වරායායේ සමිත හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/07/2021 July 201900:09:47
22019/07/20වරායායේ සමිත හිමියන්ගෙන් රංජන් රාමනායකට කනේ පාරක්....00:31:03
32019/07/2020 July 201900:47:20
42019/07/07අති පූජ්‍ය වරායායේ සමිත හිමි පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය 03 කොටස00:24:48
52019/07/07අති පූජ්‍ය වරායායේ සමිත හිමි පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය 02 කොටස00:24:51
62019/07/07අති පූජ්‍ය වරායායේ සමිත හිමි පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය 01 කොටස00:24:50
72019/05/31කාමය_|_ධර්ම_දේශනා_|_Warayaye_Samitha_Himi00:17:19
82019/05/18පූජ්‍ය වරායායේ සම්ත හිමි සන්සාර සක්මන warayaye samitha himi banaයූටියුබ් බලන්න 071222220300:09:49
92019/05/18වරායායේ සම්ත හිමි සන්සාර සක්මන warayaye samitha himi banaයූටියුබ් බලන්න 071222220300:17:31
102019/05/18පූජ්‍ය වරායායේ සම්ත හිමි සන්සාර සක්මන...warayaye samitha himi banaයූටියුබ් බලන්න 071222220300:16:47
112019/05/10දුක්විදින අම්මාවරුන් පිලිබද හදවතට දැනෙන්නට පූජ්‍ය වරායායේ සම්ත හිමි දේසනාකල ආකාරය00:08:08
122019/05/10අම්මාවරුන් පිලිබද හදවතට දැනෙන්නට පූජ්‍ය වරායායේ සම්ත හිමි දේසනාකල ආකාරය 071222220300:08:47
132019/05/07වරායායේ සම්ත හිමි ...දේසපාලකයන්ට රිදෙන්න කල දේසනාව.....බොරුකියන දේසපාලකයන්ට හොඳ පාඩමක්00:14:50
142019/05/07පාස්කු ප්‍රහාරය පිලිබද ..පූජ්‍ය වරායායේ සම්ත හිමි...දේසනාකල හැටි...අහලබලන්න00:11:25
152019/05/055 May 2019 dabadewa wandana.....2...warayaye samitha himi samaga02:21:36
162019/05/0130 April 201902:55:52
172019/04/08Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-04-0800:40:14
182019/04/02සිරස දර්මාසනය .වරායායේ සමිත හාමුදුරුවෝ .දඔදිව විස්තර00:33:29
192019/04/02Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-04-0100:39:24
202019/03/27Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-2500:40:21
212019/03/19Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-1800:40:34
222019/03/18බිරිඳ ඔබේ හොඳම මිතුරිය කරගන්න හැටි | Warayaye Samitha Himi Bana00:10:07
232019/03/18සාර්ථක යුග දිවියක රහස | Warayaye Samitha Himi Bana00:11:04
242019/03/1414 March 201900:27:11
252019/03/1313 March 2019 සන්සාර සක්මන ..ඔබේ රටටත් ගෙන්වාගැනීමට කතාකරන්න0712222203 .වරායායේ සමිත හිමි සමඟ00:39:19
262019/03/1211 March 201900:39:40
272019/03/1010 March 201900:13:39
282019/03/109 March 2019 සියැස tv සන්සාර සක්මන වරායායේ සමිත හිමි ..ඔබේ රටටත් ගෙන්වාගැනීමට කතාකරන 071222220300:44:58
292019/03/076 March 2019 සන්සාර සක්මන සියැස tv ..ඔබේ රටටත් මේ සාකච්ඡාව ගෙන්වාගැනීමට 0712222203 අමතන්න .00:38:27
302019/03/06Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-03-0400:39:39
312019/03/054 March 201900:40:24
322019/02/2625 February 2019 වරායායේ සමිත හාමුදුරුවෝ සිරස fm දර්මාසනය බන ඔබේ රටටත් වඩමවන්න 071222220300:41:49
332019/02/26Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-02-2500:39:37
342019/02/22Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-02-1800:35:11
