ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/08/11 Ven Okkampitiye Kassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 3 - Dhamma sermon Bana 300:55:27
22020/08/10මහා පුරුෂයන්ගෙ පුරුෂ ඉන්ද්‍රිය පිහිටන විදිය Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana00:23:24
32020/08/02තමන් නිවරදි කියලා හිතන අයට කිව්ව කතාව Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana00:16:26
42020/07/17පන්සලේ පිංකමේ ඉස්සරවෙලාම නම කියවෙන්න ඕන කෙනා ගැන කිව්ව අපුරු කතාව Okkampitiye Kassapa Thero00:12:28
52020/07/05බාහිරින් බලලා කෙනෙක් ගැන තීරණය කරන්න පුළුවන්ද Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana00:15:20
62020/07/04(2020 - 07 - 03) පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven. Okkampitiye Kassapa thero00:55:26
72020/06/23(2020 - 06 - 22) පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven. Okkampitiye Kassapa thero00:52:09
82020/06/20වාසනාවන්ත දරුවකුගෙ පෙන්වන ගති ලක්ෂණ Okkampitiye kassapa thero Dharma Deshana00:11:21
92020/05/27Sadaham sawana - පූර්ව බවය දැන ගැනීම - Ven . Okkampitiye Kashyapa Thero00:57:27
102020/05/26මුහුදු මහා විහාරයට අත්වුණු ඇත්තම ඉරණම ගැන කිව්ව සංවේදී කතාව Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana00:11:50
112020/04/30හලාවත කොක්කාවිල වනරතන ආරණ්‍ය සෙනාසනාධිපති පූජනීය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ සහ ඔක්කම්පිටිය ම00:01:30
122020/04/28ඉලක්කයකට ළඟා වෙන්නෙ කොහොමද Okkampitiye Kassapa thero Dharma Deshana00:15:43
132020/04/18ඉක්මණටම නිවන් දකින්න පුලුවන් භාවනාව Okkampitiye Kasspa Thero Dharma Deshana00:22:20
142020/04/09ලෝකයේ වෙනස් වෙන්නෙ නැති කාරණා තුන Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana00:16:30
152019/11/24Okkampitiye Kassapa Thero - Dharmasanaya - 2019-11-1800:49:13
162019/11/18Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 132 - TV Didula00:54:34
172019/10/25රට්ටපාල හාමුදුරු ගැන කිව්ව කතාව Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana00:11:42
182019/10/15අපි ඇස් වලින් කරන තෘප්තිය ලස්සන බණ කතාවක් Okkampitiye Kassapa thero Dharma Deshana00:16:04
192019/10/04අපේ රටේ ඇමති පුතාලා ගැන කිව්ව කතාව Okkampitiye kassapa thero Dharma Deshana00:18:06
202019/10/04Ehipassiko 2019.10.0400:28:40
212019/09/28ඇබ්බැහි වෙලා චිත්‍රපටි බලන අයට කිව්ව කතාව Okkampitiye kassapa thero Dharma deshana00:14:02
222019/09/20යාලුවො කිව්වට එක පාර විශ්වාස කරන්න එපා Okkampitiye kassapa thero Dharma Deshana 201900:26:55
232019/09/14 Ven Okkampitiye Kassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:59:11
242019/09/07 Ven Okkampitiye Kassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:34
252019/09/04රාහුල හාමුදුරුවන්ට බුදුහාමුදුරු ලබාදුන් අවවාදය Okkampitiye Kassapa thero Dharma Deshana00:16:41
262019/08/31පුතු මළ ශෝකය දරා ගැනීමට පුතු අවිශ්වාස කරන්න Ven. Okkampitiye Kassapa thero (2019 - 08 - 30)00:46:54
272019/08/30දෙවියො ළඟට යන්න කියලා තණකොළ කාපු ම්නිස්සු Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana 201900:21:03
282019/08/23ලෝබ නැති අය බලාගෙන්නෙ මෙහෙමයි Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana 201900:19:39
292019/08/18සල්ලි කොච්චර තිබුණත් මයිකල් ජැකසන්ට වුනු වැඩේ Okkampitiye Kasspa Thero Dharma Deshana 201900:20:53
302019/08/12ඇත්තටම අපි පොහොසත්ද දුප්පත්ද Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana 201900:35:21
312019/08/12ඔබ සැබෑ බෞද්ධයකු නම් කුලවාදය තියාගන්න බෑ Okkampitiye Kassapa thero Dharma deshana 201900:25:21
322019/06/22සිල් සමාදන් වෙන උපාසක අම්මලා දානෙ වළඳන හැටි Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana00:58:24
332019/06/21සුගත බුදුගුණය පැහැදිළිව Ven. Okkampitiye Kassapa thero (2019 - 06 - 20)00:52:42
342019/05/17බලයට තියෙන කෑදරකම නිසා ජනපති සහ අගමැති මේ රට පාවාදෙනවා Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 301:03:50
352019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0400:05:35
362019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0300:14:52
