පන්නල ආනන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/07ස්වර්ණ්වහිනි 2019 11 07 ඒහිපස්සිකෝ උදෑසන ධර්ම දේනාව00:27:11
22019/11/07Ehipassiko 2019.11.0700:27:11
32019/11/05සංසාරගත රෝග Ven. Pannala Ananda thero (2019 - 11 - 03)00:55:54
42019/10/24යමා මහ පෙළහරක ආශ්චර්යය Ven. Pannala Ananda thero (2019 - 10 - 22)00:53:46
52019/09/09තරුණ කළ සිල් පුරන්න සිත් ඇති වන්නේ සසර මහා කුසලයකටමය Ven. Pannala Ananda thero (2019 - 09 - 08)00:59:17
62019/08/17Dharma Sermon by Ven. Pannala Ananda Thera (Part 3)00:13:25
72019/08/17Dharma Sermon by Ven. Pannala Ananda Thera (Part 2)00:33:51
82019/08/17Dharma Sermon by Ven. Pannala Ananda Thera (Part 1)00:33:50
92019/08/13මේ භවයේ පෙර විසූ කඳ පිළිවෙල Ven. Pannala Ananda thero (2019 - 08 - 12)00:52:17
102019/08/10රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව හා ප්‍රශ්ණ පිළිබඳ කොසොල් රජුට තිබූ හැඟීම අවබෝධය Pannala Ananda thero (19 - 8 - 9)00:51:16
112019/07/17කොසොල් රජු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් උගත් නායකත්ව මූළධර්ම Ven. Pannala Ananda thero (2019 - 07 - 16)00:43:11
122019/07/16ඇසළ පුන් පොහෝදින ධර්ම දේශනාව ධමචේතිය සූත්‍රයෙන් Ven. Pannala Ananda Thero 2019 07 1600:43:10
132019/01/22"Dhamma Dayada" (2019-01-20) Ven. Pannala Ananda Thero පූජ්‍ය පන්නල ආනන්ද හිමි00:55:47
142018/11/222018 - 11 - 21 පූජ්‍ය පන්නල ආනන්ද හිමි - Ven Pannala Ananda thero00:51:29
152018/11/182018 - 11 - 18 පූජ්‍ය පන්නල ආනන්ද හිමි - Ven Pannala Ananda thero00:53:46
162018/11/032018 - 11 - 03 පූජ්‍ය පන්නල ආනන්ද හිමි - Ven Pannala Ananda thero00:58:02
172018/10/222018 10 21 පූජ්‍ය පන්නල ආනන්ද හිමි Ven Pannala Ananda thero00:47:24
182018/10/20Ven.Pannala Ananda Thero, 2018.10.18 - 14.35 පන්නල ආනන්ද ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:58:09
192018/10/18Ven Pannala Ananda Thero - කර්ම විපාක00:48:16
202018/10/16Ven.Pannala Ananda Thero, 2018.10.12 - 08.00 පන්නල ආනන්ද ස්වාමින්වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:58:45
212018/09/292018 - 09 - 27 පූජ්‍ය පන්නල ආනන්ද හිමි Ven Pannala Ananda thero00:50:58
222018/09/25Ven Pannala Ananda Thero- Sep -201800:49:15
232018/06/25Pannala Ananda Himi00:14:20
242018/02/03Pannala Ananda himi Amma bana අම්මා බණ පන්නල ආනන්ද හිමි00:12:14
252017/10/28Pannala Ananda Himi at Hemmathagama. 2017. 10 . 2601:30:56
262016/11/16Ehipassiko 2016.11.16 | Pannala Ananda Thero.00:27:57
272016/10/18Ehipassiko 2016.10.18 | Pannala Ananda Thero.00:28:25
282016/08/18Ehipassiko 2016.08.18 | Pannala Ananda Thero00:28:11
292016/08/02Ehipassiko 2016.08.02 | Pannala Ananda Thero00:28:44
302016/04/27Ehipassiko 2016.04.27 | Delivered by Rev: Pannala Ananda Thero00:28:44
312016/04/13Ehipassiko 2016.04.13 | Delivered by Rev: Pannala Ananda Thero00:28:41
322016/04/06Ehipassiko 2016.04.06 | Delivered by Rev:Pannala Ananda Thero00:28:25
332015/07/28Ehipassiko 2015.07.27 | Delivered by Rev: Pannala Ananda Thero.00:49:13
342015/07/06Ehipassiko 2015.07.06 | Delivered by Rev: Pannala Ananda Thero.00:49:14
352014/11/152013 05 03 Ven Pannala Ananda Thero00:56:46
362014/07/122013 02 11 Ven Pannala Ananda Thero00:55:16
372014/04/182013 01 15 Ven Pannala Ananda Thero00:58:52

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.