352019/02/2222 February 201900:42:11
362019/02/212019/1/26අසිරිමත් නාගදීප මහවෙහෙරවන්දනාව.වරායායේ සමිත හිමි මෙහෙයවීම..0712222203බලල තව අයට යවන්න01:21:46
372019/02/16Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-02-1100:41:53
382019/02/088 February 2019සන්සාර සක්මන ...සියැස tv ..0712222203...ඔබෙ රටටත් මේ වැඩසටහන ගෙන්වාගැනීමට අමතන්න00:31:22
392019/02/087 February 2019සන්සාරසක්මන ..warayaye samitha himi banaයූට්යූබ් 0712222203...ඔබේ රටටත් මෙම වැඩසටහන00:25:06
402019/02/077 February 201900:37:55
412019/02/05Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-02-0400:40:07
422019/01/3130 January 201900:46:31
432019/01/30Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-2800:41:11
442019/01/25Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-2100:41:57
452019/01/16Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-1600:39:47
462019/01/1010 January 201900:18:22
472019/01/109 January 201900:46:31
482019/01/08Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2019-01-0700:40:44
492019/01/082019/1/7..සිරස fm දර්මාසනය දර්මදේසනාව..වරායායේ සමිත හිමි.. පියාගේ මරනින් දින14 පසු..0712222203/00:40:51
502018/12/26Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2018-12-2400:38:21
512018/12/2524 December 2018 සදුදා දර්මාසනය දර්මදේසනාව සිරස fm18/12/24.වරායායේ සමිත හිමි ..0712222203...00:40:11
522018/12/22අපි කරන වැරදි හදාගන්න බැරි වේවිද වරායායේ සමිත හිමි කාලීන ධර්ම දේශනා02:31:24
532018/12/18සමගියේ වැදගත්කම සහ අහංකාරත්වය ඇත්තේ කුමන ජාතියකද වරායායේ සමිත හිමි01:12:25
542018/12/18Warayaye Samitha Thero - Dharmasanaya - 2018-12-1700:38:56
552018/12/18සිරස fm දර්මාසනය දර්ම දේසනාව 2018/12/17 සදුදා රාත්‍රී 9.5.පූජ්‍ය වරායායේ සමිත ස්වාමීන්වහන්සේ00:39:29
562018/12/17කාගම සිරිනන්ද හිමි වගේමයි බණ අහල බලන්න වරායායේ සමිත හිමි හැදෙන්න නෙවෙයි හදාගන්න බණ අහන්න02:17:55
572018/10/21අති පූජ්‍ය වරායායේ සමිත හිමි පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය 02 කොටස01:01:47
582018/10/13අති පූජ්‍ය වරායායේ සමිත හිමි පැවැත්වූ ධර්ම දේශනය 01 කොටස00:54:28
592018/08/13VTS 01 500:06:27
602018/08/13VTS 01 400:37:44
612018/08/13VTS 01 300:37:45
622018/08/12VTS 01 100:37:51
632018/08/12VTS 01 200:37:45
642018/08/01VTS 01 400:17:48
652018/08/01VTS 01 300:21:29
662018/08/01VTS 01 200:21:29
672018/08/01VTS 01 100:21:29
682018/08/01VTS 01 500:01:18
692018/08/01VTS 01 400:13:14
702018/08/01VTS 01 300:13:14
712018/08/01VTS 01 200:13:14
722018/08/01VTS 01 100:14:07
732018/07/31AVSEQ0100:54:37
742018/07/31AVSEQ0100:53:49
752018/07/31VTS 01 200:21:29
762018/07/31VTS 01 100:21:29
772018/07/25VTS 01 400:00:47
782018/07/25VTS 01 300:29:22
792018/07/25VTS 01 200:29:03
802018/07/25VTS 01 100:28:59
812018/07/25VTS 01 300:07:14
822018/07/25VTS 01 200:13:14
832018/07/25VTS 01 100:14:07
842018/07/25VTS 01 400:06:11
852018/07/25VTS 01 300:13:14
