තලාවේ සුමනරතන හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/02Ven Talawe Sumanarathana Thero - ප්‍රඥා නැමැති ආයුධයෙන් ක්ලෙශ මාරයාට පහරදෙන්න00:54:07
22019/07/01ධර්මය වැටහුනු පසු, එය දෙසූ පුද්ගලයාම පසුව අනෙකක් දෙසුවත් ඔබ නොරැවටේ (2019-06-30) තලාවේ සුමනරතන හිමි00:53:35
32019/05/18Ven Talawe Sumanarathana Thero - උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය සෑදෙන ආකාරය00:48:13
42019/05/18Ven Talawe Sumanarathana Thero - බහුස්සුත සූත්‍රය00:53:32
52019/03/18සීලය හා ප්‍රඥාව සම කර ගන්නේ කොහොමද?01:03:29
62019/03/102019 - 03 - 10 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:54:55
72019/02/20Ven Talawe Sumanarathana Thero - මෙලොව හිත සුව පිණිස( ව්‍යග්ඝපජ්ජ සූත්‍රය )00:47:04
82019/02/142019 - 02 - 13 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:54:22
92019/02/132019 - 02 - 12 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:50:06
102019/02/04Ven Talawe Sumanarathana Thero - ඉන්ද්‍රියභාවනා සූත්‍රය00:52:11
112019/01/032019 - 01 - 03 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:57:22
122018/12/262018 - 12 - 25 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:48:56
132018/12/032018 - 12 - 02 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි - Ven Thalawe Sumanarathana thero00:49:55
142018/12/02Ven. Thalawe Sumanarathana Thero 2018-12-0200:49:38
152018/11/14Ven.Thalawe Sumanarathana Thero  - 2018.11.14 - 20.01 තලාවේ සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ00:46:32
162018/10/232018 - 10 - 22 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි Ven Thalawe Sumanarathana thero00:48:18
172018/10/20Ven Talawe Sumanarathana Thero - කාමයන් නිසා ශෝකය, භය හට ගනී එම කාමයන්ගෙන් මිදුනු අයට ශෝකයක්‌ නැත00:52:19
182018/10/162018 - 10 - 15 පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි Ven Thalawe Sumanarathana thero01:52:08
192018/09/28Ven.Thalawe Sumanarathana Thero, 2018.09.20 - 12.35 තලාවේ සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ THE BUDDHIST RADIO00:48:14
202018/09/12පූජ්‍ය තලාවේ සුමනරතන හිමි 2018 07 04 Ven Thalawe Sumanarathana thero00:49:27
212018/09/03Ven.Thalawe Sumanarathana Thero - 2018.09.03 - 20.00 තලාවේ සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ00:47:14
222018/07/23Ven.Thalawe Sumanarathana Thero - 2018.07.23 - 08.00 තලාවේ සුමනරතන ස්වාමින් වහන්සේ00:46:03
232018/07/04Sadaham sawana - දාන සංවිභාග සුතුර - පූජණීය තලාවේ සුමනරතන ස්වාමීන් වහන්සේ00:58:20
242018/03/04Ven Talawe Sumanarathana Thero - සංපජඤ්ඤ්ය පබ්බය ( සතිපට්‌ඨාන සූත්‍රය )00:44:13
252018/02/14Ven Thalawe Sumanarathana Thero - සම්මාදිට්ඨිය ( සම්මාදිට්ඨික සූත්‍රය )00:47:34
262018/01/09Ven. Thalawe Sumanarathana Thero-2018.01.09-20.00 Guwanviduli Dharmanushasanawa00:43:27
272017/10/19Ven Talawe Sumanarathana Thero - අපායගාමී මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් වසාලන සෝවාන් මර්ග ඵලය00:53:50
282017/02/22Ven Talawe Sumanarathana Thero 22-02-201700:40:11
292016/06/17සෝන සූත්‍රය Ven Thalawe Sumanarathana Thero 17June201600:56:36
302016/05/302016 Wesak Sil Pinkama07:39:05
312016/05/25Dharma Deshana - Ven Thalawe Sumanarathana Thero - Dubai 201600:56:57
322015/02/14Sadaham sawana -Ven.Thalawe Sumanarathana swameen wahanse00:49:30
332015/01/0336. Dhamma Padaya (Ciththa Vaggaya 9) - Ven Thalawe Sumanarathana Thero - 6.30pm13 Mar1400:48:48
342014/11/202013 05 11 Ven Thalawe Sumanarathana Thero00:57:16
352014/07/122013 02 26 Ven Thalawe Sumanarathana Thero00:53:39
362014/05/252013 01 13 Ven Thalawe Sumanarathana Thero00:58:15
372014/04/182013 01 10 Thalawe Sumanarathana Thero01:00:04
382014/01/1913. Ven Thalawe Sumanarathana Thero - 10pm13 Jan13 - Avijja Sutta A N00:49:46
392013/03/26101. Ven Thalawe Sumanarathana Thero 10pm05 Aug1200:49:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.