දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12020/01/29හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 29 දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:21
22020/01/23හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 23 පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:33
32020/01/18හිරtv සමාජ සංගායනා 2020 01 18 පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:28:45
42020/01/16හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 16 පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:06
52020/01/14හිරු tv සමාජ සංගායනා 2020 01 14 පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ00:30:05
62016/04/21Ehipassiko 2016.04.21 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:29:32
72016/04/05Ehipassiko 2016.03.31 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:27:57
82016/03/24Ehipassiko 2016.03.24 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:29:03
92016/03/17Ehipassiko 2016.03.17 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:28:44
102016/03/10Ehipassiko 2016.03.10 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero00:28:44
112016/01/24Sadaham sawana -පෙර පාප යටපත් කරන පිංකම් 10 - පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විසුද්ධානන්ද ස්වාමින් වහන්සේ00:48:25
122015/08/13Ehipassiko 2015.08.13 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero.00:32:07
132015/06/05Ehipassiko 2015.06.05 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero.00:29:33
142015/04/09Ehipassiko 2015.04.08 | Delivered by Rev: Dibulkubure Visudhdhananda Thero.00:28:40
152012/12/20020-Ven Dimbulkumbure Visuddhananda Thero at Dubai Sri Lanka Consulate on 14 Dec 201201:12:08

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.