862018/07/25VTS 01 200:13:14
872018/07/25VTS 01 100:14:07
882018/07/17VTS 01 400:26:32
892018/07/17VTS 01 300:26:33
902018/07/17VTS 01 200:26:33
912018/07/17VTS 01 100:26:44
922018/07/17VTS 01 500:02:44
932018/07/17VTS 01 400:13:14
942018/07/17VTS 01 300:13:14
952018/07/17VTS 01 200:13:14
962018/07/16VTS 01 100:14:07
972018/06/18VTS 01 300:13:14
982018/06/18VTS 01 200:13:14
992018/06/18VTS 01 100:14:07
1002018/06/18VTS 01 500:03:14
1012018/06/18VTS 01 400:28:30
1022018/06/18VTS 01 300:28:30
1032018/06/18VTS 01 200:28:30
1042018/06/17VTS 01 100:28:30
1052018/06/09කාලීන ධර්ම දේශනය දේශකයාණෝ වරායායේ සමිත හිමි00:17:46
1062018/06/06කාලීන ධර්ම දේශනය දේශකයාණෝ වරායායේ සමිත හිමි00:37:34
1072018/05/12VTS 02 100:25:10
1082018/05/11VTS 01 300:13:17
1092018/05/11VTS 01 200:29:19
1102018/05/11VTS 01 100:29:00
1112018/05/08Ven warayaye samitha Thero 2018 05 08 sumudura dharma deshanawa part 0200:23:16
1122018/05/088 May 201800:27:15
1132018/05/088 May 201800:20:42
1142018/05/088 May 201800:08:08
1152018/05/088 May 201800:17:23
1162018/05/088 May 201800:15:26
1172018/05/07Ven Warayaye Samitha Thero 2018 05 08 Sumudura dharma deshanawa part 0100:18:21
1182018/05/078 May 201800:23:30
1192018/05/078 May 201800:18:38
1202018/05/078 May 201800:27:05
1212018/05/07Warayaye samitha himi bna 071222220300:18:47
1222018/05/04VTS 01 100:14:07
1232018/05/04VTS 01 200:13:14
1242018/05/04VTS 01 100:14:07
1252018/05/04VTS 01 200:13:14
1262018/05/04VTS 01 100:14:07
1272018/05/04VTS 01 200:23:18
1282018/05/04VTS 01 100:29:17
1292018/04/24VTS 01 200:13:14
1302018/04/24VTS 01 100:14:07
1312018/04/23VTS 01 200:13:14
1322018/04/23YATHRA යාත් රා 09 04 2018 SIYATHA TV01:21:45
1332018/04/19TNL Bihidora - 2018/04/18 (තෙමගුල සමරණ අපි කෙසේ විය යුතු ද​?)01:00:29
1342018/03/1515 March 201800:37:25
1352018/03/1415 March 201800:16:16
1362018/03/13Warayaye samitha himi bna00:17:38
1372018/03/12Warayaye samitha himi bana00:34:51
1382018/03/11Warayaye samitha himi bana00:25:37
1392018/03/11Warayaye samithath himi bana 071222220300:37:59
1402018/03/11Warayaye samithath himi bana .....0712222203...neu00:20:53
1412018/03/11Warayaye samithath himi bana00:40:51
1422018/03/1111 March 201800:20:55
1432018/03/02Mahiyanganaya pujawa warayaye samitha himi bana00:55:07
1442018/03/01කාලීන ධර්ම දේශනාව Part 02 | Warayaye Samitha Himi Bana00:26:27
1452018/03/01සංසාර සක්මන Part 03 | සියැස tv | Warayaye Samitha Himi Bana00:11:38
1462018/03/01සංසාර සක්මන Part 02 | සියැස tv | Warayaye Samitha Himi Bana00:29:25
1472018/03/01ධර්ම දේශනා Part 03 | Warayaye Samitha Himi Bana00:02:53
1482018/03/01ධර්ම දේශනා Part 02 | Warayaye Samitha Himi Bana00:17:08
1492018/02/26VTS 01 200:26:27
1502018/02/26warayaye samitha himi ...bulathsenhala bana00:26:27
1512018/02/25VTS 01 200:29:20
1522018/02/24VTS 01 100:29:03
