ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/06/22සිල් සමාදන් වෙන උපාසක අම්මලා දානෙ වළඳන හැටි Okkampitiye Kassama Thero Dharma Deshana00:58:24
22019/06/21සුගත බුදුගුණය පැහැදිළිව Ven. Okkampitiye Kassapa thero (2019 - 06 - 20)00:52:42
32019/05/17බලයට තියෙන කෑදරකම නිසා ජනපති සහ අගමැති මේ රට පාවාදෙනවා Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 301:03:50
42019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0400:05:35
52019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0300:14:52
62019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0200:14:54
72019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0100:10:05
82019/05/09බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම් නම් කාරුණිකද Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 201:02:05
92019/05/04ජීවිතයේ යථාර්තය අවබෝධ කරගමු Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 100:42:11
102019/04/22පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි2019 04 21ven okkampitiye kassapa himiබෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයක01:01:56
112019/02/142019 - 02 - 14 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven Okkampitiye Kassapa thero00:53:12
122019/01/22Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 94 - TV Didula00:59:11
132018/12/152018 - 12 - 15 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven Okkampitiye Kassapa thero00:59:04
142018/09/282018 09 22 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි Ven Okkampitiye Kassapa thero00:53:53
152018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 77 - TV Didula00:57:12
162018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 73 - TV Didula00:54:20
172018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 69- TV Didula00:57:47
182018/07/01Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන EP_75 බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:54:02
192018/07/01Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන EP_74 බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:58:34
202018/06/23Okkampitiye Kassapa Thero01:04:08
212018/06/05Ven Okkampitiye Kassapa Thero - දිළිදුකම දළිද්‌ද සූත්‍රය00:49:56
222017/11/22මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය01:23:01
232017/05/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-1700:57:40
242017/02/04Ven. Okkampitiye Kassapa Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා- අංක 48-TV Didula00:59:35
252017/01/0241. Ven Okkampitiye Kassapa Thero - Chankai Sutta - 6.30pm12 Sep201600:46:14
262016/09/10Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:45:48
272016/09/03Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:48:22
282016/08/26Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Suthra Deshana-බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:55:45
292016/08/26Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Dharma Shrawanaya kirime Aramuna - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:50:45
302016/08/26බෝ සෙවන Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Suthra Deshana - [බෞද්ධ වැඩසටහන]- TV Didula00:54:17
312016/08/07Ven.Okkampitiye Kassapa Thero -බෝ සෙවන -අංක 08 - TV Didula00:48:31
322016/08/07බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:42:53
332016/07/16Ehipassiko 2016.07.16 | Okkampitiye Kassapa Thero..00:26:09
342016/07/04Ehipassiko 2016.07.04 | Okkampitiye Kassapa Thero.00:27:09
352015/10/29Ehipassiko 2015.10.29 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:10
362015/10/22Ehipassiko 2015.10.22 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
372015/10/15Ehipassiko 2015.10.15 | Delivered by Rev: Okkampitiye kassapa Thero.00:39:38
382015/10/08Ehipassiko 2015.10.08 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
392015/10/01Ehipassiko 2015.10.01 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:47
402015/09/24Ehipassiko 2015.09.24 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:09
412015/09/17Ehipassiko 2015.09.17 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
422015/09/10Ehipassiko 2015.09.10 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:10
432015/09/03Ehipassiko 2015.09.03 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
442015/05/0203 - ධර්ම සාකච්ඡාව02:12:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.