බොරැල්ලේ අතුල හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/08/20Ven.Borelle Athula Ayaka Thero 2019.08.18 - 20.01 බොරැල්ලේ අතුල නායක  ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:01
22019/07/09ලක්ෂ 14ක් සක්වළ අද තාක්ෂනයට හසුවේ, බුද්ධ ආඥ්ඥාව පිහිටි සක්වළ කෝටි ලක්ෂයකි Borelle Athula tero 19-7-900:54:55
32019/05/21සිත නිවන බුදු බණ - 91 Ven.Borelle Athula Ayaka Thero - 2019.05.21 - 05.01 බොරැල්ලේ අතුල නායක  ස්වාමි00:44:04
42019/05/05සිත නිවන බුදු බණ - 89 Ven.Borelle Athula Ayaka Thero - 2019.05.05 - 05.01 බොරැල්ලේ අතුල නායක  ස්වාමි00:44:04
52019/04/062019 04 05 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල හිමි Ven Borelle Athula thero00:57:24
62019/02/152019 - 02 - 15 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල හිමි - Ven Borelle Athula thero00:57:23
72019/01/21බොරැල්ලේ අතුල අනුනායක හිමි01:20:41
82018/12/30Borelle Athula Thero - Damsak Nada 2018-12-2900:47:49
92018/11/072018 - 11 - 06 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල හිමි - Ven Borelle Athula thero00:49:59
102018/10/032018 - 10 - 01 පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල හිමි Ven Borelle Athula thero00:45:07
112018/09/27Borelle Athula Thero - Damsak Nada - Binara Poya 201800:44:41
122018/09/04Most Ven. Borelle Athula Ayaka Thero - 2018.09.04 - 20.00 අති පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල නාහිමි00:51:07
132018/08/25Most Ven.Borelle Athula Nayaka Thero, - 2018.08.25 - 08.00 අති පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල නාහිමි00:56:29
142018/08/03Ven Borelle Athula Thero | පඤ්ච මහා අධිෂ්ඨාන පූජාව | 2018-08-1800:02:58
152018/07/24බුදුහාමුදුරුවො පෙන්නලා දුන්න නියාය | Asapuwa Bana - Rev Borelle Athula Thero00:57:26
162018/07/21අඩු ආයුෂෙන් මැරෙන්න හේතු..- පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල ස්වාමින්වහන්සේ00:40:09
172018/07/19පොල් ගහ උසට වැවුනට ගහේ අත්ත වැටෙන්නෙ මුලට | Asapuwa Bana - Rev Borelle Athula Thero00:55:14
182018/07/08Borelle Athula Thero - Damsak Nada 2018-07-0800:44:43
192018/06/21TV Didula Live Stream01:13:05
202018/05/25Borelle Athula Thero - Damsak Nada 2018-05-1300:45:15
212018/02/26Borelle Athula Thero - Damsak Nada 2018-02-2500:42:14
222018/02/25අඩු ආයුෂෙන් මැරෙන්න හේතු..සමහරුන්ට දිගු ආයුෂ තිබෙන්න හේතුව Ven Borelle Athula Thero 25-02-201800:40:06
232018/01/02Borelle Athula Thero - Damsak Nada 2017-12-3100:45:24
242017/11/07budu bana by Ven. Borelle Athula thero...01:13:22
252017/10/07බොරැල්ලේ අතුල හිමි ආණ්ඩු පෙරලෙන හැටි කියයි. How to be changed governments.00:03:33
262017/09/30අරංගල දේශනා 10 - බොරැල්ලේ අතුල නායක හිමි01:00:42
272017/08/12Borelle Athula Thero - Sanaramara Sewana 2017-08-1200:49:15
282017/07/23Borelle Athula Thero - Damsak Nada 2017-07-2300:43:55
292017/05/23ඔබ දෙයක් ලබන්න නම් ඔබට දෙයක් දෙන්නම වෙනවා - අසපුව කාලීන ධර්ම සාකච්චාව | Asapuwa00:58:08
302017/05/12Borelle Athula Thero - Pansil Maluwa 2017-05-0701:24:21
312017/05/12Borelle Athula Thero - Damsak Nada 2017-04-3000:42:53
322017/03/11ධර්ම දේශනය : පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල හිමි (2017 පෙබරවාරි 13 වන දින)01:27:54
332016/10/09Ehipassiko 2016.10.09 | Borelle Athula Thero.00:29:34
342016/09/16Ehipassiko 2016.09.16 | Borelle Athula Thero.00:29:41
352016/08/10Ehipassiko 2016.08.10 | Borelle Athula Thero.00:28:25
362016/07/28Ehipassiko 2016.07.28 | Borelle Athula Thero.00:27:57
372016/06/15Ven Borelle Athula thero - Kusuma Edirisinghe Amma 2years armsgiving00:48:34
382016/05/17Ehipassiko 2016.05.17 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero.00:29:13
392016/04/26Ehipassiko 2016.04.26 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero00:28:44
402016/04/19Ehipassiko 2016.04.19 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero00:28:26
412016/04/12Ehipassiko 2016.04.12 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero00:29:03
422016/04/11Borelle Athula Thero-"අම්මා තෙමස් පූර්ණ ධර්ම දාන පින්කම"-195,ගාලු පාර, අකුරළ-කහව00:58:07
432016/04/05Ehipassiko 2016.04.01 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero00:28:44
442016/03/29Ehipassiko 2016.03.29 | Delivered by Rev:Borelle Athula Thero00:28:44
452016/03/22Ehipassiko 2016.03.22 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero00:29:24
462016/03/08Ehipassiko 2016.03.08 | Delivered by Rev: Borelle Athula Thero00:28:44
472015/12/14Ven Borelle Athula Thero at Liverpool Sri Sambuddha Buddhist Vihara - UK00:55:06
482015/04/10Buddhist Preaching by Ven. Borelle Athula Thero (03.04.2015)01:07:38
492015/01/122013 05 14 - Ven Borelle Athula Thero00:59:14
502015/01/06සප්ත ආර්ය ධනය 1 — පූජ්‍ය බොරැල්ලේ අතුල ස්වාමින් වහන්සේ00:57:36
512013/11/11කොහුවල ශ්‍රී විජයමංගලාරාමය කටින පිංකම 2013 බොරැල්ලේ අතුල හිමි01:04:11
522013/09/27Dharma Deshana | Ven Borelle Athula Thero00:51:55
532013/06/12101. Ven Borelle Athula Thero 5a Sep1000:51:48
542013/06/1295. Ven Borelle Athula Thero 18p Aug1000:42:58
552013/06/1277. Ven Borelle Athula Thero 04a Jul1000:42:47
562013/03/2740. Latukhikopama Sutta (ලටු ඛිකෝපම සූත්‍රය) Ven Borelle Athula Thero 19 Sep1100:48:02
572013/03/11139. Kassaka Sutta - Ven Borelle Athula Thero00:44:24
582013/03/0815. Sabrahmaka Sutta - Ven Borelle Athula Thero00:53:06
592012/08/15Sabrahmaka Sutta - Ven Borelle Athula Thero - Suthra Dharma Deshana00:53:06
602012/07/09Ven Borelle Athula Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:52:50
612012/06/17Ven Borelle Athula Thero - Kassaka Sutta00:44:24
622012/05/18Ven Borelle Athula Thero - The Buddhist TV Dharma Desana00:57:48

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.