දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12016/04/21Ehipassiko 2016.04.21 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:29:32
22016/04/05Ehipassiko 2016.03.31 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:27:57
32016/03/24Ehipassiko 2016.03.24 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:29:03
42016/03/17Ehipassiko 2016.03.17 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:28:44
52016/03/10Ehipassiko 2016.03.10 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:28:44
62016/01/24Sadaham sawana -පෙර පාප යටපත් කරන පිංකම් 10 - පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:48:25
72015/08/13Ehipassiko 2015.08.13 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero.00:32:07
82015/06/05Ehipassiko 2015.06.05 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero.00:29:33
92015/04/09Ehipassiko 2015.04.08 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero.00:28:40
102012/12/20020-Ven Dimbulkumbure Visuddhananda Thero at Dubai Sri Lanka Consulate on 14 Dec 201201:12:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.