1532018/02/23VTS 01 200:17:08
1542018/02/23VTS 01 100:17:08
1552018/02/21Warayaye00:09:12
1562018/02/1413 February 201800:17:16
1572018/02/1313 February 201800:16:24
1582018/02/1313 February 201800:14:48
1592018/02/1313 February 201800:18:29
1602018/02/1313 February 201800:07:49
1612018/02/13Warayaye samitha himi bana00:10:41
1622018/02/022 February 201800:22:06
1632018/02/02Warayaye samitha himi bana00:15:43
1642018/02/02Warayaye samitha himi bana 071222220300:16:18
1652018/02/01Warayaye Samitha Thero - Swetha Puja - Navam Poya 201800:55:49
1662018/01/24Warayaye samitha himi bana00:11:23
1672018/01/24Warayaye samitha himi bana pavidda00:06:37
1682018/01/23Samsara sakmana071222220300:17:13
1692018/01/2323 January 201800:04:16
1702018/01/2223 January 201800:03:02
1712018/01/2223 January 201800:00:27
1722018/01/22Mahiyanganaya pujawa00:03:04
1732018/01/22Mahiyanganaya pujawa00:04:59
1742018/01/15බිරිඳ ඔබේ හොඳම මිතුරිය කරගන්න හැටි | Warayaye Samitha Himi Bana00:10:07
1752018/01/15මහත්වරුන්ට කිව සැර කතාව | Warayaye Samitha Himi Bana00:11:57
1762018/01/15බිරිඳ ඔබේ හොඳම මිතුරිය කරගන්න හැටි | Warayaye Samitha Himi Bana00:10:07
1772018/01/15බුදු ගුණ වන්දනාව හරියට කරන්න | Warayaye Samitha Himi Bana00:09:46
1782018/01/15Warayaye samitha himi bana00:11:44
1792018/01/15Warayaye samithath himi bana00:12:15
1802018/01/08warayaye samitha himi bana00:38:47
1812018/01/08thalagala pahan pinkama warayaye samitha himi bana00:50:32
1822018/01/04VTS 01 500:02:30
1832018/01/04VTS 01 400:21:13
1842018/01/03VTS 01 300:21:13
1852018/01/03VTS 01 200:21:13
1862018/01/03VTS 01 200:43:16
1872018/01/02warayaye samitha himi00:51:26
1882017/12/2626 December 201700:11:04
1892017/12/2626 December 201700:07:17
1902017/12/2626 December 201700:10:38
1912017/12/2626 December 201700:09:59
1922017/12/2626 December 201700:11:32
1932017/12/2626 December 201700:06:04
1942017/12/25සාර්ථක යුග දිවියක රහස | Warayaye Samitha Himi Bana00:11:04
1952017/12/24Warayaye samitha himi bana 071222220300:07:17
1962017/12/24Warayaye samitha himi bana 071222220300:15:25
1972017/12/24Warayaye samitha himi bna 071222220300:08:33
1982017/12/2424 December 201700:09:59
1992017/12/24Samitha himi bana071222220300:11:04
2002017/11/099 November 201700:08:19
2012017/11/033 November 201700:04:58
2022017/10/12Mawu Piya Wandana - 1 | මව්පිය වන්දනා - 1 | Warayaye Samitha Himi Bana01:08:50
2032017/10/12Oba Suwandawathda | ඔබ සුවන්දවත්ද ? | Warayaye Samitha Himi Bana01:14:57
2042017/10/12Obe Watinakama Wedikaraganna | ඔබේ වටිනාකම වැඩිකරගන්න | Warayaye Samitha Himi Bana01:10:41
2052017/10/12Senasuma Kothenada | සැනසුම කොතැනද? | ධර්ම දේශනා | Warayaye Samitha Himi Bana01:25:19
2062017/10/12Urumaya Rakinu | උරුමය රකිනු, එය පිණකි | ධර්ම දේශනා | Warayaye Samitha Himi Bana01:16:23
