රිදීගම ඤාණතිලක හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/09/19Ven.Ridiyagama Gnanathilaka Thero 2019.09.19 - 08.04 රිදියගම ඤාණතිලක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:51:58
22019/03/06Ven Ridiyagama Gnanathilaka Thero - සියලු දේටම මුල් වන්නේ සිතයි00:57:58
32019/01/17Ven.Ridiyagama Gnanathilaka Thero  - 2019.01.17 - 20.01 රිදියගම ඤාණතිලක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:42:02
42018/12/20Ven Ridiyagama Gnanathilaka Thero - කොණ්ඩඥ්ඥ මහා රහතන්වහන්සෙගේ අපදානය00:49:28
52018/11/14Ven.Ridiyagama Gnanathilaka Thero - 2018.10.27 - 10.10 රිදියගම ඤාණතිලක ස්වාමීන්වහනසේ THE BUDDHIST00:59:49
62018/09/21Ven.Ridiyagama Gnanathilaka Thero 2018.09.15 - 12.35 රිදියගම ඤාණතිලක ස්වාමීන්වහනසේTHE BUDDHIST RADIO00:54:20
72017/11/12Most Venerable Ridiyagama Gnanathilaka thero (2017 නොවැම්බර් 12 ඉරිදා )01:13:43
82015/01/04127. Ven Ridiyagama Gnanathilaka Thero - 10pm13 Dec201400:50:27
92014/03/25144. Ven Ridiyagama Gnanathilaka Thero - 22 Nov13 - Anna Kondanna Therapadanaya Kh.N00:51:32
102013/03/2311. Ven Ridiyagama Gnanathilaka Thero 19p Jan1200:42:51

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.