ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/14 Ven Okkampitiye Kassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 2 - Dhamma sermon Bana 200:59:11
22019/09/07 Ven Okkampitiye Kassapa Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:58:34
32019/09/04රාහුල හාමුදුරුවන්ට බුදුහාමුදුරු ලබාදුන් අවවාදය Okkampitiye Kassapa thero Dharma Deshana00:16:41
42019/08/31පුතු මළ ශෝකය දරා ගැනීමට පුතු අවිශ්වාස කරන්න Ven. Okkampitiye Kassapa thero (2019 - 08 - 30)00:46:54
52019/08/30දෙවියො ළඟට යන්න කියලා තණකොළ කාපු ම්නිස්සු Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana 201900:21:03
62019/08/23ලෝබ නැති අය බලාගෙන්නෙ මෙහෙමයි Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana 201900:19:39
72019/08/18සල්ලි කොච්චර තිබුණත් මයිකල් ජැකසන්ට වුනු වැඩේ Okkampitiye Kasspa Thero Dharma Deshana 201900:20:53
82019/08/12ඇත්තටම අපි පොහොසත්ද දුප්පත්ද Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana 201900:35:21
92019/08/12ඔබ සැබෑ බෞද්ධයකු නම් කුලවාදය තියාගන්න බෑ Okkampitiye Kassapa thero Dharma deshana 201900:25:21
102019/06/22සිල් සමාදන් වෙන උපාසක අම්මලා දානෙ වළඳන හැටි Okkampitiye Kassama Thero Dharma Deshana00:58:24
112019/06/21සුගත බුදුගුණය පැහැදිළිව Ven. Okkampitiye Kassapa thero (2019 - 06 - 20)00:52:42
122019/05/17බලයට තියෙන කෑදරකම නිසා ජනපති සහ අගමැති මේ රට පාවාදෙනවා Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 301:03:50
132019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0400:05:35
142019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0300:14:52
152019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0200:14:54
162019/05/12Ven Okkampitiye Kassapa Thero Cut 0100:10:05
172019/05/09බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම් නම් කාරුණිකද Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 201:02:05
182019/05/04ජීවිතයේ යථාර්තය අවබෝධ කරගමු Halawatha Kassapa Thero Bana EPISODE 100:42:11
192019/04/22පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි2019 04 21ven okkampitiye kassapa himiබෞද්ධයා නාලිකාවෙ බැතිබර විකාශනයක01:01:56
202019/02/142019 - 02 - 14 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven Okkampitiye Kassapa thero00:53:12
212019/01/22Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 94 - TV Didula00:59:11
222018/12/152018 - 12 - 15 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven Okkampitiye Kassapa thero00:59:04
232018/09/282018 09 22 පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි Ven Okkampitiye Kassapa thero00:53:53
242018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 77 - TV Didula00:57:12
252018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 73 - TV Didula00:54:20
262018/09/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero දායකත්ව ධර්ම දේශනා-අංක 69- TV Didula00:57:47
272018/07/01Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන EP_75 බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:54:02
282018/07/01Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන EP_74 බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:58:34
292018/06/23Okkampitiye Kassapa Thero01:04:08
302018/06/05Ven Okkampitiye Kassapa Thero - දිළිදුකම දළිද්‌ද සූත්‍රය00:49:56
312017/11/22මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය01:23:01
322017/05/20Ven. Okkampitiye Kassapa Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-1700:57:40
332017/02/04Ven. Okkampitiye Kassapa Thero - දායකත්ව ධර්ම දේශනා- අංක 48-TV Didula00:59:35
342017/01/0241. Ven Okkampitiye Kassapa Thero - Chankai Sutta - 6.30pm12 Sep201600:46:14
352016/09/10Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:45:48
362016/09/03Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:48:22
372016/08/26Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Suthra Deshana-බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:55:45
382016/08/26Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Dharma Shrawanaya kirime Aramuna - බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:50:45
392016/08/26බෝ සෙවන Ven.Okkampitiye Kassapa Thero - Suthra Deshana - [බෞද්ධ වැඩසටහන]- TV Didula00:54:17
402016/08/07Ven.Okkampitiye Kassapa Thero -බෝ සෙවන -අංක 08 - TV Didula00:48:31
412016/08/07බෝ සෙවන[බෞද්ධ වැඩසටහන]-TV Didula00:42:53
422016/07/16Ehipassiko 2016.07.16 | Okkampitiye Kassapa Thero..00:26:09
432016/07/04Ehipassiko 2016.07.04 | Okkampitiye Kassapa Thero.00:27:09
442015/10/29Ehipassiko 2015.10.29 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:10
452015/10/22Ehipassiko 2015.10.22 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
462015/10/15Ehipassiko 2015.10.15 | Delivered by Rev: Okkampitiye kassapa Thero.00:39:38
472015/10/08Ehipassiko 2015.10.08 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
482015/10/01Ehipassiko 2015.10.01 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:47
492015/09/24Ehipassiko 2015.09.24 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:09
502015/09/17Ehipassiko 2015.09.17 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
512015/09/10Ehipassiko 2015.09.10 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:10
522015/09/03Ehipassiko 2015.09.03 | Delivered by Rev: Okkampitiye Kassapa Thero.00:39:19
532015/05/0203 - ධර්ම සාකච්ඡාව02:12:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.