තලහගම නාරද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/04/04Ven.Thalahagama Narada Thero - The Buddhist TV තලහගම නාරද ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ00:53:16
22015/08/09සදහම් සවන - සිත නිවන බුදු මග - පූජ්‍ය තලහගම නාරද ස්වාමීන් වහන්සේ00:51:54

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.