උඩුදුම්බර ලංකානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/13 Ven Ududumbara Lankananda Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:41:19
22019/04/1707 Ududumbara Lankananda Thero MANAKKULAKAMA SRI SUWISUDDARAMAYA00:14:47
32019/04/1106 Ududumbara Lankananda Thero MANAKKULAKAMA SRI SUWISUDDARAMAYA00:14:31
42019/04/1105 Ududumbara Lankananda Thero MANAKKULAKAMA SRI SUWISUDDARAMAYA00:12:55
52019/04/1104 Ududumbara Lankananda Thero MANAKKULAKAMA SRI SUWISUDDARAMAYA00:14:16
62019/04/1103 Ududumbara Lankananda Thero MANAKKULAKAMA SRI SUWISUDDARAMAYA00:21:24
72019/03/2802 Ududumbara Lankananda Thero - MANAKKULAKAMA SRI SUWISUDDARAMAYA00:18:36
82019/03/2501 Ududumbara Lankananda Thero - MANAKKULAKAMA SRI SUWISUDDARAMAYA00:21:54
92018/09/19පූජ්‍ය උඩුදුම්බර ලංකානන්ද හිමි 2018 08 31 Ven Ududumbara Lankananda thero01:04:24
102018/09/12පූජ්‍ය උඩුදුම්බර ලංකානන්ද හිමි 2018 06 28 Ven Ududumbara Lankananda thero01:03:09
112018/08/19Ven.Ududumbara Lankananda Thero 2018.08.19 - 10.10 උඩුදුම්බර ලංකානන්ද ස්වාමීන්වහන්සේ THE BUDDHIST00:55:22
122018/06/30Ududumbara Lankananda Thero - Sanaramara Sewana 2018-06-3001:07:23
132018/02/19Ududumbara Lankananda Thero - Damsak Nada 2018-02-1800:42:20
142018/02/18පංචකාමයන් විඳිය යුත්තේ සිහිනුවණින්... 18-02-2018 Ven Ududumbara Lankananda Thero damsak nada00:39:37
152017/12/24ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය 1 — පූජ්‍ය උඩුදුම්බර ලංකානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:58:00
162017/09/21Sanaramara Sewana 2017/08/19 - Ududumbara Lankananda Thero00:54:51
172017/09/09Ududumbara Lankananda Thero - Sanaramara Sewana 2017-09-0900:54:45
182017/08/26Ududumbara Lankananda Thero - Damsak Nada 2017-08-2600:41:44
192017/06/25Ududumbara Lankananda Thero - Damsak Nada 2017-06-2500:41:56
202017/05/22Ududumbara Lankananda Thero - Damsak Nada 2017-05-2100:41:37
212017/05/21බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය වෙනස් කරන අයට අත්වන ඉරණම බොහොම නරකයි ven ududumbara lankananda thero00:40:42
222017/02/18Ududumbara Lankananda Thero - Sanaramara Sewana 2017-02-1801:06:03
232014/05/242013 01 05 Ven Ududumbara Lankananda Thero00:57:03
242014/01/03146. Ven Ududumbara Lankananda Thero - 12a Jul1300:44:03
252014/01/0273. Ven Ududumbara Lankananda Thero - Jata Sutta / Sanyuktha Nikaya - 21p Apr1300:45:11
262014/01/0230. Ven Ududumbara Lankananda Thero - 14p Feb1300:47:43
272013/12/3112. Akalika Gunaya - 11pm12 May13 - Ven Ududumbara Lankananda Thero00:19:39
282013/08/31Sankitta Dhana Sutta | Ven Ududumbara Lankananda Thero01:05:28
292013/04/0137. Sallekatta Gnanaya (සල්ලේකට්ඨ ඥාණය) Ven Ududumbara Lankananda Thero 06 June1100:36:08
302013/03/3171. Patama Sawaka Sutta (පඨම සාවක සූත්‍රය ස.නි) Ven Ududumbara Lankananda Thero 05 Oct1200:55:11
312013/03/2724. Dwedaha Vithakka Sutta (වේදහ විතක්ක සූත්‍රය) Ven Ududumbara Lankananda Thero 06 Aug1100:41:34
322013/03/185. Nivana sandaha Aryastangika Margaya - Ven Ududumbara Lankananda Thero01:00:25
332013/03/11188. Dwedaa Vithakka Sutta - Ududumbara Lankananda Thero - Suthra Dharma Deshana00:41:38
342012/12/29Nivana sandaha Aryastangika Margaya - Ven Ududumbara Lankananda Thero01:00:25
352012/08/23Dwedaa Vithakka Sutta - Ududumbara Lankananda Thero - Suthra Dharma Deshana00:41:38

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.