2072017/10/07Sansara sakmana 1 Full - (සංසාර සක්මන- පළමුවෙනි වැඩසටහන)01:33:43
2082017/10/06Sansara sakmana- Part 2 (සංසාර සක්මන- 2 කොටස)00:29:54
2092017/10/06Sansara sakmana- Part 1 (සංසාර සක්මන- 1 කොටස)00:29:05
2102017/10/06Samagi Wemu | සමගි වෙමු | ධර්ම දේශනා | Warayaye Samitha Himi Bana01:17:01
2112017/10/06Amma | ධර්ම දේශනා | Warayaye Samitha Himi Bana00:57:04
2122017/10/05ආශීර්වාද ගිතෙල් පහන් පුජාව | Warayaye Samitha Himi Bana01:28:09
2132017/10/05Awasan Mohotha | ධර්ම දේශනා | Warayaye Samitha Himi Bana01:00:22
2142017/10/04තාරුණ්‍ය සහා බුදුදහම Part 01| MAX Tv | Warayaye Samitha Himi Bana00:19:02
2152017/09/26VTS 01 400:09:48
2162017/08/08Tharu deri sarana00:03:34
2172017/08/08Tharu diri Sarana00:00:35
2182017/08/08Tharu deri sarana00:01:14
2192017/08/08Tharu deri sarana00:00:06
2202017/08/08Tharu diri Sarana Antananarivo mihidukula00:01:18
2212017/08/08Tharu deri sarana00:02:54
2222017/08/08Warayaye samithath himi bana 071222220300:02:40
2232017/08/08Warayaye samithath himi bana 071222220300:00:33
2242017/06/18Warayaye samitha himi bana071222220300:06:05
2252017/05/05Warayaye samitha himi bana00:10:30
2262017/05/044 May 201700:10:27
2272017/05/04Warayaye samitha himi bana tnl tv00:04:15
2282017/05/03Warayaye samitha himi bana tnl tv00:10:39
2292017/04/23warayaye samitha himi bana00:29:20
2302017/04/22warayate samitha himi bana 0712222203 bodepujawa00:29:41
2312017/04/22warayaye samitha himi bana 0712222203 bodepujawa00:29:13
2322017/04/2200025 warayaye samitha himi bana 071222220300:08:02
2332017/04/190002400:14:36
2342017/04/1900023 warayaye samitha himi bana 0712222203 karmaya00:15:17
2352017/04/1800022 warayaye samitha himi bana aluth aurudda 071222220300:15:05
2362017/04/17warayaya samitha himi bana o71222220300:13:34
2372017/04/16warayaye samitha himi bana 071222220300:11:52
2382017/04/15warayaye samitha himi bana 071222220300:09:00
2392017/04/15warayaye samitha himi bana 071222220300:14:28
2402017/04/14warayaye samitha himi bana 071222220300:09:03
2412017/02/23Neth FM Dharma Dakshina Bana 2017/07/20 Ven.Warayaye Samitha01:02:10
2422017/02/20Sadaham sawana - හොඳින් අසන්න මෙය නේද? සත්‍යය - පූජ්‍ය වරායායේ සමිත ස්වාමීන් වහන්සේ00:56:47
2432016/11/30Pujya Warayaye Samitha Swamin wahanse01:14:01
2442016/11/08samitha himi bana 071222220300:18:52
2452016/11/06warayaye samitha himi at bihidora with nihal wijeratha00:18:55
2462016/10/25Halbarawa Siyasa parami meth maga 0201:03:03
2472016/10/21Halbarawa Siyasa parami meth maga00:16:40
2482016/06/20warayaye samitha himi with nihal wijerathna00:07:45
2492016/06/20poojya warayaye samitha himi with nihal wijerathna00:09:40
2502016/06/06warayaye samitha hamuduruwo00:08:44
2512016/04/20Ven Warayaye Samitha Thero (Diviyama Sihinayakda) Matara Navimana Temple Sri lanka01:24:11
2522016/02/15samitha himi bana 0712222203 kottawa00:17:20
