පුලියන්දේ සුධම්ම හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/02/03හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 02 03 පූජ්‍ය පුලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:17
22020/01/30හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 30 පූජ්‍ය පුලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:29
32020/01/24හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 24 පුලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:21
42020/01/03හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 03 පූජ්‍ය පුලියද්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:24
52019/12/28හිරු tv සමාජ සංගායනා 2019 12 28 පූජ්‍ය පුලියන්දේ සුධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ00:29:10
62019/11/16ITN 2019 11 16 දහම් සිතුවිලි පිං සිතුවිලි පහල වේවා00:21:50
72019/11/16Daham Sithuvili - (2019-11-16) | ITN00:21:50
82019/11/11හිරු tv සමාජ සංගායනා 2019 11 11 මොකද්ද මේ සුභ මොහොත කියන්නේ00:30:23
92019/11/09හිරු tv 2019 11 09 සමාජ සංගායනා00:29:48
102019/11/072019 11 07 හිරු tv සමාජ සංගායනා උදෑසන සදහම් දෙසුම00:29:52
112015/01/01Sadaham Sawana - Most Ven.Puliyande Sudhamma Hamuduruwo00:57:22
122014/12/29Sadaham Sawana - Most Ven.Puliyande Sudhamma Hamuduruwo01:00:55
132014/11/09Sadaham Sawana-Ven. Puliyande Sudhamma hamuduruwo00:58:32
142014/10/27Sadaham Sawana - Ven. Puliyande Sudhamma Thero00:55:40

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.