දියතලාවේ පියදස්සී හිමි

# දිනය* මාතෘකාව කාලය* (hh:mm:ss)
12019/10/15Diyathalawe Piyadassi himi Darma Deshanawa HI Fashion Holdings 201901:14:52
22019/07/20 Diyathalawe Piyadassi Thero - ධර්ම දේශනා බණ 1 - Dhamma sermon Bana 100:44:10
32019/05/28Vesak Poya Day Bana Dharma Deshanawa - Ven Diyathalawe Piyadassi Thero - Sermon 100:43:18
42019/03/03Ven.Diyathalawe Piyadassi Thero (Part 02)00:50:04
52019/03/03Ven.Diyathalawe Piyadassi thero (Part 01)00:46:51
62019/01/28Diyathalawe Piyadassi Thero - Damsak Nada 2019-01-2700:41:17
72017/06/01Ven. Diyathalawe Piyadassi Thero Dhamma Preaching at Bandirippuwa Sri Thuparamaya 2017-05-2101:28:04
82016/07/19Ehipassiko 2016.07.19 | Diyathalawe Piyadassi Thero.00:28:37
92015/12/25Chulla kamma vibhanga suthraya - Diyatalawe Piyadassi Thero00:46:42
102014/01/03187. Ven Diyathalawe Piyadassi Thero - Bhagava Gunaya - 18p Aug1300:47:25
112013/06/1237. Ven Diyathalawe Piyadassi Thero13a Mar1000:42:37
122013/06/129. Ven Diyathalawe Piyadassi Thero 16a Jan1000:40:51
132013/03/225. Ven Diyathalawe Piyadassi Thero 07a Jan1100:49:27

* මෙහි දක්වා ඇත්තේ දේශනාව YouTube වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කල දිනයයි. එය UTC වේලාව අනුව දැක්වේ. දේශනාවන්ගේ දක්වා ඇති පැවතුම් කාලය තත්පරයකින් පමණ වෙනස් විය හැක.

** මෙම වගුවේ දක්වා ඇති දේශනාවන් කලින් කලට මෙම පිටුව යාවත්කාල කරන විට අංක පිළිවෙලද සමග වෙනස් විය හැක.