2532016/02/15samitha himi bana 0712222203 kottawa00:17:20
2542016/02/15samitha himi bana 0712222203 kottawa00:17:15
2552016/02/15Ven Warayaye Samnitha thero (thidora sanwaraya)01:13:39
2562016/02/15samitha himi bana 0712222203 kottawa00:17:26
2572016/02/14samitha himi bana 071222220300:29:01
2582015/10/23samitha himi bana 071222220300:36:18
2592015/10/23samitha himi 071222220300:36:32
2602015/10/22samitha himi bana 071222220300:08:39
2612015/05/12samitha himi bana 0712222203 padukka halbarawa00:20:19
2622015/05/12sametha himi bana 071222220300:19:05
2632015/05/11samitha himi 071222220301:04:16
2642015/05/10behedora tnl00:50:30
2652015/05/10behidora 071222220300:28:46
2662015/05/07samitha himi 071222220300:22:46
2672015/05/07samitha himi 071222220300:22:46
2682015/05/05samitha himi 071222220300:03:20
2692015/05/05rupawahini bana 071222220300:01:37
2702015/05/04samitha hime bana00:03:36
2712015/05/04weasak 0712222203 swrna waheniua00:00:43
2722015/04/29mapeua wandana 071222220300:05:43
2732015/04/28mapeua wandana 071222220300:00:25
2742015/04/26mapeua wandana 2015 4 24 horana 072232050300:01:39
2752015/04/24mapeua wandana 0712222203 o33355540300:01:04
2762015/04/22bihidora 071222220300:03:03
2772015/04/14warayaye sametha himi 0712222203 033355540300:08:06
2782015/04/04DSCF483400:06:47
2792015/03/22samitha himi 071222220300:21:35
2802015/03/22VTS 01 200:21:35
2812015/03/22samitha himi 071222220300:21:34
2822015/03/21VTS 01 100:04:44
2832015/03/12VTS 01 100:28:54
2842015/02/17VTS 01 200:32:03
2852015/01/05Sadaham Sawana - Most Ven. Warayaye Samitha Hamuduruwo00:56:01
2862015/01/02Sadaham Sawana - Most Ven. Warayaye Samitha Hamuduruwo00:56:49
2872014/12/22Sadaham Sawana - Most Ven.Warayaye Samitha Hamuduruwo00:57:02
2882014/12/16Sadaham Sawana - Most Ven. warayaye Samitha_Hamuduruwo.mp300:55:55
2892014/12/02Sadaham Sawana - Most Ven. Warayaye Samitha Hamuduruwo00:54:35
2902014/11/26VTS 01 200:17:29
2912014/11/26VTS 01 100:15:51
2922014/11/26VTS 01 300:15:44
2932014/11/26VTS 01 400:13:03
2942014/11/17Sadaham Sawana - Ven. Warayaye Samitha Hamuduruwo00:50:39
2952014/11/11Sadaham Sawana - Ven.Warayaye Samitha Hamuduruwo00:56:38
2962014/10/12VTS 01 100:22:47
2972014/10/02adaraua bana00:54:05
2982014/09/09THE BUDDHIST TV Title 01 0101:00:08
2992014/08/26samitha himi bana02:36:24
3002014/08/15sametha himi bana00:34:10
3012014/08/14samitha thero darana bana00:32:11
3022014/08/13samitha tharo bana00:42:57
3032014/08/13samitha thero maranaua bana01:00:07
3042014/08/13samitha thero bana amma00:37:25
3052014/02/06DSCF168900:00:49
3062014/01/29WARAYAYE SAMITHA HIMI BANA 071222220300:15:09
3072013/04/0141. Khanthi Gnanaya (ඛන්ති ඥාණය) Ven Warayaye Samitha Thero 10 June1100:50:45

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.