නාවලපිටියේ සරණජෝති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/01සිත නිවන බුදු බණ - 129 Ven.Nawalapitiye Saranajothi Thero - 2019.09.01 - 05.01 නාවලපිටියේ සරණජෝති ස්00:38:11
22019/01/19Ven.Nawalapitiye Saranajothi Thero - 2019.01.15 - 13.30  නාවලපිටියේ සරණජෝති ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:15
32018/10/20Ven.Nawalapitiye Saranajothi Thero, - 2018.10.18 - 23.05 නාවලපිටියේ සරණජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ00:57:38
42018/09/27පූජ්‍ය නාවලපිටියේ සරණජෝති හිමි 2018 09 17 Ven Nawalapitiye Saranajothi thero00:56:46
52018/07/29Ven.Nawalapitiye Saranajothi Thero, - 2018.07.28 - 17.00 නාවලපිටියේ සරණජෝති ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDH00:58:01
62015/04/302013 06 19 Ven Nawalapitiye Saranajothi Thero00:53:50
72014/08/192013 03 14 Ven Nawalapitiye Saranajothi Thero00:55:51
82013/03/3116. Saththa Jatila Sutta (සත්ත ජටිල සූත්‍රය) Ven Nawalapitiye Saranajothi Thero 07 Feb1200:46:15

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.