පයාගල නන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/07/20නිනිදිමතද එහෙනම් මෙයට අහුන්කන් දෙන්න00:06:01
22020/07/20පාඩමට වේලාවක් කාලාවක් නැහැ .00:10:36
32020/07/20පිළිවෙලට තියන්නම බැරිද?00:08:11
42020/07/20ඇයි තැවෙන්නෙ?00:10:01
52020/07/20වැඩ ගොඩවෙලා මොකද කරන්නේ .00:11:46
62020/07/20චන්දෙ දෙන්නේ කාටද ?00:11:01
72020/07/20රිය අනතුරු වළකින හැටි .00:09:16
82020/07/20රිය අනතුරු වලින් වළකින්න කැමතිද?00:11:31
92020/07/06විශ්වාසය ද? විමසිම ද?00:11:56
102020/07/06හෙවනැල්ලට බිය මිනිස්සු00:10:11
112020/07/06විදර්ශනාවට පසුබිම00:11:11
122020/07/02#payagala_nanda_thero #mind_meditation බොඩි ස්කැනින් මෙඩිටෙසන්00:19:42
132020/07/01#payagala_nanda_thero #meditaion සිත එක්තැන් කළහැකි ක්‍රම හතර part 200:12:16
142020/07/01#payagala_nanda_thero #meditaion සිත එක්තැන් කළහැකි ක්‍රම හතර part 100:11:01
152020/06/29බුදුන් උපන් තායිලන්තය00:09:11
162020/06/16සුවදායික නින්ද. සුවදායික දිවියකට00:09:21
172020/06/16#payagalanandathero අදුරු සෙවනැලි දුරලන්න.00:10:56
182020/06/16රෝග සුවයට භාවනා00:10:06
192020/06/16රොග පීඩා හමුවේ බුදු සමිදුන්00:09:46
202020/06/16හුස්ම දෙස බලා සිටිම.00:08:41
212020/06/16සිත කය සැහැල්ලු කිරිම00:09:11
222020/06/02Ven.Payagala Nanda Thero  2020.06.01 - 08.03 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:52:49
232020/05/17Ven.Payagala Nanda Thero 2020.05.16 - 08.08 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:46:18
242020/05/17බුදු බණ 3ක් කෝන්පිටියේ ශ්‍රී සුසීල බැලුම්ම්හර ඉන්දානන්ද සහ පයාගල නන්ද යන සවාමින් වහන්සේලා 2020051702:28:22
252020/04/10Ven.Payagala Nanda Thero, 2020.04.08 - 20.02 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:45:11
262020/02/11ස්වර්ණ්වහිනි 2020 02 11 ඒහිපස්සිකෝ එන්න ධර්මය දකින්න පූජ්‍ය පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:10
272020/02/11Ehipassiko 2020.02.1100:29:10
282020/01/31ස්වර්ණ්වහිනි 2020 01 31 ඒහිපස්සිකෝ එන්න ධර්මය දකින්න පූජ්‍ය පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:26:40
292020/01/31Ehipassiko 2020.01.3100:26:40
302019/07/10Ven.Payagala Nanda Thero - 2019.07.19 - 08.03 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:49
312019/06/26සිත නිවන බුදු බණ - 96 Most Ven.Payagala Nanda Thero - 2019.06.26 - 05.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන00:41:52
322019/05/06Ven.Payagala Nanda Thero  - 2019.05.06 - 08.03 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:47:35
332019/03/22Ven.Payagala Nanda Thero - 2019.03.22 - 08.04 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:49:11
342019/01/0313. Ven Payagala Nanda Thero - Maha Kamma Vibhanga Sutta MN - 16p Sep201800:40:34
352018/11/18Ven.Payagala Nanda Thero  - 2018.11.18 - 08.06 පයාගල නන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ00:44:53
362018/08/19Ven.Payagala Nanda Thero, - 2018.08.19 - 08.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:07
372018/05/20Ven.Payagala Nanda Thero, - 2018.05.20 - 08.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:45:58
382018/05/02Ven.Payagala Nanda Thero, - 2018 වෙසක් මස 02 දින පෙරවරු 08.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:50:31
392018/04/08Ven. Payagala Nanda Thero - 2018.04.08 - 20.00 පයාගල නන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:44:19
402018/01/28Ven.Payagala Nanda Thero - 2018.01.28 - 08.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:40:19
412018/01/0340. Ven Payagala Nanda Thero - 6.30 pm 11 Sep 201700:46:00
422017/01/1562. Ven Payagala Nanda Thero - 13a Nov201600:48:22
432017/01/1520. Ven Payagala Nanda Thero - 19p June2016 FM00:44:52
442017/01/1551. Ven Payagala Nanda Thero - Dittadhamma Vedaneeya Kamma - 09p Oct201600:46:35
452016/11/13Ven Payagala Nanda Thero - Guwanviduli Dharmadeshanawa00:46:41
462015/12/3150. Ven Payagala Nanda Thero - 29a May2015 (missing 1st 10 minutes)00:46:53
472015/12/13Ehipassiko 2015.12.13 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:37:53
482015/11/29Ehipassiko 2015.11.29 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:38:03
492015/11/22Ehipassiko 2015.11.22 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:39:10
502015/11/15Ehipassiko 2015.11.15 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:37:35
512015/11/08Ehipassiko 2015.11.08 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:38:03
522015/11/01Ehipassiko 2015.11.01 | Delivered by Rev: Payagala Nanda Thero.00:39:10
532015/01/0250. Ven Payagala Nanda Thero - 25p Apr1400:46:20
542014/01/03173. Ven Payagala Nanda Thero - 03p Aug1300:48:09
552013/09/02Soovisi Prathyagnana Pooja Ven Payagala Nanda Thero00:56:26
562013/08/0218 Ven Payagala Nanda Thero 10pFeb1000:52:24
572013/06/1218. Ven Payagala Nanda Thero Patthana 10p Feb1000:39:13
582013/03/24143. Ven Payagala Nanda Thero 04a Nov1200:47:45
592013/03/2375. Ven Payagala Nanda Thero 20a May12 Maranaasannaya00:50:29
602013/03/231. Ven Payagala Nanda Thero 01a Jan1200:54:14

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.