පුලියන්දේ සුධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12015/01/01Sadaham Sawana - Most Ven.Puliyande Sudhamma Hamuduruwo00:57:22
22014/12/29Sadaham Sawana - Most Ven.Puliyande Sudhamma Hamuduruwo01:00:55
32014/11/09Sadaham Sawana-Ven. Puliyande Sudhamma hamuduruwo00:58:32
42014/10/27Sadaham Sawana - Ven. Puliyande Sudhamma Thero00:55:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.