උඩුදුම්බර විජයකිත්ති හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/11/17බුද්ධ ශාසනයක කුසල මෙන්ම අකුසල විපාකද අසීමිතව රැස්වේ Ven. Ududumbara Wijayakiththi thero (2019-11-16)01:02:11
22019/08/18Dharma Deshanawa | Ududumbara Vijayakiththi Thero | කාලීන දහම් දේශනා...01:13:13
32019/06/08Ududumbara Wijayakitthi Tero - අම්බපාලි - Ambapali - උඩුදුම්බර විජයකිත්ති ස්වාමීන් වහන්සේ00:49:49
42019/02/092019 - 02 - 08 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර විජයකිත්ති හිමි - Ven Ududumbara Wijayakiththi thero00:52:17
52018/12/072018 - 12 - 06 පූජ්‍ය උඩුදුම්බර විජයකිත්ති හිමි - Ven Ududumbara Wijayakiththi thero00:57:37
62018/08/09Ven Ududumbara Vijayakiththi Thero - 2018.08.09 - 03.00 උඩුදුම්බර විජයකිත්ති හිමි THE BUDDHIST RADIO00:54:44
72015/01/0353. Bhoomijasutta (Makkhima Nikaya) - Ven Ududumbara Vijayakiththi Thero - 10am27 Mar1400:50:17

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.