දික්වැල්ලේ උපතිස්ස හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/03/262019 - 03 - 25 පූජ්‍ය දික්වැල්ලේ උපතිස්ස හිමි - Ven Dikwelle Upathissa thero00:51:11
22019/03/062019 - 03 - 05 පූජ්‍ය දික්වැල්ලේ උපතිස්ස හිමි - Ven Dikwelle Upathissa thero00:52:30
32019/02/222019 - 02 - 21 පූජ්‍ය දික්වැල්ලේ උපතිස්ස හිමි - Ven Dikwelle Upathissa thero00:57:07
42019/02/102019 - 02 - 09 පූජ්‍ය දික්වැල්ලේ උපතිස්ස හිමි - Ven Dikwelle Upathissa thero00:57:18
52018/12/24Sathipattana Suthraya - මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍රය | Ven Dikwelle Upathissa Thero | 2018-12-22 | 11.00 PM03:18:09
62018/01/0369. Ven Dikwelle Upathissa Thero - 6.30.am 088 Dec 201700:49:27
72015/09/12අප්‍රමාදය 2 — පූජ්‍ය දික්වැල්ලේ උපතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේ00:55:29
82015/06/08Sadaham sawana - Ven. Dikwelle Upathissa swameen wahanse01:01:01
92015/04/302013 06 29 Ven Dickwelle Upathissa Thero00:57:02
102015/02/212013 06 05 Ven Dickwelle Upathissa Thero01:00:35
112015/01/04108. Ven Dikwelle Upathissa Thero - 12am14 June201400:47:27
122014/11/152013 05 05 Dickwalle Upatissa Thero00:56:35
132014/08/202013 03 20 Ven Dickwalle Upathissa Thero00:53:11
142014/08/192013 03 31 | Ven Dickwalle Upatissa Thero00:50:35
152014/08/192013 03 13 Ven Dickwalle Upatissa Thero00:57:08
162014/07/132013 02 27 Ven Dickwalle Upathissa Thero00:48:55
172014/01/1958. Ven Dikwelle Upathissa Thero - 4am02 Mar1300:47:07
182013/11/29Dharma Deshana | Ven Dickwelle Upathissa Thero00:54:51
192013/04/0771. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Dikwelle Upathissa Thero 10 July1100:52:01
202013/04/077. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Dikwelle Upathissa Thero 07 May1100:51:29
212013/04/075. Abhidhamma Sambuddhathwa Ven Dikwelle Upathissa Thero 05 May1100:55:58
222013/04/018. Adeenava Gnanaya (ආදීනව ඥාණය) Ven Dikwelle Upathissa Thero 08 May1100:47:16
232013/03/3119. Susanwutta Sutta (සුසන්වුට්ට සූත්‍රය) Ven Dikwelle Upathissa Thero 14 Feb1200:47:46
242013/03/3114. Ven Dikwelle Upathissa Thero 01 Feb1200:51:17
252013/03/26170. Ven Dikwelle Upathissa Thero අනුත්තරිය ධර්ම සය ( Full Moon) 10.30am27 Dec1200:45:54
262013/03/2539. Ven Dikwelle Upathissa Thero 9pm06 Mar1200:50:44
272013/03/149. Metta Bavana - Ven Dickwelle Upathissa Thero00:27:43
282012/11/24Dickwelle Upathissa Thero - The Buddhist TV Dharma Deshana00:56:38
292012/07/15Ven Dickwelle Upathissa Thero - Dewatha Prasna00:59:11
302012/07/13Ven Dickwelle Upathissa Thero - Buddhist TV Dhamma Desana00:52:20
312012/05/17Metta Bavana - Ven Dickwelle Upathissa Thero00:27:43
322012/05/17Ven Dickwelle Upathissa Thero - Pin Kirima ( Dewatha Prasna )00:53:11

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.