372019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0200:14:54
382019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0100:10:05
392019/05/09බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම් නම් කාරුණිකද Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 201:02:05
402019/05/04ජීවිතයේ යථාර්තය අවබෝධ කරගමු Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 100:42:11
412019/02/142019 - 02 - 14 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven Okkampitiye Kassapa thero00:53:12
422019/01/22Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 94 - TV Didula00:59:11
432018/12/152018 - 12 - 15 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven Okkampitiye Kassapa thero00:59:04
442018/09/282018 09 22 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි Ven Okkampitiye Kassapa thero00:53:53
452018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 77 - TV Didula00:57:12
462018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 73 - TV Didula00:54:20
472018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 69- TV Didula00:57:47
482018/09/10Mapiya Wandana (Ven. Okkampitiye Kassapa Thero)01:05:57
492018/07/01Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන EP_75 බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:54:02
502018/07/01Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන EP_74 බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:58:34
512018/06/23Okkampitiye Kassapa Thero01:04:08
522018/06/05Ven Okkampitiye Kassapa Thero - දිළිදුකම දළිද්‌ද සූත්‍රය00:49:56
532017/11/26Ven Okkampitiye Kashyapa Thero පරිවීමංසන සූත්‍රය සසර දුකින් නිදහස් වීමට ණුවනින් විමසීම00:50:26
542017/11/22මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය01:23:01
552017/05/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-1700:57:40
562017/02/04Ven. Okkampitiye Kassapa Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා- අංක 48-TV Didula00:59:35
572017/01/0241. Ven Okkampitiye Kassapa Thero - Chankai Sutta - 6.30pm12 Sep201600:46:14
582016/09/10Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:45:48
592016/09/03Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:48:22
602016/08/26Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Suthra Deshana-බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:55:45
612016/08/26Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Dharma Shrawanaya kirime Aramuna - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:50:45
622016/08/26බෝ සෙවන Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Suthra Deshana - [බෞද්ධ වැඩසටහන]- TV Didula00:54:17
632016/08/07Ven.Okkampitiye Kassapa Thero -බෝ සෙවන -අංක 08 - TV Didula00:48:31
642016/08/07බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:42:53
652016/07/16Ehipassiko 2016.07.16 | Okkampitiye Kassapa Thero..00:26:09
662016/07/04Ehipassiko 2016.07.04 | Okkampitiye Kassapa Thero.00:27:09
672015/10/29Ehipassiko 2015.10.29 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:10
682015/10/22Ehipassiko 2015.10.22 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
692015/10/15Ehipassiko 2015.10.15 | Delivered by Rev: Okkampitiye kassapa Thero.00:39:38
702015/10/08Ehipassiko 2015.10.08 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
712015/10/01Ehipassiko 2015.10.01 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:47
722015/09/24Ehipassiko 2015.09.24 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:09
732015/09/17Ehipassiko 2015.09.17 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
742015/09/10Ehipassiko 2015.09.10 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:10
752015/09/03Ehipassiko 2015.09.03 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
762015/05/0203 - ධර්ම සාකච්ඡාව02:12:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.