:50
702014/07/18budu sisilen ama suwaya kalutara ධර්ම සාකචිඡාව 2014.06.21 0400:44:29
712014/07/18budusisilen ama suwaya kalutara පේත ලෝකය 2014.06.21 0301:00:11
722014/07/17budu sisilen ama suwaya kalutara සීලය 2014.06.21 0101:15:18
732014/07/17budu sisilen ama suwaya kalutara මෙෙත්‍රී භාවනාව 2014.06.21 0201:08:38
742014/07/14neathra samadhi sadaham kathikawa neth fm 2014.07.1201:00:11
752014/07/10sadaham kathikawa poson poya ධර්ම සාකචිඡාව01:30:42
762014/07/09anumodanawa danaya දාන අනුමෝදනාව00:27:35
772014/06/25neathra samadhi sadaham kathikawa 2014.06.1201:04:00
782014/05/17vesak poya sadaham programe in weheragala arana 0100:54:25
792014/04/24ven nagoda saddhaloka thero|guwan viduli darma desana 0500:49:01
802014/04/24ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darma desana 04|patachara theraniya00:42:32
812014/04/22මෙෙත්‍රී භාවනාව kalutara sadaham programe 2014.04.19 | 0101:36:33
822014/04/09deegawapi dam desuma by ven nagoda saddhaloka thero01:04:02
832014/04/05balangoda 02 damma kathika by ven nagoda saddhaloka thero01:11:40
842014/04/05samma ditti sutta balangoda by ven nagoda saddhaloka thero02:00:07
852014/03/13ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darmadesana-03|karmaya00:46:44
862014/03/12ven nagoda saddhaloka thero|guwanviduli darmadesana-02|seelaye sanaseema00:52:56
872014/03/12ven nagoda saddhaloka thero| guwanviduli darma desana 01|chula subadra uwasiya00:50:51
882014/02/17matara sadaham program 2014 02 08 0200:23:34
892014/02/16matara sadaham program 2014 02 08 01|ratha vineetha sutta|රථ විනීත සූත්‍රය01:49:03
902014/01/26matara sadaham program 2014 01 11 0201:01:29
912014/01/24matara sadaham program 2014 01 11 0102:06:51
922014/01/03250. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Atthanance Piyan Janna - 27p Nov1300:49:10
932014/01/03159. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - 24a Jul1300:54:10
942014/01/02117. Ven Nagoda Saddhaloka Thero - Dukkha 2 - 07p Jun1300:44:36
952013/10/31wap poya bavana වප් පෝ දින භාවනාව00:16:37
962013/10/29wap poya dam desuma වප් පෝ දින සදහමි දේශණාව00:39:28
972013/10/23maw piya guna waruna මවි පිය ගුණ වරුණ01:37:24
982013/09/08gatalewa dam desuma01:30:40
992013/09/05සිංහල ජාතිය වෙත කරුණාවෙන්00:15:33
1002013/08/1906.ven. nagoda saddhaloka thero01:03:59
1012013/06/12134. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 26a Nov1000:50:53
1022013/06/1240. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 19a Mar1000:49:09
1032013/06/1224. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 17p Feb1000:42:12
1042013/03/24138. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 28p Oct12 Sammaditti Sutta00:45:43
1052013/03/2491. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 20p Jun1200:47:40
1062013/03/22122. Nagoda Saddhaloka Thero 23a Nov1100:55:31
1072013/03/2295. Ven Nagoda Saddhaloka Thero 30a Sep1100:46:24
1082013/02/16buddha gunaya00:49:38
1092013/02/11sattha budu gunaya00:50:42
1102013/02/11lokavidu gunaya00:47:12
1112013/01/30sugatho budu gunaya00:47:01
1122013/01/30vijjacharana gunaya00:39:06
1132013/01/29samma sambudda gunaya00:41:59
1142013/01/25arahan gunaya00:51:34
1152011/10/18nekkamma paramee 07.avi00:15:01
1162011/10/18nekkamma paramee 06.avi00:15:01
1172011/10/18nekkamma paramee 05 avi00:15:00
1182011/10/18nekkamma paramee 04.avi00:15:01
1192011/10/18nekkamma paramee 03.avi00:15:00
1202011/10/18nekkamma paramee 01.avi00:00:36
1212011/10/18nekkamma paramee 02.avi00:15:01
1222011/04/12saddoseelana_3.avi00:11:00
1232011/04/12saddoseelana_4.avi00:09:19
1242011/04/12saddoseelana_2.avi00:11:00
1252011/04/12saddoseelana_1.avi00:11:00
1262010/12/07ABHIDAMMA.2010.12.02 - 2 / 200:05:00
1272010/12/07ABHIDAMMA.2010.12.02 - 1 / 200:11:41
1282010/12/07ARAHANGUNAYA.2010.12.0200:09:16
1292010/12/07SAMBUDUGUNAYA.2010.12.0200:11:23

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.