දෙහිඕවිට විජිතවංශ හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/01/132019 - 01 - 12 පූජ්‍ය දෙහිඕවිට විජිතවංශ හිමි - Ven Dehiowita Vijithawansha thero00:56:10
22014/11/192013 05 28 Ven Dehiowita Wijithawansa Thero00:54:10
32014/07/122013 02 21 Ven Dehiowita Wijithawansa Thero00:54:48
42013/03/2552. Ven Dehiowita Wijithawansa Thero 12am29 Dec1100:49:24

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.