තලාවේ සුමනරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/01ධර්මය වැටහුනු පසු, එය දෙසූ පුද්ගලයාම පසුව අනෙකක් දෙසුවත් ඔබ නොරැවටේ (2019-06-30) තලාවේ සුමනරතන හිමි00:53:35
22019/05/18Ven Talawe Sumanarathana Thero - උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය සෑදෙන ආකාරය00:48:13
32019/05/18Ven Talawe Sumanarathana Thero - බහුස්සුත සූත්‍රය00:53:32
42019/03/18සීලය හා ප්‍රඥාව සම කර ගන්නේ කොහොමද?01:03:29
52019/03/102019 - 03 - 10 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:54:55
62019/02/20Ven Talawe Sumanarathana Thero - මෙලොව හිත සුව පිණිස( ව්‍යග්ඝපජ්ජ සූත්‍රය )00:47:04
72019/02/142019 - 02 - 13 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:54:22
82019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:50:06
92019/01/032019 - 01 - 03 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:57:22
102018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:48:56
112018/12/032018 - 12 - 02 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:49:55
122018/12/02Ven. Thalawe Sumanarathana Thero 2018-12-0200:49:38
132018/11/14Ven.Thalawe Sumanarathana Thero  - 2018.11.14 - 20.01 තලාවේ සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ00:46:32
142018/10/232018 - 10 - 22 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි Ven Thalawe Sumanarathana thero00:48:18
152018/10/162018 - 10 - 15 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි Ven Thalawe Sumanarathana thero01:52:08
162018/09/28Ven.Thalawe Sumanarathana Thero, 2018.09.20 - 12.35 තලාවේ සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:48:14
172018/09/12පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි 2018 07 04 Ven Thalawe Sumanarathana thero00:49:27
182018/09/03Ven.Thalawe Sumanarathana Thero - 2018.09.03 - 20.00 තලාවේ සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ00:47:14
192018/07/23Ven.Thalawe Sumanarathana Thero - 2018.07.23 - 08.00 තලාවේ සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:46:03
202018/07/04Sadaham sawana - දාන සංවිභාග සුතුර - පූජණීය තලාවේ සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:20
212018/02/14Ven Thalawe Sumanarathana Thero - සම්මාදිට්ඨිය ( සම්මාදිට්ඨික සූත්‍රය )00:47:34
222018/01/09Ven. Thalawe Sumanarathana Thero-2018.01.09-20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:43:27
232016/06/17සෝන සූත්‍රය Ven Thalawe Sumanarathana Thero 17June201600:56:36
242016/05/302016 Wesak Sil Pinkama07:39:05
252016/05/25Dharma Deshana - Ven Thalawe Sumanarathana Thero - Dubai 201600:56:57
262015/02/14Sadaham sawana -Ven.Thalawe Sumanarathana swameen wahanse00:49:30
272015/01/0336. Dhamma Padaya (Ciththa Vaggaya 9) - Ven Thalawe Sumanarathana Thero - 6.30pm13 Mar1400:48:48
282014/11/202013 05 11 Ven Thalawe Sumanarathana Thero00:57:16
292014/07/122013 02 26 Ven Thalawe Sumanarathana Thero00:53:39
302014/05/252013 01 13 Ven Thalawe Sumanarathana Thero00:58:15
312014/04/182013 01 10 Thalawe Sumanarathana Thero01:00:04
322014/01/1913. Ven Thalawe Sumanarathana Thero - 10pm13 Jan13 - Avijja Sutta A N00:49:46
332013/03/26101. Ven Thalawe Sumanarathana Thero 10pm05 Aug1200:49:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.